Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів


НазваБернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
Сторінка4/6
Дата10.12.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6
Стаття 26

(1) Пропозиції про внесення поправок у статті 22, 23, 24, 25
і цієї статті можуть бути зроблені будь-якою країною - членом
Асамблеї, Виконавчим комітетом або Генеральним директором. Такі
пропозиції направляються Генеральним директором країнам - членам
Асамблеї принаймні за шість місяців до розгляду їх Асамблеєю.(2) Будь-яка поправка до статей, передбачених пунктом (1),
приймається Асамблеєю, для чого потрібна більшість у три чверті
поданих голосів; проте будь-яка поправка до статті 22 і до даного
пункту приймається більшістю в чотири п'ятих поданих голосів.(3) Будь-яка поправка до статей, передбачених пунктом (1),
набуває чинності через місяць, після того як письмові повідомлення
про її прийняття, здійснене відповідно до конституційної процедури
кожної країни, отримані Генеральним директором від трьох чвертей
країн, які були членами Асамблеї під час прийняття нею цієї
поправки. Будь-яка поправка до названих статей, прийнята таким
чином, обов'язкова для всіх країн, які є членами Асамблеї на час
набуття поправкою чинності, або які стають її членами після цієї
дати, проте будь-яка поправка, що збільшує фінансові зобов'язання
країн Союзу, є обов'язковою тільки для тих країн, які повідомили
про прийняття ними такої поправки.Стаття 27

(1) Ця Конвенція може підлягати перегляду з метою внесення до
неї змін, спрямованих на вдосконалення системи Союзу.(2) З цією метою по черзі в країнах Союзу проводяться
конференції представників названих країн.(3) Із врахуванням положень статті 26, які застосовуються при
внесенні поправок до статей від 22 до 26, будь-який перегляд цього
Акта, включаючи Додатковий розділ, потребує одностайності поданих
голосів.Стаття 28

(1) (a) Кожна країна Союзу, що підписала цей Акт, може
ратифікувати його або, якщо вона не підписала його, може
приєднатися до нього. Ратифікаційні грамоти і акти про приєднання
здаються на зберігання Генеральному директору.(b) Кожна країна Союзу може заявити у своїй ратифікаційній
грамоті або акті про приєднання, що ратифікація або приєднання не
поширюється на статті від 1 до 21 і на Додатковий розділ; проте,
якщо така країна вже зробила заяву, відповідно до статті VI (1)
Додаткового розділу, вона в цій грамоті або акті в такому випадку
може заявити тільки про те, що її ратифікація або приєднання не
застосовується до статей від 1 до 20.(c) Кожна Країна Союзу, яка відповідно до підпункту (b)
виключила відповідні згадані положення із сфери дії своєї
ратифікації або приєднання, може пізніше в будь-який час заявити,
що вона поширює чинність своєї ратифікації або приєднання на ці
положення. Така заява подається на зберігання Генеральному
директору.(2) (a) Статті від 1 до 21 і Додатковий розділ набувають
чинності через три місяці після того, як будуть виконані такі дві
умови:(i) принаймні п'ять країн Союзу ратифікують цей Акт або
приєднуються до нього, не зробивши заяви, передбаченої
пунктом (1) (b);(ii) Іспанія, Сполучене Королівство Великобританії і
Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки і Франція будуть
пов'язані Всесвітньою конвенцією з авторського права ( 952_006 ),
переглянутою в Парижі 24 липня 1971 року.(b) набуття чинності, зазначене в підпункті (a), відноситься
до тих країн Союзу, які принаймні за три місяці до згаданого
набуття чинності здали на зберігання ратифікаційні грамоти або
акти про приєднання, не зробивши заяви, передбаченої
пунктом (1) (b).(c) Відносно будь-якої країни Союзу, до якої не
застосовується підпункт (b) і яка ратифікувала цей Акт або
приєдналася до нього, не зробивши заяви, передбаченої
пунктом (1) (b), статті від 1 до 21 і Додатковий розділ набувають
чинності через три місяці після дати сповіщення Генеральним
директором про здачу на зберігання відповідної ратифікаційної
грамоти або акта про приєднання, якщо тільки в поданій грамоті або
акті не буде названа більш пізня дата. В останньому випадку статті
від 1 до 21 і Додатковий розділ набувають чинності щодо цієї
країни на вказану таким образом дату.(d) Положення підпунктів (a) і (c) не впливають на
застосування статті VI Додаткового розділу.(3) Відносно будь-якої країни Союзу, яка ратифікує цей Акт
або приєднується до нього, зробивши або не зробивши заяви,
передбаченої пунктом (1) (b), статті від 22 до 38, набувають
чинності через три місяці після дати повідомлення Генеральним
директором про здачу на зберігання відповідної ратифікаційної
грамоти або акта про приєднання, якщо тільки в поданій грамоті або
акті не буде названа більш пізня дата. В останньому випадку статті
від 22 до 38 набувають чинності щодо цієї країни на вказану таким
чином дату.Стаття 29

(1) Будь-яка країна, що не є членом Союзу, може приєднатися
до цього Акта і тим самим стати стороною цієї Конвенції і членом
Союзу. Акти про приєднання передаються на зберігання Генеральному
директору.(2) (a) Із врахуванням підпункту (b), ця Конвенція набуває
чинності відносно будь-якої країни, що не є членом Союзу, через
три місяці після дати сповіщення Генеральним директором про здачу
на зберігання її акта про приєднання, якщо тільки більш пізня дата
не була вказана в акті про приєднання. В останньому випадку ця
Конвенція набуває чинності щодо цієї країни на вказану таким чином
дату.(b) Якщо набуття чинності, відповідно до підпункту (a),
передує набуттю чинності статтями від 1 до 21 і Додатковим
розділом, відповідно до статті 28 (2) (a), названа країна тим
часом буде зв'язана замість статей від 1 до 21 і Додаткового
розділу статтями від 1 до 20 Брюссельського акта цієї Конвенції.Стаття 29bis

Ратифікація цього Акта або приєднання до нього для будь-якої
країни, не зв'язаної статтями від 22 до 30 Стокгольмського акта
цієї Конвенції, є виключно для цілей статті 14 (2) Конвенції, що
засновує Організацію ( 995_169 ), рівнозначним ратифікації
згаданого Стокгольмського акта або приєднанню до цього акта з
обмеженням, передбаченим статтею 28 (1) (b) (i) цього акта.

Стаття 30

(1) За винятком вилучень, що допускаються пунктом (2) цієї
статті, статті 28 (1) (b), статті 33 (2) і Додатковим розділом,
ратифікація або приєднання автоматично спричиняються до визнання
всіх положень і одержання всіх переваг, встановлених цією
Конвенцією.(2) (a) Будь-яка країна Союзу, яка ратифікує цей Акт або
приєднується до нього, може з врахуванням статті V (2) Додаткового
розділу зберегти переваги застережень, сформульованих нею раніше,
за умови, що вона зробить про це заяву під час здачі на зберігання
ратифікаційної грамоти або акта про приєднання.(b) Будь-яка країна, що не є членом Союзу, при приєднанні до
цієї Конвенції і з урахуванням статті V (2) Додаткового розділу
може заявити, що вона має намір, принаймні тимчасово, замінити
статтю 8 цього Акта відносно права на переклад, положеннями статті
5 Союзної конвенції 1886 року, доповненої в Парижі в 1896 році,
при чіткому розумінні, що ці положення застосовуються тільки до
перекладів на загальновживану мову цієї країни. Із врахуванням
статті I (6) (b) Додаткового розділу будь-яка країна Союзу має
право застосовувати відносно права на переклад творів, країною
походження яких є країна, що скористалася таким застереженням,
охорону, еквівалентну охороні, надаваній цією останньою країною.(c) Будь-яка країна може в будь-який час вилучити такі
застереження шляхом повідомлення, направленого Генеральному
директору.Стаття 31

(1) Будь-яка країна може заявити у своїй ратифікаційній
грамоті або акті про приєднання або в будь-який наступний час
направити Генеральному директору письмове повідомлення про те, що
ця Конвенція застосовується до всіх або деяких територіях,
зазначеним у заяві або повідомленні, за міжнародні відносини яких
вона несе відповідальність.(2) Будь-яка країна, що зробила таку заяву або направила таке
повідомлення, може в будь-який час повідомити Генеральному
директору про припинення застосування цієї Конвенції до всіх або
деяких із таких територій.(3) (a) Будь-яка заява, зроблена відповідно до пункту (1),
набуває чинності з тієї ж дати, що і ратифікація або приєднання,
документи про які включали цю заява, а будь-яке повідомлення,
надіслане відповідно до згаданого пункту, набуває чинності через
три місяці після сповіщення про нього, зробленого Генеральним
директором.(b) Будь-яке повідомлення, надіслане відповідно до
пункту (2), набуває чинності через дванадцять місяців після
одержання його Генеральним директором.(4) Ця стаття ні в якому разі не може тлумачитись як така, що
означає мовчазне визнання або прийняття будь-якою країною Союзу
фактичного положення щодо території, до якої ця Конвенція
застосовується іншою країною Союзу на підставі заяви, зробленої
відповідно до пункту (1).Стаття 32

(1) Цей Акт заміняє у відносинах між країнами Союзу і в тій
же мірі, в якій він застосовується, Бернську конвенцію від
9 вересня 1886 року і наступні акти по її перегляду. Акти, які
раніше набули чинності, продовжують застосовуватися в цілому або в
тій мірі, в який цей Акт не заміняє їх в силу попередньої
пропозиції, у відносинах між країнами Союзу, які не ратифікують
цього Акта або не приєднуються до нього.(2) Країни, що не є членами Союзу, які стають стороною цього
Акта, із врахуванням пункту (3), застосовують його щодо будь-якої
країни Союзу, не зв'язаної цим Актом, або хоча і зв'язаної цим
Актом, але яка зробила заяву, передбачувану статтею 28 (1) (b).
Такі країни визнають, що згадана країна Союзу у своїх відносинах з
ними:(i) може застосовувати положення останнього попереднього
акта, яким вона зв'язана, і(ii) із врахуванням статті 1 (6) Додаткового розділу, має
право пристосувати охорону до рівня, передбаченого цим Актом.(3) Кожна країна, яка скористалась будь-якою із можливостей,
передбачених у Додатковим розділом, може застосовувати положення
Додаткового розділу, що стосуються прав або можливостей, якими
вона скористалась, у своїх відносинах з будь-якою країною Союзу,
що не зв'язана цим Актом, за умови, що ця остання країна допускає
застосування згаданих положень.Стаття 33

(1) Будь-який спір між двома або декількома країнами Союзу,
щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції, не вирішений
шляхом переговорів, може бути переданий будь-якою із зазначених
країн до Міжнародного суду, шляхом подачі заяви, відповідно до
статуту Суду, якщо тільки зазначені країни не домовляться про
інший спосіб врегулювання спору. Країна, яка подає заяву, повинна
повідомити Міжнародне бюро про спір, переданий на розгляд Суду;
Міжнародне бюро повинно повідомити про це решту країни Союзу.(2) У момент підписання цього Акта або здачі на зберігання
ратифікаційної грамоти або акта про приєднання будь-яка країна
може заявити, що вона не вважає себе зв'язаною положеннями
пункту (1). Щодо спорів між такою країною і будь-якою іншою
країною Союзу, то положення пункту (1) на них не поширюється.(3) Будь-яка країна, що зробила заяву відповідно до положень
пункту (2), може в будь-який час відізвати її через повідомлення,
надіслане Генеральному директору.Стаття 34

(1) Із врахуванням статті 29bis, ніяка країна не може
ратифікувати попередні акти цієї Конвенції або приєднатися до них
після набуття чинності статтями від 1 до 21 і Додаткового розділу.(2) Після набуття чинності статтями від 1 до 21 і Додатковим
розділом жодна країна не може зробити заяви, передбаченої
статтею 5 Протоколу щодо країн, які розвиваються, доданого до
Стокгольмського акта.Стаття 35

(1) Ця Конвенція діє без обмеження терміном.(2) Будь-яка країна може денонсувати цей Акт шляхом
повідомлення, надісланого Генеральному директору. Така денонсація
є також денонсацією всіх попередніх актів і поширюється тільки на
країну, яка її здійснила, в той час як щодо решти країн Союзу
Конвенція залишається чинною і підлягає виконанню.(3) Денонсація набуває чинності через рік, починаючи від дня
одержання повідомлення Генеральним директором.(4) Передбачене цією статтею право денонсації не може бути
використано жодною країною до закінчення п'яти років, починаючи
від дати, коли вона стала членом Союзу.Стаття 36

(1) Кожна країна, що є учасницею цієї Конвенції,
зобов'язується вжити, відповідно до своєї Конституції, необхідних
заходів для забезпечення застосування цієї Конвенції.(2) Припускається, що кожна країна, в момент коли вона стає
зв'язаною цією Конвенції, буде спроможна, відповідно до свого
внутрішнього законодавства, виконувати положення цієї Конвенції.Стаття 37

(1) (a) Цей Акт підписується в одному примірнику англійською
і французькою мовами і, з врахуванням пункту (2), здається на
зберігання Генеральному директору.(b) Офіційні тексти виробляються Генеральним директором,
після консультації із зацікавленими урядами, арабською,
іспанською, італійською, німецькою і португальською мовами, які
визначить Асамблея.(c) У випадку розбіжностей у тлумаченні різних текстів
перевага віддається французькому текстову.(2) Цей Акт відкритий для підписання до 31 січня 1972 року.
До цієї дати примірник, зазначений у пункті (1) (a), здається на
зберігання Уряду Французької Республіки.(3) Генеральний директор завіряє і надсилає дві копії
підписаного тексту цього Акта урядам усіх країн Союзу і, за
запитом, уряду будь-якої іншої країни.(4) Генеральний директор реєструє цей Акт у Секретаріаті
Організації Об'єднаних Націй.(5) Генеральний директор сповіщає уряди всіх країн Союзу про
підписання, здачу на зберігання ратифікаційних грамот і актів про
приєднання і про заяви, що містяться в цих документах або зроблені
відповідно до статей 28 (1) (c), 30 (2) (a) і (b) і 33 (2), про
набуття чинності будь-якими положеннями цього Акта, повідомлення
про денонсації і повідомлення, надіслані відповідно до
статей 30 (2) (c), 31 (1) і (2), 33 (3) і 38 (1), а також про
повідомлення, передбачені Додатковим розділом.1   2   3   4   5   6

Схожі:

КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ЖИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ І ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ...

Конвенція про охорону і використання траскордонних водотоків і міжнародних озер
Суть договору: Конвенція спрямована на зміцнення національних заходів для охорони і екологічно сприятливого управління транскордонними...
НАКАЗ
Все­український конкурс шкільних літературних творів та творів образотворчого мистецтва на тему „Безсмертний подвиг українського...
Конвенція про охорону біологічного різноманіття
Суть договору: Конвенція спрямована на збереження біологічного різноманіття, сталого використання його компонентів і спільному одержанні...
КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

«В бур'янах» С. Васильченка один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка
ТЕМА «В бур'янах» С. Васильченка один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка
УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ «В’ЄТЬСЯ, НАЧЕ СТРІЧКА, НЕСПОКІЙНА РІЧКА»
Мета: на зразках художніх творів поглиблювати уявлення дітей про природу рідного краю. Розвивати мовлення учнів, працювати над збагаченням...
Віденська конвенція про охорону озонового шару
Конвенції є захист здоров'я людини та довкілля від наслідків руйнування озонового шару. Конвенція є рамковою і встановлює загальні...
На уроки позакласного читання
На текстуальне вивчення літературних творів, розгляд біографічних відомостей про письменників і огляди періодів (явищ) літературного...
Контрольна робота за життям і творчістю
Установіть відповідність між поетичними рядками з творів Т. Г. Шевченка і різновидами художніх засобів, наявних у них
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка