ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 клас


Скачати 423.62 Kb.
НазваПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 клас
Сторінка3/3
Дата22.02.2016
Розмір423.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3

Наш край на початку ХХ століття (1900-1913 рр.)

Північна Буковина і Хотинщина у складі Австро-Угорської і Російської імперій. Статус і адміністративно-територіальний устрій. Органи влади і самоврядування. Національний склад населення. Міста.

Економічний розвиток краю. Аграрний характер господарства. Трудова еміграція з Буковини на початку ХХ ст. Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку ХХ ст. Зміни у повсякденному житті населення.

Суспільно-політичне життя. Боротьба за новий виборчий закон. Вибори до парламенту 1907 р. Українські національно-культурні товариства. Рух «Січей». Духовне життя, звичаї, традиції, побут. Основні здобутки українського національно-визвольного руху на Буковині на початку ХХ ст..Наш край у роки Першої світової війни і боротьби за українську державність (1914-1920 рр.).
Бойові дії на території північної частини Буковини і Бессарабії у серпні 1914-січні 1916 рр. «Мала війна» Е.Фішера.
Основні події позиційної війни на буковинському і бессарабському відтинку фронту у 1916-1918 рр. Брусиловський прорив на території краю. Вплив Першої світової війни на соціально-економічне і суспільно-політичне життя. Російська окупація Буковини. Буденне життя на фронті і в тилу. Події Української революції на території краю. Ставлення населення до політичних подій. Руйнація традиційного способу життя. Вплив військово-політичних подій 1917 -1920рр. на становище в краї. Зміни влади, перерозподіл власності і ставлення населення до цих процесів. Повсякденне життя мешканців краю.

Український і румунський національно-визвольні рухи в роки війни і українських визвольних змагань та зміна державної приналежності краю. Буковинське віче 3 листопада 1918 р. та його рішення. Буковинський курінь. Загарбання краю королівською Румунією. Румунський національний конгрес. Хотинське повстання 1919 р. Сен-Жерменський мирний договір і Паризький протокол (1920 р.) Буковинці у подіях українських визвольних змагань початку ХХ ст. Наш район (село, місто) на початку ХХ ст..

Особливості адміністративно-територіального устрою, економічного і соціального розвитку краю у 1921-1939 рр.

Політичне і культурне життя в краї у міжвоєнний період

Духовне життя, звичаї, традиції, побут. Зміни у повсякденному житті населення Особливості процесів культурного і духовного життя. Здобутки діячів культури краю.

Повторювально - узагальнювальнюючі

уроки

Тематичне оцінювання

Повторення

РезервУчень/учениця:


- розуміє основні причини і наслідки кризи комуністичної політики 1919-1920 рр.;

- визначає об’єктивні причини і наслідки голоду 1921-1923 рр. в південних губерніях України;

- виявляє вміння вести дискусію, відстоювати загальнолюдські та гуманістичні цінності;

- розуміє сутність непу та його відмінності від політики воєнного комунізму;

- визначає особливості процесу застосування непу в Україні;

- аналізує причини ставлення до непу різних верств українського населення;


- усвідомлює причини та механізм змін територіального устрою країни ;

- уявляє договірну федерацію радянських республік як конкретну організацію державного життя;

- розуміє відмінності між договірною федерацією і проектом «автономізації»;

- аналізує карту як джерело інформації під час вивчення питання змін в адміністративно-територіальному устрої УСРР на початку 20-х рр..;

- аналізує національну політику УСРР на прикладі утворення і діяльності Кримської АСРР та Молдавської АСРР;


Учень/учениця:
- характеризує загальний стан політичного та соціально-економічного розвитку України в 1921-1928 рр.;

- усвідомлює штучний характер «кризи» непу;

- висловлює альтернативні погляди на проблеми економічного розвитку України в 1921-1928 рр.;


- усвідомлює вплив і роль комуністичної ідеології на соціально - політичне життя Україні;

- характеризує перебіг змін у суспільно-політичному житті країни;

- визначає суть партійної диктатури та основні причини її зміцнення в ССРР в другій половині 20-х рр.;

- самостійно виділяє причини повернення до ідеї колективізації та індустріалізації країни;

- порівнює та аналізує політику воєнного комунізму і непу, формулює відповідні висновки;

- критично оцінює діяльність провідних російських та українських історичних осіб періоду непу, висловлює оцінки їхньої діяльності;

Учень/учениця:

- характеризує здобутки УСРР у сфері культури, формулює власні оцінки;

- розуміє суть кампанії з ліквідації неписьменності;

- називає причини ставлення влади до «буржуазних» вчених;

- співставляє та аналізує поняття коренізація та українізація;

- характеризує розвиток літератури і мистецтва в 1921-1928 рр.;

- визначає вплив ідеології на розвиток освіти , науки і культури;

- набуває знання з теми шляхом самоосвіти;

- застосовує набуті знання на під час вивчення всесвітньої історії, основ філософіє, літератури;

- характеризує та порівнює є стан релігійного життя в Україні в 1900-1913 рр., 1917-1920 рр. та 1921-1928 рр., робить відповідні висновки;

- відстоює загальнолюдські та гуманістичні цінності;

- усвідомлює причини змін в повсякденному житті людей.

Учень/учениця:

- характеризує процес внутріпартійної боротьби за владу в ЦК ВКП(б) та його наслідки;

- розуміє значення поняття сталінська «революція зверху»;

- характеризує процес індустріалізації

в Україні;

- розуміє суть директивного господарювання та його наслідки;

- називає причини виникнення ГУЛАГУ;

- описує мету та шляхи організації «соціалістичне змагання»;

- порівнює , спираючись на знання із всесвітньої історії, процес створення індустріального суспільства в СРСР та аналогічні процеси в розвинутих країнах Європи, формулює власні висновки;


- розуміє відмінність між кооперуванням і колективізацією;

- описує причини та мету розкуркулювання заможного селянства ;

- визначає місце і роль колгоспів в системі командної економіки та причини деградації виробництва в одержавлених колгоспах;

- усвідомлює особливості колективізації в Україні;


- визначає причини, масштаби і наслідки Голодомору 1932-1933 рр.;

- усвідомлює різницю між голодом і голодомором;

- співвідносить події голоду 1921-1923 рр. і Голодомору 1932-1933 рр.;

- визначає соціальні наслідки Голодомору;

- орієнтується в сучасній історіографії з питань Голодомору, має і висловлює власну точку зору з цього питання;

- уявляє структуру та механізм дії політичної системи Радянського Союзу 30-х рр.;

-аналізує, спираючись на знання із всесвітньої історії, основні риси тоталітарного режиму, розуміє місце і роль ВКП(б) в політичній системі держави;

- характеризує культ особи;

- пояснює причини одержавлення

партійного апарату;

- порівнює і тлумачить основні положення Конституцій 1924 р. і 1937 р., формулює власні висновки;

- визначає причини і наслідки ідеологізації суспільства;

- усвідомлює причини і і соціально-психологічні наслідки терору 30-х рр..;

- описує зміни в соціальній структурі українського суспільства;

- пояснює причини виникнення радянської систем пільг і привілеїв;

- характеризує процес формування радянської інтелігенції, її роль і місце в суспільстві;


- визначає причини ідеологічного контролю за розвитком освіти і культури;

- уявляє місце і роль дитячих та юнацьких політичних організацій в суспільстві;

- описує систему роботи закладів освіти і науки;

- характеризує розвиток літератури і мистецтва 1930-х рр.;

- розуміє і свідомо оперує поняттями «соціалістичний реалізм», «розстріляне відродження»;

- висловлює власні судження з приводу розвитку культури, науки і освіти в 1930-рр,. толерантно вести дискусію;;

- розглядає історичних осіб як джерело соціальної пам’яті суспільства;

- розуміє «культурну революцію» як суспільне явище;

- характеризує антицерковну політику держави;

- описує повсякденне життя людей;
Учень/учениця:

- розуміє причини зміни правового статусу Східної Галичини;

- аналізує причини ненадання автономії українським землям у складі Польщі,;

--характеризує політичний та соціально-економічний стан українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехо - Словаччини; - аналізує розвиток західноукраїнської кооперації; - орієнтується в особливостях діяльності українських політичних партій на території Польщі;

- оцінює наслідки українсько-польського діалогу;

- називає причини виникнення українських націоналістичних організацій;

- свідомо оперує поняттями «пацифікація», «осадництво»;
- характеризує процес і наслідки захоплення Румунією українських земель;

- співвідносить діяльність політичних і громадських організацій в Польщі та Румунії, робить висновки;

- називає особливості політичної боротьби в Закарпатті;

- порівнює діяльність політичних і громадських організацій в Польщі, Румунії та Закарпатті, робить висновки;

- характеризує діяльність Карпатської України та її наслідки;

- пояснює причини поглинення західноукраїнських земель Польщею, Румунією, Угорщиною;


- характеризує стан освіти на західноукраїнських землях;

- описує культурні досягнення

української громади в Польщі, Румунії, Чехо - Словаччині;

- співставляє місце і роль церкви в українському суспільстві на західно- і східноукраїнських землях;

- характеризує повсякденне життя;


- визначає на карті місцевий регіон, описує його особливості;

- характеризує на основі аналізу історичних джерел та особистої дослідницько-пошукової діяльності вплив Першої світової війни на життя регіону:

-знаходить, систематизує та аналізує

різні види джерел з історії рідного краю періоду 1900-1938 рр.;

- називає характерні ознаки суспільно-політичних рухів на території краю;

- висловлює власні судження про окремі події та їхні наслідки для життя населення регіону;

- презентує власне бачення подій у регіоні, робить висновки та обґрунтовує їх.1   2   3

Схожі:

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Дана програма з історії України призначається для 10-12 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. В її основу...
6. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ЕТАПИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ РУХ
Навчально-тематичне планування курсу «Історія України». 9-й клас. Поглиблене вивчення. (140 год) ІІ семестр
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів (aвтори: Т. Г. Гільберг, І. П. Крячко, Т. В. Сак, Н. В....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
В. О. Огнев'юк Організація навчально-виховного процесу у початкових...
України надсилає для використання у практичній роботі інструктивно-методичний лист "Організація навчально-виховного процесу у початкових...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка