НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


Скачати 225.6 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка1/4
Дата27.03.2013
Розмір225.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Журналістика > Документи
  1   2   3   4ЕЛЕКТРОРАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИККиїв-2010

УДК 621.372

ББК 32.842

М54

Рецензенти:
д.т.н., доц. Толюпа С.В., к.т.н. доц. Пампуха І.В., Марченко Ю.О.

М54 Електрорадіовимірювальні прилади та системи

Навч. посібник: для ВНЗ – К.: , 2010. – 360 с.
В посібнику розглянуті, методи і засоби електрорадіовимірювань, питання кваліметрії, стандартизації і оцінювання їх відповідності нормативним документам. Розглянуті питання автоматизації вимірювань а також оцінювання і підтримання якості радіоелектронних виробів в процесі експлуатації. Матеріал відповідає вимогам діючих нормативних документів у галузях метрології, стандартизації, сертифікації і технічного регулювання, а також сучасним тенденціям розвитку теорії вимірювань і вимірювальної техніки.

Навчальний посібник призначений для курсантів, які навчаються за напрямком підготовки 0907 “Радіотехніка”, зі спеціальності 7.090702 “Радіоелектронні пристрої системи та комплекси”. Він також може бути корисним для студентів, аспірантів, радіофізичних і радіотехнічних факультетів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано до друку Вченою радою

протокол № від 2010 року
Іл. .Табл. . Бібліограф.: назв.

© 

, 2009

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень…………………………………...

9

Передмова…………………………………………………….

13

Розділ 1.

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОРАДІОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ……….

15
1.1. Масштабні вимірювальні перетворювачі…………...

15
1.2. Електромеханічні вимірювальні механізми………...

25
1.3. Перетворювачі значень величин…………………….

31
1.4. Аналого-цифрові перетворювачі…………………….

44
1.5. Генератори електричних сигналів…………………..

53
1.6. Мікропроцесори…………………………………...…

58
1.7. Коди і системи обчислення….……………………..

62
1.8. Цифрові індикатори…………………………………..

65
Контрольні запитання та завдання……………………….....

67

Розділ 2.

ВИМІРЮВАЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ

СИГНАЛІВ…………………………………………………...

68
2.1. Призначення, класифікація та основні характеристики вимірювальних генераторів …………

68
2.2. Вимірювальні генератори сигналів низької частоти (ГЗ) ……………………………………………………………

71
2.3. Вимірювальні генератори високої та надвисокої

частоти (Г4) …………………………….............................

73
2.4. Вимірювальні генератори імпульсів………………...

78
2.5. Вимірювальні генератори шумових сигналів (Г2)…….

79
Контрольні запитання та завдання………………………….

81

Розділ3.

ВИМІРЮВАННЯ НАПРУГ І

СТРУМІВ……………………………………………………..

82
3.1. Основні значення вимірюваних напруг і струмів…..

82
3.2. Обчислення різних значень змінної напруги

за показниками вольтметрів…………………………………..

86
3.3 Методи вимірювання напруги та струму………………..

903.3.1. Метод безпосередньої оцінки …………………….

903.3.2.  Метод порівняння з відомим значенням ………...

93
3.4.  Прилади для вимірювання напруги і струму…….....

953.4.1. Електромеханічні вольтметри та амперметри…...

953.4.2. Аналогові електронні вольтметри і амперметри..

983.4.3. Цифрові електронні вольтметри………………….

101
Контрольні запитання …………………………………………...

103

Розділ4

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ…………………………………………………..

104
4.1. Класифікація та характеристики електронно-

променевих осцилографів……………………………………

104
4.2. Електронно-променева трубка та принцип дії електронного осцилографа…………………………………..

109
4.3. Структурна схема осцилографа………………………..

1134.3.1. Канал вертикального відхилення……………….....

1134.3.2. Канал горизонтального відхилення………………

1194.3.3. Канал керування і модуляції променя за яскравістю (канал Z)………………………………………

1314.3.4. Калібратори рівня та часових інтервалів…….

131
4.4. Цифрові осцилографи……………………………………

132
4.5. Вимірювання параметрів сигналів за допомогою універсального осцилографа…………………………...

1354.5.1. Вимірювання амплітудних параметрів сигналів....

1354.5.2. Вимірювання часових параметрів електрорадіотехнічних сигналів…………………….....

1374.5.3. Вимірювання частоти сигналу…………………..

1384.5.4. Вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції амплітудномодульованного (AM) сигналу………….

1404.5.5. Вимірювання девіації частоти частотно-модульованого (ЧМ) сигналу…………………………..

143
Контрольні запитання і завдання ……………………………

144

Розділ5

ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ………………………………………………...

145
5.1. Загальні відомості………………………………………

145
5.2. Метод дискретного рахунку…………………………….

1475.2.1. Цифровий частотомір………………………….

1475.2.2. Цифровий вимірювач періоду………………....

1515.2.3. Вимірювання часових інтервалів ноніусним методом…………………………………………………

154
5.3. Метод порівняння…………………………………………

156
5.4. Резонансний метод……………………………………..

159
5.5. Метод перезарядки конденсатора …………………….

164
Контрольні запитання і завдання……………………………

166

Розділ6

ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПОСТІЙНИМИ………………………………………….

167
6.1. Загальні відомості про параметри елементів радіотехнічних пристроїв …………………………….……

167
6.2. Методи вимірювання параметрів елементів, засновані на вимірюванні струмів і напруг…………………………


1706.2.1. Електромеханічний омметр…………………......

1706.2.2. Вимірювання активного опору методомм вольтметра та амперметра…………………………….

1736.2.3. Вимірювання ємності методом вольтметра

та амперметра…………………………………………

1756.2.4. Електронний омметр……………………………

176
6.3. Мостові методи вимірювання параметрів елементів…..

1796.3.1. Мости постійного струму………………………..

1796.3.2. Мости змінного струму…………………………..

1806.3.3. Трансформаторні мости………………………….

185
6.4. Цифрові вимірювачі параметрів елементів електричних кіл...............................................................................................

1866.4.1. Метод дискретного рахунку……………………..

187
  1   2   3   4

Схожі:

КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Навчальний посібник
Куц В. М. Теорія кримінальної відповідальності. Навчальний посібник – К.: НАПУ, 2011. 307 с
Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством...
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)
...
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Мацько Л.І. Українська мова. Навчальний по- Якщо ви прагнете оволодіти...
Щоб уміти грамотно розмовляти, слід насамперед Навчальний посібник для самостійної роботи
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка