НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


Скачати 225.6 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка4/4
Дата27.03.2013
Розмір225.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Журналістика > Документи
1   2   3   4

13.2.1. Правові основи і державна політика у сфері стандартизації…………………………………………….


344


13.2.2. Сутність і наукові принципи стандартизації


346
13.3. Основи сертифікації…………………………………

347


13.3.1. Основні терміни і визначення………………...


347


13.3.2.Українська державна система сертифікації продукції………………………………………………….


349


13.3.3. Принципи і правила Системи сертифікації УкрСЕПРО………………………………………………..


354
Контрольні запитання і завдання………………………...

356

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………...

357


Перелік умовних скорочень
АВС - автоматизовані вимірювальні системи

АЦП - аналого-цифровий перетворювач

АРР - автоматичне регулювання рівня

АСК - автоматизовані системи контролю

АЛП - арифметично-логічний пристрій

АВК - автоматизовані вимірювальні комплекси

АД - амплітудний детектор

БФТ - блок формування тривалості

БФ - блок формування імпульсів

БВР - блок внутрішніх регістрів

В - цифровий вольтметр

ВОК - вимірювально-обчислювальні комплекси

ВП - вимірювальний прилад

ВМ - вимірювальний механізму

ВГ - вимірювальний генератор

ВГ ВЧ - вимірювальний генератор високої частоти

ВГ НВЧ - вимірювальні генератори надвисоких частот

ВГІС - вимірювальні генератори імпульсних сигналів

ВГШС - вимірювальні генератори шумових сигналів

ВП - вхідний пристрій,

ВА - вольт-амперна характеристика

ВП - віднімаючий пристрій

ВВШС - вимірювач відносини шумових сигналів

ВР - вимірювач рівня

ВКП - вимірювально-комутаційний пульт

ВОК - вимірювально-обчислювальний комплекс

ВІ - віртуальний інструмент

ВС - вимірювальні системи

ВТО - всесвітня торгова організація

ВІС - велика інтегральна схема

ГРІ - генератор рахункових імпульсів,

ГЛЗН - генератор лінійно змінної напруги

ГНЧ - генератор низької частоти

ГНІ - генератор ноніусних імпульсів

ГПН - генератор пилкоподібної напруги

ДЧ - подільник частоти

ДМІ - державні метрологічні інститути

ДСЧЧ - державна служба часу і частот

ДМН - державний метрологічний нагляд

ДПФ - дискретне перетворення Фур’є

ДШ - дешифратор

ДЖ - джерело живлення

ДП - допоміжні пристрої

ДКР - дослідно конструкторські роботи

ДСС - державна система стандартизації

Е - джерело електроживлення.

ЕЛ - електронний лічильник;

ЕМВМ - електромагнітний вимірювальний механізм

ЕРЧ - електронно-рахунковий частотомір

ЄОКЯ - Європейська організація контролю якості

ЕРС - електрорушійна сила

ЕРЧ - електронно-рахунковий частотомір

ЕВ - електронний вольтметр

ЗПЗДК - зовнішні пристрої збору даних і керування

ЗВ - засіб вимірювання

ЗОТ - засоби обчислювальної техніки

ЗП - запам’ятовуючий пристрій

ІВС - інформаційно-вимірювальні системи

ІСО - міжнародна організація з стандартизації

КВС - комп’ютерні вимірювальні технології

КПЯ - комплексний показник якості

К - комутатор

КП - керуючий пристрій,

КЗК - канал загального користування

ЛПД - лавино-пролітний діод

ЛЗХ - лампи зворотної хвилі

МЕК - Міжнародна електротехнічна комісія

МСЕ - Міжнародний союз електрозв’язку

МОЗМ - Міжнародна організація законодавчої метрології

МАГАТЕ - Міжнародне агентство з атомної енергії

МЕВМ - магнітоелектричний вимірювальний механізм

МСОБД - Метрологічна служба в сфері оборони і безпеки держави

МП - мікропроцесори

МЗ - магазин затухань

МП - цифровий сигнальний мікропроцесор

НТД - нормативно-технічна документації

НД - нормативний документ

HCЗЄВ - Національна система забезпечення єдності вимірювань

ОГ - опорний генератор,

ОП - операційний підсилювач

ОЗП - оперативно запам’ятовуючий пристрій.

ОВ - об’єкт вимірювання

ОС - осцилограф

ОПЯ - одиничні показники якості

ПЗП - постійно запам’ятовуючий пристрій

ПП - пристрій порівняння

ПК - пристрій керування

ПД - прилад-джерело

ПП - прилад-приймач

ППТ - підсилювачів постійного струму

ПС - пристрій сполучення

ПФК - пристрій формування і керування

ППП - приймально підсилювальний пристрій

ППЧ - підсилювач проміжної частоти

ПП - погоджуючий пристрій

ППС - підсилювач постійного струму

ПЗДК - плата збору даних і керування

ПК - пристрій керування

ПЯ - показник якості

ПЗП - постійний запам’ятовуючий пристрій

ПП - порівнюючий пристрій;

ПВЗ - пристрій вибірки і зберігання

ПФ - швидке перетворення Фур’є

РК - рідкий кристал

РППЗП - репрограмуючий постійно запам’ятовувальний пристрій

РЕП - радіоелектронний пристрій

РЕВ - радіоелектровимірювання

НВ - направлений відгалужувач

СІ - Міжнародна система одиниць

СКВ - середнє квадратичне відхилення

СФ - смуговий фільтр

СКТП - підсистема керування технологічним процесом

СТД - системи технічної діагностики

СШПШ - спектральна щільність потужності шуму

СОК - підсистема організаційного керування

СТОР - система технічного обслуговування й ремонту

САК - система автоматичного контролю

ТЗ - технічне завдання

ТП - технічний проект

ТТВ - тактико-технічні вимоги

ТС - технічний стан

ТО - технічне обслуговування

ТП - термоперетворювач

ТВС - телевимірювальні системи

ТР - тригер

КП - керуючий пристрій

ЦІ - цифровий індикатор.

ЦВ - цифровий вольтметр

ЦАС - цифрові аналізатори спектра

ЦФ - цифрові фільтри

ЦІ - цифровий індикатор

ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач

ЦВП - цифровий відліковий пристрій

ЧС - часовий селектор

ШС - шина сигналів

ЮО - юридична особа

ФП - формуючий пристрій

ФНЧ - фільтр нижніх частот

ПЕРЕДМОВА

Активне впровадження радіоелектроніки в усі сфери людської діяльності неминуче супроводжується розширенням потреб в електрорадіотехнічних вимірюваннях. Важко уявити сучасні складні радіоелектронні вироби, які можна розробляти і експлуатувати без проведення вимірювань, необхідних для оцінювання їх якості і технічного стану. Більше того, виробництво і експлуатація нової сучасної радіоелектронної апаратури в багатьох випадках припускає випереджальний розвиток нових, більше досконалих методів і засобів вимірювань для оцінювання технологічних і експлуатаційних показників цієї апаратури.

Електрорадіотехнічні вимірювання знаходять широкого застосування в телекомунікаційних системах при оцінюванні технічного стану радіоелектронних пристроїв, якості прийому, обробки, захисту і передачі інформації з використанням технічних засобів, а також на об’єктах інформатизації при інструментальному оцінюванні ефективності захисту інформації.

Навчальний посібник призначений для курсантів, які навчаються за напрямком підготовки 0907 “Радіотехніка”. Він також може бути корисним для студентів, аспірантів, радіофізичних і радіотехнічних факультетів вищих навчальних закладів.

Структура викладу навчального матеріалу відповідають завданню системної підготовки фахівців зі спеціальності 7.090702 “Радіоелектронні пристрої системи та комплекси”.

Навчальний посібник складається із двох частин, що включають 13 розділів. Навчальний матеріал підготовлений колективом авторів: к.т.н. доц. Толюпою С. В., к.т.н. доц. Пампухою І.В.,

У першій частині навчального посібника викладаються основні методи і засоби вимірювання фізичних величин радіотехнічних вимірювань. Друга частина навчального посібника присвячена основам кваліметрії, технічного регулювання, стандартизації і сертифікації.

В даний час в Україні в питання забезпечення єдності вимірювань, технічного регулювання, стандартизації, сертифікації впроваджуються нові нормативні документи. У зв’язку із цим погляди на зазначені питання ще не повністю встановилися і у найближчі роки можуть уточнюватися. Розуміючи це, автори все-таки намагалися при викладі навчального матеріалу врахувати що з’явилися і впроваджуються в теоретичну і прикладну метрологію. Враховувалися також рекомендації міжнародних організацій в області метрології, стандартизації і сертифікації.

1   2   3   4

Схожі:

КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Навчальний посібник
Куц В. М. Теорія кримінальної відповідальності. Навчальний посібник – К.: НАПУ, 2011. 307 с
Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством...
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)
...
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Мацько Л.І. Українська мова. Навчальний по- Якщо ви прагнете оволодіти...
Щоб уміти грамотно розмовляти, слід насамперед Навчальний посібник для самостійної роботи
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка