Визначення ефективних шляхів підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції Верба Юлія Олександрівна Вчитель англійської мови Криворізька загальноосвітня школа №19


Скачати 159.89 Kb.
НазваВизначення ефективних шляхів підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції Верба Юлія Олександрівна Вчитель англійської мови Криворізька загальноосвітня школа №19
Дата14.12.2013
Розмір159.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Визначення ефективних шляхів підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції

Верба Юлія Олександрівна

Вчитель англійської мови

Криворізька загальноосвітня школа № 19

Зі вступом суспільства у вік інформаційних та комунікаційних технологій постають нові задачі та проблеми до організації процесу навчання. Процес інформатизації освіти актуалізує розробку підходів до використання технічного та дидактичного потенціалу інформаційних технологій для розвитку особистості учня, підвищення рівня його креативності, розвитку здібностей до альтернативного мислення, формуванню вмінь розробки стратегій пошуку навчальних та практичних задач.

Використання нових інформаційних та комунікаційних технологій у навчанні несе в собі великий психолого–педагогічний потенціал. Інтернет– технології відкривають майбутнє у сфері навчання та освіти. Мережа Інтернет, що активно розповсюджується в більшості країн сучасного світу та охоплює мільйони нових користувачів кожного року, стає найбільш ефективним засобом отримання систематизованих знань, умінь і навичок як з погляду зручності, витрат часу і грошей, так і з погляду необхідної інформації. Можливості мережі Інтернет швидко, легко та економічно відправляти і одержувати величезні масиви різних даних відкривають нові та практично безмежні горизонти у сфері навчання, доступного та зручного для мільйонів людей в усьому світі, зокрема в Україні. Ці необмежені можливості зараз починають активно використовуватися в різних країнах світу [1]. Зважаючи на те, що існують актуальні потреби у модернізації сучасної освіти в Україні, її комп’ютеризації, використанні електронних мереж тощо для професіоналізації та всебічного розвитку особистості [2], [3], проблема впливу інформаційних та комунікаційних технологій на формування іншомовної комунікативної компетенції набуває в нашій країні особливого значення.

Актуальність цієї роботи зумовлена недостатньою розробкою проблеми впровадження та застосування інноваційних, інформаційних та комунікаційних технологій при вивченні іноземної мови, їх впливу на формування різних модальностей мовлення, потребою в нових психодіагностичних дослідницьких методах, необхідністю пошуку таких освітніх технологій, що мають більш широкі можливості покращення іншомовної комунікативної компетенції. Важливість дослідження цього питання обумовлена також тим, що ще у 30-ті роки ХХ століття Б.Уорф, Е.Сепір висунули теорію про прямий зв’язок між мисленням та мовленням. О.Н.Лєонтьєв, Л.С.Виготський постійно підкреслювали зв’язок мовних процесів із мисленням, тобто розвиток мовної компетентності, без сумніву, впливає на когнітивний розвиток людини [4], [5].

Після ретельного дослідження рівня розвитку компонентів іншомовної комунікативної компетенції (читання, говоріння, письма, аудіювання) у студентів та учнів загальноосвітньої та спеціалізованої шкіл, ми вирішили провести формувальний експеримент з впровадженням інноваційних, інформаційних та комунікаційних технологій для його підвищення.

Формувальний експеримент проводився на базі Криворізької середньої загальноосвітньої школи № 69 впродовж одного місяця. Різними видами дослідницько-експериментальної роботи було охоплено 20 учасників навчально-виховного процесу під час проведення дослідження: 10 учнів старшого шкільного віку звичайної середньої загальноосвітньої школи (КЗШ № 69), які при вивченні англійської мови займаються додатково та самостійно, але без використання інформаційних та комунікаційних технологій. Було відібрано також 10 студентів факультету іноземних мов Криворізького педагогічного університету – КДПУ, які при вивченні іноземних мов несистематично використовують інформаційні та комунікаційні технології (контрольна група). За допомогою експертних оцінок на етапі діагностики нашого дослідження було визначено, що рівень іншомовної комунікативної компетентності високий та вище середнього рівня у студентів. В звичайній школі зафіксовано низький рівень. Як вже зазначалося, найбільш розвинене читання. Слабше - говоріння та письмо, найгірше - аудіювання. Середній бал рівня іншомовної комунікативної компетентності визначався за такими критеріями:

 1. говоріння: діалогічне та монологічне висловлювання, словниковий запас, побудова речень, наявність помилок, темпо-ритмічні особливості мовлення. Крім того, було перевірено активний та пасивний словниковий запас досліджуваних (їм пропонувалося описати картинки, а у заздалегідь приготованому бланку фіксувалися ознаки мовлення: вживання різноманітних частин мови, складних речень, уставних конструкцій, що починалися зі слів I think…, To my mind…, In my opinion… тощо);

 2. читання: швидкість, розуміння прочитанного, засвоєння текстової інформації, темпо-ритмічні особливості мовлення, наявність помилок;

 3. письмо: діалогічне та монологічне висловлювання, грамотність, побудова речень, наявність помилок;

 4. аудіювання: слухання і розуміння прослуханого з перевіркою тестовим критерієм.

Результати перевірки фіксувалися у спеціально розроблених протоколах. При визначенні рівня розвитку іншомовної комунікативної компетентності ми користувалися 5-ти бальною системою оцінки: 5 балів виставлялося за високий рівень розвитку компоненту з відсутністю мовних помилок; 4 бали – за достатній рівень з наявністю 2-4 помилок, 3 бали - середній рівень, який давав можливість цілісного сприймання матеріалу, 2 бали виставлялося за повністю незрозуміле мовлення.

Рівень розвитку компонентів іншомовної комунікативної компетенції у експериментальних групах порівнювався та перевірявся за допомогою t-крітерію Стъюдента (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Рівень розвитку компонентів іншомовної комунікативної компетенції до експерименту

(порівняльна таблиця)

Компоненти іншомовної комунікативної компетенції

Х1

Студенти КДПУ

N=10

Х2

Учні

n=10

t-крітерій Стъюдента


Читання

4,9

4,2

2,417

P<0,05

Говоріння

4,6

3,9

2,421

P<0,05

Письмо

4,2

3,2

2,144

P<0,05

Аудіювання

4,2

2,6

3,866

P<0,001

Як свідчать результати математичної обробки порівнюваних даних, студенти факультету іноземних мов, які несистематично користуються інформаційними та комунікаційними технологіями при вивченні, удосконаленні іншомовної комунікативної компетенції мають рівень розвитку читання, говоріння, письма вищий (на рівні статистичної достовірності), ніж учні неспеціалізованих шкіл, які займаються додатково англійською мовою без використання інформаційних та комунікаційних технологій. Це пояснюється тим, що студенти мають можливість зустрічатися з носіями англійської мови. Крім того, у переліку обов’язкових завдань дисципліни «Практичний курс англійської мови» на факультеті іноземних мов входить перегляд фільмів іноземними мовами. Таким чином, рівень розвитку аудіювання у студентів вищий на рівні статистичної значущості. Тобто провідний у всій структурі мовної компетентності компонент (аудіювання) розвинений набагато краще, на наш погляд, саме завдяки періодичному включенню у роботу з інформаційними та комунікаційними технологіями.

Отримані результати дають нам можливість припустити, що рівень іншомовної комунікативної компетентності (а особливо аудіювання) певним чином потребує підвищення за допомогою застосування інноваційних, інформаційних та комунікаційних технологій. Тому нами було проведено формувальний експеримент з учнями КЗШ №69, які активно залучалися до взаємодії з інтерактивними методами навчання. У експериментальну групу було залучено 10 учнів 11-А класу КЗШ №69. З 10 студентів КДПУ, як уже зазначалося, було сформовано контрольну групу. У таблиці 5 видно, що рівень розвитку компонентів іншомовної комунікативної компетенції вище у студентів, які несистематично використовували інформаційні та комунікаційні технології при вивченні іноземної мови.

Таблиця 2

Рівень розвитку компонентів іншомовної комунікативної компетенції

Студенти

Учні

Читання

Говоріння

Письмо

Аудіювання

Студенти

Учні

Студенти

Учні

Студенти

Учні

Студенти

Учні

 1. Ганна Р.

 1. Ольга Ц.

5

4

5

4,5

4,5

3,5

4,5

3

 1. Юлія В.

 1. Ганна С.

5

3,5

5

4

4,5

3

4,5

2,5

 1. Юлія З.

 1. Карина К.

5

4,5

4,5

3,5

4

3

4,5

2,5

 1. Дар’я І.

 1. Марія Л.

5

4

5

3,5

4,5

2,5

4

2

 1. Лілія П.

 1. Олена С.

5

4

4,5

4,5

5

3

4,5

2,5

 1. Віра О.

 1. Денис З.

5

4,5

4,5

3,5

4,5

3

4

2

 1. Зоя А.

 1. Віталій І.

5

3,5

5

3

4,5

2,5

5

2

 1. Ірина Н.

 1. Василь C.

4,5

5

4

4,5

3,5

4

3,5

3

 1. Ніна Є.

 1. Герман Л.

5

4,5

5

4

4,5

4

4,5

3,5

 1. Інна Л.

 1. Сергій Т.

4,5

5

4

4,5

3,5

4

4

3

Протягом жовтня 2009р. у цій групі була впроваджена така програма підвищення рівня іншомовної комунікативної компетентності на уроках англійської мови:

  1. Проведено ряд рекламних оголошень телевізійних каналів та Інтернет-сайтів. Учням було запропоновано систематично переглядати такі телеканали, як «English Club», «Discovery», «Animal Planet», «National Geographic», «Рудана» тощо.

  2. Досліджуваним надано перелік основних Інтернет-сайтів (наприклад, http://www.franklang.ruде пропонується інноваційний метод читання книг англійською мовою. Сайт побудовано за принципом чіткої диференціації: кожен може підібрати необхідний рівень навчання та збільшити свій словниковий запас, покращити рівень читання; на сайті http://www.homeenglish.ru можливо знайти завдання для покращення навичок говоріння, аудіювання.

  3. Учням була надана можливість переглянути на уроках англійської мови фільми та мультфільми англійською мовою: «Anastasia», «Sisterhood of the Travelling Pants» та інші. Під час перегляду фільму активізувалися слухова, зорова та емоційна види пам'яті. А якщо промовляти текст за акторами, то розвивалася моторна пам'ять. Фільми дозволили поліпшити вимову, розширити словниковий запас, розуміти розмовну мову, підвищити рівень аудіювання та комунікативної культури.

  4. Були проведені нестандартні уроки: урок-дискусія на тему «Fun with the State Exam» був спрямований на розвиток говоріння, аудіювання, письма; урок-екскурсія на тему «Great Britain» дав можливість вплинути на читання, аудіювання, збільшення словникового запасу, підвищення рівня комунікативної культури. Інтерактивні методи навчання можна активно використовувати для розвитку говоріння та розуміння у ситуаціях спілкування та взаємодії з іншими. Як відомо, інтеракція – здатність взаємодіяти або знаходитися у режимі бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, комп’ютером) або будь-ким (наприклад, носієм англійської мови). Крім того, у процесі інтеракції відбувається взаємний комунікативний вплив індивідів один на одного. Під час формувального експерименту були впроваджені такі інтерактивні методи навчання, як евристичний метод, метод емпатії (вживання), методи “Mind-Map” (Карта пам’яті), “Brain Storming” (Мозковий штурм), Cluster-Method (Гроно), сіквейн, "Знаємо / хочемо дізнатися / дізналися", «Ажурна пила» (Jigsaw), "Вчимося разом" (Learning Together), «Зигзаг», «Інсерт» (INSERT), прийом - таблиця "Хто? Що? Коли? Де? Чому?», «Diamond» (Діамант). Наприклад, метод емпатії означає "вживання " людини в стан іншого об'єкту, "вселення" учнів у досліджувані об'єкти навколишнього світу, спроба відчути і пізнати його зсередини. Наприклад, вжитися в сутність дерева, кішки, хмари та інших предметів. У момент вживання учень задає питання об'єкту-собі, намагаючись на чуттєвому рівні сприйняти, зрозуміти, побачити відповіді. Народжені при цьому думки, почуття, відчуття і є освітній продукт учня, який потім може бути ним виражений в усній або письмовій формі. Example: Teacher: Imagine yourself that you are ‘Tornado”. How can you describe yourself, what are your feelings? Name your adjectives, verbs, your favourite season, places you occur, your weather. Student: — I am Tornado. I am the most terrible of all storms. I am dangerous, violent, strong, cruel, noisy and destructive. I destroy houses, carry away cars and telephone boxes. I occur in the springs, throughout the world, but mostly in the United States, especially in the central states. I occur in the afternoon or in the early evening in a hot day. Large clouds appear in the sky. They become darker and darker. The sounds of thunder, bright flashes of lighting! I form a funnel and begin to twist. My funnel touches the ground, it picks up everything it can.

Або, наприклад, метод Інсерт (INSERT). Цей прийом працює на стадії осмислення змісту: I - interactive – інтерактивна N - noting – розмічающа S - system - система для E - effective – ефективного R - reading and - читання і T - thinking – розмислення. Це маркування тексту значками у міру його читання: "V" - вже знав, "+" – нове, "-" - думав інакше, "?" - не зрозумів, є питання. Під час читання учні роблять на полях позначки; заповнюють таблицю, в якій значки є заголовками граф; у таблицю тезисно заносяться відомості з тексту.

Ефективним, на наш погляд, був метод сінквейну. Сінквейн - це вірш, що складається з п'яти рядків та вимагає синтезу інформації та матеріалу в коротких висловах, що дозволяє описувати або рефлектувати з якого-небудь приводу. Кожному учню дається 5-7 хвилин на те, щоб написати сінквейн, потім він повертається до партнера і з двох сінквейнів вони складають один, з яким обидва будуть згодні. Це дає можливість критично розглянути дану тему. Цей метод вимагає, щоб учасники слухали один одного і мали з творів інших ті ідеї, які вони можуть пов'язати зі своїми. Потім вся група зможе ознайомитися з парними сінквейнами. Це може породити подальшу дискусію. У першому рядку тема називається одним словом (зазвичай іменником). Другий рядок - це опис теми у двох словах (двома прикметниками). Третій рядок - це опис дії в рамках цієї теми трьома словами. Четвертий рядок - фраза з чотирьох рядків, що показує відношення до теми. Останній рядок - це синонім з одного слова, який повторює суть теми. Наприклад, “It’s a Wonderful planet we live on”:

Earth

Earthquake

Beautiful, blue

Violent, destructive

Live, produce, pollute

Damage, destroy, break

Can be kind, can hurt

may be awful

Planet

Disaster
  1. Після проведених вищезазначених заходів з учнями систематично проводилося обговорення впливу запропонованих методів на рівень знань з англійської мови.

  2. На фінальному етапі для перевірки учнів застосувати покращені вміння іншомовної комунікативної компетенції була проведена зустріч з носієм англійської мови – волонтером. Учням надалась можливість поспілкуватися з містером Х’юстоном – волонтером та вчителем КЗСШ №4. Протягом уроку містер Х’юстон розповідав учням про культурні традиції США, систему освіти, свої враження від перебування в Україні. Учні уважно слухали та ставили питання англійською мовою, адаптуючи таким чином рівень отримані знання та вміння.

Особливо слід зазначити, що при застосуванні інноваційних технологій постійно запроваджувався необхідний зворотній зв’язок: поточний (вербальний, образний, дійово-практичний), підсумковий. Він виконував роль аналізу, рефлексії, спостереження між учасниками сумісної діяльності.

Результати повторної діагностики (див. таблицю 3) дають нам можливості переконатися у вірності нашої гіпотези.

Таблиця 3

Рівень розвитку аудіювання іншомовної комунікативної компетенції в експериментальній групі

(порівняльна таблиця)

Учні

До експерименту

Х1

Після експерименту Х2

Х1–Х2
 1. Ольга Ц.

3

3,5

-0,5

0,25

 1. Ганна С.

2,5

3,1

-0,6

0,36

 1. Карина К.

2,5

3

-0,5

0,25

 1. Марія Л.

2,5

3,2

-0,7

0,49

 1. Олена С.

2

2,9

-0,9

0,81

 1. Денис З.

2

3,1

-1,1

1,21

 1. Віталій І.

3

4

-1

1

 1. Василь C.

3,5

4,2

-0,7

0,49

 1. Герман Л.

3

3,8

-0,8

0,64

 1. Сергій Т.

2

2,3

-0,3

0,09

n = 10

∑=26

Х1=2,6

∑=33,1

Х2=3,3

∑=-7.1

X=-0,7

∑=5,59


SS=0,788

t= -2,8 p<0,05

Знак «-» можна пояснити тим, що у формулі ми віднімали середні показники після експерименту, які були вищими ніж до експерименту.

У студентів контрольної групи рівень аудіювання залишився майже без змін (t=0,192 p>0,1за t-критерієм Ст’юдента).

У результаті теоретичного та практичного аналізу проблеми можна зробити висновок про те, що комплексне, систематизоване, контрольоване, кероване навчання з використанням інноваційних технологій значно підвищує рівень говоріння, читання, аудіювання, надає вагому допомогу у досягненні поставлених цілей, посилює мотивацію вивчення іноземної мови учнями та студентами, підвищує їхню комунікативну та соціокультурну компетенцію.

Література

 1. Кречетникова И.В. Информационная культура – основа успеха информатизации гуманитарного образования / И.В. Кречетникова – Владивосток: Тихоокианский военно-морской институт.

 2. Максименко С.Д. Треба рухатися далі / С.Д. Максименко – Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць ін-ту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред.. С.Д. Максименка– К.,2001. – Т.Ш. – Ч.8.

 3. Максименко С.Д. Психологічні проблеми модернізації освіти в Україні / С.Д. Максименко – Психолог. – 2005. - № 6.

 4. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С.Выготский – Собр. соч.: в 6 т. – М., 1982. – Т.2.

 5. Леонтьев А.Н. Дискуссия о проблеме способностей / А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов // Вопросы психологии. – 2003. - №2.

Схожі:

Верба Юлія Олександрівна Вчитель англійської мови КЗШ №19 м. Кривого...
Й здійснює значний вплив на всі компоненти сучасної освітньої системи, і, зокрема, на предмет «Іноземна мова»: його цілі, задачі,...
Міжнародні телекомунікаційні проекти як ефективний засіб формування...
Спорт”, “Свята і традиції Британії” на уроках англійської мови. Матеріали розробки можуть бути використані учителями і викладачами...
Величко Юлія Григорівна вчитель історії та правознавства
Богодухівський навчально виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної...
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ...
Ріння іноземною мовою. Однією із складових частин комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція, яку слід розуміти як систему...
Криворізька загальноосвітня школа №99
Учитель: Відпочити нам пора. Нумо гратись, дітвора! Дитина з зав’язаними очима по
Урок узагальнення й систематизації
Мотивація навчання шлях до підвищення рівня мовленнєвої компетентності учнів на уроках англійської мови
Пахомова Т. Г., Савицька Г.І, методисти ОІПОПП Шляхи удосконалення...
Цією стратегією є комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: оволодіння оволодіння...
Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови з теми «Україна»
А пише, що вивчення іноземних мов у середніх навчальних закладах має практичну мету навчання учнів мовленнєвої діяльності іноземною...
Пізнавально розважальна програма з англійської мови Вчитель англійської...
Обладнання – таблиці та картинки по темі, роздатковий матеріал ( ігри та завдання), костюми, призи, прикраси для святкового оформлення...
Школа молодого вчителя – одна з ефективних форм становлення молодого спеціаліста
Школа молодого вчителя– одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів, які мають педагогічний стаж роботи до 3-х років. Школа...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка