К РИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ХІМІЇ Рівні навчання досягнень учнів із хімії Рівень І. Початковий


Скачати 58.02 Kb.
НазваК РИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ХІМІЇ Рівні навчання досягнень учнів із хімії Рівень І. Початковий
Дата18.12.2013
Розмір58.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії

Протокол № ___ від « __________» 2011 року

Голова комісії _________________________

Чупринська Т.В..


"Затверджую"

Заступник директора з НВР

________________________

Артеменко С.М.
КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ХІМІЇ

(2011-2012 Н.Р.)

Комплект контрольних робіт призначено для проведення комплексних контрольних робіт серед учнів ІІІ курсу БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі .На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний варіант завдань та бланк відповідей зі штампом навчального закладу.

Варіант атестаційної роботи для кожного учня обирає комісія методом випадкового вибору номерів від 1 до 15.

Комплект містить 15 варіантів робіт, кожен з яких складається з 12 завдань, розподілених на чотири частини, що відрізняються складністю та формою завдань.

Кожен варіант містить завдання з трьох тематичних блоків: загальна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, ці завдання чотирьох рівнів, які відповідають прийнятим рівням оцінювання навчальних досягнень учнів: початковому, середньому, достатньому і високому

У першій частині міститься 6 завдань, кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 бала. Друга частина роботи містить 3 завдання по 1 балу за вірну відповідь. У третій частині – 2 завдання по 1,5 бали за вірну відповідь і четверта частина містить завдання з розгорнутою відповіддю: учень повинен безпосередньо виконати завдання, розв’язати задачу. Максимальна оцінка за четверту частину – 3 бали .

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ХІМІЇ

Рівні навчання досягнень учнів із хімії

Рівень І. Початковий – учень може упізнати деякі хімічні об’єкти, має фрагментарні уявлення з предмета (обізнаний із деякими хімічними поняттями)

Рівень ІІ. Середній – учень знає окремі факти, що стосуються хімічних об’єктів, розуміє деякі поняття, може порівняти хімічні об’єкти.

Рівень ІІІ. Достатній – учень логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, уміє класифікувати хімічні об’єкти, розуміє основоположні хімічні теорії та факти, володіє навчальним матеріалом і застосовує здобуті знання у стандартних ситуаціях. Учень наводить потрібні формули речовин і рівняння реакцій, розв’язує типові задачі.

Рівень ІV. Високий – учень володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях. Може самостійно оцінювати явища, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями. Учень самостійно визначає тип задачі і раціонально розв’язує її, може розв’язувати комбіновані задачі. Критерії оцінювання наведено у таблицях.

Максимальна кількість балів за повне виконання завдань варіантів – 12 балів.

Якщо набрані бали не є цілим числом, вони усереднюється за звичайними правилами.

Таблиця 1

Номер завдання

Максимальна

кількість балів за одне завдання

Разом балів

1-6

0,5

3

7-9

1

3

10-11

1,5

3

12

3

3

Усього завдань

12

12


Критерії оцінювання завдання 12 (задача) Таблиця 2

Кількість балів

Виконання завдань

0,5

Складено умови задачі

1

Складено умови задачі, записано схема реакції

1,5

Складено умови задачі, записано рівняння реакції

2

Складено умови задачі, записано рівняння реакції, формули для обчислень

2,5

Складено умови задачі, записано рівняння реакції, формули для обчислень, наведено 50% обчислень

3

Задача розв’язана повністю правильно


Критерії оцінювання завдання 12 (перетворення) Таблиця 3

Кількість балів

Виконання завдань

0,5

Записано хімічні формули реагуючих речовин

1

Записано рівняння реакції і одна схема реакції

1,5

Записано два рівняння реакції і одна схема реакції

2

Записано три рівняння реакцій і одна схема реакції

2,5

Записано усі рівняння реакцій. Дані назви утвореним речовинам

3

Записано усі рівняння реакцій. Дані назви утвореним речовинам, визначена дана речовина

Викладач _______________________ Вікулова І.Г.Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії

Протокол № ___ від « __________» 2011 року

Голова комісії _________________________

Чупринська Т.В..


"Затверджую"

Заступник директора з НВР

________________________

Артеменко С.М.
КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ

(2011-2012 Н.Р.)

Комплект контрольних робіт призначено для проведення комплексних контрольних робіт серед учнів ІІІ курсу БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний варіант завдань та бланк відповідей зі штампом навчального закладу.

Варіант атестаційної роботи для кожного учня обирає комісія методом випадкового вибору номерів від 1 до 15.

Комплект містить 15 варіантів робіт, кожен з яких складається з 19 завдань, розподілених на чотири частини, що відрізняються складністю та формою завдань.

У першій частині міститься 12 завдань, кожна правильна відповідь оцінюється 0,25 бала. Друга і третя частини роботи містить 6 завдань по 1 балу за вірну відповідь. І четверта частина містить завдання з розгорнутою відповіддю: учень повинен безпосередньо виконати завдання, розв’язати задачу. Відповідь на це завдання має бути повною, логічною. Максимальна оцінка за четверту частину – 3 бали. Критерії оцінювання наведено у таблицях. Максимальна кількість балів за повне виконання завдань варіантів – 12 балів. Якщо набрані бали не є цілим числом, вона усереднюється за звичайними правилами.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ

Таблиця 1

Номер завдання

Максимальна

кількість балів за одне завдання

Разом балів

1-12

0,5

3

13-18

1

6

19

3

3

Усього завдань

19

12

Критерії оцінювання завдання 19 (задача) Таблиця 2

Кількість балів

Виконання завдань

1

Хід розв’язку задачі правильний, але в розв’язанні є математична чи хімічна помилка

2

Задачу розв’язано правильно

3

Задачу розв’язано правильно, кожну дію поясненоВикладач _______________________ Вікулова І.Г.

Схожі:

Тематика творчих робіт з хімії
Врахування психологічних особливостей учнів, як умова організації навчання з хімії
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2012-2013н р. Навчання хімії в 2012-2013
Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних...
КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ
БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Величко Л. П. Органічна хімія, 10-11 кл. (підручник для класів хімічного...
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...
Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з
Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів...
Уроках хімії. Тема: Повітря та його склад. Забруднення атмосфери
Розкрити взаємозв'язок хімії, людини, природи. Показати, що головною причиною забруднення природи є людина. Виховати думку, що знання...
Тематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання
Вивчення навчального матеріалу по такому предмету як «Філософія», припускає не просто механічне запам'ятовування, а вдумливе і осмислене...
Чи варто боятися Хімії?
Обидва вони характеризують незвичайно широкий діапазон застосування хімії: вона годує, одягає, лікує, будує, добуває корисні копалини,...
Використання різнорівневих завдань з метою формування ключових компетентностей під час контролю
Иференційованого підходу до навчання, є суперечності між колективною формою організації навчальної діяльності й індивідуальним процесом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка