ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВЕРСІЙ ДРУКОВАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ Анотація


Скачати 112.16 Kb.
НазваОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВЕРСІЙ ДРУКОВАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ Анотація
Дата10.04.2013
Розмір112.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Задорожна Н.Т., Середа Х.В., Кузнецова Т.В., Кільченко А.В., Тебенко О.В.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВЕРСІЙ ДРУКОВАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Анотація

У статті розглянуто технологічні аспекти створення спеціалізованих систем керування інформаційним наповненням сайтів і порталів (CMS-систем), розроблені Інтернет-центром галузі освіти: система керування інформаційним наповненням для сайту «ГРОНУ»; технології розробки CMS-системи для порталу Державної національної педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського; а також методологічні й технологічні аспекти створення електронної версії науково-методичного журналу «Українська мова й література в школі» Інституту педагогіки АПН України.

Ключові слова: портал, сайт, CMS-система, електронне видання, методика, технологія.

Вступ

На сучасному рівні розвитку інформаційних технологій використання комп’ютера для збереження будь-яких видів інформації стає єдиним засобом, що надає широкі можливості керування інформацією. Важливу роль у процесі отримання інформації відіграє мережа Інтернет. Сьогодні в Україні послугами Інтернет з різною періодичністю користуються близько 9 млн. жителів України. Такі дані наводяться в офіційному повідомленні Держдепартаменту зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту і зв’язку за підсумками розвитку галузі зв’язку в 2006 році. З розширенням доступу до мережі Інтернет в галузі освіти відповідно збільшився запит на отримання інформації науково-педагогічного та методичного змісту через цю глобальну мережу. Вирішенню цього питання сприяє створення електронних версій друкованих періодичних видань в галузі освіти.

У запропонованій статті електронна версія друкованого періодичного видання розглянута в аспекті її відображення в мережі Інтернет. Як відомо, електронні інформаційні ресурси представлені в мережі Інтернет у вигляді сайтів. У статті подано опис електронної версії друкованого видання журналу «Українська мова і література в школі». Робота по створенню електронної версії цього журналу була проведена в межах виконання НДР «Створення інформаційного порталу «Діти України» (2004 рік) в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання на замовлення Академії педагогічних наук України.

У процесі визначення вимог до порталу було проведено дослідження інформаційних потреб потенціальних користувачів:

  • розроблено анкету для вчителів (Додаток);

  • проведено анкетування вчителів української мови і літератури;

  • проведено аналіз анкетування;

  • виявлено проблеми і побажання вчителів української мови і літератури.

Анкетування проводилось серед вчителів більш як 60 київських шкіл, технікумів і ліцеїв. Проведене анкетування визначило актуальні потреби в освітніх електронних інформаційних ресурсах, що зокрема підтвердило нагальність створення електронних версій друкованих видань. Результати обробки анкетних даних показали, що освітяни відчувають брак науково-методичної інформації саме у електронному вигляді; робота з електронним архівом видання за умови доступу до мережі Інтернет значно спрощена у порівнянні з вивченням друкованих періодичних видань. Отже, з одного боку – існує розвинуте технологічне середовище, з іншого боку – є попит користувачів.

Анкетування вчителів української мови підтвердило потребу створення електронної версії саме цього видання, бо його змістове наповнення відповідає існуючому запиту вчителів. Науково-методичний журнал «Українська мова і література в школі» друкує матеріали навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальні плани, методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в загальноосвітніх школах та ВНЗ; статті мовознавчого характеру, матеріали з психології і педагогіки, досвід роботи вчителів.

Методичні і технологічні особливості створення електронних версій друкованих періодичних видань в галузі освіти

Електронний інформаційний ресурс на сьогодні – це, як правило, сайт, розміщений у глобальній мережі. Сучасний сайт має портальне рішення. Основні відмінності портального рішення від звичайного веб-сайту полягають у персоніфікованому інтерфейсі, що настроюється; можливості ідентифікації користувачів і визначення для них політик доступу до тих або інших інформаційних ресурсів; високій захищеності інформаційних ресурсів, розміщених на порталі; можливості інтеграції різноманітних сервісів і надання єдиної точки входу до цих сервісів і т. ін.

Засоби керування інформаційним наповненням сайтів і порталів (Content Management Systems, CMS) одержали широке використання за останні роки. Причиною цього стало те, що ці потужні засоби дозволяють оперативно і своєчасно керувати наповненням сайтів, як і керувати інформацією в цілому. У більшості випадків засоби керування інформаційним наповненням дозволяють здійснювати централізоване керування накопичуваними даними, відокремлення змісту від представлення (тобто від дизайну сайта чи застосування, що виступає як клієнт CMS-рішення), автоматизацію керування життєвим циклом інформаційного наповнення, використання інформаційного наповнення різними користувачами для різних задач.

За період функціонування Інтернет-центру галузі освіти з 1996 року працівниками створено ряд електронних інформаційних ресурсів за певною технологією. Досвід побудови цих ресурсів можна побачити на прикладах.

Система керування наповненням на прикладі сайту «ГРОНУ»

Інтернет-центром галузі освіти було розроблено сайт для Громадської Ради освітян і науковців України (ГРОНУ) http://www.gronu.edu-ua.net. Для керування наповнення сайтом використано систему CMS.link.

CMS-система. CMS.link – це безкоштовне, вільно розповсюджуване, відповідно до умов ліцензії GNU, програмне забезпечення з відкритим кодом (Open Source). Ця система є програмним комплексом, що допомагає автоматизувати ряд важливих функцій, а саме: процес інформаційного наповнення сайту, керування структурою, користувачами, макетами сторінок і т.п. CMS.link облаштована таким чином, що дозволяє редагувати сайт в онлайн-режимі за допомогою редактора WYSIWYG.

Система керування наповненням на прикладі порталу «Державної національної педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського»

Систему адміністрування (рис. 1) створено для забезпечення інформаційного наповнення головної і тематичних сторінок порталу ДНПБУ ім. В.О. Сухомлинського http://www2.library.edu-ua.net. Інформаційне наповнення розділів порталу здійснюється за допомогою системи CMS.link. Панель редактора WYSIWYG для інформаційного адміністрування порталу ДНПБУ ім. В.О. Сухомлинського використовується для введення та редагування тексту.

Методичні і технологічні засади створення електронної версії журналу «Українська мова і література в школі»

Електронна версія науково – методичного журналу «Українська мова і література в школі» представлена в мережі Інтернет як сайт, що має адресу
www.ukr-in-school.edu-ua.net (рис. 2). Розробка сайту будь-якого функціонального спрямування передбачає проведення роботи в кілька етапів.

Визначення етапів розробки сайту:

Детальний опис поетапної розробки сайту наведено в Таблиці 1.


Рис. 1. СMS ДНПБУ. Панель адміністрування


Рис. 2. Сайт журналу «Українська мова і література в школі»

Таблиця 1

Етапи розробки сайту


1

Розробка структури сайту
Створення карти сайту

Карта сайту – хребет проекту. Вона відображає список всіх каталогів та документів
Створення макета

Примітивний дизайн для відображення приблизного розташування елементів на сторінці (заголовок статті, список рубрик, номер журналу тощо)

2

Візуальне оформлення сайту
Аналіз цілей сайту

Дизайн сайту - це не тільки привабливий інтерфейс. Він повинен відповідати всім цілям сайту у відповідності до технічного завдання та бути функціональним.

Розробка візуальних концепцій

Один з найбільш помітних етапів, що включає в себе розробку основної концепції, розробку шаблонів внутрішніх сторінок, розробку спеціальних сторінок


3

Процес програмування та контроль якості
Верстка сайту


Сайт верстається на базі системи керування контентом, що дозволить користувачу, який володіє базою знань в області комп'ютерних технологій лише зі школи, легко керувати всім умістом сайту, не залучаючи до цього дорогих фахівців. Верстка здійснюється відповідно до стилю оформлення

Заповнення сторінок


Сайт заповнюється сторінками. Перед заповненням вони обробляються редактором і оптимізуються під пошукові запити. Користувачу також доступна автоматизована система, що полегшує процес додавання нових статей журналу до бази даних

Перевірка якості


Контроль якості містить у собі, принаймні , два повних перегляди: перший - для складання докладного списку виявлених дефектів, другий - для ретельної перевірки їхнього усунення. Перевірити відповідність функціональності заданим вимогам і сумісність із різними оглядачами, платформами й операційними системами


4

Запуск і супровід сайту

Створення пакета передачі


Пакет передачі - це добірка всіх матеріалів і документації проекту. Він включає всі вихідні файли, зображення, шаблони й специфікації, необхідні команді або особі, які будуть супроводжувати сайт після початку запуску. Передача пакета знаменує передачу сайту. Із цього моменту супровід сайту покладається на редактора

Завантаження

Після остаточного затвердження й усунення всіх недоліків, сайт переноситься з локального сервера на сервер хостингаРозробка структури сайту. Попередньо проведене детальне вивчення структури друкованої версії журналу, адже необхідно створити структуру сайту, яка відповідала б структурі друкованого видання і, водночас, зберігала специфіку сайту як електронного інформаційного ресурсу. Електронна версія видання зберігає повне змістове наповнення у відповідності до друкованої, але є більш доступною для користувачів і має всі переваги електронного інформаційного ресурсу.

Розробка дизайну. Існує думка, що дизайн важливий лише для презентаційних сайтів, у той час як інформаційним сайтам він тільки заважає. Це застарілий стереотип. Дизайн важливий для сайтів будь-якої спрямованості. Інша справа, що підходи до розробки дизайнів інформаційних, корпоративних, презентаційного сайтів повинні бути різними. Адже грамотний дизайн сприяє вирішенню поставлених перед сайтом цілей і завдань. Грамотний дизайн у інформаційного сайту повинен відповідати певним критеріям:

    1. у першу чергу, виходячи із цілей його створення – інформація повинна бути в центрі уваги, а дизайн сприяти її розумінню, не відволікати. Тому все, що заважає швидкому завантаженню й зручній передачі інформації при розробці дизайну сайту не було «включено», зокрема мова йде про gіf і флеш-анімацію;

    2. кольорова гамма, кількість графічних елементів повинні бути максимально збалансовані;

    3. розташування та вид панелей навігації не повинно примушувати відвідувачів «годинами» шукати необхідну інформацію.

Сайт журналу як електронний інформаційний ресурс має ряд функціональних можливостей, які дають можливість зручної навігації та пошуку потрібної інформації, а саме:

Індекси – сервіс, який дає змогу шукати потрібний матеріал за першою літерою шуканого слова;

Пошук сервіс дозволяє шукати необхідний матеріал по заголовку, ключовим словам та опису до статті. Мінімальна кількість символів для пошуку – 4, максимальна кількість результатів пошуку – 20.

Мапа сайту – сервіс дозволяє швидко орієнтуватися в структурі сайту.

Не менш важливою є функція «роздрукувати матеріал», що «прибирає» зі сторінки все графічне оформлення та залишає лише основний текст статті.

Процес програмування та контролю. Процес передбачає верстку сайту, завантаження сторінок та контроль якості, який включає два повних перегляди з метою виявлення помилок та перевірки їх усунення.

Запуск і супровід сайту. Цей процес передбачає створення пакета передачі (матеріалів і документації проекту) та перенесення сайту з локального сервера на сервер хостинга.

Пошукова оптимізація сайту. Одним з найефективніших методів реклами визнане так зване "пошукове розкручування". Дійсно, всі ми, коли шукаємо щось в Інтернеті, у першу чергу, звертаємося до пошукових систем Yandex, Google, Meta і т.п. Суть "пошукового розкручування" зводиться до того, що більшість сайтів у мережі Інтернет абсолютно не адаптована до алгоритмів пошукових систем. Часом користувач ретельно намагається знайти потрібний сайт через пошукову систему, але він виявляється далеко не на першій сторінці, до якої мало хто доходить. Однак загалом пошукова оптимізація - це потужний інструмент, що дозволяє щодня залучати нових відвідувачів. Важливо, що ці відвідувачі будуть цільовими.

Для оптимізації сайту журналу «Українська мова і література в школі»було сформовано відповідну структуру, додано посилання для розділів, що становлять ядро пошукових слів потрібної тематики, за якими йде подальша оптимізація й перевірка позицій у пошукових системах; використано спеціальні теги (ключові слова та опис) до кожної статті, назва сторінки дублює заголовок статті; передбачено описи для малюнків, що завантажуються з текстовим матеріалом.

Сайт зареєстровано в усіх найбільш відомих пошукових системах та каталогах України.

Інформаційне наповнення сайту. Як було зазначено вище, на поточний час адміністрування електронних ресурсів здійснюється за допомогою CMS-системи, використання якої має свої особливості. Для функціонування електронного видання журналу «Українська мова і література в школі» розроблено і модернізовано окрему спеціалізовану систему. Матеріали файлів, отримані від видавництва, вже зверстані, але потребують перетворень з програми Quark в Adobe. Основним завданням удосконалення цієї CMS-системи є створення повністю автоматизованого механізму завантаження файлів за рахунок розробки спеціальних макросів.

Інформаційне наповнення сайту здійснюється контент-адміністратором сайту через Панель адміністрування. CMS-система, яка використовується, передбачає напівавтоматичне завантаження файлів, тобто існує інтерактивна взаємодія контент-адміністратора з системою керування інформаційним наповненням.

Щодо видання електронних версій поточних номерів позиція видавництв різна. Наприклад, деякі російські видання створюють електронні версії поточних номерів як альтернативу для читачів, що не впливає на наклад друкованих примірників. Інформаційне наповнення сайту журналу «Українська мова і література в школі» планується почати з номерів 2002 року.

Висновки

Запропоновані в статті методичні і технологічні аспекти створення електронних періодичних видань, можуть бути використані для створення електронних версій друкованих видань Академії педагогічних наук України та інших друкованих періодичних видань в галузі освіти.

Додаток

Анкета для вчителів української мови
Схожі:

1. Загальна характеристика
Статті готуються за семестровою тематикою з періодичних видaнь України ( в тому числі –електронних видань) за останні два поточних...
Матеріали до іспиту з ПРАКTИКИ УСНОГО та ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ
Статті готуються за семестровою тематикою з періодичних видaнь України ( в тому числі –електронних видань) за поточний рік. Обсяг...
Особливості електронних видань
Скорочений варіант опублікований у журналі “Друкарство” №4 (57) липень-серпень 2004, стор. 41-43
Список періодичних видань, які є в наявності у лабораторії економічної...

Детальне ознайомлення учнів третіх класів із журналом «Яблунька»,...
...
Автоматизована розробка друкованих плат з допомогою програми Sprint-Layout...
Такі програми дозволяють автоматизувати процес проектування друкованих плат, а також визначити оптимальне місце розташування електронних...
Особливості створення та подання ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ
Державне підприємство «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України», що виконує функції центру обробки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...
...
Г. М. Дудар, старший учитель математики ЗОШ №19
Ведучий Дорогі друзі! У наш бурхливий час, коли світ заполонили відео, стерео, мобілки, коли прилавки супермаркетів вгинаються від...
КОНТРОЛЬОВАНІ МОВИ - МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Хоча КМ створюються штучно на ґрунті природних мов для певної фахової галузі, але поняття "КМ" не ідентичне поняттю "фахова мова"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка