Уроку української мови   (мовна тема: Одеса та одесити)


Скачати 69.53 Kb.
НазваУроку української мови   (мовна тема: Одеса та одесити)
Дата09.11.2013
Розмір69.53 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Культура > Урок


Методична розробка уроку української мови

 

(мовна тема: Одеса та одесити)

Виконавець – викладач української мови
та літератури, спеціаліст вищої категорії -
Ладиженська С.В.

Тема уроку: Займенник як частина мови

Мовна тема: Одеса і одесити
Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів про займенник як частину мови, розряди займенників, відмінювання, синтаксичну роль у реченні; розвивати правописні навички учнів; виховувати на мовному матеріалі любов і повагу до рідного краю – Одещини, та людей, пов’язаних з нашим краєм.
Тип уроку: систематизація і узагальнення набутих знань
Метод проведення: комбінований
Обладнання: таблиці – опорні схеми, підручники (Мацько Л.І.,

Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навч. посібник.

К.: Либідь, 1998.- 416), картки з тестовими завданнями, кольорові світлини із зображенням одеських «чудес», аудіозапис вірша про Одесу, підготовлені учнівські проекти про займенник, мультимедійний проектор.Епіграф:

Есть город, который я вижу во сне,

О, если б вы знали, как дорог

У Черного моря явившийся мне

В цветущих акациях город

Хід уроку


1.Організаційний момент
2.Оголошення теми, мети та завдань уроку
3.Ознайомлення учнів з мовною темою та її роллю
4.Мотивація навчальної діяльності:
Вчитель:

Кожному з нас, безперечно, хочеться бути культурною людиною. Найперший показник загальної культури людини – це культура її мовлення, спілкування. Кажуть, коли людина заговорить, про неї можна багато довідатися. Ви згодні зі мною чи ні? Пригадайте слова Сократа: «Заговори, щоб я тебе побачив».

Отже, культура мовлення – це досконале володіння усіма мовними рівнями. Тобто опанування орфоепічними, орфографічними, граматичними, стилістичними нормами мови. Нині ми поглиблюємо та систематизуємо ваші знання з морфології, а конкретніше – закріплюємо знання про цікаву частину мови – займенник. І робитимемо це за допомогою мовного матеріалу про наше рідне місто – Одесу, щоби зайвий раз ви відчули любов до своєї малої батьківщини, прониклись гордістю за неї та її мешканців.

5.Очікування учнів від уроку (як вони гадають, чи отримають вони користь від даного уроку, що хотіли б від себе, від учителя…). Слід дати можливість усім бажаючим учням висловити своє очікування, оскільки це впливатиме на хід уроку та його наслідки.

6.Актуалізація знань учнів

Вправа «Закінч думку»
а) Займенник – це не службова частина мови, а…. , бо… (самостійна, бо має конкретне значення)
б) На відміну від інших займенників, зворотній займенник себе не має… (Н.в.)
в) На початку свого висловлювання не варто вживати займенники, бо… (не можна зрозуміти, про що мова)
г) У реченні займенник може виступати у ролі…(підмета, додатка, присудка, означення, обставини)
ґ) Розрядів займенників всього… (9)

д) Присвійні займенники вказують на… (приналежність предмета чи особи кому-небудь)
е) Займенники змінюються за…(числами, відмінками, а він ще й за родами)
є) Займенники вживаються у мовленні для того, щоб… (уникнути повторів, урізноманітнити мовлення)
7.Вправи на закріплення матеріалу


 1. Прослухати аудіозапис вірша, виписати займенники, визначити їхній розряд за значенням. 1. Знайти у тексті лише присвійні займенники і провідміняти їх (текст висвітлюється на мультимедійному екрані)


Про вік Південної Пальміри
Нинішнього року наше місто відсвяткувало 210-ту річницю. Ніби й молоде, однак - це враження оманливе. По-перше, через те, що якраз під час нашого кількаденного перебування там, у центральній частині міста археологи зробили сенсаційне відкриття. Його суть у тому, що Одесі зовсім не дві сотні років, а, принаймні, у разів з десяток більше. В результаті розкопок виявилося, що на місці теперішньої Одеси два тисячоліття тому існувало одне з античних міст-колоній. Однак, навіть, якщо не враховувати цієї особливості, все одно виходить так, що Перлина біля моря за увесь свій недовгий, як для міста, вік встигла пережити стільки перипетій, продовжуючи весь цей час користуватися популярністю і любов'ю своїх мешканців та гостей, що молодою її аж ніяк не назвеш.

3.Вправа на закріплення правопису складних займенників.

Двоє учнів працюють біля дошки по різні її боки. Вчитель диктує 12 слів, потім коментуємо написане, виправляючи помилки.

Будь у кого, казна з ким, щось, будь-хто, отой, абищо, що-небудь, хтозна-який, нічийого, ніхто, абичим, казна-хто

4. Вправа, пов’язана з майбутньою професійною діяльністю (секретарі-друкарки, помічники керівника)

Навести приклади з документів, де вживаються займенники. Поміркувати, які займенники частіше зустрічаються в офіційних паперах.

5. Перекласти текст з російської мови на українську, підкреслити займенники, зробити повний морфологічний розбір (текст висвітлюється на мультимедійному екрані)
Одесса – город, в котором была создана первая в Украине кинофабрика. Здесь снял свои первые картины выдающийся мастер мирового кино Александр Довженко.

В истории мировой науки Одесса известна как город, в котором работали ученые с мировым именем – великий химик Менделеев, великий биолог  Мечников, великий физик Гамов, первый конструктор космических кораблей Королев, выдающийся математик Крейн, выдающийся врач-офтальмолог Филатов…

         Есть города, которые обладают неповторимым архитектурным обликом. Одессе среди них принадлежит особая роль. Ее архитектурные памятники уникальны, многие из них признаны шедеврами мирового зодчества.

          И сегодня Одесса продолжает оставаться крупнейшим научным и культурным центром, городом студентов, жемчужиной Юга Украины. 
(Одеса –місто, у якому була створена перша в Україні кінофабрика. Тут зняв свої перші картини видатний майстер світового кіно – Олександр Довженко.

В історії світової науки Одеса відома як місто, у якому працювали вчені зі світовим ім’ям: великий хімік Менделєєв, великий біолог Мечников, великий фізик Гамов, перший конструктор космічних кораблів Корольов, видатний математик Крейн, видатний лікар-офтальмолог Філатов…

Є міста, котрі мають неповторне архітектурне обличчя. Одеса серед них займає особливе місце. ЇЇ архітектурні пам’ятки унікальні, багато з них визнані шедеврами світового мистецтва.

Сьогодні Одеса залишається одним з найбільших наукових та культурних центрів, містом студентів, перлиною Півдня України.)

 


Послідовність розбору займенника

(ЗАПИСАНИЙ В РОБОЧИХ ЗОШИТАХ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ УРОЦІ)

 1. Назва частини мови. Загальне значення.

 2. Початкова форма (називний відмінок).

 3. Розряд за значенням.

 4. Морфологічні ознаки:

  • рід (якщо є);

  • число (якщо є);

  • відмінок.

 5. Синтаксична роль:

  • у словосполученні;

  • у реченні.

 6.   Особливості вимови і написання.
 1. Визначити синтаксичну роль займенників у реченнях, відповідно позначити їх, сказати, які частини мови вони заміняють (текст висвітлюється на мультимедійному екрані)


Основним багатством міста є його жителі. Вони завжди відрізнялися своєю діловою кмітливістю, ініціативою й толерантністю. Одеса – найбільш багатонаціональне місто в Україні, де люди різних національностей живуть і ладять між собою. Із самого дитинства жителі міста виховуються в атмосфері гостинності, сердечності й гострого гумору, тому ніякі міжусобні зіткнення не мали тут місця в минулому й не відбудуться в майбутньому. 1. Творча хвилинка: розглянути світлини, на яких зображені одеські перлини, описати одну з них (3-5речень), вживаючи займенники. 1. Тестові завдання:

У кожного учня на парті роздрукований варіант завдань (6 варіантів по 6 завдань). Час виконання – 3 хвилини.

8. Підсумки уроку: Чи справдились ваші очікування?
Навіщо все-таки у мовленні потрібні займенники, чи

не можна без них обійтися?

9. Рефлексія

10. Виставлення оцінок
11. Домашнє завдання : Вправа 3, с.196-197 (Лист Лесі Українки до Ольги Кобилянської. У листі треба знайти займенники, визначити їх розряд та вказати, яку роль вони виконують у даному тексті і чим вона зумовлена.)

А поспитай звичайного займенника,
За кого він у мові? За іменника!
(Хоч може цей наш скромний посередник
Замінювать числівник і прикметник)


Схожі:

На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
Тема: Повторення. Основні орфограми та пунктограми української мови....
Тип уроку: бінарний комбінований урок майстер-клас з української мови та технологій в 11 класі
Цікаві завдання до уроків української мови Мовна гра «Анаграми»
Купити кота в мішку –придбати що – не будь, не бачачи і не зазнаючи його якостей
Уроку
Анотація. Урок української мови у 10 класі «Прислівник як частина мови» відповідає чинній програмі з української мови для профільного...
ГРАФІК ПЕРЕБУВАННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО...
З 12: 00 – зустріч російської та української групи в готелі «Grand Marine 4*» за адресою: Україна, м. Одеса, ж/м «Совіньон», пров....
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови Студенти повинні...
Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. 4-те видання, перероблене і доповнене. – К.: А. С. К.,2006
Уроку: • узагальнити і систематизувати знання учнів про дієслово як частину мови
Сьогодні у нас незвичайний урок української мови. Я запрошую вас у подорож до чарівної, неймовірної, яскравої Галактики – Мова, до...
Конспект уроку української мови в 11 класі Тема: Не і ні з різними частинами мови
Обладнання: Узагальнювальна таблиця “Не і ні з різними частинами мови”, опорна схема «Не з дієприкметниками», індивідуальні завдання...
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2015/2016 навчальному році, з метою підвищення якості знань з української...
Уроку української мови у 7 класі Тема
Методи і прийоми: робота у групах, колективна робота, інтерактивні методи. Тип уроку: комбінований
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка