НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів за навчально-методичним комплексом «ІНФОмандри»


Скачати 406.21 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів за навчально-методичним комплексом «ІНФОмандри»
Сторінка1/5
Дата25.02.2016
Розмір406.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

пропедевтичного курсу інформатики

для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів за навчально-методичним комплексом «ІНФОмандри»
Укладач: Казанцева Ольга Павлівна - вчитель інформатики Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської міської ради, вчитель методист, спеціаліст вищої категорії

Пояснювальна записка

На сучасному етапі у період модернізації системи освіти в Україні пріоритетним є здатність особистості повноцінно жити й активно діяти в новому світі, постійно самовдосконалюватись, адекватно реагувати на зміни. Розглядаючи здатність і готовність особистості до продуктивної взаємодії з суспільством, слід вести розмову про компетентну особистість, про людину, яка може бути готовою до будь-яких змін.

Враховуючи вимоги до навчання в ХХІ столітті, актуальним є завдання формувати в учнів інформатичну компетентність як необхідність життя.

Становлення інформатичної компетентності учнів відбувається на уроках інформатики, що забезпечує необхідні умови для грамотного застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційно-навчальній діяльності на інших предметах.

Програма курсу інформатики для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів є першою частиною пропедевтичного курсу інформатики в 5-8 класах. Програма передбачає вивчення інформатики учнями, що лише розпочинають вивчення інформатики проте вона є також адаптованою до умов, за яких учні вже вивчали інформатику в 2-4 класах. Курс є вступним до систематичного або поглибленого вивчення інформатики в 9-му класі та профільного вивчення в 10-12 класах. Курс може вивчатися за рахунок годин варіативної складової навчального плану закладу при наявності відповідних умов (обладнаний комп’ютерний клас, необхідне програмне забезпечення, навчально-методичні посібники, кваліфіковані педагоги і т.п.) проте вивчення даного курсу буде більш ефективним при використанні на уроках детально розробленого навчально-методичного комплексу «ІНФОмандри».

Навчально-методичний комплекс «ІНФОмандри» містить:

 • навчальний посібник;

 • диск з методичним забезпеченням курсу;

 • друковані робочі зошити;

 • методичний посібник для вчителя.

Весь курс розрахований на 70 годин (зі збільшенням годин на більш поглиблене вивчення тем та практичні роботи може вивчатися протягом 140 годин).

Метою вивчення інформатики в 5-6 класах є:

 • формування загальнонавчальних навичок та розвиток структурного та логічного мислення на основі методів інформатики;

 • формування в учнів навичок використання сучасних комп’ютерних технологій в інформаційно-навчальній діяльності для розв’язання пізнавальних задач та саморозвитку;

 • підсилення міжпредметних зв’язків в шкільній освіті;

 • пропедевтика понять базового курсу шкільної інформатики для подальшого поглибленого та профільного її вивчення;

 • розвиток пізнавальних, інтелектуальних та творчих здібностей учнів;

 • формування ключових компетентностей учнів, зокрема інформатичної.

Основними завданнями курсу є:

 • знайомство учнів з основними поняттями інформатики;

 • формування в учнів навичок опрацювання інформації з викорис­танням сучасних інформаційних технологій;

 • набуття учнями навичок використання інформаційних технологій в навчальній діяльності;

 • формування основ інформаційної культури.

В основу даного курсу покладено такі ідеї:

 • дотримання науковості в поєднанні з доступністю (використання фундаментальних понять сучасної науки з урахуванням вікових особливостей учнів);

 • чіткість та систематичність викладення матеріалу;

 • практична спрямованість, що забезпечує формування в учнів умінь та навичок, які в сучасних умовах стають необхідними в навчальній діяльності, повсякденному житті, майбутній професійній діяльності;

 • розвиваюче навчання – навчання, орієнтоване не лише на отримання нових знань в області інформатики, але і на активізацію розумових процесів, формування та розвиток в учнів узагальнених способів діяльності, формування навичок самостійної роботи тощо.

В результаті навчання учнів за даною програмою в учнів повинні сформуватися такі компетентності:

учні повинні:

 • володіти навичками роботи з різними видами та джерелами інформації;

 • самостійно шукати, систематизувати, аналізувати і відбирати необхідну для вирішення учбових задач інформацію;

 • порівнювати, узагальнювати, перетворювати, використовувати інформацію;

 • прогнозувати результати реалізації вирішення проблемної ситуації;

 • орієнтуватися в інформаційних потоках, уміти виділяти головне і необхідне;

 • розуміти принципи роботи та можливості основних комп’ютерних пристроїв;

 • мати технологічні навички та вміння роботи з інформаційними потоками;

 • застосовувати для вирішення учбових задач інформаційні та телекомунікаційні технології;

 • володіти культурою мовлення;

 • бути комунікабельним у різних групах;

 • презентувати результати власної діяльності усно та письмово, з використанням комп’ютера;

 • здійснювати саморегуляцію;

 • самостійно управляти поведінкою;

 • розширювати самосвідомість, самореалізацію.


Тематичне планування навчального матеріалу

з/п

Тема

Кількість годин

5 клас

35 (70)

1

Вступ. Інформація та інформаційні процеси

6 (12)

2

Основні пристрої комп’ютера

4 (8)

3

Операційна система

4 (8)

4

Графічний редактор Paint

9 (18)

5

Текстовий редактор

9 (20)

6

Резерв часу

3 (4)

6 клас

35 (70)

1

Графічний редактор векторного типу

7 (14)

2

Електронні таблиці

7 (16)

3

Вступ до програмування

7 (13)

4

Глобальна мережа Інтернет

4 (9)

5

Комп’ютерні презентації

7 (14)

6

Резерв часу

3 (4)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка