Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Скачати 362.84 Kb.
НазваГ. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Сторінка1/2
Дата15.07.2013
Розмір362.84 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Інформатика > Конкурс
  1   2
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс»

імені О.С. Круподьорова


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням комітету з конкурсних торгів

протокол № 71

від «12» грудня 2012р.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВГ.О. Єсіна

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю:

Продукти нафто перероблення рідкі


м. Севастополь 2012 рік 1. Загальні положення

 1. Терміни які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-VI) зі змінами, далі – Закон. Терміни які використовуються в цій документації конкурсних торгів вживаються в значеннях, визначених Законом.

 1. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О.С. Круподьорова

місце знаходження

99003, м. Севастополь, вул. Льва Толстого, 51

посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Єсіна Галина Олексіївна – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Комунального підприємства Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О.С. Круподьорова, 99003, м. Севастополь, вул. Льва Толстого, 51, адміністративний корпус, тел: (0692) 55-28-33, факс (0692) 55-28-90

 1. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Продукти нафто перероблення рідкі, код ДК 016-97 23.20.1

місце та обсяг поставки товарів

Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О.С, Круподьорова, 99003, м. Севастополь, вул. Льва Толстого, 51.

Обсяг:

ЛОТ 1 – 3 найменування

ЛОТ 2 - 21 найменування

строк поставки

протягом 2013 року

 1. Процедура закупівлі

Відкриті торги

 1. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

 1. Інформація про валюту (валюти) у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня

 1. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит всім особам які отримали документацію конкурсних торгів, протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення процедури за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

 1. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

 1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів

Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати пропозицію конкурсних торгів як до окремої частини предмету закупівлі ЛОТ та і до всього обсягу предмета закупівлі.

Окремою частиною предмета закупівлі є:

ЛОТ 1:

Автомобільний бензин А-80;

Автомобільний бензин А-95;

Дизельне пальне.

ЛОТ 2:

Масло ТАД -17и;

Масло ТНК TG 80W-90;

Масло ТСП – 14 ГИП;

Масло ZF-Ecofluid X, 12B, 12E або аналоги: SHELL SPIRAX MX 80W90; ADDINOL GETRIEBEÖL GX 80W90ML;

Масло ZF TE-ML 09 (ZF TE-ML 09X) або аналоги: ADDINOL ATF D II E; Mobil ATF SHC; TITAN ATF 5000 SL; ATF II E; VALVOLINE POWER ATF; TEXAMATIC 7045E;

Масло МГЕ-46В;

Масло И-20;

Масло ЕНЄКОМ-32;

Масло LUKOIL K3-10H або аналоги: Mobil Rarus SHC 1028; K-12;

Масло КС-19;

Масло моторне PRAKTIK 20W-50;

Масло моторне дизельне М-10Г2к;

Масло моторне М-10ДМ;

Масло Sibi Motor Люкс 10W40;

Масло Sibi Motor Дизель Преміум 10W40;

Масло трансформоторне Т-1500;

Мастило ZF RL 85A;

Мастило ЛІТОЛ-24-МЛи 4/12-3;

Мастило СОЛІДОЛ Ж Ж-СКа2/6-2;

Мастило 1-13 жирове;

Графітне мастило УСаА Ска 2/6-г3.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На конверті має бути зазначено:

Повне найменування і місцезнаходження замовника;

Назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

Повне найменування (прізвище, ім’я по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

Маркування: «Не відкривати до

(зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів»

 1. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

пропозиції конкурсних торгів (форма зазначена в Додатку 3);

документів що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

копії Статуту організації постачальника, (завірену печаткою та підписом керівника);

копії Свідоцтва про державну реєстрацію (завірену печаткою і підписом керівника);

копії довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (завірену печаткою та підписом керівника);

довідки форми № 4 ОПП (облік платників податків України);

копію Свідоцтва платника ПДВ;

довідки з державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з обов’язкових податків і зборів дійсну на дату розкриття;

документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази (копії договорів аренди, куплі-продажу);

документальне підтвердження наявності робітників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (копія штатного розкладу);

документальне підтвердження виконання аналогічних договорів (копії договорів);

інформація у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, завірену печаткою та підписом керівника;

довідка про те, що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі згідно з інформацією п.2.11 цього Додатку, або фізична особа, яка є учасником, не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку - оригінал довідки з Управління інформаційних технологій при УМВС України (за формою ІП-1) або іншого уповноваженого органу, який має право надавати відповідні довідки, видана не раніше ніж за 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

документів що підтверджують фінансову спроможність учасника;

Прізвища осіб, уповноважених діяти від імені організації, підприємства, які мають право підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов’язань за результатами торгів.

Цінової пропозиції

Ціна пропозиції конкурсних торгів означає суму за яку учасник здійснить поставку продуктів нафто перероблення рідких в обсязі зазначеному в Додатку 5 протягом 2013 року.

Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів згідно з Додатком 3 ціну пропозиції конкурсних торгів. Ціна повинна бути зазначена в гривнях за одиницю та в цілому за весь обсяг продуктів нафто перероблення рідких разом, що буде становити суму пропозиції конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна включати в себе:

Вартість продуктів нафто перероблення рідких, податок на додану вартість ПДВ;

транспортні витрати;

складські витрати.
Ціна має бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягає зміні, або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/ надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.

Істотні умови договору, які обов’язково будуть включені до договору поставки, завірити печаткою та підписом уповноваженої особи учасника.

 1. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник не вимагає забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


 1. Умови повернення чи не повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
 1. Строк протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу.


 1. Кваліфікаційні критерії до учасників

Відповідно до статті 16 Закону, та вимог встановлених статтею 17 Закону.

Спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. (Додаток 1)

 1. Інформація про необхідні технічні , якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі (дивись Технічні вимоги до предмету закупівлі зазначені в (Додатку 2)

 1. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Закупівля здійснюється в цілому.


 1. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Місце подання пропозицій конкурсних торгів:
Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

2.Місце, Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

особисто або поштою

99003, м. Севастополь, вул. Льва Толстого, 51, Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О.С. Круподьорова, адміністративний корпус, третій поверх, приймальня

з 9.00 до 16.00.

17 січня 2013 року, 9.00.

Пропозиції конкурсних торгів які надійдуть до замовника після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються та повертаються учасникам що їх подали.
99003, м. Севастополь, вул. Льва Толстого, 51, Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О.С. Круподьорова, адміністративний корпус, третій поверх, кабінет начальника ВМТЗ.

17 січня 2013 року, 10.00.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписують члени комітету з конкурсних торгів та учасники, які беруть участь у процедурі розкриття пропозиції конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв

Комітетом з конкурсних торгів встановлені наступні критерії оцінки та питома вага кожного критерію:

ЛОТ 1:

 1. Ціна 65%;

 2. Умови розрахунків 10%;

 3. Строк поставки 5%;

 4. Післяпродажне обслуговування 20%.

ЛОТ 2:

1. Ціна 95%;

2. Умови розрахунків 5%;

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів зазначена в Додатку 4

2.Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника. Який подав пропозицію конкурсних торгів.

Виявлені арифметичні помилки виправляються наступним чином:

а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розділювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

 1. Інша інформація

 2. Відхилення пропозиції конкурсних торгів 1. Відміна замовником торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

 1. Учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням арифметичної помилки;

 2. наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

 3. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими що не відбулися у разі коли:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

 1. Терміни укладання Договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


 1. Істотні умови Договору про закупівлю

Істотні умови договору зазначені в Додатку 6

 1. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

 1. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Замовник не вимагає від учасника-переможця забезпечення виконання договору.ДОДАТОК 1
Кваліфікаційні критерії до Учасників конкурсних торгів

Необхідно підтвердити такими документами:
1. Документи що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

1.1. наказ про призначення керівника, та його повноваження.

2. Документи про підприємство учасника

2.1. довідка про фактичне місцезнаходження учасника процедури закупівлі, контактні телефони, факси, електронну адресу, банківські реквізити, прізвище, ім’я по батькові керівника.

2.2. копія Статуту організації, підприємства;

2.3. копія Свідоцтва про державну реєстрацію;

2.4. копію Довідки Форма № 4 ОПП (облік платників податків України);

2.5. копію Свідоцтва платника ПДВ;

2.6. копію Довідки про внесення в єдиний державний реєстр ЄДРПОУ;

2.7. оригінал довідки з державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів, зборів передбачених законодавством;

2.8. документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази (копії договорів аренди, куплі-продажу);

2.9. документальне підтвердження наявності робітників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (копія штатного розкладу);

2.10. документальне підтвердження виконання аналогічних договорів (копії договорів);

2.11. інформація у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, завірену печаткою та підписом керівника;

2.12. довідка про те, що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі згідно з інформацією п.2.11 цього Додатку, або фізична особа, яка є учасником, не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку - оригінал довідки з Управління інформаційних технологій при УМВС України (за формою ІП-1) або іншого уповноваженого органу, який має право надавати відповідні довідки, видана не раніше ніж за 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3. Фінансові документи:

3.1. копія Балансу за останній звітний період;

3.2. копія Звіту про фінансові результати підприємства, товариства, за останній звітній період (на момент розкриття конкурсних пропозицій);

3.3. довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами;

3.4. пропозиція конкурсних торгів заповнений Додаток 3;

3.5. довідка від органу з питань банкрутства про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

4. Інші документи

4.1. копія сертифікату якості заводу-виготовника.

4.2. копія паспортів якості на продукти нафто перероблення (для Лоту 1).
Примітки.

1. Представнику учасника має бути надана відповідна довіреність на право виступати від імені учасника та підписувати протокол розкриття цінових пропозицій.

2. Копії документів повинні бути завірені печаткою та підписом керівника підприємства.

3. Всі довідки, що подаються в складі документації з конкурсних торгів повинні містити дату та вихідний номер документу.

ДОДАТОК 2
Технічні вимоги до предмету закупівлі

Обов’язкові вимоги до продуктів нафто перероблення рідких
ЛОТ 1

1. Автомобільний бензин

1.1. Автомобільний бензин: А-95 и А-80, має відповідати вимогам Державних стандартів України та технічним вимогам ДСТУ-4063-2001 (п.4.2). Наявність на бензин А-80 та А –95 Сертифікату якості від виробника. Бензин, який постачається, повинен бути літнім або зимовим паливом відповідно до сезону. Постачальник відповідає за якість товару.

Бензин відпускати на АЗС постачальника по талонах.

1.2. Дизельне пальне має відповідати вимогам ДСТУ 3868-99 – літнє Л-02-62, зимове З-02-25. Наявність на дизельне пальне Сертифікату якості від виробника. Постачальник відповідає за якість товару.

Дизельне пальне відпускати на АЗС постачальника по талонах.

Відстань від КП Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О.С. Круподьорова (вул. Льва Толстого, 51), до АЗС постачальника не повинна перевищувати 7 км.

Замовник має право зажадати у постачальника, а Постачальник зобов'язаний провести за свій рахунок лабораторний аналіз в лабораторії, що має акредитацію відповідно до вимог чинного законодавства України, і передати результати цього аналізу Замовнику.

Заправка бензином повинна здійснюватись на автозаправних станціях по талонам та картках. Учасник повинен мати розвинену мережу автозаправних станцій, у першу чергу в м. Севастополі, потім – на території Автономної республіки Крим та на території України, на яких є можливість використовувати талони та картки Учасника.

Місце поставки: заправки Постачальника у різних районах міста Севастополя, на території АР Крим та території України. При необхідності доставка предмету закупівлі має здійснюватися автоцистернами Постачальника.

Строки поставки - частинами згідно з письмовим або телефонним заявками покупця. Оплата по факту поставки за кожну партію на протязі 30 днів від дати постачання товару.

Можливість постачання бензовозами на адресу покупця згідно заявок покупця та надання бланків дозволу для отримання товару на АЗС по всім районам м. Севастополя.

У випадку поставки предмету закупівлі бензовозами ціна пропозиції має бути вказана з урахуванням транспортних витрат.

Пальне повинне відпускатися без передоплати.

При закінченні терміну дії талонів (карток тощо), Постачальник обмінює їх на аналогічні нового зразка безкоштовно.
ЛОТ 2

2. Масло:

2.1. Масло ТАД-17и має відповідати вимогам ГОСТ 23652-79 (тара бочка 200 л.).

2.2. Масло ТНК ТG 80W-90 має відповідати вимогам ГОСТ 23652-79 (тара бочка 200 л.; каністри по 20 л.).

2.3. Масло ТСП - 14 ГИП має відповідати вимогам ГОСТ 23652-79 (тара бочка 200 л.; каністри по 20 л.).

2.4. Масло ZF-Ecofluid X, 12B, 12E або аналоги: SHELL SPIRAX MX 80W90; ADDINOL GETRIEBEÖL GХ 80W90ML. Наявність на масла Сертифікату якості від виробника (тара бочка 200 л.; каністри по 20 л.).

2.5. Масло ZF TE-ML 09 (ZF TE-ML 09Х) або аналоги: ADDINOL ATF D II Е; Mobil ATF SHC; TITAN ATF 5000 SL; ATF II Е; VALVOLINE SVN POWER ATF; TEXAMATIC 7045Е. Наявність на масла Сертифікату якості від виробника (тара бочка 200 л.; каністри по 20 л.).

2.6. Масло МГЕ-46В має відповідати вимогам ТУ 38.001347-83 (тара каністри по 20 л.).

2.7. Масло И-20 має відповідати вимогам ГОСТ 120799-75 (тара бочка 200 л.).

2.8. Масло ЭНЕКОМ-32 має відповідати вимогам ТУ 0253-009-47419918-2006 (тара бочка 200 л.; каністри по 20 л.).

2.9. Масло LUKOIL K3-10H або аналоги: Mobil Rarus SHC 1028. Наявність на масла Сертифікату якості від виробника, масло К-12 має відповідати вимогам ГОСТ 1861 (тара каністри по 20 л.).

2.10. Масло КС-19 має відповідати вимогам ГОСТ 9243-75 (тара бочка 200 л.).

2.11. Масло моторне PRAKTIK 20W-50 має відповідати вимогам ТУ У 23.2-31852954-045.2010 (тара бочка 200 л.; каністри по 40 л.).

2.12. Масло моторне дизельне М-10Г2к має відповідати вимогам ГОСТ 8581-78 (тара бочка 200 л.; каністри по 40 л.).

2.13. Масло моторне М-10ДМ має відповідати вимогам ГОСТ 8581-78 (тара бочка 200 л.; каністри по 40 л.).

2.14. Масло Sibi Motor Люкс 10W40. Наявність на масло Сертифікату якості від виробника (тара каністри по 20 л.).

2.15. Масло Sibi Motor Дизель Премиум 10w40. Наявність на масло Сертифікату якості від виробника (тара каністри по 20 л., 50л.).

2.16. Масло трансформаторне Т-1500 має відповідати вимогам ГОСТ 982-80 (тара бочка 200 л.).

Поставка на склад Замовника.
3. Консистентні мастила :

3.1. Мастило ZF RL 85 A. Наявність на масло Сертифікату якості від виробника (тара в банках по 0,8 кг.).

3.2. Мастило Літол-24Ли 4/12-3 має відповідати вимогам ГОСТ 21150 в барабанах м. 20 дм. - 17,9 кг., банках м. 1 дм. - 0,8 кг.

3.3. Мастило Солідол Ж Ж-СКа2/6-2 має відповідати вимогам ГОСТ 1033 в барабанах по 18 кг., банках по 0,8 кг.

3.4. Мастило 1-13 жирове має відповідати вимогам ГОСТ 38.0145-80 у відрах по 18 кг.

3.5. Графітне мастило УСаА СКа 2/6-г3 має відповідати вимогам ГОСТ 3333 у відрах по 18 кг.

Поставка на склад Замовника.

ДОДАТОК 3

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Вивчивши документацію конкурсних торгів, направляємо пропозицію конкурсних торгів для участі в торгах, за право постачання продуктів нафто перероблення рідких для КП Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О.С. Круподьорова

Повна назва учасника торгів

 1. Юридична адреса

 2. Телефон, факс, e-mail

 3. Цінова пропозиція: відповідно до умов документації конкурсних торгів та одиниць вимірювання

 4. Умови та строки:

  1. Поставки

  2. Оплати ( враховуючи обов’язкові вимоги)

  3. Гарантії якості

Ми зобов’язуємося виконати всі вимоги, зазначені в цій документації конкурсних торгів та дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів, починаючи з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Ми погоджуємось з умовами, що замовник може відхилити нашу пропозицію конкурсних торгів, або всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції конкурсних торгів і виконати всі умови передбачені договором.

З дня акцепту до моменту підписання договору, нашу пропозицію конкурсних торгів просимо вважати такою, що має силу договору.
Керівник _____

(підпис) (дата) (прізвище, ім’я та по батькові)

Головний бухгалтер (бухгалтер)

(підпис) (дата) (прізвище, ім’я, та по батькові)

ДОДАТОК 4
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ЛОТ 1

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

а) ціна пропозиції;

б) умови розрахунків;

в) строк поставки,

г) післяпродажне обслуговування.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.
1. Максимальна кількість балів за критерієм Ціна” - 65.

2. Максимальна кількість балів за критерієм Умови розрахунків” - 10.

3. Максимальна кількість балів за критерієм Строк поставки” - 5.

4. Максимальна кількість балів за критерієм „Післяпродажне обслуговування - 20.
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням Комітету конкурсних торгів.

  1   2

Схожі:

Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»(2289-VI)з змінами,...
Конкурсних торгів від «10» лютого 2011 р голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI від 01....
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О. С. Круподьорова
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О. С. Круподьорова
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О. С. Круподьорова
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О. С. Круподьорова
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О. С. Круподьорова
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О. С. Круподьорова
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О. С. Круподьорова
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О. С. Круподьорова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка