Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваНавчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка3/4
Дата05.04.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4Тема: «Лінійні алгоритми», 5 (з 10) годин

Зміст навчального матеріалу теми:

поняття змінної; ім’я та тип змінної; опис стандартних типів змінних; арифметичні операції; правила запису арифметичних виразів; стандартні функції; команда присвоювання; оператор присвоювання; команди введення та виведення інформації; процедури введення та виведення інформації; використання текстових файлів для введення та виведення інформації;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практичні роботи:

«Побудова лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм»,

«Побудова лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм з використанням текстових файлів»називає: арифметичні операції, стандартні функції, команди присвоювання, введення ті виведення інформації, оператори присвоювання, введення та виведення інформації, текстові файли як один із способів введення та виведення інформації

наводить: перелік стандартних типів змінних, приклади лінійних алгоритмів, арифметичних виразів, команди та оператора присвоювання, команд та процедур введення і виведення інформації, текстових файлів для введення та виведення інформації

розпізнає: відмінність між іменем та типом змінної, різні стандартні типи змінних, арифметичні операції, арифметичні вирази, стандартні функції, оператор присвоювання, процедури введення та виведення інформації, текстові файли для введення та виведення інформації

характеризує: особливості різних стандартних типів змінних, арифметичні операції, правила запису арифметичних виразів, особливості виклику підпрограм, призначення команди і оператора присвоювання, призначення команд і процедур введення та виведення інформації, текстові файли як один із способів введення та виведення інформації

описує: стандартні типи змінних, загальний вигляд оператора присвоювання, загальний вигляд процедури введення інформації, загальний вигляд процедури виведення інформації, виклик стандартних функцій, процес використання текстових файлів для введення та виведення інформації

пояснює: поняття змінної, відмінність між іменем та типом змінної, призначення різних стандартних типів змінних, правила запису арифметичних виразів мовою програмування, оператора присвоювання, стандартних процедур введення і виведення інформації, схеми лінійного алгоритму, принцип виконання команди і оператора присвоювання, принципи використання текстових файлів для введення та виведення інформації, результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму для запропонованих тестів

формулює: змінної, імені та типу змінної, означення арифметичного виразу, лінійного алгоритму

обґрунтовує: необхідність використання різних типів змінних для запису алгоритму у вигляді програми, пріоритетність виконання арифметичних операцій, відмінність між поняттями «команда» та «оператор», особливості виклику підпрограм, переваги використання текстових файлів для введення та виведення інформації, значення тестування реалізованих у вигляді програми розроблених лінійних алгоритмів

порівнює: типи змінних, команди та оператори присвоювання, введення та виведення інформації, способи введення та виведення інформації, результати виконання реалізованого у вигляді програми розробленого лінійного алгоритму для запропонованих тестів

класифікує: арифметичні операції, стандартні підпрограми

аналізує: коректне визначення типів змінних щодо ефективного використання пам’яті комп’ютера при розв’язуванні конкретної задачі, відмінність між аргументами, результатами та проміжними величинами, підпрограмами для заданих прикладів алгоритмів, результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого лінійного алгоритму

оцінює: ефективність використання пам’яті комп’ютера за рахунок коректного визначення типів змінних для розв’язування задачі, результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого лінійного алгоритму для власних тестів

висловлює судження: щодо смислу введення різних типів змінних, необхідності використання коментарів при розробці алгоритмів у їх тексті, необхідності використання коментарів при введенні початкової інформації та при виведенні результуючої інформації, необхідності тестування розробленого алгоритму, необхідності використання можливостей середовища програмування під час налагодження лінійної програми

розв’язує: завдання по створенню та тестуванню лінійних алгоритмів з використанням операторів присвоювання, стандартних процедур введення і виведення інформації, використання текстових файлів для ведення та виведення інформації, арифметичних виразів

спостерігає: за покроковим виконанням реалізованих у вигляді програми розроблених лінійних алгоритмів, за виконанням програми

використовує: можливості середовища програмування для створення та налагодження лінійних програм, коментарі у тексті програми, при введенні початкової інформації та при виведенні результуючої інформації

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації лінійних алгоритмів у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної лінійної програми, введення початкової інформації, виведення результуючої інформації, можливості перегляду значень аргументів, результатів та проміжних величин, виконання лінійної програми для власних розроблених тестів

ІІ семестр, 19 год. (16+3рез.), 1 год. на тиждень

ІІ семестр (37год. (34+3 рез.) ,2 год. на тиждень )

Тема: «Програмна складова інформаційної системи», 8 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

стандартне програмне забезпечення ОС Windows (Paint, Internet Explorer, електронна пошта, програвач Windows Media Player); стиснення інфо­рмації; архівація файлів; робота з про­грамами-архіваторами; основні дії над архівними файлами; архіватори (WinRar, WinZip);

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практичні роботи:

«Створення зображень у графічному редакторі Paint»

«Структура та налагодження браузера Internet Explorer, робота з електронною поштою»

«Структура та налагодження програвача Windows Media Player»
Лабораторна робота:

«Створення архівних документів за допомогою WinRar, WinZip. Порівняльна характеристика роботи цих програм»називає: призначення стандартного програмного забезпечення ОС Windows

наводить: приклади використання стандартного програмного забезпечення ОС Windows, архіваторів

розпізнає: файли створені стандартним програмним забезпечення ОС Windows, архіваторами

характеризує: особливості роботи зі стандартним програмним забезпеченням ОС Windows, архіваторами

описує: загальні принципи стиснення даних

пояснює: відмінність між файлами, створеними різними графічними редакторами, архіваторами

формулює: правила завантаження стандартного програмного забезпечення ОС Windows, архіваторів

обґрунтовує: доцільність використовування різних типів програмного забезпечення

порівнює: роботу різних типів архіваторів

класифікує: програмне забезпечення за основними функціями, інтерфейсом

аналізує: наявність вільного простору на носіях різних типів та засоби його збільшення

оцінює: складність виконуваних завдань, коректність власних відповідей та відповідей інших учнів

висловлює судження:

щодо необхідності використання різного програмного забезпечення

спостерігає: за виконанням завдань іншими учнями, аналізуючи їх відповіді

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: правильного збереження файлів різних типів на комп’ютері

показує на комп’ютері:

роботу з різними типами програмного забезпечення


Тема: «Лінійні алгоритми», 5 (з 10) годин (продовження)
Тема: «Елементи автоматизації роботи в офісі», 8 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

поняття електронного документообігу; сканери для введення текстів та ілюстрацій; програми для розпізнавання текстів; системи автоматизованого перекладу документів;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практичні роботи:

«Сканування графічних зображень (малюнків, ілюстрацій, фотографій, схем тощо)»

«Сканування текстових документів виконаних різними мовами»

«Переклад сканованих текстових документів виконаних різними мовами»називає: різновиди робіт, які повинні бути автоматизовані в офісі

наводить: приклади робіт для автоматизації

характеризує: особливості сканування документів різних типів, можливості перекладу різних документів

описує: правила роботи при скануванні та перекладі

пояснює: послідовність дій при скануванні та перекладі

формулює: поняття про електронний документообіг

обґрунтовує: структуру приладів в офісі для створення електронного документообігу

порівнює : різні типи приладів для створення електронного документу

класифікує: перелік робіт для автоматизації в офісі

аналізує: роботи приладів та програмного забезпечення для автоматизації

оцінює: якість роботи приладів та програмного забезпечення для автоматизації

висловлює судження: щодо поліпшення роботи з документами в офісі

спостерігає: за виконанням завдань іншими учнями, аналізуючи їх відповіді

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: роботи з електронними пристроями

показує на комп’ютері: прийоми сканування документів, приклади перекладу


Тема: «Алгоритми з розгалуженнями», 12 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

логічні вирази та логічні операції; таблиці iстиностi; команда розгалуження; умовний оператор мовою програмування; команда вибору; оператор вибору; вкладені розгалуження;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практична робота:

«Побудова алгоритмів з послідовними розгалуженнями та їх реалізація у вигляді програм»,

«Побудова алгоритмів з вкладеними розгалуженнями; їх реалізація у вигляді програм»називає: логічні операції, два види логічних виразів, два види команди та оператора розгалуження, два види команди та оператора вибору

наводить: приклади простих та складених логічних виразів, приклади виконання логічних операцій, приклади простих та вкладених розгалужень

розпізнає: прості та складені логічні вирази, логічні операції AND і OR, скорочену і повну форму команд і операторів розгалуження, скорочену і повну форму команд і операторів вибору, послідовні і вкладені розгалуження

характеризує: особливості простих і складених логічних виразів, особливості виконання логічних операцій, особливості скороченої і повної форм розгалуження, послідовних і вкладених конструкцій розгалуження, особливості двох форм команди вибору

описує: загальний вигляд оператора умовного переходу у повній та скороченій формах, загальний вигляд оператора вибору у повній та скороченій формах

пояснює: відмінність між простими та складеними логічними виразами, відмінність між виконанням логічних операцій AND і OR, відмінність між скороченою і повною формою команди і операції розгалуження, відмінність між скороченою і повною формою команди і операції вибору, особливості використання послідовних і вкладених розгалужень

формулює: означення логічного виразу, простого логічного виразу, складеного логічного виразу, означення розгалуженого алгоритму

обґрунтовує: необхідність використання і застосування логічних виразів при складанні алгоритмів, необхідність існування двох форм розгалуження і вибору, необхідність коректного використання двох форм розгалуження і вибору, послідовних та вкладених розгалужень, доцільність і значення тестування розроблених алгоритмів з розгалуженнями

порівнює: дві різні форми розгалуження та вибору, послідовні та вкладені конструкції розгалужень, результати виконання реалізованого у вигляді програми розробленого розгалуженого алгоритму для запропонованих тестів

класифікує: розгалужені алгоритми за двома формами команд розгалуження та вибору, за різними конструкціями розгалужень

аналізує: відмінність між простими та складеними логічними виразами, скороченою та повною формами розгалужень та вибору для заданих прикладів алгоритмів, результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого розгалуженого алгоритму

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого розгалуженого алгоритму для власних тестів

висловлює судження: щодо коректності використання простих або складених логічних виразів, скороченої або повної форми розгалуження та вибору, послідовних або вкладених розгалужень у заданих прикладах, необхідності використання можливостей середовища програмування під час налагодження розгалуженої програми

розв’язує: завдання по створенню та тестуванню розгалужених алгоритмів з використанням операторів умовного переходу, вибору, різних розгалужених конструкцій

спостерігає: за покроковим виконанням реалізованих у вигляді програми розроблених розгалужених алгоритмів, за виконанням програми

використовує: можливості середовища програмування для створення та налагодження розгалужених програм, коментарі у тексті програми, при введенні початкової інформації та при виведенні результуючої інформації

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації розгалужених алгоритмів у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної розгалуженої програми, введення початкової інформації, виведення результуючої інформації, виконання розгалуженої програми для власних розроблених тестівТема: «Алгоритми з повтореннями», 18 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

команда повторення; оператори циклу; поєднання повторення і розгалуження; рекурентні послідовності; вкладені цикли; можливості середовища програмування для роботи з циклічними програмами;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практичні роботи:

«Побудова алгоритмів з послідовними повтореннями та їх реалізація у вигляді програм»,

«Побудова рекурентних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм»,

«Побудова алгоритмів з вкладеними повтореннями та їх реалізація у вигляді програм»називає: всі різновиди команд і операторів повторення, опції середовища програмування для роботи з циклічними програмами

наводить: приклади повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром; приклади виконання повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром; рекурентних алгоритмів; вкладених циклів

розпізнає: циклічні алгоритми з передумовою, з післяумовою, з параметром; рекурентні алгоритми, вкладені цикли

характеризує: особливості запису і виконання циклічних алгоритмів з передумовою, з післяумовою, з параметром; особливості створення і виконання рекурентних алгоритмів; особливості запису і виконання вкладених циклів

описує: загальний вигляд операторів повторення з передумовою, з післяумовою, з параметром; схематичне виконання рекурентних алгоритмів

пояснює: відмінність між виконанням повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром; виконання рекурентних алгоритмів та вкладених циклів

формулює: принципи роботи повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром; принципи роботи рекурентних алгоритмів, принципи роботи вкладених циклів

обґрунтовує: необхідність та доцільність використання і застосування повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром; необхідність використання і застосування рекурентних алгоритмів і вкладених циклів; необхідність і доцільність використання можливостей середовища програмування для налагодження циклічних програм; доцільність і значення тестування розроблених алгоритмів з повтореннями

порівнює: всі види повторень, послідовні та вкладені повторення, повторення з розгалуженнями та розгалуження з повтореннями

класифікує: алгоритми з повтореннями за різними видами команд повторень

аналізує: відмінність між повтореннями з передумовою, з післяумовою, з параметром для заданих прикладів алгоритмів; відмінність між повтореннями з розгалуженнями та розгалуженнями з повтореннями, з вкладеними циклами, рекурентністю для заданих прикладів алгоритмів, результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого циклічного алгоритму

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого циклічного алгоритму для власних тестів

висловлює судження: щодо коректності використання у заданих прикладах повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром, рекурентних послідовностей, вкладених циклів, повторень з розгалуженнями, розгалужень з повтореннями; необхідності використання можливостей середовища програмування під час налагодження циклічної програми

розв’язує: завдання по створенню та тестуванню циклічних алгоритмів з використанням всіх видів операторів повторення, різних циклічних конструкцій

спостерігає: за покроковим виконанням реалізованих у вигляді програми розроблених циклічних алгоритмів, за виконанням програми

використовує: можливості середовища програмування для створення та налагодження циклічних програм, коментарі у тексті програми, при введенні початкової інформації та при виведенні результуючої інформації

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації циклічних алгоритмів у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної циклічної програми, введення початкової інформації, виведення результуючої інформації, виконання циклічної програми для власних розроблених тестів
1   2   3   4

Схожі:

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6...
Укладач: Казанцева Ольга Павлівна вчитель інформатики Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської міської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка