Керівництво навчальним процесом в ПТНЗ


Скачати 40.05 Kb.
НазваКерівництво навчальним процесом в ПТНЗ
Дата10.04.2013
Розмір40.05 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Інформатика > Керівництво
1. Професійна педагогіка - наука і навчальний предмет. Роль і місце профпедагогіки в системі наук про людину і виробництво. Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії профпедагогіки: профосвіта, профнавчання, профвиховання. Зміст та структура курсу, рекомендації з вивчення.

2. Системний підхід до формування основ професійної освіти. Кібернетична теорія в професійній педагогіці. Загальні основи кібернетики: основні поняття та визначення, їх педагогічне тлумачення. Поняття про педагогічну систему (ПС). Структура і функціональні компоненти ПС. Закони функціонування ПС. Стислий огляд організації і діяльності кращих зразків педагогічних систем. Професійно-технічний заклад освіти як педагогічна система. Стисла характеристика структурних і функціональних компонентів. Загальні положення теорії управління . Суб'єкти і функції управління, та їх реалізація у педагогічному процесі професійно-технічних закладів освіти (ПТЗО).

3. Історико-еволюційний розвиток профпедагогіки та її тезаурус. Соціально-економічні передумови виникнення і розвитку профпедагогіки. Сутність понять професія, спеціальність, кваліфікація, компетентність, компетенція.

4. Організаційна структура системи професійної освіти і характеристика її елементів. Підготовка трудових ресурсів держави як соціальна і наукова проблема. Сучасний стан проблеми. Основне протиріччя і шляхи його розв'язання. Безперервний характер системи професійної освіти: ПТО, її мета, завдання і функції. ВНЗ та рівні їх акредитації: технікуми, коледжі, інститути, університети, академії, кваліфікаційно-освітні рівні випускників. Форми не стаціонарно професійної освіти. Заклади підвищення кваліфікації.

5. Теорія і практика підготовки кваліфікованих робітників.

Уявлення сучасної науки про кваліфікованого виробничника. Кваліфікаційна характеристика - основа організації підготовки робітника. Професіографічна документація, її типи та значення: професіограми, психограми, психолого-педагогічні профілі професій. Акмеологічні основи ПТО: предмет акмеології, її роль і місце. Авторська система діяльності професіонала (АСД).

6. Аналітичний огляд систем підготовки кваліфікованих робітників в Україні та за кордоном. Стислий історичний огляд становлення, розвитку і сучасного стану підготовки робітників в Україні, Англії, Германії, Франції, США, Японії та в країнах СНД.

Керівництво навчальним процесом в ПТНЗ

Керівництво – поняття більш широке ніж управління. Управління є адміністративною функцією і передбачає реалізацію загальних функцій управління. Управління носить об’єктивний характер, а керівництво, яке здійснюється однією особою – суб’єктивний характер.

Чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи в ПТНЗ є важливою умовою її успішної діяльності, оскільки воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організованої роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу та інших можливостей і резервів.

Перспективне планування діяльності ПТНЗ. Завдання його полягає в забезпеченні цілеспрямованої діяльності керівництва ПТНЗ та педагогічного колективу, раціональному розподілі сил, уникненні повторення в річних планах одних і тих самих заходів.

Річне планування діяльності ПТНЗ. Планування на рік дає змогу поєднувати перспективні завдання з конкретними завданнями на семестр, місяць навчального року.

Поточне планування діяльності ПТНЗ. Воно визначає програму діяльності окремих підрозділів і виконавців на певні терміни упродовж навчального року.

Внутріучилищний контроль – систематична, цілеспрямована перевірка роботи вчителя, майстра виробничого навчання адміністрацією ПТНЗ.

Його мета полягає в забезпеченні оптимальної відповідності діяльності ПТНЗ державним стандартам. Внутріучилищний контроль планують заздалегідь.

Залежно від мети виокремлюють такі види внутріучилищного контролю:
1) класно-узагальнюючий контроль.
2) фронтальний контроль.
3) тематичний контроль.
4) персональний контроль.
5) оглядовий контроль.
Контроль є не лише перевіркою, а й наданням допомоги вчителям, майстрам виробничого навчання у поліпшенні навчально-виховної роботи в ПТНЗ.

Якість, результати навчально-виховного процесу ПТНЗ залежать передусім від учителя, майстра виробничого навчання, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів в ПТНЗ сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям, майстрам виробничого навчання оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку.

Індивідуальна форма методичної роботи в ПТНЗ. Сутність цієї форми методичної роботи полягає у самостійній роботі педагога над підвищенням теоретичного рівня своїх знань, вдосконаленням методичної майстерності.

Колективні форми методичної роботи в ПТНЗ. Метою колективних форм методичної роботи є підвищення майстерності всіх учителів, майстрів виробничого навчання у процесі цілеспрямовано спланованих і реалізованих заходів.
Істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності має взаємовідвідування вчителями, майстрами виробничого навчання уроків.

Важливим елементом загальної культури педагога, яка втілює у собі знання, вміння, навички та індивідуальні риси його особистості, є його педагогічний досвід.

Педагогічний досвід – сукупність знань, умінь і навичок, здобутих учителем, майстром виробничого навчання у процесі навчально-виховної роботи.

На основі педагогічного досвіду формується педагогічна майстерність учителя, майстра виробничого навчання.

Схожі:

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ПТНЗ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Це – проблема, яка потребує вирішення. Важливою передумовою є розвиток культури управління навчально-виховним процесом, всім багатогранним...
ПТНЗ Повна назва ПТНЗ Адреса Телефон ПІБ керівника

Про підсумки рейтингу ПТНЗ
«Про рейтинг ПТНЗ області за результатами діяльності у 2008 році», враховуючи показники діяльності ПТНЗ з адміністративно-господарської,...
АНАЛІЗ (САМОАНАЛІЗ) ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ
Успішне керівництво виховним процесом у групі передбачає воло­діння системою аналітичних знань, умінням педагога оцінити зміни у...
Основні напрями діяльності м етодичного каб інету ПТНЗ
Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення
Керівництво визначає загальні цілі розвитку підприємства і основні способи їх досягнення
У процесі формування стратегії діяльності підприємства беруть участь вище керівництво, команда плановиків, керівники та спеціалісти...
Практики з виховної роботи: поглиблення і розширення теоретичних...
ПТНЗ та їх застосування у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час проходження практики
Керівництво проведенням змагань та суддівство Загальне керівництво...
Місце проведення змагань у розділі «нокдаун»: гімназія №257 м. Київ, пр-т. Георгія Гонгадзе 7б
Керівництво оглядом Загальне керівництво та проведення огляду здійснює...
Про проведення огляду-конкурсу виховної роботи в таборах відпочинку системи освіти
2. Керівництво змаганнями
Миколаївської області та управлінням з питань фізичної культури та спорту Миколаївської облдержадміністрації виключне право на загальне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка