ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ для вступу на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля


Скачати 219.53 Kb.
НазваПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ для вступу на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Дата22.02.2016
Розмір219.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > ДокументиКАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Затверджую:

ПРЕЗИДЕНТ_____________ Б.І. ХОЛОД

«___» ______________ 2014 р.
ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
для вступу на навчання

до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

напрям підготовки 6.020303 «Філологія»


Дніпропетровськ

2014
Програма випробувань зі світової літератури для вступу на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» / А.А. Степанова, Н.О. Москаленко, Н.В. Зінукова, К.О. Вєльчева. – Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 11 с.


Укладачі: А.А.Степанова, к. філол. н.,

Н.О. Москаленко, к. філол. н.,

Н.В. Зінукова, к. пед. н.,

К.О. Вєльчева, старший викладач

Затверджено на засіданні кафедри.

Протокол № 7 від 12 лютого 2014 р.
Відповідальна за випуск: Н.В. Зінукова, канд. пед. наук, доц., завідувач кафедри англійської філології та перекладу

ЗМІСТ
Пояснювальна записка………………………………………………………………3

1. Мета і завдання дисципліни……………………………………………………...4

2. Основні вимоги……………………………………………………………………4

3. Зміст навчальної дисципліни……………………………………………………..4

4. Характеристика та розподіл тестових питань………………………...…………8

5. Система оцінювання ……………………………………………………………...8

6. Перелік використаних джерел….………………………………………………...9

Програма вступних випробувань складена на основі чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства від 23.12.2004 р. № 1/11-6611) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень академічний, наказ Міністерства від 28.10.2010 р. № 1021).


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Для сучасної вищої школи пошук нових інформаційних технологій, форм методів і засобів організації літературознавчої освіти є досить актуальним. Літературознавча освіта повинна стати невід'ємною складовою фахової підготовки філологів, а також враховуватися під час проведення професійної атестації. Навчальна програма зі світової літератури призначена для складання абітурієнтами вступного іспиту з цієї дисципліни за напрямом 0305 «Філологія».

Програма розроблена з урахуванням вимог відповідної галузі Державного стандарту базової і повної середньої освіти, її зміст узгоджується з програмами зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства від 23.12.2004 р. № 1/11-6611) та програмами для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень академічний, наказ Міністерства від 28.10.2010 р. № 1021).

1. Мета і завдання дисципліни
Відповідно до зазначених у пояснювальній записці документів, мета навчання світової літератури полягає в осягненні основних етапів розвитку та еволюції літератури від Античності до ХХІ ст., усвідомленні спільного і своєрідного в змінах культурних традицій та літературних проблем та питань.

Звідси випливають завдання навчальної дисципліни, які полягають у формуванні відповідних умінь, а саме:

- Вміння аналізувати явища світової художньої літератури;

- Вміння виконувати літературознавчий аналіз художнього твору;

- Вміння визначати жанр або рід літературного твору;

- Вміння визначати тенденції літературних течій та напрямків в художньому творі.
2. Основні вимоги

По завершенню базової і повної середньої освіти абітурієнти повинні мати такий обсяг знань, навичок і вмінь зі світової літератури.

Абітурієнт повинен володіти матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляти початкові творчі здібності, самостійно оцінювати окремі нові літературні явища, працювати з різними джерелами інформації, систематизувати та творчо використовувати дібраний матеріал.

Абітурієнт повинен знати сутність основних літературознавчих категорій (напрямок, метод, тематика, композиція, сюжет, жанр та ін.), застосовувати літературознавчі поняття в процесі аналізу та інтерпретації літературних творів; періодизацію літературного процесу часів від античності до ХХІ ст.; основні засади діяльності ключових фігур літературно-культурного процесу відповідної епохи.
3. Зміст навчальної дисципліни

Матеріал програми розподілено за такими розділами: «Художня література як мистецтво слова. Літературний процес», «Античність», «Середньовіччя», «Відродження», «Бароко», «Класицизм», «Просвітництво», «XIX століття», «XX – початок XXI століття».


Назва розділу

Зміст літературного матеріалу (літературні явища,

письменники, твори, поняття)

1. Художня література як мистецтво слова. Літературний процес.

2. Античність

Специфіка художньої літератури. Її місце в системі видів мистецтва.

Етапи літературного процесу, напрями, течії, роди, жанри літератури.

Основні літературознавчі поняття (за чинними програмами зі світової літератури)*.
Міф і література.

Поняття про античність, її складники.

Цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів.

Гомер. «Іліада»: Заспів (пісня 1, вірші 1-10), «Щит Ахілла» (пісня 18, вірші 478-608), «Двобій Ахілла й Гектора» (пісня 22, вірші 139-411), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 469-670);

«Одіссея»: «Заспів (пісня 1, вірші 1-21), «Аед Демодок» (пісня 8, вірші 486-520), «Одіссей і кіклоп Поліфем» (пісня 9, вірші 181-566), «Одіссей у Кірки» (пісня 10, вірші 91-399).

Есхіл. “Прометей закутий”. Розповідь Прометея про його благодіяння людям (епісодій 2, вірші 436–525).

Публій Вергілій Марон. “Енеїда”: Заспів (кн. 1, вірші 1–33), “Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму” (кн. 6, вірші 752–853), “Щит Енея” (кн. 8, вірші 626–731).

3. Середньовіччя

Середньовіччя як історична і культурна доба.

Лі Бо. «Входжу в річку…», «Печаль на яшмовому ганку…».

Ду Фу. «При місяці згадую брата», «Пісня про хліб і шовк», «Повертаються дикі гуси».

Рудакі. Газелі, рубаї, бейти.

Омар Хайям. Рубаї .

«Пісня про Роланда».

Аліґ’єрі Данте. «Божественна комедія» («Пекло»; «Рай» - пісня XXXIII, вірші 115-145).

4. Відродження

Відродження (Ренесанс) як доба в європейській літературі. Гуманізм. Роль античності.

Франческо Петрарка. Із «Книги пісень» («Канцоньєре»): «Благословенні місяць, день і рік...», «Як не любов, то що ж це бути може…», «Щасливі квіти й благовісні трави...», «Де погляд ніжний, де чарівний вид…», «Ні зоряних небес мандрівні хори».

Мігель де Сервантес Сааведра. “Дон Кіхот” (І частина).

Вільям Шекспір. Сонети № 121, 130; “Гамлет”.

5. Бароко

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.

Педро Кальдерон. “Життя – це сон”.

6. Класицизм

Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст.

Філософська основа класицизму. Естетичне підґрунтя класицизму. Роль античності.

Основні правила класицизму.

Мольєр. “Міщанин-шляхтич”.

7. Просвітництво

Просвітництво як літературна доба.

Художні напрями: просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм.

Жанри епохи Просвітництва (трагедія, філософська повість, народна драма та ін.).

Йоганн Вольфґанґ Ґете. “Фауст” (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина).

8. XIX століття

Специфіка розвитку літератури XIX століття.

Романтизм і реалізм як художні напрями, їх основні ознаки. Взаємодія романтизму і реалізму в літературі.

Натуралізм і його провідні принципи.

Ранній модернізм у літературі XIX століття (символізм, імпресіонізм, неоромантизм).

Взаємодія різних художніх напрямів, течій, тенденцій наприкінці XIX – на початку XX століть.

Розвиток жанрів у XIX столітті (роман, повість, поема, ліричні жанри, драма та ін.).

«Нова драма» на межі XIX-XX століть, її засадничі принципи.

Ернст-Теодор-Амадей Гофман. “Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер”.

Генріх Гейне. “Книга пісень” (“Чому троянди немов неживі”, “Коли розлучаються двоє”, “Не знаю, що стало зо мною...”, “Вечірні промені ясні”, “Вмирають люди і роки”, “Хотів би я в слово єдине...”).

Джордж Ноел Гордон Байрон. “Мій дух як ніч...”, “Прометей”, “Мазепа”.

Адам Міцкевич. “Кримські сонети” (№4 “Буря”, №6 “Бахчисарай”, №8 Гробниця Потоцької”, №14 “Пілігрим”).

Олександр Пушкін. “Євгеній Онєгін”, “До моря”, “Я вас любив...”, “Я мить чудову пам’ятаю...”, “Я пам'ятник собі поставив незотлінний...”.

Михайло Лермонтов. “І нудно і сумно…”, «На дорогу йду я в самотині...»; “Герой нашого часу”.

Микола Гоголь. “Шинель”.

Стендаль. «Червоне і чорне».

Оноре де Бальзак. «Гобсек».

Чарльз Діккенс. «Пригоди Олівера Твіста».

Федір Достоєвський. «Злочин і кара».

Волт Вітмен. Збірка «Листя трави» («Пісня про себе»).

Шарль Бодлер. «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

Поль Верлен. «Так тихо серце плаче», «Поетичне мистецтво».

Артюр Рембо. «Відчуття», «П’яний корабель», «Голосівки».

Оскар Уайльд. «Портрет Доріана Грея».

Генрік Ібсен. «Ляльковий дім».

9. XX – початок XXI століть


Розвиток модернізму в літературі XX століття.

Модернізм і авангардизм.

Шляхи реалізму.

Постмодернізм.

Взаємодія різних художніх напрямів, течій, родів, жанрів, тенденцій, стилів у літературі XX століття.

Франц Кафка. «Перевтілення».

Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс».

Михайло Булгаков. «Майстер і Маргарита».

Райнер Марія Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось…».

Гійом Аполлінер. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

Федеріко Гарсіа Лорка. «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями».

Олександр Блок. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю…», «Скіфи».

Анна Ахматова. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм».

Борис Пастернак. «Визначення поезії», «По стіні збігали стрілки…», «Зимова ніч».

Бертольт Брехт. «Життя Галілея».

Альбер Камю. «Чума».

Ернст Міллер Хемінгуей. «Старий і море».

Ясунарі Кавабата. «Тисяча журавлів».

Милорад Павич. «Дамаскін».


* Основні літературознавчі поняття (за чинними програмами зі світової літератури):

Тема, ідея, фабула, сюжет (у тому числі «мандрівний сюжет»), композиція, художній образ (у тому числі «вічний образ»), ліричний герой, мотив, символ, портрет, художня деталь, інтер’єр, пейзаж, комічне (в літературі), гумор, іронія, сарказм, сатира, алегорія, контраст, міф, міфологія, міфотворчість, фольклор, роди літератури (епос, лірика, драма), літературний процес, літературний напрям, літературна течія, прислів’я, приказка, байка, билина, езопова мова, казка (фольклорна і літературна), балада (фольклорна і літературна), хоку, оповідання, новела, повість, детектив, героїчний епос, епічна поема, ода, газела, рубаї, бейт, притча, роман (у тому числі історичний, роман у віршах, психологічний, соціально-психологічний, філософський, інтелектуальний, роман-міф, роман-парабола, роман-щоденник та ін.), поема, трагедія, комедія, драма (як жанр, у тому числі народна драма), антиутопія, антитеза, епітет (у тому числі постійний епітет), метафора, анафора, епіфора, гекзаметр, терцина, сонет, онєгінська строфа, верлібр, бароко (як літературний напрям), класицизм (як літературний напрям, у тому числі просвітницький класицизм), сентименталізм (як літературний напрям), романтизм (як літературний напрям), реалізм (як літературний напрям, у тому числі просвітницький реалізм, класичний реалізм), натуралізм (як літературний напрям), байронічний герой, психологізм, декаданс, модернізм, імпресіонізм, символізм, неоромантизм, експресіонізм, акмеїзм, футуризм, кубізм, сюрреалізм, екзистенціалізм, сугестія, натуралізм, естетизм, соціально-психологічна проза, інтелектуальна проза, парадокс, авангардизм, «нова драма», епічна драма, зовнішня і внутрішня дія, магічний реалізм, постмодернізм, гротеск, алюзія, ремінісценція, потік свідомості, інтертекстуальність, оригінал, переклад, національний колорит, індивідуальний стиль письменника.

У результаті виконання програми зі світової літератури для загальноосвітніх навчальних закладів абітурієнти мають бути потенційно готовими до складання вступного іспиту зі світової літератури, який передбачає тест обсягом 60 завдань.

Композиція завдань у тесті ґрунтується на таких засадах:


1. Завдання розташовуються за формами: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань на встановлення правильної послідовності

4. Характеристика та розподіл тестових питань. Тест з світової літератури складається з таких форм тестових завдань:


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – (№1–50). До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо ви виберете правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі.
2. Завдання на встановлення відповідності – (№51–56). Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами (праворуч). У завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок, позначених цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну букву (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у формі відповідей.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності – (№57–60). Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

5. Для кожної форми завдань тесту встановлюється відповідна система оцінювання:


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 – 1 тестовий бал.

2. Завдання на встановлення відповідності: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали. Один бал за одну правильно встановлену відповідність, два бали за дві і т.д.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності: 0, 1, 2, 3 тестових бали.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно розв’язавши всі завдання тесту з світової літератури – 86 по непереведеній шкалі тестових балів, і 200 по рейтинговій шкалі (від 100 до 200 балів).


ТАБЛИЦЯ

переведення тестових балів, отриманих учасниками вступних випробувань зі світової літератури для вступу на навчання у 2014 р., в рейтингову шкалу (від 100 до 200 балів)


Тестовий бал

бал 100-200

Тестовий бал

бал 100-200

Тестовий бал

бал100-200

Тестовий бал

Бал 100-200

0

100.0

22

117.5

44

164.5

66

189.0

1

100.5

23

120.5

45

166.0

67

190.0

2

100.5

24

123.0

46

167.0

68

191.0

3

100.5

25

125.5

47

168.5

69

192.0

4

100.5

26

128.0

48

170.0

70

193.0

5

100.5

27

130.5

49

171.5

71

193.5

6

100.5

28

132.5

50

172.5

72

194.0

7

100.5

29

135.0

51

174.0

73

194.5

8

100.5

ЗО

137.5

52

175.0

74

195.0

9

100.5

31

139.5

53

176.0

75

196.0

10

100.5

32

142.0

54

177.0

76

196.5

11

100.5

33

144.0

55

178.0

77

197.0

12

100.5

34

146.0

56

179.5

78

198.0

13

101.0

35

148.0

57

180.5

79

198.5

14

102.0

36

150.0

58

181.5

80

199.0

15

103,0

37

152.0

59

182.5

81

199.5

16

104.5

38

154.0

60

183.5

82

200.0

17

106.5

39

156.0

61

184.5

83

200.0

18

108.0

40

157.5

62

185.5

84


200.0

19

110.5

41

159.5

63

186.5

85

200.0

20

112.5

42

161.0

64

187.0

86

200.0

21

115.0

43

162.5

65

188.0


6. Перелік використаних джерел
1. Наливайко Д. Світова література. Підручник для 10 кл. Академічний рівень та профільний рівень / Д. Наливайко, К. Шахова. – К.: Генеза, 2010. – 288 с. (базовий).

2. Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка / Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська.. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.

3. Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011. – 86 с.

4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи. / За загальною науковою редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко / Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська, К.Н. Баліна. – К.: Грамота, 2011. – 95 с.

5. Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5-11 кл. / За редакцією Д.В. Затонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук, керівник авторського колективу Б.Б. Шалагінов / Б.Б. Шалагінов, Д.В. Затонський, К.О. Шахова, Є.В. Волощук. – К.: Вища школа, 2001. – 128 с.

6. Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / Ю.І. Ковбасенко. — К.: Грамота, 2009. – 304 с.

7. Півнюк Н.О. Зарубіжна література: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н.О. Півнюк, Н.М. Гребницька, Г.М. Строганова. — К.: Освіта, 2009. – 336 с.

8. Коваленко О. 23 перлини кохання. Зарубіжна література. 7-11 класи. Серія "Із класу в клас" / О. Коваленко. – К.: Ранок, 2010. – 224 с.

9. Ніколенко О. Вивчення поезії ХХ століття у школі: Гійом Аполлінер, Райнер Марія Рільке. Зарубiжна література. Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури» / О. Ніколенко. – К.: Ранок, 2012. – 272 с.


10. Ковбасенко Ю.І. Світова література. 11кл. / Ю.І. Ковбасенко – К.: Грамота, 2011. – 304 с.

Навчальне видання

Програма вступних випробувань зі світової літератури для вступу на навчання

до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Підписано до друку ____________р. Формат 60 х 84 / 16. Ум. друк. арк. Оперативна поліграфія. Зам. № Тираж .
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.

Лист погодження
Випускаючий підрозділ: кафедра англійської філології та перекладу

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Розробив

доцент

Степанова А.А.
Затверджено на засіданні кафедри:

Протокол № 7 від 12 лютого 2014 р.

Завідувач кафедри _______________ Зінукова Н.В.

(підпис)

Документ узгоджено:


Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом

Павлова В.А.Начальник навчально-методичного центру

Глуха Г.Я.Старший методист навчально-методичного центру

Салтан М.К.Начальник центру формування контингенту

Бойко Л.Г.

Схожі:

ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
Програма вступних випробувань з дисципліни «Біологія» для вступу...
Відповідальний за випуск: Н. П. Волкова, д педагог н., проф., зав кафедри педагогіки та психології
Старший викладач Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
П. Й. АТАМАС, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
МетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
МАРКЕТИНГУ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули кваліфікацію молодшого спеціаліста / І. В. Тараненко,...
Законодавче регламентування бухгалтерського обліку
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
КАФЕДРА
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 03010201, 03010201 «Психологія»...
МАРКЕТИНГУ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 03050701, 03050701 /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка