Практики з виховної роботи: поглиблення і розширення теоретичних знань з теорії та методики виховної роботи в ПТНЗ та їх застосування у вирішенні конкретних


НазваПрактики з виховної роботи: поглиблення і розширення теоретичних знань з теорії та методики виховної роботи в ПТНЗ та їх застосування у вирішенні конкретних
Сторінка1/4
Дата22.04.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4
Виховний розділ
Завдання практики з виховної роботи:

 • поглиблення і розширення теоретичних знань з теорії та методики виховної роботи в ПТНЗ та їх застосування у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час проходження практики;

 • вироблення у студентів-практикантів психолого-педагогічних навичок і методичних вмінь з виконання виховної роботи в системі ПТНЗ;

 • формування вмінь з аналізу адекватності використовуваних форм і методів виховної роботи;

 • формування вмінь використання тестових методик, виконання аналізу й вироблення рекомендацій з виявлення професійних інтересів та нахилів учнівської групи;

 • формування умінь професійного і педагогічного спілкування з учнівським колективом;

 • виховання в студентів-практикантів морально-етичних якостей викладача ПТНЗ, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті і самовдосконаленні.

Зміст виховної роботи під час проходження практики:

 • знайомство з групою та класним керівником;

 • складання власного плану виховної роботи з записом його до індивідуального щоденника з педагогічної практики;

 • складання плану виховної роботи групи на основі затвердженого плану класного керівника;

 • розробка і проведення виховних заходів;

 • відвідування і аналіз виховних заходів класного керівника групи або інших студентів-практикантів;

 • вивчення особистості учня шляхом методу педагогічного дослідження;

 • використання текстових методик для виявлення інтересів і здібностей учнів та аналіз отриманих даних.

До звіту з виховного розділу необхідно представити:

 1. план виховної роботи групи;

 2. структуру двох проведених виховних заходів (сценарії заходів представити у додатках);

 3. аналіз відвіданого виховного заходу;

 4. дані про вивчення особистості учня: індивідуальні дані, щоденник педагогічних спостережень;

 5. результати профорієнтаційної роботи;

 6. загальний висновок про проведену виховну роботу під час проходження педагогічної практики.

Обов’язки студента-практиканта при проведенні виховної роботи під час проходження педагогічної практики:

 • брати участь в установчій конференції (перед початком практики) і в підсумковій конференції (по завершенні практики);

 • відвідувати у встановлений час консультації керівника виховного розділу для узгодження виховних заходів та вручення запрошення для відвідування контрольного виховного заходу;

 • представити на узгодження керівника виховним розділом два виховні заходи;

 • провести два виховних заходи;

 • відвідувати виховні заходи класного керівника та інших студентів-практикантів;

 • вести листок та щоденник педагогічних спостережень за одним (будь-яким) учнем з навчальної групи;

 • провести тестування з виявлення професійних інтересів і нахилів, зробити аналіз результатів та надати рекомендації у відповідності до них;

 • зробити висновок з проведеної виховної роботи;

 • надати звіт з проведеної виховної роботи в 5 денний термін по закінченні практики.

1. План виховної роботи групи

Для складання плану виховної роботи студентові необхідно ознайомитися з затвердженим планом класного керівника, щоб обрати ті виховні заходи, які студент хотів би провести. Студент також може додати до плану свої виховні заходи з дозволу класного керівника. План виховної роботи навчальної групи ПТНЗ складається на період проходження студентом-практикантом педагогічної практики (3-4 тижні) і повинен містити 5-6 виховні заходи із зазначенням назви і форми проведення виховного заходу. План обов’язково має бути підписаний класним керівником.

Всі напрями плану виховної роботи не можуть бути охоплені за час проходження практики, тому необхідно обрати деякі з них.

План виховної роботи навчальної групи ПТНЗ складається за такою формою:
План

виховної роботи групи ______________________

на період з _____________ по ________________


Дата

Зміст заходу

Відповідальний

Відмітка про виконання

Організаційна робота
1.


2.Національно-патріотичне виховання
1.


2.Морально-правове виховання
1.


2.Художньо-естетичне виховання
1.


2.Трудове виховання
1.


2.Фізичне виховання
1.


2.Екологічне виховання
1.


2.Сімейно-родинне виховання
1.


2.Громадянське виховання
1.


2.Робота з активом групи
1.


2.


Робота з батьками


1.


2.Класний керівник групи ______________________________________

Місце для підпису / прізвище, ім’я, по батькові

Студент-практикант _______________________________________

Місце для підпису / прізвище, ім’я, по батькові
2. Виховні заходи

Після складання плану виховної роботи групи протягом першого тижня проходження педагогічної практики студент повинен надати керівникові виховним розділом два розроблених виховних заходи зі структурою та сценарієм за нижче наведеним зразком для узгодження. Ті студенти, які проходять практику за межами міста Харкова повинні надати керівникові виховним розділом два розроблених виховних заходи зі структурою та сценарієм для узгодження до відбуття до місця проходження практики в термін, призначений керівником виховним розділом на установчій конференції (до початку практики).

Виховні заходи повинні бути розроблені відповідно до плану виховної роботи з певного напряму виховання, професійної спрямованості, принципів виховання й інтересів учнів. Методика оцінювання організації та проведення виховних заходів, які будуть висуватися на заліковому заході (зазначені в пункті «Аналіз виховного заходу») необхідно також взяти до уваги.

Студент-практикант не має права проводити виховні заходи доти, доки виховні заходи не будуть оформлені у відповідності до вимог, зазначених вище, і вручення запрошення на заліковий захід. Якщо виховні заходи ухвалені керівником виховного розділу, студент повинен вручити йому запрошення за 3 дні до проведення заходу (зразок запрошення наведено нижче).

До звіту необхідно представити структуру двох виховних заходів; сценарії цих заходів (описи заходів) необхідно розмістити у додатках.
Зразок структури сценарію виховного заходу
Тема:

Мета:

Форма проведення:

Група, курс:

Робоча професія:

Місце, дата і час проведення:

Відповідальний за проведення:

Хід заходу

Підготовчий етап

  1. Робота з підготовки приміщення щодо проведення заходу.

  2. Підготовка необхідного обладнання та технічних засобів.

  3. Залучення учнів з визначенням завдань та мети підготовки до заходу.

Основна частина

 1. План проведення заходу.

 2. Відповідно до плану опис ходу заходу (розміщується в додатку).

Заключна частина

1. Проведення підсумків.
Зразок запрошення для відвідування виховного заходу
Запрошення

Шановна Юліє Володимирівно, запрошую Вас відвідати виховний захід на тему «____________________________________________________», який відбудеться 01.12.09 о 13.00 в Індустріально-педагогічному технікумі за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 5, ауд. 33.
(текст, який написано курсивом необхідно замінити на свої відповідні дані)
3. Аналіз виховного заходу

Під час проходження педагогічної практики студент-практикант повинен відвідувати виховні заходи, які проводить класний керівник, до якого він закріплений, та інших студентів-практикантів. Один з цих заходів студент-практикант повинен проаналізувати за наступною методикою аналізу та оцінювання ефективності виховного заходу.
Методика системного аналізу

та оцінювання ефективності виховного заходу

1. Тема, мета, форма проведення, група, курс, робоча професія, місце, дата і час проведення, відповідальний за проведення виховного заходу.

2. Оцінювання основних особистісних якостей практиканта.

2.1. Володіння матеріалом та загальна ерудиція.

2.2. Рівень педагогічної майстерності.

2.3. Культура мовлення, дикція, стиль проведення заходу (інтенсивний з постановкою гострих питань, або млявий і не викликає інтересу), образність (насичення прикладами), емоційність, загальна грамотність.

2.4. Ступінь тактовності та демократичності стосунків зі студентами, ставлення викладача до студентів (поважне, урівноважене, в міру вимогливе, байдуже).

2.5. Вміння управляти групою ( на скільки швидко встановлює контакт з групою, який стиль управління обирає).

2.6. Кваліфікованість, доказовість, переконливість коментарів та висновків студента-практиканта.

3. Оцінювання основних характеристик студентів під час заходу.

3.1. Ступінь активності та залучення учнів до проведення заходу.

3.2. Ступінь дисциплінованості, організованості та зацікавленості.

4. Оцінювання змісту виховного заходу.

4.1. Науковість.

4.2. Доступність.

4.3. Актуальність і зв'язок з життям.

4.4. Ступінь врахування вікових та особистісних особливостей учня.

4.5. Оптимальність обсягу матеріалу, підготовленого для проведення заходу.

5. Оцінювання ефективності взаємодії.

5.1. Раціональність та ефективність використання часу заняття, оптимальність його темпу, а також чергування та зміна видів діяльності.

5.2. Ступінь доцільності та ефективності використання технічних засобів та засобів наочності (та вказати, які саме технічні засоби та засоби наочності були використані).

5.3. Ступінь раціональності та ефективності використання форм і методів роботи (та вказати, які саме форми і методи були використані).

5.4. Ступінь естетичного впливу виховного заходу на студентів.

6. Оцінювання результатів виховного заходу.

6.1. Ступінь конкретності, чіткість і лаконічність формулювання мети виховного заходу.

6.2. Досяжність, доцільність, складність мети.

6.3. Ступінь виховного впливу (що саме і як сприяло їхньому вихованню).

4. Вивчення особистості учня

Складіть індивідуальний листок щоденника педагогічних спостережень за одним з учнів навчальної групи за нижче наведеною схемою. У ролі класного керівника виступає студент-практикант. Щоденник повинен містити 5-6 спостережень, які виконуються протягом проходження практики.
Лист індивідуальних спостережень

Вид спостереження: ___________________________________

Мета спостереження: __________________________________

Прізвище

Ім’я

По батькові

Число, місяць, рік народження ФОТО

Домашня адреса

Телефон

Адреса під час навчання
Відомості про родину

Відомості:

Батько

Мати

Прізвище, ім’я, по батьковіДомашня адреса, телефонМісце роботи, посада, адреса, телефонПримітки: про проживання разом з родиною інших членів сім’ї

Брат

Сестра


Педагогічне спостереження

Дата

Детальний опис вчинку

Причини

План роботи

Прийоми та засоби

Контрольне спостереження
Педагогічне спостереження повинно містити:

 1. Детальний опис вчинку (поганого чи гарного).

 2. Визначення причин поведінки учня.

 3. Скласти план виховної роботи спрямованої на розвиток позитивних якостей чи подолання негативних.

 4. Вибір прийомів та засобів для реалізації плану виховної роботи (спираючись на групи методів виховання, які наведені в схемі нижче).

 5. Виконати контрольне спостереження для визначення правильності обраних методів і засобів педагогічного впливу (що буде останнім спостереженням).

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи...
Ернізації змісту виховної роботи в ПТНЗ, від якого значною мірою залежать: інтелектуальний та емоційний розвиток молодого покоління,...
Планування виховної роботи класного керівника
Основним документом класного керiвника  є план виховної роботи. Вiн вiдображає змiст, форми та методи виховної роботи
АНАЛІЗ (САМОАНАЛІЗ) ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ
Успішне керівництво виховним процесом у групі передбачає воло­діння системою аналітичних знань, умінням педагога оцінити зміни у...
Основні напрями діяльності м етодичного каб інету ПТНЗ
Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення
Навчально-методичний посібник За редакцією генерал-майора Л. А. Ріпи
РОЗДІЛ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом
1. 1 Дане   положення   визначає   рівень  базисних  вимог  до
Свою   діяльність   Бібліотека   організовує   спільно  з педагогічним колективом;  план роботи Бібліотеки є складовою плану навчально-виховної...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх...
У кабінетах заступників директорів з виховної роботи мають бути створені паперові, електронні картотеки передового педагогічного...
Неля Валеріївна Підручна, заступник директора з виховної роботи Золотоніської...
Даний матеріал допоможе урізноманітнити виховний процес, використавши гру, як один з чинників стимуляції та активізації процесу виховання...
План Організації та проведення виховної виховної роботи з учнями...

Інноваційн і технологі ї в практи ці виховної роботи школи
Нещодавно на базі нашого навчального закладу відбувся семінар-практикум класних керівників «Запровадження інноваційних та інтерактивних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка