Вибір — це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст


Скачати 404.08 Kb.
НазваВибір — це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст
Сторінка3/3
Дата02.04.2013
Розмір404.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3

Витяг з переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України

для використання у загальноосвітніх навчальних закладах і з навчанням українською мовою у 2010/2011 навчальному році


Назва, автор

Клас

Видавництво

Рік видан-ня

Українська мова і література

Програма факультативного курсу «Основи рито­рики» (авт. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б.)

10-11

Педагогічна преса

2006

Програма факультативного курсу «Основи куль­тури мовлення» (авт. Ромашок Є.В.)

10-11

Педагогічна преса

2008

Програма факультативного курсу «Лексика су­часної української літературної мови» (авт. Гла­зова О.П., Кузнецов Ю.Б.)

7

Педагогічна преса

2008

Програма факультативного курсу «Українська фразеологія» (авт. Глазова О.П., Кузне­цов Ю.Б.)

8

Педагогічна преса

2008

Програма факультативного курсу «Ділова украї­нська мова» (авт. Оперчук О.П.)

10-11

Педагогічна преса

2008

Програма факультативного курсу «Український мовленнєвий етикет» (авт. Синюта В.І.)

8-9

Педагогічна преса

2008

Програма факультативного курсу «Культура ді­лового спілкування» (авт. Оперчук О.П., Костійчук О.П., Балмасова І.В.)

8-9

Педагогічна преса

2008

Програма факультативного курсу «Стилістика сучасної української мови»

(авт. Авраменко О.М., Чукіна В.Ф.)

10-11

Грамота

2008

Українська мова і література. Програми факуль­тативних та спеціальних курсів

7-11

Дивослово

2007

Програми спецкурсів та факультативів з україн­ської мови
Шкільний світ

2006

Українська література. Програми факультативів та спецкурсів

9-11

Шкільний світ

2007

Українська мова і література. Програми факуль­тативів та спецкурсів

7-11

Дивослово

2007

Програма факультативного курсу «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» (авт. Гнаткович Т.В.)

8

Педагогічна преса

2009

Програма факультативного курсу «Синтаксис складного речення» (авт. Гнаткович Т.В.)


9

Педагогічна преса

2009

Правознавство

Програма курсу «Практичне право» для загаль­ноосвітніх навчальних закладів

8 (9)

А.С.К.

2001

Програма курсу «Права людини» для учнів гім­назій, ліцеїв та класів суспільно-гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів

10-11

А.С.К.

2006

Програма курсу «Досліджуючи гуманітарне пра­во» для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11

Генеза

2006

Програма курсу «Основи інтелектуальної влас­ності» для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів

10
2008.

Програма курсу «Основи інтелектуальної влас­ності» для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів

11
2002

Навчальні програми факультативних кур-сів філософсько-світоглядних дисциплін


Програма курсу «Вчимося бути громадянами» для загальноосвітніх навчальних закладів

7(8)

Нова Доба

2006

Програма курсу «Європейські студії» для загальноосвітніх навчальних закладів

8-12

Міжнародний фонд «Від-родження»

2004

Програма курсу «Ми - Громадяни України» для загальноосвітніх навчальних закладів

9(10)

НВФ «Украї­нські техно­логії»

2003

Програма курсу «Громадянська освіта» для загальноосвітніх навчальних закладів

9-11

журнал «Істо­рія в школах України», №3

2002

Програма курсу «Основи демократії» для загальноосвітніх навчальних закладів

11
2008

Програма «Ми різні – ми рівні». Культура гендерної рівності2008

Музичне мистецтво

Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл ! музичного профілю

1-12

Ранок

2008

Образотворче мистецтво

Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл ; художнього профілю

1-12

Ранок

2008

Математика

Навчальні програми з математики для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків

5-11

Навчальна книга

2003

Програми факультативів та курсів за вибором з математики для загальноосвітніх навчальних за­кладів

7-11

(для 9-11)

Навчальна книга

2002

Навчальна програма курсу за вибором для класів економічного профілю «Математика в, економіці» (авт.: Лавінський М.С., Пінчук О.П.)

10-11

«Математич-на газета», № 6, 2008

2008

Навчальна програма курсу за вибором для профільних математичних класів «Комплексні числа, та їх застосування» (авт.: Шаран О.В.)

10-11

«Математич-на газета», № 7, 2008

2008

Інформатика

Програми для загальноосвітніх навчальних закла­дів «Навчальні програми для профільного навчан­ня. Програми факультативів, спецкурсів, пропеде­втичних курсів, гуртків. Інформатика» , .

5-11

Прем'єр

2003


Навчальні програми для профільного навчання інформатики. Програми факультативів, спецкур­сів, пропедевтичних курсів, гуртків

5-12

Видавнича група ВНV

2008

Програма факультативного курсу, «Прикладна ін­форматика» (авт.: Журавльова Л.А., Бодрик О.О.)

2-11

Ж-л «Інфор­матика та інфор-маційні технології в навчальних закладах», №1, 2006.

2005

Програма курсу за вибором для основної школи «Основи створення комп'ютерних презентацій» (автори: Завадський І.О., Прокопенко Н.С., Т.Г. Проценко)

10

Ж-л «Інфор­матика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 4, 2007

2007

Програма курсу за вибором для основної школи

«Основи комп'ютерної графіки»

(авт: Дорошенко Ю.О., Завадський І.О.)

9 (10)

Ж-л «Інфор­матика та інформацій-ні технології в навч. закладах», № 4, 2007

2007


Програма курсу за вибором для основної школи «Основи візуального програмування» (автор Завадський І.О.)

10 (11,12)

Ж-л «Інфор­матика та інформацій-ні технології в навч. закладах», № 4, 2007

2007


Програма курсу за вибором для основної школи «Основи веб-дизайну» (автори: Завадський Д.О., ; Прокопенко Н.С,. Проценко Т.Г)

(11,12)

Ж-л «Інфор­матика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 4, 2007

2007

Програма курсу за вибором для основної школи «Основи Інтернету» (авт.: Дорошенко Ю.О., За­вадський І.О, Прокопенко Н.С.)

10(11)

Ж-л «Інфор­матика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 4, 2007

2007

Програма курсу за вибором для основної школи «Основи інформаційної безпеки»

(авт.: Пасько В.П., Прокопенко Н.С.)

11(12)

Ж-л «Інфор­матика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 4, 2007

2007

Навчальна програма курсу за вибором «MS Excel у профільній школі» (авт.: Забарна А.П., Триус Ю.В., Завадський І.О.)

10-11

Ж-л «Інфор­матика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 2, 2009

2009

Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки»

(авт.: Кожем’яка Д.І.)

5-8

Ж-л «Інфор­матика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 2, 2009

2009

Фізика

Програми спецкурсів і факультативів з фізики та астрономії

7-11

Мандрівець

2003

Збірник програм курсів за вибором і факультати­ві вів з фізики та астрономії

8-11

Основа

2008

Програма курсу за вибором «Фізика дивовижного»(авт. Олексієвич Н.Л.)

6

Букрек

2007

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії

6-11

Основа

2009

Основи економіки

Програми для профільного навчання у загально­освітніх навчальних закладах. Програми спецкур­сів і факультативів

10-11

Абетка-Нова

2003, 2006

Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (для курсів за вибором). Частина ІІ

10-11 (для 11 кл.)

Аксіома

2008

Хімія

До профільна підготовка та профільне навчання: курси за вибором

(укл. Дубковецька Г.М.)

8-11

Мандрівець

2010

Навчальна програма факультативного курсу «Хімія і довкілля» (Вороненко Т.І.)

7-9

Шкільний світ

2009

Навчальна програма факультативного курсу «Диференційне навчання. Розв’язування задач з хімії. Програми факультативних курсів 10-11 класи» (Дехтяренко С.Г.)

10-11

«ЛІПС» ЛТД

2009

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів «Хімія». Варіативна складова типових навчальних планів

5-11

Мандрівець

2010

Біологія

Збірник навчальних програм курсів за вибором і факультативів з біології (для до-профільної підготовки та профільного навчання)
Аксіома

2009

Основи здоров’я

Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» для учнів 7-11(авт.: Лещук Н.О., Савич Ж.В. )

7-11

Наш час

2008

Програма факультативного курсу «Я – моє здоровя – моє життя» для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів

(авт. Лещук Н.О. )

5-6

Наш час

2008

Програма навчального курсу «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу» (авт.: Воронцова Т.В. та ін.)

8-11

Алатон

2010

Історія України

Збірник навчальних програм курсів за вибором для суспільно-гуманітарного напрямку допрофільної підготовки та профільного навчання (історія, право, філософія, громадянська освіта)

10-11

Поліграф-книга

2010

Етика

Програми курсу «Етика:духовні засади»

1-11
2008

Програми курсу «Розмаїття релігій і культур світу»

1-11
2007

Трудове навчання

Програми спецкурсів і факультативів

10-11

Львівський державний аграрний університет

20061   2   3

Схожі:

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування...
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування...
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Деякі приклади штучних способів розв'язування цілих раціональних...
Математики, доповнюють ці знання відомостями,які виходять за межі навчальної програми, навчаються працювати над математичними проблемами,...
Мовні курси і ціни 2013 року
Школа пропонує курси загальної англійської, IELTS та Cambridge підготовку до іспитів, професійну та ділову англійську мову та підготовчі...
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ: НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЖУРНАЛ "УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ"
Нормативно-правове та методичне забезпечення профільного навчання, зразки робочих навчальних планів, освітніх маршрутів, програм...
Абітурієнти зможуть скласти ЗНО-2013 з 4 предметів
У 2013 році учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть скласти до 4 тестів з 11 навчальних предметів на вибір. До переліку...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість,...
Перелік навчальних програм для факультативних занять і спецкурсів з біології
Збірник навчальних програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Курси за вибором
Професійна готовність учителя до роботи в умовах профільного навчання
Виділяються уміння вчителя необхідні при роботі в профільних класах та підкреслюється необхідності поєднання психологічної, педагогічної...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка