Виконання певних дій у певній послідовності, проміжного контролю і моніторингу та, врешті, аналізу і підведення підсумків


Скачати 69.44 Kb.
НазваВиконання певних дій у певній послідовності, проміжного контролю і моніторингу та, врешті, аналізу і підведення підсумків
Дата08.02.2014
Розмір69.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Основи педагогічного проектування

У сучасному житті кожна людина практично щоденно бере участь у проектному менеджменті . Ці проекти можуть бути як масштабними, так і такими , які стосуються лише її та її оточення . Майже кожен хоча б раз організовував або брав участь в організації святкування дня народження, ювілею чи сімейної вечері. Для останнього, наприклад, потрібно було пройти чимало етапів, починаючи із формулювання проблеми ( сім’я планує зустрітись, потрібно визначити місце, час і формат), аналізу ситуації ( дружина брата - вегетаріанка, тому потрібно приготувати овочеві страви ), планування ( визначення конкретних етапів розв’язання проблеми, термінів, в рамках яких слід здійснити певні дії тощо), розподілу повноважень ( батько працює недалеко від супермаркету, тому зможе там придбати продукти, мама та донька готуватимуть вечерю, син зустріне гостей на вокзалі), виконання певних дій у певній послідовності, проміжного контролю і моніторингу та, врешті, аналізу і підведення підсумків.

Іншими словами, проект – це певна послідовність завдань,яка має чітко означений початок та кінець, визначені цілі та ресурси, і її результат є завжди унікальним. Будь-який проект передбачає унікальність свого результату,якщо цей результат уже досягається іншими, такий проект не варто навіть починати.

Кожен проект розпочинається з ідеї. На початковому етапі ідея – це все, що потрібно. Ідея проекту – це головна дума, яка виражає найбільш загальний зміст майбутнього проекту, містить певну відправну точку, певне бачення існуючої проблеми, нестачі чогось. Чітке формулювання ідеї допоможе в подальшому, відтак, важливо це зробити вірно, переконавшись, що є відповідь на наступні питання:

 • яку основну проблему втілення цього проекту може вирішити?

 • чого конкретно можна досягти втіленням цього проекту?

 • якою буде діяльність в рамках проекту?

Члени проектної групи повинні мати п’ять наступних якостей:

 1. Віру у проект.

2. Здатність ефективно реагувати на зміни.

3. Толерантність та вміння працювати в команді.

4. Вміння вести переговори.

5. Знання про сферу, в якій ведеться робота.

Відтак, найважливішими трьома передумовами для успішної розробки та втілення проекту є:

 • Ідея

 • Команда

 • Віра у потрібність проекту та його здійсненність.

Маючи ці три компоненти, можна розпочинати проект. У найзагальнішому вигляді « життєвий цикл» проекту можна зобразити наступним чином:

Життєвий цикл проекту

 • Формулювання проекту

 • Планування

 • Реалізація

 • Оцінка

 • Завершення

Перший етап роботи над проектом матиме такий вигляд:

Формулювання проекту

Аналіз цільової аудиторії Аналіз проблеми

Визначення мети та завдань проекту

На етапі формулювання проекту слід провести більш ґрунтовний аналіз проблеми, дослідити цільову аудиторію, чітко виокремити основну мету і поточні завдання проекту, визначити. Які ресурси є в наявності та сформулювати організаційну структуру команди, яка втілюватиме проект.

Що ж до педагогічного проектування , то слід зазначити, що сьогодні в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на інтеграцію у світовий освітній простір. Змінюються цілі й завдання сучасної методики. Змінюються акценти. Якщо донедавна ми вели мову про засвоєння певної суми знань і володіння методикою викладання окремих предметів, то сьогодні робимо наголос на понятті « формування компетентностей».

Останнім часом у системі освіти спостерігається тотальне захоплення різного роду інноваціями : набувають популярності інтерактивні вправи, тренінги, ІКТ – супровід навчальної діяльності. Однак проектна технологія є на сучасному етапі розвитку освіти однією з найбільш застосовуваних. Тому з цієї точки зору, проект – це поєднання теорії та практики, постановка певного розумового завдання і практичне його виконання . Освітні проекти спрямовані на оволодіння різними способами творчої, дослідницької діяльності, духовне та професійне становлення особистості через активні дії й створення суб’єктом власної стратегії оволодіння новими компетентностями. А хороший педагогічний проект повинен:

 • Мати практичну цінність;

 • Передбачати можливість вирішення актуальних проблем;

 • Припускати проведення самостійних досліджень;

 • Бути однаковою мірою непередбачуваним як у процесі роботи над ним , так і після її завершення;

 • Бути гнучким щодо напрямів роботи й швидкості її виконання.

 • Давати учасникові можливість виконувати завдання на ріні його здібностей;

 • Сприяти налагодженню взаємодії між виконавцями.

Педагогічне проектування це – практично орієнтована діяльність, метою якої є розробка нових освітніх систем і видів педагогічної діяльності, які не існували на практиці

Педагогічне проектування має низку переваг, зокрема:

 • Орієнтація на компетентність і творчість педагога, його академічну свободу та професійну відповідальність;

 • Передача освітянам авторських, а не лише виконавських повноважень;

 • Створення команди однодумців, залучення до участі в проектах ззовні компетентних спеціалістів, учених, громадських діячів;

 • Зміна статусу, зміцнення авторитету вчителя;

 • Створення освітнього продукту нового типу, який народжується безпосередньо в самій системі, стає предметом творчості команди.

У процесі роботи над проектом відбувається удосконалення і набуття нових професійних якостей педагога:

Компоненти професійно-педагогічної компетентності

Перелік завдань, покликаних вирішувати методичні проекти

 1. Спеціальна та професійна компетентність в області свого фаху.

 2. Методична компетентність в області способів формування знань, умінь і навичок в учнів.

 3. Соціально-психологічна компетентність у розділі процесів спілкування.

 4. Диференціально-психологічна компетентність щодо мотивів,здібностей,напрямів учнів.

 5. Аутопсихологічна компетентність в області плюсів і мінусів власної діяльності й особистості.

1.Поглиблення знань щодо розмаїття методик і технологій навчання та їх особливостей.

2. Удосконалення навичок дослідницької діяльності.

3. Розвиток відповідальності й уміння адаптуватися до можливих трансформацій у професійній,суспільній, економічних сферах.

4. Відпрацювання інформаційних і мультимедійних умінь.

5. Удосконалення комунікативних умінь, ораторських навичок.

6. Розвиток критичного та системного мислення.

7. Удосконалення навичок менеджменту ( співпраця і взаємодія у команді, побудова стратегій досягнення цілей, усвідомлення соціальної відповідальності).

8. Виявлення творчого потенціалу та бажання самовдосконалюватись.

Працювати над проектом можна на різних рівнях, зокрема:

Рівні Види проектних продуктів

Концептуальний Концепція, модель, проект

Змістовий Стандарти, положення,програми

Технологічний Інструкції,організаційні схеми управління,навчальні плани,технології,методики.

Процесуальний Алгоритми дій,дидактичні засоби,програмні продукти,методичні рекомендації,розробки навчальних тем,сценарії заходів.

Також можливими результатами проектної діяльності можуть бути:

Web-сайти,атлас,бізнес-план,відеофільм,відеокліп,виставка,газета,діюча фірма,журнал,законопроект,гра, карта, колекція,костюм,макет, модель, мультимедійний проект, оформлення кабінету, пакет рекомендацій, свято, прогноз, публікація, путівник, система шкільного самоврядування, казка, довідник, порівняльний аналіз, стаття, сценарій, креслення, екскурсія і т. д.

Залежно від підходу до класифікації проектів у педагогічній літературі розрізняють за цілим рядом параметрів.

Класифікація проектів

За напрямами

Навчальні

Соціальні

управлінські

За типами

Ознайомлювальні

Дослідницькі

Творчі

Інформаційні

Конструктивні

Практично орієнтовані

Ігрові

Пригодницькі

За характером

Внутрішні

Міжнародні

За тривалістю

Короткочасні

Середньої тривалості

довгострокові

За формою

Відеофільм

Конференція

Оглядовий проект

Продуктивний проект

Евристичний семінар іт.д.

За обсягом

Монопредметні

Міжпредметні

Надпредметні

За складом учасників проектної діяльності

Індивідуальні

Парні

Групові

колективні

За форматом партнерської взаємодії

Кооперативні

Змагальницькі

Конкурсні


Зрештою, алгоритм педагогічного проектування матиме такий вигляд


Схожі:

УРОКУ   Тема:  
Організувавши табличні дані у формі списку, користувач одержує можливість виконання в Excel дій, аналогічних процедурам обробки баз...
УРОК ТЕМА
Обладнання: навчальні плакати («Схема послідовності малювання мешканців моря», «Схема послідовності складання моделей рибок» та ін.);...
Довідка
Про стан професійної підготовки особового складу підрозділу, підведення підсумків службової підготовки за 2010-2011 навчальний рік,...
Про обласний огляд-конкурс виховної роботи в таборах відпочинку системи освіти у 20 1
Житомирської облдержадміністрації. Керівництво та проведення огляду на місцях, підведення підсумків та нагородження покладається...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Цілі навчання математики
Незамінні можливості математики у вихованні алгоритмічної культури як здатності діяти за заданим алгоритмом, а також самос­тійно...
Оцінка (аналіз) на уроці. Підведення підсумків уроку. Домашнє завдання,...
Зичної культури, повноту і точність засвоєння розділів програми за навчальну чверть, семестр, рік, виявити фізичний розвиток та фізичну...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
«Фінансова санація та банкрутство підприємств», і оцінюється окремо від підсумків поточного контролю і контролю зі змістовних модулів...
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ...
Про підведення підсумків навчальної практики студентів, які здобувають ступінь «спеціаліст» ІМФІТО ВДПУ
УКРАЇНА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Управління освіти і науки
Житомирщини, створення умов для реалізації її здібностей, підведення підсумків роботи гуртків науково-технічної творчості загальноосвітніх...
1 Частина. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ
Для організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльності слід правильно визначити параметри таких видів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка