Задача №2. Визначити, які дози радіації отримують люди, якщо вони


Скачати 87.02 Kb.
НазваЗадача №2. Визначити, які дози радіації отримують люди, якщо вони
Дата03.04.2013
Розмір87.02 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Журналістика > Задача
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ФЕЛ

Практична робота №1

На тему

“Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно небезпечних об’єктах

Варіант №11

Виконав: студент 5 курсу

групи ДПм-71

Чалий К.І.

Київ 2012

Умова задачі: На АЕС сталася аварія з руйнуванням ядерного реактора і викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. За даними радіаційного контролю отримані дані про рівні радіації на території об'єкта на початку його зараження. Реактор ВВЕР-1000. Напрямок вітру ― на об'єкт.

Завдання: оцінити радіаційну обстановку, що може скластися в районі об'єкту та вибрати найбільш ефективний спосіб захисту робітників і службовців об'єкту. Під час оцінки обстановки розв'язати такі задачі:

Задача №1. Визначити, в яку зону РЗ потрапив об'єкт.

Задача №2. Визначити, які дози радіації отримують люди, якщо вони:

а) залишаться працювати на робочому місці;

б) укриються в захисних спорудженнях (ЗС);

в) евакуюються із зони зараження.

Задача № 3. Визначити допустиму тривалість праці на робочому місці при установленій дозі радіації.

Задача №4. Визначити, коли об'єкт зможе почати працювати повними робочими змінами.

Вихідні дані до роботи

Варіант № 11

Відстань до АЕС, км

Швидкість вітру, м/с

Перший вимір рівня радіації РП, Р/год

Коефіцієнт ослаблення захисних споруд, Косл

Довжина маршруту в зоні РЗ, км

Середня швидкість автоколони, км/год

Установлена доза радіації, Дус, Р

14

3

3.5

100

13

60

1

Задача 1. Визначення зони РЗ, в яку потрапив об'єкт.

На зараженій радіоактивними речовинами місцевості виділяють 5 зон РЗ (мал.1):

зона М - радіаційної небезпеки;

зона А - помітного зараження;

зона Б - сильного зараження;

зона В - небезпечного зараження;

зона Г - наднебезпечного зараження.

Рівні радіації на межах зони перераховані на 1 год. після початку викиду (аварії).

e:\картинки\моя папка!!!!!\5 курсъ\павел ахт\080920112883.jpg

Мал.1. Зони РЗ після аварії на АЕС

Вихідні дані:

R - відстань від об'єкта до АЕС, м.

Ub - середня швидкість вітру, м/с.

Pn - рівень радіації на об'єкті на початку його зараження, Р/год.

Алгоритм розв'язання задачі:

 1. Визначити час початку зараження території об'єкта

t=R/Ub

 1. Розрахувати рівень радіації на об'єкті на 1 год. після початку аварії.

P1=Pп∙t0,4, р/год

3. Визначити на мал.1 зону РЗ, в яку потрапив об'єкт.

Розрахунок:

 1. t=14000/3=7333 c=2,037 год

 2. P1=Pп∙t0,4, р/год

P1 = 3.5 ∙ 1.2960,4 = 3.885 р/год

 1. Згідно з розрахунками, об’єкт потрапив в зону Б.

Задача 2. Визначення доз радіації, яку можуть отримати люди.

Формулу для розрахунку доз радіації отримують з графіка закону спаду рівня радіації (мал.2), де доза показана як заштрихована площа.

e:\картинки\моя папка!!!!!\5 курсъ\павел ахт\080920112884.jpg

Мал.2. Графік закону спаду рівня радіації.

Алгоритм розв'язання задачі:

 1. Визначаємо дозу радіації, яку можуть отримати люди на своєму робочому місці за 1 зміну.

Дбуд1(tК0,6-tП0,6)/0,6∙Косл буд, р

tк = tп + tр = tп + 8 год

 1. Визначити дозу радіації, яку можуть отримати люди під час перебування у захисній споруді.

Дзс = , р

tк = tп + tзс = tп + 24 год

 1. Визначити дозу радіації, яку можуть отримати люди під час евакуації із зони.

Дев.тр = ;

tев.тр =

Розрахунок:

 1. Дбуд = , р

tк = tп + tр = tп + 8 год

tк = 1,296 + 8 = 9,296 год

Косл.буд = 6

Дбуд = = 2,85 р

 1. Дзс = , р

tк = tп + tзс = tп + 24 год

tк = 1,296 + 24 = 25,296 год

Дзс = = 0,38 р

 1. а) евакуація на транспорті

Косл.тр = 2; Vрух.тр = 50 км/год

L = 15 км

Дев.тр = ;

tев.тр =

tев.тр = = 0,21км/год

Pсер =

Pсер = = 1,75

Дев.тр = ;

б) евакуація пішки

Косл.п = 1; Vрух.п = 4 км/год

Дев.п = ;

tев.тр =

tев.тр = = 3,25 км/год;

Дев.п =

Задача 3. Визначення допустимої тривалості роботи зміни у зоні РЗ при установленій дозі радіації.

Вихідні дані:

Р1 - рівень радіації на 1 год. після аварії;

Ду - установлена доза радіації на 1 зміну;

Косл - коефіцієнт ослаблення будівлі, де працюють люди;

tп - час початку роботи робочої зміни.

Алгоритм розв'язання задачі:

 1. Розрахувати допоміжний параметр.

α = ;

 1. Визначити допустиму тривалість роботи зміни.

tдоп = (tп0,6 + )P1/0,6 – tп;

Розрахунок:

 1. α = ;

α = ;

 1. tдоп = (tп0,6 + )1/0,6 – tп;

tдоп = (1,2960,6 + )1/0,6 – 1,296 = 2,124 год.

Задача 4. Визначення часу початку роботи об'єкту повними робочими змінами.

Вихідні дані:

α - параметр, що розраховується в попередній задачі;

tpмах - максимальна тривалість повної робочої зміни.

Алгоритм розв'язання задачі:

Визначаємо час початку роботи повної зміни, користуючись графіком (додаток 3).

Розрахунок:

α = 0,65;

tpmax = 8 год;

tпоч = 50 год.

Підсумкова таблиця

Р1, Р/год

Доза радіації, Р

Тдоп, год

Початок роботи у звичайному режимі, год

Дбуд

ДЗС

Дев.пішки

Дев.транс

3,885

2,85

0,38

5,69

0,18

2,124

50

Загальні висновки та заходи щодо включення або зменшення радіаційного опромінення людей.

 1. За розрахунками, доза радіації, яку отримають працівники в будівлі в 7,5 разів перевищує дозу радіації, яку можна утримати в захисних спорудах.

 2. Працівники зможуть почати роботу не раніше, ніж через 50 годин після аварії.

 3. При плануванні об’єкта, необхіднно розташовувати його подалі від АЕС.

 4. Також на об’єкті повинно бути протирадіаційне укриття, а також підвал чи сховище.

 5. Всім співробітникам необхідно надавати засоби індивідуального захисту.

 6. Об’єкт знаходиться в зоні Б.

 7. Спосіб захисту - евакуація людей транспортом

 8. Способи дезактивації радіаційного забруднення:

 • Обробка водою під тском 2.5 атм.

 • Обробка порохотягом

 • Обробка спеціальними засобами

Теоретичні відомості:

Під оцінкою радіаційної обстановки розуміється обстановка, що склалася на даній території в результаті її радіаційного зараження и потребуюча невідкладніх засобів захисту. Радіаційна обстановка складається в результаті аварій на радіаційно небезпечних об'єктах, а також при застосуванні ядерої зброї.

Для прогнозу необхідно виявити та оцінити радіаційну обстановку. Віявлення радіаційної обстановки – нанесення на карту зон радіаційного зараження.

Способи виявлення:

 1. Метод прогнозування

 2. Дані радіаційної розвідки

Після виявлення приступають до її оцінки – рішення ряду задач щодо різних варіантів дій персоналу.

В даній роботі розв'язано 4 задачі і запропоновані радіаційні методи захисту персоналу, а також способи дезактивації об'єкта.

Схожі:

Урок 6 Підтема : Одяг британців / What People Wear in Britain
Розгадування кросворду. Учні отримують картки, на яких вони повинні розгадати кросворд: вписати назви речей з одягу. Якщо учні правильно...
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник Управління цивільного захисту ГУМНС України...
Вимірник потужності дози ДП-5В призначений для виміру рівнів гамма-радіації і радіоактивного забруднення різних поверхонь по гамма-випромінюванню...
На початку вивчення теми „Казки” учні отримуюь перелік казок, які...
На кожній перерві учні виконують завдання в різних кабінетах школи. Інформацію про те, де вони працюють, на кожній перерві діти отримують...
Лекція 4 ВІРУСИ ЯК ШКІДЛИВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ План лекції
СОМ та ЕХЕ. Вони можуть впроваджуватись і у файли інших ти­пів, але в такому випадку, як правило, вони ніколи не отримують управління,...
Безперечно, що найефективніше оволодіння основними мовленнєвими навичками...
Тут мають певні переваги рольові ігри, тому що вони стосуються виду діяльності, у якому учні отримують роль, яку вони повинні зіграти,...
ВИМКНИ ЗОМБОЯЩИК – ПЕРЕСТАНЬ ГОДУВАТИ ПОТВОР-ЗАЗИВАЛ!
«Як же не звертати увагу, якщо ВОНИ ЗНИЩУЮТЬ НАШЕ МІСТО!?» — вигукує дівчинка. «А ви займіться цікавою роботою», — каже рекламіст....
Задача №  1 групи «А»
Назвімо число m особливим, якщо можна дібрати такі цілі a та b, що. Скільки існує натуральних чисел, менших від 123 456 789, які...
ІНВАРІАНТИ. РОЗФАРБУВАННЯ На дошці записано 11 чисел 6 нулів і 5...
На дошці записано 11 чисел — 6 нулів і 5 одиниць. Дозволяється 10 раз виконати таку операцію: закреслити будь-які два числа і якщо...
ОПТИМАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ: РІШЕННЯ ВАРІАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ РОЗВИТКУ
Ключові слова: виробнича задача, критерії оптимальності, задача оптимального агрегування, багатовимірна оптимізаційна задача
Первісні люди не знали лічби. Спочатку вони навчилися з групи предметів...
Первісні люди не знали лічби. Спочатку вони навчилися з групи предметів виділяти окремий предмет: із зграї вовків — ватажка зграї,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка