ДОГОВІР щодо надання маркетингових послуг


Скачати 42.55 Kb.
НазваДОГОВІР щодо надання маркетингових послуг
Дата25.03.2013
Розмір42.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Маркетинг > Документи
ДОГОВІР
щодо надання маркетингових послуг


м. ____________ "____" ___________ 200 ___ р.

ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

(п. і. б.)

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

(найменування посади, п. і. б.)

що діє на підставі довіреності № ________ від "______" _______ 200 ___ р., з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати останньому послуги з про­ведення маркетингових досліджень за напрямками, що цікавлять ЗАМОВНИКА.

2. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

______________________________________________________________________________.

(зазначається відповідний регіон або територія)

3. ПРЕДМЕТ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

______________________________________________________________________________.

(зазначається конкретна продукція або перелік та загальна характеристика продукції)

4. НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками:

– можливості та перспективи ведення комерційних операцій;

– визначення діючих та потенційних конкурентів;

– загальна характеристика умов роботи конкурентів (джерела сировини та комплектуючих, наяв­ність постачально-збутової мережі та ін.);

– загальна характеристика обігу продукції конкурентів (обсяг пропозиції, якість, ціни, сервіс, роз­рахунки та ін.);

– розрахунки цін, відомості про їх динаміку за період ____________________;

– ступінь розвитку ринкової інфраструктури (транспорт, склади, мережі, зв’язки та ін.);

– ступінь розвитку комерційної інфраструктури (біржі, оптові торги, аукціони, посередники);

– попит на продукцію, перспективи його розвитку;

– відомості про потенційних споживачів;

– можливість, доцільність та ефективність проведення рекламних кампаній;

– прогноз стану кон’юнктури на __________________ термін;

– стан і практика застосування господарського законодавства.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

– надати результати досліджень у термін _______ з моменту підписання Даного Договору;

– надати результати досліджень з детальним та повним описом усіх питань у відповідності до узгод­жених напрямків досліджень;

– навести в результатах досліджень адреси, приклади розрахунків, схеми та ін.;

– у випадку залучення до проведення досліджень третіх осіб забезпечити повну конфіден­цій­ність отриманої від ЗАМОВНИКА інформації.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

ЗАМОВНИК зобов’язаний:

– надати ВИКОНАВЦЮ за його вимогою усю наявну в ЗАМОВНИКА інформацію, яка необхідна для результативного проведення досліджень;

– прийняти результати досліджень у ВИКОНАВЦЯ негайно;

– виплатити ВИКОНАВЦЕВІ винагороду.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТІВ

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ самостійно організовує роботу з проведення досліджень.

7.2. ВИКОНАВЕЦЬ надає результати досліджень у письмовому вигляді.

7.3. При здачі результатів досліджень сторони складають у 2-х примірниках акт здачі-приймання роботи, по одному примірнику якого зберігається у сторін.

7.4. ЗАМОВНИК має право в строк _________ після здачі результатів досліджень вимагати доопра­цюван­ня деяких положень, яке ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний здійснити в строк ______. Якщо протягом строку ______ ЗАМОВНИК не буде вимагати доопрацювання результатів досліджень, вони вважаються зданими без претензій з боку ЗАМОВНИКА. Здача-приймання доопрацьованих положень здійснюється за актом.

8. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. ЗАМОВНИК виплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду в розмірі _______________ грн.

8.2. Терміни оплати:

Терміни оплати:

– протягом _____ з моменту підписання Даного Договору аванс у розмірі __________ грн.;

– протягом ____ з моменту підписання акту здачі-приймання робіт остаточний розрахунок.

Вид розрахунків: __________________________________________________________.

(готівковий, безготівковий, змішаний)

Форма розрахунків: ________________________________________________________.

8.3. Підставою для оплати є акт здачі-приймання результатів досліджень, а у випадку їх доопрацювання – відповідний акт здачі-приймання.

8.4. Оплата здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування ЗАМОВНИКОМ необхідних сум платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

8.5. Термін, протягом якого ЗАМОВНИК зобов’язаний перерахувати ВИКОНАВЦЮ винагороду, складає _______________ після підписання акту здачі-приймання, а у випадку їх доопрацювання – у термін ______ після підписання акту здачі-приймання доопрацювань.

9. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

Гарантійний термін за Даним Договором складає __________ з моменту підписання акту здачі-приймання. Протягом гарантійного терміну ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується здійснювати поточне консультування з питань п.1 Даного Договору безкоштовно.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. ВИКОНАВЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність: __________ ______________________________________________________________________________.

10.2. ЗАМОВНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність: ____________ ______________________________________________________________________________.

10.3. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі _________________.

11. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ телефон _________________.

ЗАМОВНИК ____________________________________ телефон __________________.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

13.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

13.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

13.4. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом __________ днів з моменту отримання претензії.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Схожі:

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ
П. П. "Інтер Д. С.", надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання Інтернет послуг (далі по тексту «Договір»),...
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
...
ДОГОВІР щодо надання рекламних послуг

ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне
ДОГОВІР щодо надання брокерських послуг
БРОКЕР гарантує, що він володіє правом здійснення угод, які є предметом Даного Договору
ДОГОВІР про надання телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти
Цивільного кодексу України та фізична особа, яка у відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України ), у випадку прийняття...
ДОГОВІР про надання телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти
Цивільного кодексу України та фізична особа, яка у відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України ), у випадку прийняття...
ДОГОВІР про надання телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти
Цивільного кодексу України та фізична особа, яка у відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України ), у випадку прийняття...
Про надання послуг підключення та доступу до мережі Internet/Batyevka. Net
Абонент), разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона» уклали цей Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі...
Договір про надання послуг
Наведена нижче інформація є пропозицією укласти договір на абонентське обслуговування. Сплата першого рахунку є Вашою згодою укласти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка