ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ПТНЗ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ


Скачати 28.08 Kb.
НазваІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ПТНЗ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Дата08.06.2013
Розмір28.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ПТНЗ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Донченко Ірина Леонідівна,

ДПТНЗ «Дніпродзержинський центр

підготовки і перепідготовки

робітничих кадрів»
Розвиток особистості можливий лише у соціокультурному контексті. Базова культура формується особливо інтенсивно у період перебування у середніх навчальних закладах, зокрема, у професійних. Тож вони покликані забезпечити умови для формування і розвитку ключових компетентностей вихованців, серед них – загальнокультурної. Потенційні можливості для її розвитку існують, але їх використання, на нашу думку, далеко не повне. Це – проблема, яка потребує вирішення. Важливою передумовою є розвиток культури управління навчально-виховним процесом, всім багатогранним життям колективу, Це стосується і організаційної діяльності керівників ПТНЗ, інших суб’єктів управління.

Не секрет, що директору ПТНЗ щоденно доводиться займатися величезною кількістю справ – дрібних і важливих, поточних і перспективних. Адже життєдіяльність колективу навчального закладу, зовнішні зв’язки для забезпечення нормального його функціонування і є предметом управлінської діяльності керівника. Чи не найскладнішим завданням при цьому є визначення пріоритетів, не втрачаючи стратегічної спрямованості розвитку. Це вимагає чіткої організації роботи персоналу, і, що не менш важливо, самоорганізації керівника.

Управлінську діяльність у будь-якій сфері можна (і необхідно) розглядати

у різних аспектах - педагогічному, психологічному, політичному, економічному і, нарешті, культурологічному. Що ж до освітянської галузі, то тут є свої особливості. Адже гуманістичний, демократичний виміри освіти з необхідністю передбачають високий рівень її культури [3].

Сучасний директор ПТНЗ має бути всебічно освіченою, вихованою, високоморальною особистістю з високою організаційною культурою. Організаційну культуру ми розглядаємо як важливу ланку управління навчальним закладом. Рівень її залежить від існуючої в колективі системи цінностей, поглядів та ідей щодо стратегії розвитку, способів, методів досягнення цілей. Важлива роль належить діловій етиці, психологічному клімату організації, налаштованості на творчість, інноваційну діяльність. Це сприяє позитивному сприйняттю нових ідей, потребі у дослідницькому підході до повсякденної роботи. У кожному колективі завжди є педагоги, яким властиве прагнення до інновацій. Але цього мало. Необхідно зацікавити всіх членів колективу такою ідеєю, яка б була актуальною саме для даного навчального закладу.

Плідна співпраця, протягом останніх п’яти років, розвивається між нашим навчальним закладом та науковцями Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Укладені угоди про експериментальну роботу педагогічного майданчика з проблеми: «Формування комунікативної культури суб’єктів навчально-виховного процесу».

Завдяки тісної співпраці з науковцями, ми спостерігаємо, як проходить розвиток комунікативної культури всіх суб’єктів навчально-виховного процесу, як педагогічних працівників так і учнів.

Отже, можемо зробити певні висновки, що розв’язання завдань, які стоять перед професійно-технічними навчальними закладами, можливе лише за умови високого рівня управлінської діяльності, професійної компетентності та наявності розвинених професійних здібностей педагогічних працівників.
Список використаних джерел

1. Державна національна програма “Освіта”. Україна XXI століття. - К., 1994. - С. 9.

2. Александрова С. А. Тексти лекцій з дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки «Туризм», спеціальностей 7.050401 – «Туризм», 7.050402 – «Готельне господарство) / Александрова С.А. // – Харків: ХНАМГ, 2008 р. – 40 с.

3. Болгаріна В. С. Культура як засіб підвищення престижу навчального закладу [Електронний ресурс]: теорія і методика професійної освіти / Болгаріна В. С. // Електронне наукове видання – 2011. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.tmpe.gb7.ru/

Схожі:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ навчальної дисципліни "Торгівельне...
Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення
1. Основні трансформаційні потоки У структурі ринкової трансформації...
Багато керівників підприємств сподівалися, отримавши економічну свободу, поліпшити результати своєї роботи і досягти успіху, але...
Скоковська І. М. заступник директора з НВР ПТУ №50 м. Карлівка
...
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ...
Теоретико-методологічні аспекти визначення сутності конкурентоспроможності підприємства як економічної категорії
3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу Маркетинг персоналу...
Персонал як об’єкт вивчення дисципліни менеджмент персоналу. Основні етапи управління персоналом: традиційний, індустріальний та...
«Технологія приготування бездріжджового тіста і вироби з нього»....
В сучасних умовах підготовки висококваліфікованих працівників надається велика увага. Ринку праці потрібні професійні, компетентні...
Готельне господарство як об’єкт дослідження в умовах ринкової економіки
При цьому, на відміну від інших послуг, готельні послуги вимагають значних капіталовкладень, визначення яких залежить від факторів,...
15 10. Розміщення учасників зустрічі 17
Без економічної етики не може бути ринкової економіки. Економічна етика розділ науки, що визначає методи і форми досягнення етично...
Матеріали до виступу на засідання колегії районної державної адміністрації
Аграрний сектор економіки країни займає провідне місце в розвитку народного господарства України. Перехід до ринкової економіки на...
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Приватизація як основа становлення національної ринкової економіки України. Основні законодавчі акти про приватизацію
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка