Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів


НазваБернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
Сторінка5/6
Дата10.12.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6
Стаття 38

(1) Країни Союзу, які не ратифікували цей Акт чи не
приєдналися до нього або які не пов'язані статтями від 22 до 26
Стокгольмського акта цієї Конвенції, можуть до 26 квітня 1975 року
користуватися, якщо вони того забажають, правами, наданими в силу
зазначених статей, так як коли б вони були зв'язані цими статтями.
Будь-яка країна, яка бажає користуватися такими правами, направляє
з цією метою Генеральному директору письмове повідомлення, що
набуває чинності від дати його одержання. Такі країни вважаються
членами Асамблеї до зазначеного терміну.(2) До тих пір, поки не всі країни Союзу стали членами
Організації, Міжнародне бюро Організації функціонує також як Бюро
Союзу, а Генеральний директор діє як Директор цього Бюро.(3) Як тільки всі країни Союзу стають членами Організації,
права, обов'язки і майно Бюро Союзу переходять до Міжнародному
бюро Організації.Додатковий розділСтаття I

(1) Будь-яка країна, яка вважається відповідно до
встановленої практики Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних
Націй країною, що розвивається, яка ратифікує або приєднується до
цього Акта, невід'ємну частину якого становить цей Додатковий
розділ, і яка, взявши до уваги свій економічний стан і свої
соціальні і культурні потреби, не вважає себе спроможною негайно
ввести в дію положення по охороні всіх прав, передбачених цим
Актом, може шляхом повідомлення, що здається на зберігання
Генеральному директору при депонуванні ратифікаційної грамоти або
акта про приєднання, або з урахуванням статті V (l) (c), у
будь-який наступний час заявити, що вона буде користуватися
пільгою, передбаченою статтею II, або пільгою передбаченою
статтею III, або обома цими пільгами. Вона може замість
користування пільгою, передбаченою статтею II, зробити заяву
відповідно статті V (l) (a).(2) (a) Будь-яка заява, відповідно до пункту (1), зроблена до
закінчення десятирічного періоду, після набуття чинності статтями
від 1 до 21 і цього Додаткового розділу згідно із статтею 28 (2)
має силу до закінчення названого періоду. Будь-яка така заява може
бути відновлене цілком або частково на періоди кожний терміном
десять років шляхом повідомлення, що здається на зберігання
Генеральному директору, не більше ніж за п'ятнадцять і не менше
ніж за три місяці до закінчення поточного десятирічного періоду.(b) Будь-яка заява, відповідно до пункту (1), зроблена після
закінчення десятирічного періоду після набуття чинності статтями
від 1 до 21 і цього Додаткового розділу згідно із статтею 28 (2),
має силу до закінчення поточного десятирічного періоду. Будь-яка
така заява може бути відновлена, як це передбачено у другій фразі
підпункту (a).(3) Будь-яка країна Союзу, яка перестала вважатись країною,
що розвивається, відповідно до пункту (1), не може відновити свою
заяву, як це передбачено пунктом (2) і незалежно від того, чи
відкличе вона офіційно свою заяву чи ні, не може користуватися
пільгами, згаданими в пункті (1), після закінчення поточного
десятирічного періоду або після закінчення трьохрічного періоду,
після того як вона перестала вважатись країною, що розвивається;
при цьому застосовується той період, який закінчується пізніше.(4) Там, де до часу, коли заява, зроблена відповідно до
пунктів (1) і (2), припиняє свою дію, є в запасі примірники, які
були виготовлені за ліцензією, наданою на підставі цього
Додаткового розділу, ці примірники можуть продовжувати
розповсюджуватися до тих пір, доки їхні запаси не розійдуться
повністю.(5) Будь-яка країна, яка зв'язана положеннями цього Акта і
яка здала на зберігання заяву або повідомлення відповідно до
статті 31 (1) щодо застосування цього Акта до якої-небудь
території, стан якої може розглядатися як аналогічний стану країн,
зазначених у пункті (1), може щодо такої території зробити заяву,
згадану в пункті (1), і повідомлення про відновлення, згадане в
пункті (2). Протягом терміну дії такої заяви або повідомлення
положення цього Додаткового розділу застосовуються щодо такої
території.(6) (a) Та обставина, що яка-небудь країна користується
пільгами, передбаченими пунктом (1), не створює можливості для
іншої країни надавати творам, країною походження яких є перша
країна, охорону в меншому обсязі, ніж та, яку вона зобов'язана
надавати відповідно до статей від 1 до 20.(b) Право застосування еквівалентної охорони, передбачене в
статті 30 (2) (b) (друга фраза), не може бути використане раніше
дати, якою закінчиться період, що застосовується відповідно до
статті 1 (3) щодо творів, країною походження яких є країна, що
зробила заяву відповідно до статті V (l) (a).Стаття II

(1) Будь-яка країна, що заявила, що вона буде користуватися
пільгою, передбаченою цією статтею, може щодо творів, випущених у
світ у друкованій або іншій аналогічній формі відтворення,
замінити виключне право на переклад, передбачене статтею 8,
системою не виключних і непередаваних ліцензій, що видаються
компетентними органами на нижче зазначених умовах і з урахуванням
статті IV.(2) (a) З урахуванням пункту (3), якщо після закінчення
трьохрічного періоду або будь-якого більш тривалого періоду,
встановленого національним законодавством названої країни, що
обчислюється від дати першого випуску твору у світ, переклад
такого твору не був випущений у світ мовою, загальновживаною в цій
країні, особою, що має право на переклад, або з її дозволу,
будь-який громадянин такої країни може одержати ліцензію зробити
переклад твору названою мовою і випустити в світ такий переклад
друкованою або аналогічною формою відтворення.(b) На умовах, передбачених цією статтею, ліцензія може бути
видана також у тих випадках, коли всі видання перекладу,
випущеного у світ даною мовою, повністю розійшлись.(3) (a) У разі перекладу мовою, що не є загальновживаною в
одній або декількох розвинених країнах - членах Союзу, період, що
дорівнює одному року, заміняє трьохрічний період, передбачений
пунктом (2) (a).(b) Будь-яка країна, згадана в пункті (1), за одностайною
домовленістю з розвиненими країнами - членами Союзу, в яких та ж
сама мова є загальновживаною, може замінити, у випадку перекладу
цією мовою, трьохрічний період, передбачений пунктом (2) (a),
більш коротким періодом, погодженим у такій домовленості, причому
такий період не може бути менше одного року. Проте положення
попереднього речення не поширюється на англійську, французьку і
іспанську мови. Генеральний директор повідомляється про будь-яку
таку домовленість урядами, які її досягли.(4) (a) Відповідно до положень цієї статті, ліцензії,
одержувані після трьох років, не можуть бути видані до закінчення
додаткового шестимісячного періоду, а ліцензії, одержувані після
одного року, до закінчення додаткового дев'ятимісячного періоду:(i) від дати, на яку заявник на ліцензію виконає вимоги,
перелічені в статті IV (1), або(ii) якщо не відомі особа або адреса особи, що має право на
переклад, від дати, на яку заявник на ліцензію відправить, як
передбачено статтею IV (2), копії своєї заяви, поданої органу,
компетентному видавати ліцензію.(b) Ліцензія, передбачена цією статтею, не видається, якщо
переклад мовою, відносно якої заяву було подано, буде випущений у
світ особою, яка має право на переклад або з її дозволу, протягом
вказаних шести- або дев'ятимісячних періодів.(5) Будь-яка ліцензія, відповідно до положень цієї статті,
видається лише для використання в школах, університетах або з
метою досліджень.(6) Якщо переклад твору випускається у світ особою, що має
право на переклад, або з її дозволу за цінами, що відповідають
тим, які звичайно встановлюються в країні для аналогічних творів,
будь-яка ліцензія, що видається відповідно до цієї статті,
припиняє свою дію, якщо такий переклад виконаний тією ж мовою і, в
основному того ж змісту, що й переклад, випущений у світ за
ліцензією. Всі примірники, що вже вийшли до того, як ліцензія
втратила силу, можуть продовжувати поширюватись до тих пір, доки
вони не розійдуться повністю.(7) Для творів, які в основному складаються з ілюстрацій,
ліцензія на переклад і випуск у світ тексту та на відтворення і
випуск у світ ілюстрацій надається, тільки якщо умови статті III
також виконуються.(8) Ліцензія не може бути видана відповідно до цієї статті,
якщо автор вилучив з обігу всі примірники свого твору.(9) (a) Ліцензія на переклад твору, випущеного в світ у
друкованій або аналогічній формі відтворення, може бути також
видана будь-якій радіомовної організації, що має свою
штаб-квартиру в країні, згаданій у пункті (1), по пред'явленні
заяви зазначеної організації компетентному органу цієї країни,
якщо при цьому виконуються всі такі умови:(i) переклад здійснюється з примірника, виготовленого і
придбаного відповідно до законів даної країни;(ii) переклад призначається лише для використання в
радіопередачах, призначених виключно для цілей навчання або
поширення результатів спеціальних технічних або наукових
досліджень серед спеціалістів конкретної професії;(iii) переклад використовується винятково для цілей
перелічених в умові (ii), в законно здійснених передачах,
призначених для слухачів на території даної країни, включаючи
передачі, здійснювані за допомогою звукових або візуальних
записів, зроблених законно і виключно для цілей таких передач;(iv) будь-яке використання перекладу не ставить собі
комерційних цілей.(b) Звукові або візуальні записи перекладу, зробленого
організацією радіомовлення на підставі ліцензії, виданої в силу
цього пункту, можуть, для цілей і з врахуванням умов, перелічених
в підпункті (a), і за згодою цієї організації, бути також
використані будь-якою іншою організацією радіомовлення, що має
свою штаб-квартиру в країні, компетентний орган якої видав дану
ліцензію.(c) За умови, що всі критерії і умови, викладені в
підпункті (a), виконуються, ліцензія може бути видана організації
радіомовлення для перекладу будь-якого тексту, включеного в
аудіовізуального запису, який сам був виготовлений і випущений у
світ виключно з метою використання для систематичного навчання.(d) З урахуванням підпунктів (a) - (c) положення попередніх
пунктів застосовується під час видачі і реалізації ліцензії,
виданої відповідно до цього пункту.Стаття III

(1) Будь-яка країна, яка заявила, що вона буде користуватись
пільгами, передбаченими цією статтею, має право замінити виключне
право на відтворення, передбачене статтею 9, системою невиключних
і непередаваних ліцензій, що надаються компетентним органом із
врахуванням статті IV і на таких умовах:(2) (a) Якщо відносно твору, до якого ця стаття
застосовується в силу пункту (7) після закінчення:(i) відповідного періоду, визначеного в пункті (3), починаючи
від дати першого випуску в світ даного видання твору, або(ii) будь-якого більш тривалого періоду, визначеного
національним законодавством країни, згаданої в пункті (1),
починаючи від тієї ж самої дати, примірники такого видання не були
розповсюджені в цій країні серед публіки або в зв'язку з
систематичним навчанням особою, яка має право на відтворення, або
з її дозволу за цінами, що відповідають тим, які звичайно
встановлюються в цій державі для аналогічних творів, будь-який
громадянин такої країни може одержати ліцензію на відтворення і на
випуск у світ такого видання за такою же або більш низькою ціною
для використання у зв'язку із систематичним навчанням.(b) Ліцензія на відтворення і випуск у світ видання, яке було
розповсюджено, як це описано в підпункті (a), може також бути
видана на умовах, передбачених у цій статті, якщо після закінчення
застосовного періоду жоден дозволений примірник цього видання не
був предметом продажу в даній країні серед публіки або у зв'язку з
систематичним навчанням протягом шестимісячного періоду за цінами,
що відповідають тим, які звичайно встановлюються для аналогічних
творів у цій країні.(3) Період, зазначений у пункті (2) (a) (i), становить
п'ять років за винятком:(i) для творів з природничих і точних наук, включаючи
математику і техніку, цей період становить три роки;(ii) для художніх, поетичних, драматичних і музичних творів,
а також для книг з мистецтва цей період становить сім років.(4) (a) Ніяка ліцензія, доступна після трьох років, не
видається відповідно до цієї статті до закінчення шестимісячного
періоду:(i) від дати, на яку заявник виконає вимоги, зазначені в
статті IV (1), або(ii) якщо не відомі особа або адреса особи, що має право на
відтворення, від дати відправки заявником, як це передбачено
статтею IV (2) копій його заяви, поданої до органу, компетентного
видавати ліцензії.(b) Якщо ліцензії є доступними після інших періодів і
стаття IV (2) є застосовною, жодна ліцензія не видається до
закінчення трьохмісячного періоду від дати відправлення копій
заяви.(c) Якщо протягом шестимісячного або трьохмісячного періодів,
вказаних у підпунктах (a) і (b), розповсюдження, як це описано у
пункті (2) (а), мало місце, ніяка ліцензія відповідно до цієї
статті не видається.(d) Ніяка ліцензія не видається, якщо автор вилучив з обігу
всі примірники видання, на відтворення і випуск у світ якого
ліцензія запитувалась.(5) Ліцензія на відтворення і випуск у світ перекладу твору
не видається відповідно до цієї статті у таких випадках:(i) коли переклад не був випущений особою, що має право на
переклад, або з її дозволу або(ii) коли переклад зроблений не загальновживаною мовою в
країні, де запитувалась ліцензія.(6) Коли особа, що має право на відтворення або хто-небудь з
її дозволом, розповсюджує примірники такого видання в країні,
згаданій у пункті (1), серед публіки або у зв'язку із
систематичним навчанням за цінами, відповідними тим, які звичайно
встановлюються в цій країні для аналогічних творів, будь-яка
ліцензія, що видається відповідно до цієї статті, припиняє свою
дію, якщо таке видання випущено у світ тією ж мовою і в основному
того ж змісту, як і видання, випущене у світ за ліцензією. Всі
примірники, що вже вийшли в світ до того, як ліцензія втратила
силу, можуть продовжувати розповсюджуватись до тих пір, доки не
розійдуться повністю.(7) (a) Із врахуванням пункту (b) твори, на які поширюється
ця стаття, обмежуються творами, випущеними в світ у друкованій або
аналогічній формі відтворення.(b) Ця стаття поширюється також на відтворення в
аудіовізуальній формі, законно здійснених аудіовізуальних записів,
включаючи будь-які твори, що містяться в них і охороняються
авторським правом, а також на переклад будь-якого включеного до
них тексту мовою, загальновживаною в країні, де ліцензія
запитується, за умови, що у всіх цих випадках зазначені
аудіовізуальні записи підготовлені і випущені у світ із виключною
метою використання для систематичного навчання.1   2   3   4   5   6

Схожі:

КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ЖИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ І ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ...

Конвенція про охорону і використання траскордонних водотоків і міжнародних озер
Суть договору: Конвенція спрямована на зміцнення національних заходів для охорони і екологічно сприятливого управління транскордонними...
НАКАЗ
Все­український конкурс шкільних літературних творів та творів образотворчого мистецтва на тему „Безсмертний подвиг українського...
Конвенція про охорону біологічного різноманіття
Суть договору: Конвенція спрямована на збереження біологічного різноманіття, сталого використання його компонентів і спільному одержанні...
КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

«В бур'янах» С. Васильченка один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка
ТЕМА «В бур'янах» С. Васильченка один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка
УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ «В’ЄТЬСЯ, НАЧЕ СТРІЧКА, НЕСПОКІЙНА РІЧКА»
Мета: на зразках художніх творів поглиблювати уявлення дітей про природу рідного краю. Розвивати мовлення учнів, працювати над збагаченням...
Віденська конвенція про охорону озонового шару
Конвенції є захист здоров'я людини та довкілля від наслідків руйнування озонового шару. Конвенція є рамковою і встановлює загальні...
На уроки позакласного читання
На текстуальне вивчення літературних творів, розгляд біографічних відомостей про письменників і огляди періодів (явищ) літературного...
Контрольна робота за життям і творчістю
Установіть відповідність між поетичними рядками з творів Т. Г. Шевченка і різновидами художніх засобів, наявних у них
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка