Слово зворушеного серця


НазваСлово зворушеного серця
Дата15.12.2013
Розмір77.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Долинська центральна районна бібліотека

Слово зворушеного серця
150 років від дня народження української
письменниці Ольги Кобилянської
Рекомендаційний бібліографічний список

Долина

2013

Ольга Кобилянська – це письменниця глибоких душевних переживань, напруженої думки, ліричних настроїв. Вона виступила як прозаїк-новатор. За спостереженням Д. Павличка, читач і сьогодні приходить до її творів «по естетичну насолоду і по знання жіночого характеру, адже ж вона створила цілу енциклопедію жіночої душі».

Народилася О. Кобилянська 27 листопада 1863 р. в містечку Гура-Гумора в Південній Буковині в багатодітній сім’ї дрібного службовця. З 1891 р. постійно проживає в Чернівцях.

У становленні О. Кобилянської як народної письменниці велику роль відіграло її знайомство й тривале листування з такими діячами української літератури, як І. Франко, М. Павлик, О. Маковей, В. Стефаник, Леся Українка. Велике значення мала і поїздка письменниці в 1899 р. на Наддніпрянську Україну. Вона відвідала Шевченкову могилу в Каневі і міцно здружилася з Лесею Українкою.

У творчості О. Кобилянської все виразніше починають звучати соціальні мотиви. Так з’являється соціально-психологічна повість «Земля».

З кожним роком популярність О. Кобилянської зростає, але обставини її особистого життя і творчості дедалі ускладнюються. Письменниця тяжко захворіла – її розбиває параліч. Написання кожного нового твору в таких умовах межувало із своєрідним творчим подвигом. Після возз’єднання Північної Буковини з радянською Україною О. Кобилянську приймають до Спілки письменників України. Померла письменниця 21 березня 1942 р. в Чернівцях в тяжкий час поневолення Північної Буковини румунсько-фашистськими загарбниками, які переслідували письменницю, готували над нею судову розправу.

Ольга Кобилянська називала свої твори краплями власної крові. Вони поставали з особистих почуттів і переживань. Її творчість, наснажена любов’ю і добром, продовжує й сьогодні не тільки хвилювати, а й навчати, виховувати кожного з нас.

Рекомендаційний бібліографічний список розрахований на вчителів, студентів, учнів та всіх шанувальників творчості письменниці.

http://cv.goldenpages.ua/details/122454/8807/Ольга-Кобилянська-1863-1942

http://naub.org.ua/?p=1041

Підготувала гол. бібліограф ЦРБ Л. Бобешко

Приліпко І. Різноаспектність художнього зображення духовних діячів у прозі Ольги Кобилянської / І. Приліпко // Українська мова і література в сучасній школі. – 2012. – №10. – С. 18–23.

Семчук Д. «Симфонічна проза» Ольги Кобилянської / Д. Семчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – №12. – С. 14–16.

Тимків Н. Своєрідність авторської позиції в повісті Ольги Кобилянської «Земля» / Н. Тимків // Дивослово. – 2005. – №3. – С. 5–10.

Тимошик М. Ольга Кобилянська про бездуховність і манкрутство українців / Микола Тимошик // Літературна Україна. – 2013. – 23 трав. – С. 10–11.

Усі мої думки тобі, народе вільний, і пісня серця, музика душі тобі! // Шкільна бібліотека. – 2008. – №11. –С. 8.

Хмелюк М. Пошуки жіночого самовираження у ранній творчості Ольги Кобилянської / Майя Хмелюк // Дивослово. – 2013. – №2. – С. 49–53.

Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської / Н. Хомич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – №11. – С. 14–18.

Шевченко Г. Біблійно-психологічні мотиви повісті Ольги Кобилянської «Земля» / Г. Шевченко // Дивослово. – 2009. – №2. – С. 22–27.

Якименко О. Трансформація міфу про вічне повернення у повісті Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала» // Оксана Якименко // Дивослово. – 2008. – №3/4. – С. 43–46.
До Вашої уваги Інтернет-ресурси:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Кобилянська_Ольга_Юліанівна

http://www.ukrclassic.com.ua/katalog/k/kobilyanska-olga

http://www.ukrlit.vn.ua/author/kobylanska.html

http://www.ostriv.in.ua/publication/code-1f2813e69d85e/list-b8afbc4326

http://1576.ua/people/3684

Література
Кобилянська О. Ю. Твори : в 2 т. / О. Ю. Кобилянська. – К. : Дніпро, 1988. – Т. 1. : Царівна : повість; оповідання / упоряд., авт. приміт. Ф. П. Погребенник. – 541 с. ; портр.

Кобилянська О. Ю. Твори : в 2 т. / О. Ю. Кобилянська. – К. : Дніпро, 1988. – Т. 2. : Земля; В неділю рано зілля копала… : повісті; оповідання / упоряд., авт. приміт. Ф. П. Погребенник. – 598 с.

Кобилянська О. Ю. Твори : збірник / О. Ю. Кобилянська; упоряд., приміт. Л. Г. Голомб; вступ. ст. П. П. Пономарьова. – Ужгород : Карпати, 1983. – 504 с. : іл.

Кобилянська О. Ю. Вибрані твори : повість, оповідання / О. Ю. Кобилянська. – К. : ІНТЕЛЕКТ-АРТ, 2008. – 432 с. : іл. – (Класики української літератури).

Кобилянська О. Ю. Вибрані твори / О. Ю. Кобилянська. – К. : Дніпро, 1977. – 686 с.

Кобилянська О. Апостол Черні : повість / О. Кобилянська; вступ. сл. та підготовка тексту Є. Г. Куртяка. – Л. : Каменяр, 1994. – 243 с. – (Знамениті письменники).

Кобилянська О. Земля. Людина / О. Кобилянська. – К. : Школа, 2006. – 368 с. : іл. – (Бібліотека шкільної класики).

Кобилянська О. Людина : повісті / Ольга Кобилянська ; худож.-оформ. Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. – Х. : Фоліо, 2008. – 284 с. – (Українська класика).

Кобилянська О. Огрівай, сонце... : зб. малої прози / О. Кобилянська ; упоряд., вступ. ст. та прим. Я. Б. Мельничук ; пер. з нім. Н. П. Щербань. – Чернівці : Букрек, 2011. – 400 с. : іл.

Кобилянська О. Ю. «В неділю рано зілля копала…» : повість, оповідання / О. Ю. Кобилянська ; упоряд., післямова Ю. Б. Кузнецова ; худож. Н. В. Сосніна. – К. : Рад. шк., 1986. – 462 с. : іл.

Кобилянська О. Ю. Людина. Царівна / О. Ю. Кобилянська ; вступ. ст. Н. Коваленко. – К. : Молодь, 1969. – 360 с. – (Шкільна бібліотека).

Кобилянська О. Ю. Меланхолійний вальс : фрагмент / О. Ю. Кобилянська. – Л. : Каменяр, 1968. – 72 с.

Кобилянська О. Ю. Оповідання / О. Ю. Кобилянська ; післямова І. О. Денисюка. – Л. : Каменяр, 1982. – 271 с.

Кобилянська О. Ю. Оповідання / О. Ю. Кобилянська ; упоряд., післямова І. О. Денисюка; мал. І. Г. Пеника. – Л. : Каменяр, 1988. – 271 с. : іл.

Кобилянська О. Ю. Повісті. Оповідання. Новели / О. Ю. Кобилянська ; вступ. ст. Ф. П. Погребенника ; ред. тому І. О. Дзеверін. – К. : Наук. думка, 1988. – 672 с. : портр. – (Бібліотека української літератури. Дожовтнева українська література).

Кобилянська О. Ю. Слова зворушеного серця : Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади / О. Ю. Кобилянська ; упоряд., передм. Ф. П. Погребенника. – К. : Дніпро, 1982. – 359 с. : іл.
Література про життєвий і творчий шлях
Бабишкін О. Ольга Кобилянська : нарис про життя і творчість / О. Бабишкін. – Л. : Каменяр, 1963. – 190 с.

Вознюк В. А. Ольга Кобилянська / В. А. Вознюк ; худож.-оформлювач О. М. Іванова. – Х. : Фоліо, 2012. – 153 с. – (Знамениті українці).

Вознюк В. О. Про Ольгу Кобилянську : Нові матеріали. Роздуми. Знахідки / В. О. Вознюк. – К. : Дніпро, 1983. – 183 с.

Гузар З. П. Вивчення творчості Ольги Кобилянської : посіб. для вчителів / З. П. Гузар. – К. : Рад. шк., 1978. – 103 с. : іл.

Євшан М. Ольга Кобилянська / Микола Євшан // Українське слово : в 4 кн. – К. ; 2001. – Кн. 1. – С. 111–117.

Кобилянська О. Людина : посіб. для 10 кл. / авт.-укладач Паращич В. – Х. : Фоліо, 2000. – 48 с.

Кобилянська Ольга Юліанівна (27.ХІ 1863, м. Гура_гумора на Буковині, теп. Гура-Гуморулуй, Румунія – 21.ІІІ 1942, Чернівці) – українська письменниця і громадсько-культурна діячка // Українська Літературна Енциклопедія : В 5 т.– К. ; 1990. – Т. 2. – С. 502–504.

Комишанченко М. П. Ольга Кобилянська : (до 100-річчя від дня народження) / М. П. Комишанченко. – К. : Знання, 1963. – 48 с.

Панчук Е. М. Гірська орлиця : спогади / Е. М. Панчук. – Ужгород : Карпати, 1976. – 124 с.

Погребенник Ф. П. Ольга Кобилянська : до 125-річчя від дня народження / Ф. П. Погребенник. – К. : Знання, 1988. – 48 с.

Томашук Н. О. Ольга Кобилянська : життя і творчість / Н. Томашук. – К. : Дніпро, 1969. – 237 с.
Венгер А. Творчість Ольги Кобилянської у контексті німецької літератури / А. Венгер, С. Чернюк // Дивослово. – 2006. – №2. – С. 54–59.

Вознюк В. Два ранні твори Ольги Кобилянської / В. Вознюк // Дзвін. – 2005. – №9. – С. 124–128.

Голобородько Я. Психологічні зрізи Ольги Кобилянської : (про біографічно-документалізований роман Валерії Врублевської «Шарітка з Рунгу») / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – №12. – С. 2–5.

Горболіс Л. «…Заплач над моєю долею» : [про «Щоденник» Ольги Кобилянської] / Л. Горболіс // Українська мова і література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. – 2005. – №9/10. – С. 88–98.

Горбоніс Л. Традиційно-звичаєві погляди гуцулів на природу / Л. Горбоніс // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №5. – С. 51–62.

Камінчук О. Провісниця українського модернізму / О. Камінчук // Дивослово. – 2004. – №4. – С. 2–5.

Кордонська А. Земля в долі людини : за повістю Ольги Кобилянської / Альона Кордонська // Дивослово. – 2013. – №1. – С. 11–14.

Левченко Г. Християнський аспект літературної творчості Ольги Кобилянської / Галина Левченко // Слово і Час. – 2008. – №13. – С. 20–27.

Палій Н. А. Проблема призначення людини, жінки у драмі «Ляльковий театр» Г. Ібсена та повісті «Людина» О. Кобилянської / Н. А. Палій // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №10. – С. 40–42.

Схожі:

ПЛАН КОНСПЕКТ
Пульс: його характеристики, місця прощупування, зупинка серця, причини, зовнішній масаж серця
«У сузір’ї любові» Мета
Мета: показати авторську систему роботи з розвитку духовних основ та створення системи навчання «від серця до серця»
Творча лабораторія вчителя Робота над проектом «Від серця до серця»
На цьому етапі здійснюю попередній перегляд проекту, виявляю недоробки, окреслюю шляхи усунення виявлених недоліків, відбувається...
Робота серця. Серцевий цикл
Мета. Розглянути серцевий цикл, ознайомити учнів з його основними фазами й механізмами, що регулюють роботу серця
X. ВСТУПНЕ СЛОВО ДО ОБШИР. ПРАВИЛ
Боже слово принявши, були як добра земля, принесли повні й обильні плоди праведности, як написано: „А посіяне на добрій землі це...
ФРАГМЕНТ РАДІОПРОГРАМИ „СЛОВО” ВІД 08. 10. 06
Вибираємо слово. Про особливості вживання словосполучень брати до уваги і взяти до відома
Ведучий Здрастуй, Слово, Українська Мово! Здрастуй на межі тисячоліть!...
Мета: вшанувати пам’ять славнозвісних просвітителів слов’ян – Кирила та Мефодія
Леонід Глібов. Відомий поет і байкар. «Химерний, маленький», «Що...
М і творчим шляхом Л. Глібова; розкрити поняття його оригінальних творів – акровіршів, їхню фольклорну основу; удосконалювати вміння...
Конкурс «Привітання». Завдання: Пояснити свою емблему та назву команди....
Обладнання: плакати зі словами видатних людей про мову; роздавальні картки; таблички з цифрами від 0 до 9, годинник, ребуси
ПЛАН-КОНСПЕКТ ВІДКРИТОГО УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 6 ий клас
Методи та прийоми: слово учня, вступне слово вчителя, коментоване письмо, «Лінгвістичний футбол», попереджальний диктант, вправа...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка