Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»


Скачати 90.28 Kb.
НазваЗбірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Дата25.05.2013
Розмір90.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці:


 1. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та застосування ІКТ в управлінні вищими та середніми навчальними закладами.

 2. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та застосування програмних засобів навчального призначення для вищих та середніх навчальних закладів.

 3. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та використання систем дистанційного навчання.

 4. Наукові, методичні та організаційні проблеми безперервної підготовки та перепідготовки кадрів з інформатики.

 5. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми використання професійно-орієнтованих ІКТ у системах навчання.

 6. Наукові, методичні та організаційні проблеми підготовки майбутніх вчителів та викладачів інформатики для загальноосвітньої та вищої школи.

 7. Методичні системи викладання окремих дисциплін у вищій та загальноосвітній школі з використанням ІКТ.

 8. Передовий досвід використання ІКТ у навчальному процесі та управлінні навчальними закладами.

 9. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання для людей з особливими потребами

 10. Інформаційні аспекти проблеми інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір.

 11. Передовий досвід міжнародного співробітництва навчальних закладів України у галузі ІКТ.

 12. Передовий досвід організації науково-дослідної роботи студентів та учнів у галузі ІКТ.

 13. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми адаптації системи підготовки спеціалістів з ІКТ до вимог сучасного ринку праці.


Мова журналу – українська, російська, англійська. Періодичність видання – 3-4 випуски на рік. Обсяг статті від 4 до 15 сторінок. Посилання на вітчизняні та зарубіжні літературні джерела (до 10 джерел) обов’язково. Обсяг видання – 25-30 статей.

Статті приймаються на папері формату А-4 з додатком її на CD диску.)

Матеріали для публікації повинні бути оформлені відповідно до шаблону.

У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей, а саме:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження;

перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Формули та малюнки набираються на комп’ютері. Малюнки групуються та розміщуються усередині тексту. Підписи до малюнків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень.

Посилання на літературу подаються у квадратних дужках. Список літератури на мові оригіналу йде у кінці роботи після пропуску рядка через 1 інтервал, без додаткових назв. Оформлення бібліографії стандартне.

Рисунки подаються у вигляді окремих файлів.
Оцінювання статей буде проводитись за наступними параметрами:


Автор статті :

Заголовок статті :


Inexistent

Insufficient

Satisfactory

Good

Very Good

1. Зміст
Актуальність теми
Високий стандарт (академічного рівня)
Основні поняття
Власні результати
Результати на основі практичного досвіду
Нові поняття, методи
Практична інформація
Статистичні дані
Якість висновків
Таблиці, графіки, діаграми
Бібліографія
2. ФОРМА
Загальна структура: (вступ, розвиток, висновки)Чіткість формулювань
Стиль


3. Загальна оцінка

Yes

q

No

q

Примірник статті підписується автором (авторами). До статті додаються внутрішня та зовнішня рецензії. Матеріали подаються до редакції, за адресою: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, офіс 105 кандидату фізико-математичних наук, доктору педагогічних наук, професору О.В. Співаковському. E-mail:ikt@ksu.ks.ua (т.р. +38(0552)32-67-06 ). Редакція здійснює поштову пересилку збірників авторам статей за рахунок замовника (вартість визначається лише ціною за пересилку).
Редколегія збірника
ПІБ

Функції

Місце роботи

Вчений ступінь, вчене званняСпіваковський Олександр Володимирович

Головний редактор

Херсонський державний університет

Кандидат фіз.-мат. наук, доктор педагогічних наук, професор,

Заслужений працівник освітиКравцов Геннадій Михайлович

Відповідальний секретар

Херсонський державний університет

Кандидат фізико-математичних наукВінник Максим Олександрович

Відповідальний секретар

Херсонський державний університет


Андрієвський Борис Макійович

Член редколегії

Херсонський державний університет

Доктор педагогічних наук,

професор,Биков Валерій Юхимович

Член редколегії

Херсонський державний університет

академік НАПН України, доктор технічних наукЛьвов Михайло Сергійович

Член редколегії

Херсонський державний університет

Кандидат фіз.-мат наук, доцентГенріх Майр

Член редколегії

Alpen-Adria-Университет,

Клагенфурт (Австрия)

Доктор наук, профессорМорзе Наталія Вікторівна

Член редколегії

Київський

національного аграрного університету

Доктор педагогічних наук,

професорФіліп Лаір

Член редколегії

Університет Ніцци-софії Антіполіс,

Ніцца

(Франція)

Професор, віце-президент університетуОдінцов Валентин Володимирович

Член редколегії

Херсонський державний університет

Доктор фізмат наук, професорПетухова Любов Євгенівна

Член редколегії

Херсонський державний університет

Доктор педагогічних наукРаков Сергій Анатолійович

Член редколегії

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди

Кандидат фіз-мат наук, доцентСаган Олена Валеріївна

Член редколегії

Херсонський державний університет

Кандидат педагогічних наук, доцентТриус Юрій Васильович

Член редколегії

Черкаський національний університет ім.. Богдана Хмельницького

Доктор педагогічних наук,

професорШарко Валентина Дмитрівна

Член редколегії

Херсонський державний університет

Доктор педагогічних наук,

професор

Схожі:

АВТОРСЬКА ДОВІДКА
Просимо опублікувати у збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» статтю
Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні...
Створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню наукових
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ISBN Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей Збірник...
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Збірник наукових праць. Книга / Редколегія. Відп секретар З. С. Скринник....
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...
Збірник наукових праць студентів за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології:...
Список Друкованих наукових та навчально- методичних праць Федорук Галини Миколаївни
Методичні аспекти реалізації змісту економічної освіти учнів у трудовому навчанні / Сучасні інформаційні технології таіноваційні...
Реферат циклу наукових праць к е. н. Яроцької Ольги Валентинівни
До циклу наукових праць входить 22 наукові праці, в тому числі 10 монографій у співавторстві, 2 брошури, 10 статей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка