З навчальної дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»


Скачати 168.9 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»
Дата28.02.2016
Розмір168.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
А Н О Т А Ц І Я

з навчальної дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»
Програмою навчальної дисципліни "Основи нарисної геометрії та інженерна графіка" передбачено засвоєння основних положень стандартів єдиної системи конструкторської документації - ЄСКД та СКДУ, оволодіння кресленням як засобом передачі технічної інформації.

Мета вивчення навчальної дисципліни - набуття теоретичних знань та практичних навичок у виконанні геометричних побудов, проекційних креслень та вмінні застосовувати їх у розв'язанні задач машинобудівельного креслення.

Викладання матеріалу навчальної дисципліни повинно відповідати сучасному рівню науки і сільськогосподарської техніки, мати практичну спрямованість, міждисциплінарні зв'язки.

Програмою передбачено проведення двох контрольних робіт.

Підвищення рівня технічної підготовки студентів вимагає подальшого вдосконалення методики викладання, застосування ефективних форм і методів навчання, таких як: проблемне навчання, ділові ігри, уроки-змагання, використання безмашинного контролю, кросвордів тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні положення стандартів ЄСКД, СКДУ щодо оформлення та виконання креслень;

 • методи побудови зображень просторових об'єктів на площині.

Уміти:

 • аналізувати форму предмета, визначати положення та натуральні величини їх елементів;

 • виконувати і читати ескізи та кресленики різних виробів;

 • читати і деталювати складальні кресленики;

 • виконувати та читати схеми, заповнювати перелік елементів;

 • виконувати плани будівель, генеральні плани та заповнювати експлікацію;

 • передавати технічну думку за допомогою креслеників;

 • користуватися стандартами та іншими нормативно-технічними документами;

 • позначати допуски розмірів, форми і шорсткість поверхонь деталей на креслениках;

 • правильно підбирати вимірювальні засоби та виконувати заміри розмірів деталей, їх відхилень;

 • використовувати нормативну, технічну і спеціальну документацію за призначення під час планування, проектування, виконання виробничих процесів, операцій та контролю, своєчасно оновлювати її.

Заняття з навчальної дисципліни організовуються таким чином, щоб студенти могли самостійно працювати та набувати навичок користування підручниками, посібниками, довідниковою літературою, креслярськими та вимірювальними інструментами.

Зміст графічних робіт подано після відповідних тем програми. Завдання для графічних робіт повинні бути індивідуальними і забезпечувати вивчення вузлових питань теми.

Вправи і графічні роботи студенти виконують на креслярському папері (формату А-3, А-4), на папері в клітинку та в робочих зошитах. Графічні роботи брошуруються в папку з титульним листом. Частина графічних робіт виконується в аудиторії.

Оформляти всі аркуші треба в строгій відповідності до діючих стандартів.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА
п/п

Назва розділу, модуля і теми програми

Обсяг годин

Графічні роботи

за навчальною програмою

за робочою навчальною програмою

всьогоз них

всьогоз них

ауди-торних

самостійних

ауди-торних

самостійних
1

2

3

4

5

6

7

8
МОДУЛЬ 1
Вступ

2

2
2

2

-
1

Графічне оформлення креслеників1

1.1

Основні відомості про оформлення

креслеників

10

6

4

10

4

6
1.2

Масштаб. Нанесення розмірів

3

2

1

3
3
1.3

Прийоми викреслювання контурів технічних деталей

7

2

5

7

2

5

2

2

Основи нарисної геометрії та проекційне креслення


2.1

Способи та методи зображення

1

1

-

1
1
2.2

Точка і пряма

5

3

2

5

2

3
2.3

Площина

6

2

4

6
6
2.4

Способи перетворення проекцій

8

4

4

8

2

6
2.5

Аксонометричні проекції

8

4

4

8

2

6
МОДУЛЬ 2

2.6

Поверхні геометричних тіл

6

2

4

6

2

4

3

2.7

Перетин поверхонь геометричних тіл площинами

6

4

2

6

2

4

4

2.8

Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл

8

4

4

8

2

6

5

2.9

Проекційне креслення

8

6

2

8

4

4

6,7

3

Елементи технічного рисування


3.1

Плоскі фігури і геометричні тілі

4

1

3

4
4
3.2

Моделі

4

3

1

4

2

2

8
Контрольна робота 1

2

2

-

2

2

-
МОДУЛЬ 3

4

Інженерна графіка


4.1

Загальні положення

1

1

-

1

1

-
4.2

Загальні правила виконання креслеників

11

7

4

11

7

4
4.3

Зображення і позначення нарізі

10

4

6

10

4

6
4.4

Кресленики деталей, ескізи

14

8

6

14

6

8

9а, 9б,9в

МОДУЛЬ 4

4.5

З´єднання і передавачі

14

10

4

14

10

4

10,11,12

4.6

Креслення загального виду. Складальний кресленик.

20

12

8

20

12

8

13а, 13б

МОДУЛЬ 5

4.7

Читання і деталювання складальних креслеників

16

6

10

16

6

10

14
Контрольна робота 2

2

2

-

2

2

-
5

Кресленики схем

6

2

4

6

2

4

15

6

Елементи будівельних креслеників

7

4

3

7

2

5

16


Тестові модульні завдання

з основ нарисної геометрії та інженерної графіки
1. Який малюнок не відповідає формі заданої моделі?

2. Який малюнок не відповідає формі заданої моделі?

3. Який малюнок не відповідає формі заданої моделі?

4. Який малюнок не відповідає формі заданої моделі?

5. Який додатковий вигляд виконаний та оформлений в повній відповідності з ГОСТ 2.305–68*?


6. Який додатковий вигляд виконаний та оформлений в повній відповідності з ГОСТ 2.305–68*?


7. Який додатковий вигляд виконаний та оформлений в повній відповідності з ГОСТ 2.305–68*?

8. Який додатковий вигляд виконаний та оформлений в повній відповідності з ГОСТ 2.305–68*?

9. Який додатковий вигляд виконаний та оформлений в повній відповідності з ГОСТ 2.305–68*?


10. Який додатковий вигляд виконаний та оформлений в повній відповідності з ГОСТ 2.305–68*?

11. На якому з чотирьох креслень побудований похилий розріз?

12. На якому з чотирьох креслень побудований ламаний розріз?

13. Який з чотирьох розрізів виконаний та оформлений у повній відповідності з ГОСТ 2.305–68*?


14. Для якої з чотирьох деталей більш ймовірно застосувати з’єднання половини виду з половиною розрізу?

15. Яки з чотирьох розрізів слід застосувати для деталі, зображеної на кресленні?


 1. ступінчатий

 2. фронтальний

 3. ламаний

 4. похилий16. На якому з креслень використана «накладена проекція»?

17. Яке з чотирьох перерізів виконано з порушенням правил ГОСТ 2.305–68*?


18. Яке з чотирьох перерізів виконано та оформлено в повній відповідності з ГОСТ 2.305–68*?

19. Яке з чотирьох перерізів виконано з порушенням правил ГОСТ 2.305–68*?

20. На якому кресленні приведений профіль трубної різьби?

21. На якому кресленні умовне зображення різьби виконано в повній відповідності з ГОСТ 2.311–68*?

22. На якому кресленні різьба з нестандартним профілем зображена не в повній відповідності з ГОСТ 2.311–68*?

23. На якому кресленні помилково позначена різь?

24. На якому кресленні не зовсім вірно позначена різь по ГОСТ 2.311–68*?

25. Скільки окремих перерізів належить виконати на комплексному кресленні для деталі, зображеній на малюнку?

26. Яке зображення різьбового з’єднання виконано в повній відповідності з ГОСТ 2.311–68*?

27. Який з допоміжних знаків по ГОСТ 2.312–72 означає зварний шов по замкнутому контуру?


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ


№ п/п

Тема дисципліни

Вид завдання (реферати, дослідницько-розрахункові роботи тощо)

Календарні строки і форма контролю

1.

Основні відомості про оформлення креслень

Лінії креслення.

Шрифт

Графічна робота

2.

Прийоми викреслювання контурів технічних деталей

Контур технічної деталі

Графічна робота

3.

Поверхні геометричних тіл

Геометричні тіла

Графічна робота

4.

Перетин поверхонь геометричних тіл площинами

Зрізана піраміда

Графічна робота

5.

Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл

Перетин циліндрів

Графічна робота

6.

Проекційне креслення

Комплексні креслення моделі за аксонометрією

Графічна робота

7.

Проекційне креслення

Побудова третьої проекції за двома даними з використанням простих розтинів

Графічна робота

8

Моделі

Рисунок моделі

Графічна робота

9

Креслення деталей, ескізи
Виконання ескізу деталі

Графічна робота


Робоче креслення деталі за ескізом

Графічна робота

10

З’єднання і передачі10а
Болтове з’єднання

Графічна робота

10б
Шпилькове з’єднання

Графічна робота

10в
Трубне з’єднання

Графічна робота

11
Зварне з’єднання

Графічна робота

12
Зубчасте колесо

Графічна робота

13

Кресленик загального виду. Складальний кресленик13а
Ескізи деталей складальної одиниці

Графічна робота

13 б
Складальний кресленик

Графічна робота

14

Читання і деталювання складальних креслеників

Робочі кресленики деталей

Графічна робота

15

Кресленики схем.

Схеми за спеціальністю

Графічна робота

16

Елементи будівельних креслеників

План виробничого приміщення

Графічна робота

Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» Харків 2012

Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни ” Основи філософських знань” для групи КС 21
Філософія в системі духовної культури: взаємовідношення філософії, науки та релігії
 Урок засвоєння нових знань
Навчальна. ознайомити учнів зі сферою застосування комп’ютерної графіки;  з поняттями цифрова графіка, векторна графіка, растрова...
 Урок засвоєння нових знань
Навчальна. ознайомити учнів зі сферою застосування комп’ютерної графіки;  з поняттями цифрова графіка, векторна графіка, растрова...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка