ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 клас


Скачати 423.62 Kb.
НазваПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 клас
Сторінка2/3
Дата22.02.2016
Розмір423.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3

1/43
1/44

Повторювально - узагальнювальний урок

Тематичне оцінювання
24

1/45

1/46

1/47


1/48

1/49

1/50

1/51


1/52

1/53

1/54

1/55

1/56

1/57
1/58

1/59

1/60


1/61


1/62

1/63

1/64Тема 5.Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920)

Українська Держава гетьмана П.Скоропадського

Державний переворот 29 квітня 1918 р.

Гетьман П.Скоропадський і його уряд.
Політичний курс Павла Скоропадського. Внутрішня політика гетьманського уряду. Зовнішня політика Української Держави. Формування опозиції гетьманському режиму. Селянські повстання влітку і восени 1918 р.

Утворення Компартії України.

Падіння гетьманського режиму. Анулювання Брестського мирного договору, його наслідки для України. Падіння гетьманського режиму.

Українська Народна Республіка Директорії

Прихід до влади Директорії.

Утворення Директорії. Боротьба за відновлення УНР. Трудовий конгрес. Політичний курс Директорії.

Військова присутність військ Антанти на Півдні України.

Отаманщина. Махновський рух. Єврейські погроми.
Друга війна УНР з радянською Росією. Розпад армії УНР. Активізація військових дій радянської Росії з УНР.

Акт злуки УНР і ЗУНР.

Причини поразки Директорії.
Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Є. Петрушевич.

Повстання 1 листопада 1918 р. у Львові. Проголошення ЗУНР. Організація держави на західноукраїнських землях. Створення Української Галицької армії.

Початок українсько - польської війни. Захоплення поляками Львова. Наступ польських військ. Відхід української армії до Збруча. Статус ЗОУНР. Дипломатична діяльність ЗУНР.

Північна Буковина і Закарпаття наприкінці 1918 – у першій половині 1919 рр. Окупація Північної Буковини і Бессарабії Румунією. Події в Закарпатській Україні.

Причини поразки ЗУНР.
Відродження радянської України

Ідейно-теоретичні основи комуністичного режиму. Формування Тимчасового робітниче - селянського уряду України. Х. Раковський.

Політика більшовиків в Україні у 1919 році. Націоналізація промисловості. Аграрна реформа. Продовольча диктатура, її суть. Червоний терор 1919 р. і його масштаби. Повстанський антикомуністичний рух.

.

Режим генерала А.Денікіна

Війна білих і червоних на території України. Наступ білогвардійців в Україні. Об’єднання армій УНР і УГА. Розбіжності в українському таборі. Поразка українських армій. Зимовий похід армії УНР.

Денікінський режим. Білий терор. Боротьба в денікінському підпіллі.

Контрнаступ радянських військ і

поразка денікінців.
Відновлення радянської влади в 1919 році. Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР. Склад і функції Всеукрревкому. Вибори до рад. Організаційні форми комуністичного руху в Україні: КП(б)У, УКП(б), УКП.
Продовження більшовицької політики «воєнного комунізму». Відновлення політики « воєнного комунізму» у скорегованому вигляді. Причини утворення комітетів незаможних селян (комнезамів). Мілітаризація підприємств. Хлібна розкладка. Махновський рух.
Радянсько-польська війна і Україна

Варшавська угода між УНР і Польщею. Радянсько-польська війна, її причини. Польський окупаційний режим і ставлення до нього населення. Контрнаступ радянських військ. Поразка під Варшавою. Ризький мир та його умови.
Другий зимовий похід армії УНР.

Припинення боротьби регулярних українських військ за незалежність України.


Завершення бойових дій в Україні

Наступ військ П.Врангеля. Україна в планах білогвардійців. Поразка білогвардійців. Червоний терор в Криму.
Придушення радянською владою селянського руху під командуванням Н.Махна. Остання угода між махновцями і радянською владою. Розгром армії Н.Махна.Учень/учениця:

- характеризує внутрішню і зовнішню політику гетьманського уряду.

- визначає ставлення політичних сил до П.Скоропадського і його діяльності;

- порівнює внутрішню і зовнішню політику П.Скоропадського і УНР ЦР;

- аналізує причини анулювання Брестського мирного договору та його наслідки для України ;

- називає причини падіння влади П.Скоропадського;

- характеризує хід та наслідки антибільшовицьких селянських повстань, дає власні оцінки подіям;

- аналізує, спираючись на карту, перебіг воєнних дій за здійснення контролю над Україною в другій половині 1919 р.;

- називає причини поразки Директорії;

- аналізує та узагальнює процес боротьби по відновленню УНР;

- характеризує процес державотворення на західноукраїнських землях, дає оцінки історичним фактам;

- виявляє розуміння історичного Акту злуки УНР і ЗУНР;

- осмислює наслідки поразки ЗУНР для населення Північної Буковини, Бессарабії і Закарпаття,

- співставляє події в західноукраїнських землях із подіями європейської історії в аналогічний період;

- характеризує процес утвердження

більшовицького режиму в Україні в 1919 р.; причини і наслідки відновлення політики «воєнного комунізму»;

- називає причини зростання антибільшовицького опору в 1919 р.; -

- характеризує червоний і білий терор в Україні в 1920 р. та його наслідки;

- аналізує причини поразки українських армій;

- оперує набутими знаннями в процесі

обговорення теми в групі, класі;

- характеризує складний перебіг встановлення влади більшовиків в 1920 р.;

- виявляє розуміння суті формального визнання незалежності УСРР радянською Росією;

- розуміє основні організаційні форми

комуністичного руху

- розуміє сутність мілітаризації народного господарства України;

- описує масштаби і результати діяльності махновців;

- аналізує причини укладення

Варшавської угоди;

-описує, спираючись на карту, перебіг основних подій радянсько-польської війни;

- характеризує польський окупаційний режим в Україні;

- узагальнює причини та наслідки поразки радянських військ у радянсько-польській війні;

- характеризує, спираючись на карту, контрнаступ білогвардійських військ в Криму та його провал;

- осмислює наслідки припинення боротьби регулярних українських військ за незалежність;

- визначає роль людського фактора у перебігу подій 1919- 1921 рр.
1/65

1/66


Культурний розвиток України. Освіта і наука у 1917-1921 роках.

Здобутки українських урядів в освітній політиці.

Стан науки. Створення Української Академії наук.

Заснування українських університетів. Культурно-освітня діяльність громадських організацій .«Просвіта».

Література і мистецтво у 1917-1921 роках

Літературні об’єднання та їхня діяльність.

Театральне і музичне мистецтво.. Українська Академія мистецтв. Монументальна пропаганда. Суперечливі процеси розвитку культури в 1917-1921 рр.

Релігійне життя. Діяльність релігійних конфесій.

Повсякденне життя. Боротьба за «новий побут».Учень/учениця:

- характеризує процес розвитку культури в Україні в 1918-1920 рр. ;

- розуміє наслідки культурно-освітньої діяльності «Просвіти»;

-аналізує, використовуючи знання з філології, розвиток літературного процесу в Україні в 1917-1920 рр.;

- аналізує та співставляє політику Центральної Ради, урядів гетьмана Скоропадського, Директорії УНР і радянської влади в галузі освіти , науки і культури; готує усні та письмові повідомлення;

- усвідомлює причини

ставлення радянської влади до церкви і пам’яток старовини;

- описує зміни у повсякденному житті українців в 1917-1920 рр.;


1/67

1/68

Повторювально - узагальнювальний урок.

Тематичне оцінювання
18


1/69

1/70


1/71


1/72

1/73

1/74

1/75
1/76


1/77

1/78
1/79


1/80

1/81
/82

1/83

1/84

1/85
1/86

16


1/87


1/88

1/89

1/90

1/91


1/92

1/93
1/94

1/95

1/96


1/97

1/98
1/99

1/100

1/100

1/101
1/102
1/103
1/104
1/105


1/106
1/107

1/108

1/109

1/110
1/111

1/112

1/113

1/114

1/115

1/116

1/117

1/118


1/119
1/120


1/121

1/122

1/123
1/134-

125-126
127-130

131-140Тема 6. УСРР в період нової економічної політики (1921-1928)
Криза «воєнного комунізму».

Господарська розруха. Робітничі страйки. Селянський рух. “Куркульський бандитизм”.

Причини і масштаби голоду 1921-1923 рр. в південних губерніях України. Діяльність радянських і зарубіжних організацій допомоги голодуючим Півдня України.

Формування нової економічної політики

Перехід до нової економічної політики. В.Ленін. Суть непу. Ставлення до непу різних верств населення і політичних сил. Особливості впровадження непу в Україні.

Входження Української СРР до складу СРСР

Плани і політика більшовиків щодо реінтеграції земель Російської імперії у єдиному державному утворенні. Договірна федерація. Державний статус України в 1921-1922 рр. Вихід УСРР на міжнародну арену. Спроба «автономізації» УСРР.

Утворення і юридичне оформлення Союзу РСР. Фіктивність права виходу із складу СРСР.

Автономні республіки на території України у 20-х роках.

Утворення Кримської АСРР у складі РСФРР. Характер кримської автономії. Нова економічна політика в Криму, її особливості. Зв’язки Кримської АСРР з УСРР. Становище українців в Криму.

Утворення Молдавської АСРР у складі УСРР. Територія і національний склад молдавської автономії. Причини її утворення.

Відродження народного господарства УСРР.

Реалізація курсу на нову економічну політику у сільському господарстві.

«Ринкова змичка» міста і села.

Відбудова сільського господарства. Кооперативне і колгоспне будівництво.
Відбудова промисловості і

транспорту . Організація управління державною промисловістю.

Грошова реформа 1922-1924 рр.

Суспільно-політичне життя

Зміцнення партійної диктатури.

Взаємовідносини Кремля і

Харкова.

Профспілки в системі

влади.

Роль органів безпеки в

суспільно-політичному житті.

Криза непу

Внутріпартійна боротьба і проголошення курсу на індустріалізацію

Боротьба в партійному керівництві щодо подальшого розвитку країни.

Причини проголошення курсу на індустріалізацію.

Повернення до ідеї колективізації сільського господарства.

Штучне створення так званої «кризи» непу. Перша хлібозаготівельна криза зимою 1927-1928 рр. Вихід з кризи за допомогою надзвичайних заходів;

Занепад приватного підприємництва.

Культура і духовне життя в роки непу
Проголошення курсу на українізацію та початок його реалізації

Українізація (коренізація) та її мета. Г.Гринько, О.Шумський, М.Скрипник. Політика більшовиків у галузі культури. Початок створення «нової інтелігенції». «Філософський пароплав». Пролетарська культура.
Освіта і наука. Розширення сфери вживання української мови. Опір коренізації. Народна освіта. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих та її підсумки. Становище загальноосвітньої школи. Вища освіта. Ліквідація університетів. «Оробітничення» вищої школи. Мета радянської системи вищої освіти. Розвиток науки. Ставлення влади до «буржуазних» вчених. . Наукові товариства. Аграрна і медична наука.

Література і мистецтво у роки непу Українське національне відродження в літературі. Літературно-художні об»єднання. Літературна дискусія 1921 -1928 рр.

Здобутки образотворчого мистецтва. Кіно. Світове значення кіномистецтва О.Довженка.

Релігійне життя в Україні.

Повсякденне життя в радянській Україні у 20-х роках. Побут і психологія людей 1920 - х рр.

Діячі українського національного відродження (урок-конференція, бінарний урок)

Х.Раковський. М.Скрипник. О.Шумський. Г.Гринько. М. Волобуєв. О.Довженко. Л.Курбас. М.Куліш. В.Підмогильний
Повторювально - узагальнювальний урок

Тематичне оцінювання

Тема 7. Соціально-економічні та політичні перетворення (1929-1938)
Утвердження диктатури Й.Сталіна

Завершення внутріпартійної боротьби в ЦК ВКП(б). Причини перемоги сталінської лінії.

«Великий перелом» і формування командно-адміністративної системи господарювання

Соціально-політична підготовка «великого перелому». Курс на «розгорнуте будівництво соціалізму по всьому фронту».
Сталінська індустріалізація

Проголошення курсу на індустріалізацію та початок його реалізації.

Проблема темпів і джерел індустріалізації. Дискусія з приводу плану першої п’ятирічки. Директивне господарювання.
Штурмівщина і початок репресій. Репресії проти господарників і спеціалістів. Спецконтингент ГУЛАГ як структурний підрозділ радянської економіки. “Соціалістичне змагання”. Ізотовський рух. Стахановський рух..

Результати розвитку промисловості України в роки першої і другої п’ятирічок. Товари групи «А» і групи «Б».

Результати і значення індустріалізації.

Підсумки “великого стрибка”.

Суцільна колективізація сільського

господарства

Хлібозаготівельна криза 1928-1929

рр. Кооперування або колективізація? Поворот до суцільної колективізації.

Розкуркулювання. Опір заможного селянства колективізації. Завершення колективізації основної частини селянських господарств у 1931 -1932 рр. Деградація сільськогосподарського виробництва в одержавлених колгоспах. Доля розкуркулених селян.

Голодомор 1932-1933 рр.

Причини голодомору. Надзвичайна хлібозаготівельна комісія В.Молотова в Україні і Л.Кагановича на Кубані. “Закон про п’ять колосків”
Масштаби та наслідки Голодомору.

Сучасна історіографія про голодомор 1932-1933 рр. Політвідділи МТС і радгоспів. Колгоспи в системі командної економіки в 1934 -1938 рр.


Політична система

Формування тоталітарного режиму та його характеристика

Основні риси тоталітарного режиму . Комуністична партія – ядро тоталітарної системи. Одержавлення партійного апарату. Ідеологізація суспільного життя . Контроль за засобами масової інформації. Культ вождя.

Конституційне оформлення радянського тоталітарного ладу та основні ланки його політичної системи.

Конституція СРСР 1936 р. Фіктивний характер конституційних прав і свобод людини. Конституція УСРР 1937 р. Обмеження політичних і громадянських прав. Монопольне становище ВКП(б)- КП(б)У в суспільстві.

Система масових організацій. Уніфікація суспільного життя. Дитячі та юнацькі політичні організації.

Сталінський терор у 30-і роки: масштаби і наслідки

Масові репресії – невід’ємний елемент сталінської системи управління. «Шахтинська справа», «Спілка визволення України». Ідеологія на службі терору. Соціально-психологічні наслідки терору. 1930-х рр.
Зміни в соціальній сфері
Зміни в соціальному складі населення. Становище робітничого класу. Соціальна диференціація.

Формування партійно-державної номенклатури. Система пільг і привілеїв
Матеріальне становище народу і особливості буденного життя.

Матеріальне становище робітників і службовців.

Зміни в соціальній психології селян.

Інтелігенція. Винищення старих кадрів. Формування «пролетарської» інтелігенції.
Стан культури в 1930-ті рр.
Освіта і наука. Згортання діяльності національних шкіл. Політизація шкільного життя. Розширення мережі вузів. Відновлення роботи університетів.

Діяльність Академії наук України. Видатні досягнення українських учених.

Згубний вплив сталінщини на розвиток науки.

Ідеологічний наступ на культуру.
Література і мистецтво. “Розстріляне відродження”.

“Соціалістичний реалізм” як соціально-психологічний феномен.

Театральне мистецтво.

Політика влади щодо церкви. Ліквідація УАПЦ. Закриття і знищення храмів, культового майна і споруд.

“Культурна революція” та її підсумки.

Повсякденне життя людини в 1930-х рр. Психологічний стан українського суспільства.

Становище церкви в атеїстичній державі.

Повторювально - узагальнювальний урок

Тематичне оцінювання


Тема 8. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1921-1938)

Українські землі у складі Польщі
Міжнародно-правове оформлення статусу українських земель у складі Польщі.

Правовий статус Східної Галичини. Становище північно - західних земель.

( Волинь, Полісся, Підляшшя). Спроби денаціоналізації українського населення. Еміграція і її масштаби.

Соціально-економічний розвиток

Характер розвитку промисловості.

Західноукраїнська кооперація. Аграрні відносини. Погіршення економічного становища населення під час кризи 1929 -1933 рр. “Пацифікація”.

Легальне суспільно-політичне життя в Галичині і на Волині у міжвоєнний період

Політичні партії у Східній Галичині. Українське національно-демократичне об’єднання. Спроби україно-польського діалогу.

Підпільний український національно-визвольний рух

Компартія Західної України. Створення Української військової організації, її діяльність. Є.Коновалець. Утворення Організації українських націоналістів (ОУН). Методи діяльності ОУН. С.Бандера. Інтегральний націоналізм.

Українські землі у складі Румунії
Політичне становище в українських землях

Анексія Румунією українських

земель. Характер політики румунського уряду щодо українців. Татарбунарське повстання. Діяльність політичних партій. Українська національна партія. Діяльність радикальних національних груп.

Особливості соціально-економічного розвитку північної частини Буковини, Хотинщини та придунайських українських земель у міжвоєнний період.
Закарпаття у складі Чехо-Словаччини

Входження Закарпаття до складу

Чехо - Словаччини. Український національно-культурний рух.

Особливості політичної боротьби в Закарпатті; русофільство, русинство, українофільство.

Карпатська Україна

Надання автономії Карпатській Україні. Створення Карпатської Січі. Проголошення незалежності Карпатської України. А.Волошин.

Вторгнення угорських військ у Закарпаття.

Культурне життя

Стан освіти на західноукраїнських

землях.

Наукове товариство ім. Т.Шевченка. Розвиток літератури і мистецтва.
Західноукраїнське суспільство у міжвоєнний період

Українське суспільство і

церква. Повсякденне життя.

Наш край у 1900-1939 роках
1   2   3

Схожі:

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Дана програма з історії України призначається для 10-12 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. В її основу...
6. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ЕТАПИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ РУХ
Навчально-тематичне планування курсу «Історія України». 9-й клас. Поглиблене вивчення. (140 год) ІІ семестр
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів (aвтори: Т. Г. Гільберг, І. П. Крячко, Т. В. Сак, Н. В....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
В. О. Огнев'юк Організація навчально-виховного процесу у початкових...
України надсилає для використання у практичній роботі інструктивно-методичний лист "Організація навчально-виховного процесу у початкових...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка