Над якою працює вчитель


Скачати 86.23 Kb.
НазваНад якою працює вчитель
Дата26.03.2013
Розмір86.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи


Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки

Черкаської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Жашківської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Проект на уроці німецької мови

EIN KLEINES RUNDES BRÖTLEIN

Rollenspiel

Колобок

Терниця Світлана Анатоліївна, учитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії,

Вороненської ЗОШ І—III ст.

Жашківської районної ради

Черкаської області

Вороне 2009

Розділ виставки: Шляхи удосконалення змісту загальної середньої освіти та здійснення переходу на нову структуру та зміст освіти основної школи. Авторські програми. Методичні посібники.

Автор: Терниця Світлана Анатоліївна

Місце роботи, посада, категорія:

Вороненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради Черкаської області,

учитель німецької, спеціаліст вищої категорії
Тема, над якою працює вчитель – Використання рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, які забезпечують активну мовленнєву діяльність на уроках німецької мови
Назва матеріалу: Проект на уроці німецької мови.

«Ein kleines rundes Brötlein». Rollenspiel (Колобок)
Обсяг матеріалу - 13 сторінок

Коли і ким схвалені матеріали: на засіданні методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Вороненської ЗОШ І-ІІІ ст. (Протокол №3 від 27.02.2009 р.)

Анотація:

Дана проектна робота дає змогу реалізувати основний методичний принцип – комунікативне спрямування навчання. Рольова гра (інсценування казки) сприяє мотивації вивчення іноземної мови, допомагає врахувати психологічно-вікові особливості дітей, їхні інтереси, сферу діяльності, відображає особистий досвід учнів, а головне – моделювання ситуації реального спілкування, розвитку фантазії, інтуїції.

Зміст

Вступ ………………………………………………. 4 ст.

Типи проектів……………………………………… 5 ст.

Робота з проектом………………………………..... 6 ст.

Ілюстрація до казки Окочі Даші (2 клас) ………... 7 ст.

Ілюстрація до казки Диби Саші (3 клас)…………..8 ст.

Ілюстрація до казки Гаврилюк Валі (2 клас)...……9 ст.

Ілюстрація до казки Салюти Христини (2 клас).…10 ст.

Ілюстрація до казки Гаврилюк Валі (2 клас)……..11 ст.

Література……………………………………………13ст.

Вступ
Особистісно орієнтоване навчання у середній школі передбачає створення найкра­щих умов для саморозвитку, життєтворчості особистості, щоб жодна дитина не почува­лася невдахою, безталанною, невмілою, "затурканою". До таких методів та технологій особистісно орієнтованого підходу у навчанні іноземних мов належать навчання у співпраці, метод проектів та різноступеневе навчання, яке відображає специ­фіку диференціації навчання.

Навчально-виховний процес повинен бути процесом спільної творчості педагога й учнів. Найважливіше прищепити дітям почуття того, що вивчення іноземної мови є приємним процесом. Це дуже суттєво для мотивації опанування дітьми іноземної мови. Від рівня її розвитку залежить ак­тивність і результати навчальної діяльності учнів.

Стимулом до навчання може стаття проектна ро­бота. Мотивація до вивчення іноземної мови перед­бачена самим проектом. Використання проектної методики підвищує інтерес учнів до вивчення іно­земної мови шляхом розвитку внутрішньої мотивації за допомогою перенесення центра процесу навчан­ня від учителя на учня. А позитивна мотивація - це шлях до успішного опанування іноземної мови.

Метод проектів набуває останнім часом все більшої популярності. Проект - це можливість для учнів виражати свої ідеї у зручній для них творчо продуманій формі: виготовлення колажів, афіш та оголошень, проведення інтерв'ю й досліджень (з подальшим оформленням), демонстрація мо­делей з необхідним коментарем, складання пла­нів відвідування різних місць із ілюстраціями, кар­тою тощо. Найважливішим є те, що дитина, а не вчитель визначає, що міститиме проект, у якій формі і як відбудеться його презентація.

Зрозуміло, що на практиці частіше доводить­ся мати справу із мішаними типами проектів. Тому, розробляючи проект, треба мати на увазі ознаки та характерні риси кожного з них.

Головна різниця між звичайною та проектною роботою полягає в тому, що у звичайній роботі основна діяльність обмежена рамками класу, а у проектній роботі вона виходить за межі класу.

Типи проектів
1. Інформаційні та дослідницькі проекти, письмові доповіді, класна виставка.

2. Оглядові проекти (класні виставки, що супроводжуються повідомленнями, фотографіями, картами, схемами, графіками, доповідями оглядового характеру).

3. Випуск стіннівок, радіопрограм, постановка п’єси.

4. Організаційні проекти, проекти-презентації, організація клубу, проведення вечора КВК, інсценування п’єси.
Форми шкільних проектів


  • ігрові проекти (гра, танець, театр, свято);

  • розповідні проекти (слово, пісня, картина);

- екскурсійні проекти (дослідження навколишнього середовища, народних звичаїв, традицій, місцевих проблем);

- технологічні проекти (приготування їжі, майстрування, ремонт).
Параметри класифікації проектів


  • за складом учасників колективної діяльності (індивідуальні, колективні, парні, групові);

  • за характером партнерських взаємодій проектної діяльності (кооперативні, конкурсні, змагальні);

  • за ступенем реалізації між предметних зв’язків (монопредметні, позапредметні, міжпредметні);

  • за характером координації проекту (безпосередні, приховані);

  • за тривалістю (короткі, тривалі, довготривалі).


Робота з проектом.

Робота з проектом відбувається в декілька ета­пів.
І. Підготовчий

1. Планування вчителем проекту в межах тем програми.

2. Висування ідеї вчителем на уроці.

3. Обговорення ідеї учнями; висування ними своїх ідей; аргументування своїх думок.
ІІ. Організація роботи

1. Формування мікрогруп.

2. Розподіл завдань у мікрогрупах.

3. Практична діяльність учнів у межах проек­ту.

ІІІ. Завершальний етап

1. Проміжний контроль (у довготривалому проекті).

2. Обговорення засобу оформлення проекту.

3. Документування проекту.

4. Презентація результатів проекту всій групі або на вечорі впродовж тижня іноземної мови.

5. Підбиття підсумків виконання проекту: об­говорення результатів, виставляння оцінок тощо.

Спосіб презентації залежить від виду кінцево­го продукту(схема, буклет, усна презентація тощо).
IV. Практичне використання результат про­екту (наочні посібники, виставки тощо)

Оскільки застосування проектного навчання найдоцільніше на підсумковому етапі роботи над темою, поданий нижче проект демонструє так звані "акторські" здібності учнів. Після численних репетицій учні 4-5 класів організовують спектакль для учнів 2-3 класу, які вже почали вивчати німецьку мову. Одночасно молодшим школярам пропонується інша проектна робота: намалювати ілюстрації до казки "Колобок".EIN KLEINES RUNDES BRÖTLEINОкоча Даша (2 клас)

Erzähler: Es lebten einmal eine Alte und ein Alter. Eines Tages hatten sie kein Brot mehr. Da bat der Alte.
Der Alte: Alte! Backe mal ein kleines rundes Brötlein!
Die Alte: Woraus soll ich es backen, wenn wir kein Mehl mehr haben?
Der Alte: Na, Alte, geh' mal in die Kammer und fege im Mehlkasten die Reste zusammen, für ein Brötlein wird es schon ausreichen.
Erzähler: Die Alte gehorchte, ging in die Kammer, fegte im Mehlkasten die Reste zusammen, heizte den Backofen ein, rührte Teig mit Eiern ein, knetete ihn aus, buk ein kleines rundes Brötlein und legte es auf das Fensterbrett, damit es abkühlte.

Das Brötlein lag so eine Weile still auf dem Fensterbrett, dann sprang es vom Fensterbrett herunter auf den Erdaufwurf, vom Erdaufwurf auf die Erde in den Hof, vom Hof rollte es durch das Tor auf die Straße und weiter die Straße entlang.

So rollte und rollte es die Straße entlang, und siehe da, ein Häslein kam ihm entgegen.Диба Саша (3 клас)

Häslein: Brötlein, Brötlein, ich esse dich auf!
Erzähler: Das Brötlein aber antwortete.
Brötlein: Iß mich nicht, Häslein Langohr, ich will dir lieber ein Lied singen.
Häslein : Na, dann sing' mal!
Brötlein: Ich bin im Mehlkasten zusammengefegt,

Ich bin mit Eiern eingerührt,—

Ich bin der Alten entkommen,

Ich bin dem Alten entkommen,

So werde ich auch dir entkommen!
Erzähler: Und wieder rollte es weiter. Die Straße entlang, immer weiter und weiter... Da begegnete ihm ein Wolf.
Wolf: „Brötlein, Brötlein, ich esse dich auf!

Гаврилюк Валя

(2 клас)

Brötlein: Iß mich nicht, Brüderchen Wolf Graue Schnauze, ich will dir lieber ein Lied singen.
Wolf: „Na, dann sing' mal!
Brötlein: Ich bin im Mehlkasten zusammengefegt,

Ich bin mit Eiern eingerührt,—

Ich bin der Alten entkommen,

Ich bin dem Alten entkommen,

Ich bin dem Hasen entkommen,

So werde ich auch dir entkommen!“
Erzähler: Und rollte schon weiter. Die Straße entlang, immer weiter und weiter... Da begegnete ihm ein Bär.
Салюта Христина

(2 клас)

Bär: Brötlein, Brötlein, ich esse dich auf!
Brötlein: Iß mich nicht, Bär Braunes Fell, ich will dir lieber ein Lied singen.
Bär: Na, dann sing' mal.
Brötlein: Ich bin im Mehlkasten zusammengefegt,

Ich bin mit Eiern eingerührt,—

Ich bin der Alten entkommen,

Ich bin dem Alten entkommen,

Ich bin dem Hasen entkommen,

Ich bin dem Wolf entkommen,

So werde ich auch dir entkommen!
Erzähler: Und schon rollte es wieder weiter, die Straße entlang, immer weiter und weiter... Da begegnete ihm eine Füchsin.
Füchsin: Brötlein, Brötlein, ich esse dich auf!
Brötlein: Iß mich nicht, Schwesterlein Füchsin, ich will dir lieber ein Lied singen.Гаврилюк Валя (2 клас)
Füchsin: Na, dann sing' mal!
Brötlein: Ich bin im Mehlkasten zusammengefegt,

Ich bin mit Eiern eingerührt,—

Ich bin der Alten entkommen,

Ich bin dem Alten entkommen,

Ich bin dem Hasen entkommen,

Ich bin dem Wolf entkommen,

Ich bin dem Baren entkommen,

So werde ich auch dir entkommen!
Füchsin: So ein schönes Lied! Bloß höre ich schlecht. Singe alles von vorne noch einmal, aber setze dich auf meine Zunge, damit ich dein Singen besser hören kann.
Erzähler: Das Brötlein sprang der Füchsin auf die Zunge und begann zu singen.
Brötlein: Ich bin im Mehlkasten zusammengefegt,

Ich bin mit Eiern eingerührt,—

Ich bin der Alten entkommen...
Erzähler: Die Fuchsin aber machte — schnapp! — und aß es auf.

Література
1. Методика навчання іноземних мов в середніх навчальних закладах. Керівник авторського колективу – Ніколаєва С. Ю.

Ст. 146. Київ. Видавництво «Ленвіт» 1999 р.

2. Газета «Deutsch». № 13(69) липень 2005 р. Ст. 9. Видавництво «Шкільний світ».

3. Газета «Deutsch». № 13(93) липень 2006 р. Ст. 18. Видавництво «Шкільний світ».

4. Газета «Deutsch». № 11(139) квітень 2008 р. (Вкладка: «Deutsch», німецька мова, як друга іноземна.) Видавництво «Шкільний світ».

5. Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах». №1(35) Січень-лютий 2009 р. Ст. 48-64. Видавництво «Педагогічна преса».

6. Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах». №2(36) Березень-квітень 2009 р. Ст. 11-26. Видавництво «Педагогічна преса».

7. Літературно-художнє видання «Колобок». Українська народна казка. Спеціалізована редакція літератури німецькою мовою. Дніпропетровськ. Видавництво «Січ» 1993 р.Схожі:

Відділ освіти Канівського міськвиконкому
Попко Ольга Юхимівна, вчитель математики Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов,...
Над якою працює
«Робочий зошит з бухгалтерського обліку для проведення лабораторно – практичних занять»
«Впровадження в закладах освіти Довгинцівського району інтерактивних...
Підвищення професійної майстерності педагогів на шляху впровадження здоров`я зберігаючих технологій креативної освіти для розвитку...
Завдання, над яким працює кафедра
Використання комп’ютерних та тестових технологій у процесі викладання історії та правознавства
Психологічний супровід діяльності молодого вчителя
Вчитель – учень”, “Вчитель очима учнів та батьків”, “Основні показники діяльності педагога”; працювати, в разі потреби, над підвищенням...
УРОК ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ Тема уроку
Слово вчителя Тема, над якою ми сьогодні будемо працювати на уроці звучить так «Проблема морального вибору людини та розуміння нею...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
«Ліцейське життя – особливе життя»
Дину, якою можна пишатися, яка гідно пройде з високо піднятою головою через усе життя. Виховати таку людину непросто – тут замало...
1. Гелікоптер піднімається рівномірно вертикально вгору. Якою є траєкторія...
Парашутист розкрив парашут на висоті 1,8 км над землею та почав рухатися зі швидкістю 5 м/с. Через який час він приземлиться?
Опис досвіду роботи класного керівника 7 – А класу
Проблема, над якою працюю як класний керівник в системі виховної роботи класного колективу:  «Всебічне забезпечення соціального розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка