Програма Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів (aвтори: Т. Г. Гільберг, І. П. Крячко, Т. В. Сак, Н. В. Бєскова, С. С. Фіцайло)


Скачати 120.25 Kb.
НазваПрограма Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів (aвтори: Т. Г. Гільберг, І. П. Крячко, Т. В. Сак, Н. В. Бєскова, С. С. Фіцайло)
Дата01.11.2013
Розмір120.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
Програма Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів (aвтори: Т. Г. Гільберг, І. П. Крячко, Т. В. Сак, Н. В. Бєскова, С. С. Фіцайло) (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). Київ, 2012.

Підручник

Кількість годин: усього 70 год, 2 год на тиждень
Дата

Зміст уроку

Примітка

Вступ (5 год)


1
Природознавство та його місце серед інших дисциплін.

Методи вивчення природи. Спостереження. Експеримент. Вимірювання.
2
Практичне заняття

 • Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо.
3
Обладнання для вивчення природи.

Практичне заняття

 • Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових спостережень та дослідів.

Організація спостережень за тілами живої та неживої природи
4
Міні-проект (інформаційний)

Визначні вчені-натуралісти
5
Узагальнення вивченого.
РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (14 год.)


6
Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

Практичні роботи

 • Вимірювання маси та розмірів різних тіл.
7
Речовини. Фізичні властивості речовин.

Властивості твердих тіл, рідин і газів.
8
Атоми і хімічні елементи.

Молекули. Рух молекул. Дифузія.
9
Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини.

Чисті речовини і суміші.
10
Способи розділення сумішей.

Практичні заняття

Розділення сумішей фільтруванням.
11
Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.
12
Фізичні явища природи. Світлові явища. Поширення світла. Джерела світла. Сприйняття світла людиною. Значення світлових явищ для організмів
13
Теплові явища в природі (випадання дощу, снігу, утворення та плав­лення льоду). Повторюваність явищ
14
Явища природи. Фізичні явища. Звукові явища,поширення звуку.
15
Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність. (електричні та магнітні)
16
Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.
17
Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.
18
Міні-проект

 • Опале листя: користь чи шкода?
19
Узагальнення знань Розв’язування тестів, творчих завдань.
РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (11 год)


20
Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.
21
Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.
22
Практичні заняття

 • Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.
23
Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло.

Відмінності між зорями.

24
Міжзоряний простір.

Зоряні системи – галактики. Відмінності між галактиками. Скупчення галактик
25
Міні-проект

Світ галактик.
26
Планети та планетні системи. Сонячна система.

Відмінності між планетами.
27
Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт.
28
Методи та засоби астрономічних досліджень.
29
 • Міні-проект

Космос далекий і близький.
30
Контрольна робота№1
РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ (16 год)


31
Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі.
32
Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.
33
Рухи Землі. Пори року.
34
Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.
35
Способи зображення Землі.
36
Масштаб.
37
Практичне заняття:

 • Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль.
38
Практичне заняття:

 • Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об’єктів.
39
Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.
40
Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.

Міні-проект

 • «Професія» дощового черв’яка.
41
Повітря – суміш газів. Значення повітря.

Властивості повітря.
42
Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.
43
Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі.
44
Значення води у природі. Використання води людиною.
45
Міні-проекти

 • Краплина, або «Де ми втрачаємо воду?»46
Узагальнення вивченого

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 год )


47
Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.
48
Різноманітність організмів: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії
49
Практичні заняття

 • Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників.
50
Міні-проект (за вибором)

 • Бактерії корисні та шкідливі.
51
Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.
52
Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.
53
Різноманітність середовищ життя.
54
Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.
55
Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді.
56
Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.
57
Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.
58
Угруповання організмів. Екосистеми.
59
Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

Практичне заняття

 • Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості
60
Екскурсія (відповідно до місцевих умов)

до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.
61
Узагальнення вивченого
Тема 3. Людина на планеті Земля (6 год)


62
Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.
63
Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.
64
Міні-проекти (за вибором)

 • Чи не перетвориться Земля на пустелю?
65
Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).
66
Охорона природи. Червона книга України.
67
Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.
68
Контрольна робота №2
69
Дослідницький практикум

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.
70
Повторення вивченого

Узагальнення знань
Схожі:

ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів В її основу покладено вимоги Закону...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Дана програма з історії України призначається для 10-12 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. В її основу...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка