«Франц Кафка. Новела «Перевтілення»


Скачати 183.54 Kb.
Назва«Франц Кафка. Новела «Перевтілення»
Дата24.11.2013
Розмір183.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Міністерство освіти , науки, молоді та спорту України

Полтавська обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки України

Кременчуцький професійний ліцей сфери послуг


Викладач загальноосвітніх дисциплін Федорович Жанна

Володимирівна

Предмет Світова література
Педагогічний стаж 25 років

Назва роботи:
«Методика проведення уроку-дослідження з використанням інформаційно-комунікативних технологій»

Методична тема: самостійна творча робота учнів при проведенні виховного заходу.
Коротка анотація: дана розробка вміщує досвід викладача світової літератури по проведенню уроку-дослідження, мета якого полягає в тому, щоб допомогти учням самостійно відкрити нові знання і способи діяльності, поглибити і систематизувати вивчене. На цьому уроці використовуються різні способи представлення теоретичного матеріалу, що надає прекрасні можливості для урізноманітнення ілюстративного матеріалу. Учні самостійно добирають інформацію, добирають матеріали до уроку, і з задоволенням створюють презентацію.

м. Кременчук

2012 рік

«Розглянуто»

На засіданні методичної комісії

викладачів загальноосвітніх дисциплін

Протокол № від

Голова методичної комісії

(Федорович Ж.В)

Методична розробка

«Методика проведення уроку-дослідження з використанням інформаційно-комунікативних технологій»
«Франц Кафка. Новела «Перевтілення».

Викладач: Федорович Ж.В.

м. Кременчук

2012 рік

План методичної розробки
1. Розгорнутий план уроку……………………………………………………….

2. Мета методичної розробки…………………………………………………….

3. Методика проведення уроку………………………………………………….

4. Рекомендації щодо подальшого використання даної роботи……………….

5. Перелік використаної літератури……………………………………………..

6. Доповнення й додатки………………………………………………………….

ПЛАН УРОКУ

Фах: продавець, контролер, касир.

Група: СПД-4

Дата:

Тема: «Франц Кафка. Новела «Перевтілення».

Тип уроку: дослідження.

Методи і прийоми: навчально-рольова гра «Знайомство з митцем», слайд-шоу, метод проекту, історичний коментар, повідомлення учнів за випереджальними завданнями, бесіда за текстом новели, гранування, «синтез думок», презентація.
Мета:

Навчальна:

 • дослідити деякі аспекти життя письменника, простежити його творчий шлях;

 • визначити особливості «кафкіанськог» світу;

 • з’ясувати морально-етичні проблеми в новелі «Перевтілення»;

 • осмислити трагедію головного героя твору;


Розвиваюча:

 • поглибити вміння характеризувати персонажів новели;

 • розвивати навички дослідницької роботи, уміння аналізувати художній твір;

 • розвивати навички, добирати необхідний матеріал у тексті, висловлювати та доводити власну думку;

 • розвивати вміння публічно презентувати власний творчий проект.


Виховна:

 • виховувати почуття святості родини, прагнення відгукнутися на чуже горе;

 • виховувати почуття самоповаги, гідності;

 • виховувати стійкі моральні принципи, що будуються на дотриманні загальнолюдських норм життя.Оснащення заходу: мультимедійна дошка, проектор, комп’ютер, портрет, опорно-логічні схеми, словник літературознавчих понять, слайд-шоу, презентація учнівського проекту .

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, антична література, українська література, теорія літератури.

Епіграф:

«Що ти знаєш про мій біль, що я знаю про твій?»

Ф.Кафка
Проблема: Ким є Замза: людиною чи комахою?

Словник уроку: абсурд, альтруїзм, комівояжер, метаморфоза.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент 2 хв.

ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів 3 хв.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів 20 хв.

IV. Представлення учнями презентації 10 хв.

V. Аналіз діяльності учнів при створенні презентації 5 хв.

VI. Підсумки уроку 5 хв.

І. Мета методичної розробки.

Модернізація освіти не можлива не тільки без сучасного технічного оснащення освіти, установ, але й перш за все, без внутрішньої перебудови викладача. У сучасному інформаційному суспільстві педагог повинен не стільки давати знання, скільки навчити ці знання здобувати. Уроки дослідження вважаю складовою частиною в цьому процесі.

Дослідниць діяльність є однією з форм творчої діяльності, тому її слід розглядати в якості складової частини проблеми розвитку творчих здібностей учнів. Інтелектуальний і моральний розвиток людини на основі залучення його в різноманітну самостійну діяльність у різних областях знань можна розглядати як стратегічний напрям розвитку освіти. Розвиток особистості учня, його інтелекту, почуттів, волі здійснюється лише в активній діяльності.

Слід відразу зазначити: не слід ототожнювати такі поняття як «дослідницька діяльність учнів» і «урок-дослідження». Дослідниць діяльність – поняття значно ширше, майже не обмежене часовими рамками. Це дослідження із заздалегідь невідомими результатами. Урок дослідження обмежений тимчасовими рамками -45 хвилин. Перед учнями ставиться дослідницька задача, вирішення якої в переважній більшості випадків відома. Підсумок уроку – нові знання.

Під уроком дослідження я уявляю собі діяльність учнів і викладача, пов’язану з вирішенням учнями творчої дослідницької задачі. Головна мета уроку дослідження – набуття учнями функціонального досвіду дослідження як універсально способу отримання нових міцних знань, розвиток здатності до дослідницького типу мислення, активізації особистісної позиції учня в освітньому процесі.

Таким чином, головним результатом є інтелектуальний, творчий продукт (знання), що встановлює ту чи іншу істину в результаті процедури дослідження.

Ефективним засобом навчання і розвитку є організація уроку дослідження мета якого полягає в тому, щоб допомогти учням самостійно відкрити нові знання і способи діяльності, поглибити і систематизувати вивчене.

У даній методичній розробці вміщено досвід по методиці проведення уроку-дослідження з використанням ІКТ. Цей урок я коментую з позиції викладача, щоб була зрозуміла суть, принцип його побудови.

Підготовка до уроку дослідження здійснювалася за алгоритмом колективної творчої діяльності: формування мети уроку, планування, підготовка проведення уроку, підсумковий аналіз. Свою місію викладача під час підготовки уроку бачу в тому, щоб допомагати, спрямовувати, консультувати, підтримувати бажання пізнавати і творити. На цьому уроці намагаюсь використовувати різні способи представлення теоретичного матеріалу, що надає прекрасні можливості для урізноманітнення ілюстративного матеріалу.

Результат нашого уроку залежить від підготовки учнів. Заздалегідь учні були розділені на три творчі групи. Перша творча група за випереджальним завданням займалася пошуком інформації про Франца Кафку і повинна була простежити основні етапи його життєвого та творчого шляху.

Друга творча група досліджувала проблему перетворення головного героя новели на комаху і зображення відчуження його родини.

Третя творча група з’ясовувала ким же є Грегор Замза після свого перевтілення – людиною чи комахою?

На реалізацію цього дослідження у нас було два тижні протягом яких потрібно:

 • створити презентацію;

 • результати дослідження змоделювати у вигляді грона «Кафкіанський світ».

Урок-дослідження спонукає викладача до саморозвитку, сприяє тому, щоб зробити процес навчання цікавим, щоб залучити до роботи майже кожного учня, тим самим розвиваючи творчі здібності, навички учнів самостійно мислити і висловлювати власні думки.


ІІ. Методика проведення уроку-дослідження
Структура уроку.

Організаційний момент.

Викладач перевіряє підготовку аудиторії та навчальної групи до уроку, зовнішній вигляд учнів, відмічає відсутніх на уроці, відповідає на запитання учнів стосовно підготовки до уроку.

При цьому необхідно виховувати в присутніх навички швидко змінювати ситуацію та переходити до робочої частини уроку. Цей момент дуже важливий тому, що продуктивний початок уроку багато в чому забезпечує його подальший хід.
Мотивація навчальної і позакласної діяльності учнів.

Мета цього етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі і викликати інтерес до обговорення теми. Це своєрідна психологічна пауза, яка дає учням можливість усвідомити, що вони почнуть зараз вивчати. Мотивація готує учнів до сприйняття теми, налаштовує їх на розв’язання нових проблем.
Вступне слово викладача:

Я рада спільно з вами провести урок за творчістю Франца Кафки (Оголошення теми, мети, епіграфа, проблеми, словника уроку). Тему прошу записати в зошити. Ми з вами вперше знайомимось з видатним письменником Францом Кафкою, його новелою «Перевтілення».

Наш сьогоднішній урок – поєднання прекрасних акордів, світу дитинства та спроби розібратися в суперечливому психологічному стіні героя новели «Перевтілення». Пам’ятаєте стару добру казку «Дикі лебеді» Г.Х.Андерсена, коли красуня-сестриця рятувала братів, які перетворилися на диких лебедів, а Іванка, який напився водиці з озера і став козлятком? А хто в дитинстві не плакав над сторінками казки «Червоненька квіточка» С.Аксакова, коли молодий юнак перетворився на потвору? Що ж урятувало цих героїв від злих чарів? ДОРБО, ЛЮБОВ, СПІВЧУТТЯ, ЛЮДСЬКЕ МИЛОСЕРДЯ. Так, це прекрасно - повернути людині життя.

Але ми сьогодні, поговоримо про інший світ, інші стосунки, де перетворення можливі лише в гірший бік, і нікому пожаліти нещасну людину, нікому поспівчувати. Жорстокий, не затишний, химерно-потворний цей світ. І ніякі казкові добрі чари не допоможуть йому. А на людину чатує лише смерть, ось де вихід зі страшного становища.

Питання життя та смерті мільйони разів поставало у світовому мистецтві. Кожен намагався зазирнути у шпаринку, яка відмежувала цей світ від того, невідомого і загадкового.

Спробуймо ж і ми зазирнути у внутрішній світ людини – комахи Грегора Замзи, розібратися в його психології, вивести ті причини, які спонукали до жахливого перетворення.

Підготовка до сприйняття навчального матеріалу.

Успіх уроку-дослідження, його результат залежить від підготовки учнів. Маючи вже перший задум, учні активізуються для творчої роботи. Для досягнення мети їм необхідно визначити потрібні ресурси та шляхи здійснення своїх задумів. До ресурсів належать групові форми дослідження проблеми новели, визначення структури елементів сюжету, слайди, схеми, психологічний відбір деталей, які посилюють наростання чуттєво-емоційної напруги. На цьому етапі затверджується тема проекту і виконується планування роботи. Результат нашого уроку залежить від підготовки учнів. Заздалегідь учні були розділені на три творчі групи. Перша творча група за випереджальним завданням займалася пошуком інформації про Франца Кафку і повинна була простежити основні етапи його життєвого та творчого шляху.

Друга творча група досліджувала проблему перетворення головного героя новели на комаху і зображення відчуження його родини.

Третя творча група з’ясовувала ким же є Грегор Замза після свого перевтілення – людиною чи комахою?

На реалізацію цього дослідження у нас було два тижні протягом яких потрібно:

 • створити презентацію;

 • результати дослідження змоделювати у вигляді грона «Кафкіанський світ».Сприйняття навчального матеріалу.

Слово викладача:

Досить мало є на світі письменників, у творчості яких власне життя й власна доля відігравали б таку визначальну роль, як у Кафки, і не тому, що він чогось такого прагнув (навпаки, це завдавало йому лише страждання), а тому, що так склалося. Так він і не розумів, напевне, до кінця своєї вагомості , своєї показовості, своєї долі. Кафка – письменник, створений своєю біографією. Якби він і не мав такої, то її слід було б вигадати.

Дехто вважає Кафку незрозумілим і тому нудним, дехто вважає диваком. Він мав особливий, цікавий погляд на світ. Мені здається, що у світовій літературі немає письменника, настільки чесного і відвертого із самим собою і світом. Кафка – надзвичайно цікавий і нінакого не схожий письменник. Щоб його зрозуміти потрібно вміти глибоко переживати, по-справжньому відчувати його мову. Кафка був абсолютно щирим у своїй творчості, але його бачення світу було настільки своєрідним, що не кожен його розуміє.

Для того, щоб зрозуміти світ Кафки, потрібно простежити основні етапи життєвого і творчого шляху письменника. Нам допоможуть у цьому учні творчої групи.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Навчально-рольова гра «Знайомство з митцем»:

 • Ви, мабуть, ще не знайомі зі мною, а можливо, дехто з вас уже встиг прочитати мої твори. Так, я саме той Франц Кафка, який є володарем думок і порушником спокою. Моя батьківщина Чехословаччина. Мій батько був комерсантом середнього статку. Після закінчення гімназії я вивчав юриспруденцію в Празькому університеті, а в 23 роки здобув звання доктора юридичних наук і розпочав службу в страхових компаніях. Почав друкуватися в 26 років. В сім'ї мене ніхто не розумів, навіть мами. Батько хотів бачити мене своїм спадкоємцем, а тому я був для нього не зрозумілим, навіть ненависним. Мені шкода, але я ніколи не мав сім'ї, достатку, завжди почувався самотнім. На нашу зустріч з вами я прийшов з новою новелою «Перевтілення». Вся моя творчість - це розповідь про себе.Повідомлення учнів за випереджальним завданням:

1-ий учень: Прага – унікальне чарівне місто, у якому прекрасно поєднується минуле та сучасне, казка й реальність. 3 липня 1883 року у Празі народився Франц Кафка. Таємничий австрійський геній, празький єврей, який писав німецькою мовою, прожив лише 41 рік.

Тоді його рідна країна – Чехія – входила до складу Австро-Угорської імперії. Наголосимо на тому, що специфічна національна ситуація – німецька, єврейська, чеська, австрійська – сприяла формуванню відчуття невпевненості, постійного страху перед зовнішнім світом, з яким Кафка прожив усе життя.
2-ий учень: По закінченню німецької гімназії та правничого факультету Празького університету Кафка влаштувався на роботу до організації, яка страхувала виробничі травми. Франц страждав через необхідність працювати в конторі. Він мріяв займатися тільки письменницькою діяльністю, однак не міг собі цього дозволити через матеріальні та моральні міркування. Він відчував провину перед рідними, особливо перед батьком, оскільки зовсім не виправдав його сподівань, не став юристом, не зміг продовжити родинну торговельну справу. Найвідомішими є його оповідання та новели «Споглядання», «Вирок», «Перевтілення», «Голодомайстер» і три романи «Процес», «Замок», «Америка».

3-ій учень: Для письменника усе було чужим: місто, країна, час, світ. Його рідні: мати й три сестри – не розуміли його, хоча й по-своєму любили. Проте найдраматичнішими були взаємини Кафки з батьком. Герман Кафка – комерсант середнього достатку – мав галантерейну крамницю. Він вибився в люди без сторонньої допомоги, і це позначилося на його характері: упертий, самозакоханий, владолюбний, батько постійно дорікав синові, що той живе на всьому готовому. Йому так і не вдалося збагнути, що інтереси Фканцф абсолютно відрізняються від його власних.

У листі до батька син наголошував, що, спілкуючись з ним, утратив віру в себе, а натомість отримав почуття провини. Проте батько був для Франка вищою інстанцією, з якою приречений був рахуватися незалежно від того, дана вона йому на благо чи на загибель.

Цей комплекс провини ускладнювався нелегкими стосунками з жінками. Франц мріяв одружитися, створити сім»ю, мати дітей і виховувати їх, але боявся пов’язаних із цим обставин.

(Розповіді учнів супроводжуються слайд-шоу).

Викладач узагальнює і доповнює виступи учнів. Хто мав вплив на формування особистості письменника? «Не має у нього пристанища, немає даху над головою», - писала Мілана Єменська, перекладач творів Кафки чеською мовою, друг і кохана. У своїй сім»ї він був більш чужим, ніж будь-хто чужий. Непрості стосунки з деспотичним батьком, що постійно дорікав синові не вмінням влаштуватися у житті. Їх стосунки – це протистояння вразливого, фізично-слабкого і безвільного сина з ніжною душею і деспотичного вольового батька. Тому його персонажі безмежно самотні, вони приречені на страждання і муки. Отож, вплив сімї.

Творчість стала для Кафки духовним притулком і надавала сенс життю. Особисте життя він не влаштував, був не одружений. Стосунки із жінками замінив листуванням з ними. Хто вони? Феліція Бауер, Грета Блог, Юлія Воречек, Мілена Єменська і ,нарешті, Дора Дімант – супутниця останніх місяців його життя.

Активізація уваги.

Викладач: Твір, який ви прочитали, називається «Перевтілення», або метаморфози, перетворення.

Словникова робота

Перевтілюватися – прибирати нового вигляду, образу; перевтілюватися на кого-небудь іншого.

Абсурд – безглуздість, фантастика.

Альтруїзм – безкорисливе піклування про блага інших і готовність жертвувати для інших особистими інтересами.

Комівояжер – представник торгової фірми, який пропонує товари за зразками.

Що вам відомо про метаморфози в мистецтві і творчу історію новели «Перевтілення»?

Історичний коментар. Розповідь учня:

Тема перевтілення з давніх-давен існує у творчості всіх народів. Вона була однією з основних в античні й міфології. Великий римський поет Овідій у своїх «Метаморфозах» описав 25 сюжетів різноманітних перетворень – перевтілень богів, героїв, царів, звичайних людей.

В світовій літературі М.Гоголь, Ф.Достоєвський, М.Булгаков використовують цю метафору як найоптимальніший варіант для вираження свого «Я» художника, його поглядів.

В ніч з 6-го на 7-ме грудня 1912 року Кафка пише новелу «Перевтілення», над якою він працював починаючи з 17 листопада. Разом з новелами «Кочегар», «Вирок», вона мала скласти трилогію під загальною назвою «Сини». Герої цих творів були представниками покоління, що конфронтувало з «батьками». Лише через 2 роки після створення «Перевтілення» Кафка наважується опублікувати твір в журналі «Нойє рундшау», але новела була відхилена. Вперше її надрукували у жовтні 1915 року в журналі «Вайсе Блеттер».

Викладач: Сюжет і композиція новели мають свої особливості. «Перевтілення» складається з трьох розділів в кожному з яких вміщується певен елемент сюжету. У першому – зав’язка твору (перевтілення Грегора), у другому – його кульмінація (вигнання Григора батьком), у третьому – розв’язка (смерть Грегора). Кожен з розділів відображує певний конфлікт Грегора зі світом.

«Одного ранку, прокинувшись від неспокійного сну, Грегор Замза побачив, що він обернувся на страхітливу комаху. Він лежав на твердій, схожій на панцир спині, коли трохи підводив голову, бачив свій дугастий рудий поділений на кільця живіт, на якому ще ледь трималася ковдра, готова щомиті зповсти. Два ряди лапок, таких мізерних супроти звичайних ніг, безпорадно метулялися йому перед очима. «Що зі мною сталося?», - подумав він…»

Учень розповідає: Дія твору відбувається у 1912 році в перерві між поїздками Грегора. Він ночує вдома, і саме тоді з ним відбувається жахливе перевтілення. Прокинувшись вранці від неспокійного сну Грегора Замза відчув себе в своєму ліжку великою комахою-багатоніжкою. Батьки Грегора перелякані тим, що сталося: син не приступив вранці до роботи і, зрештою, втратив її.

Життя родини докорінно змінюється, батько і мати мусять працювати, сестра – вести домашнє господарство. До того ж уся родина не зносить жахливого вигляду Грегора. Від нього усі відсахнулися. Його замкнули в кімнаті, а в разі потреби йому часом прислуговує сестра Грета. Грегор невимовно страждає і врешті-решт він занедужує, втрачає апетит і помирає у самотині.
Бесіда з текстом новели:

 1. Грегора Замза – головний герой твору. Що з ним сталося? При відповіді цитуйте твір.

 2. Прийом, що його використовує письменник, називається гротеск. Продовжуємо словникову роботу з терміном гротеск.

 3. Що вражає в цьому перетворенні? (Грегор залишився людиною, він думає, мислить, відчуває, страждає).

 4. Як ми довідуємося про події у творі? (через «потік свідомості»)

 5. Ким був Грегор до цього нещастя?

 6. Отже, який це тип людини? (тип сірої, «меленької» людини).

 7. Де у світовій літературі ви зустрічалися з таким типом людей? (у творах Гоголя, Чехова, Достоєвського).

 8. Як сім»я поставилась до того, що сталося, до Грегора? Покажіть їхнє ставлення до головного героя у динаміці. Аргументуйте свої думки, звертаючись до тексту твору.

Учні цитують та коментують твір Кафки.

 1. А що ж Грегор?

 • думав про рідних, хотів пом’якшити їх участь у цьому.

Учні доводять думку цитуючи текст новели. Викладач допомагає зробити висновок.

Поглибились і розвинулись кращі риси Грегора. Грегор-комаха виявився більш людяним, ніж люди, що були поряд. А відчуження – страшне і неминуче.

 1. Грегор вирішує піти з життя. Як описує це Кафка?

Учні зачитують цитати з твору. В цей час звучить музика до фіналу кінофільму «Титанік», що створює відповідний емоційний фон.
Викладач читає уривок із вірша Овідія:

«Смерті не знає душа: залишивши оселі колишні,

Прийнята знов у домівку нову, вона житиме вічно».

 1. Що ви вважаєте найстрашнішим у творі?

 • вражає те, що ніхто з персонажів новели не має ні краплинки співчуття до нещасного, ніхто не замислюється чому сталася незвичайна метаморфоза, нікого не цікавить душевний стан Грегора.

Ситуація стає ще трагічнішою, коли навіть смерть Грегора родина

сприймає байдуже, як щось буденне, як тягар, від якого нарешті звільнилися.

Постановка проблемного питання: Ким, на вашу думку, є Грегор Замза після свого перевтілення – людтною чи комахою?

Метод «прес»

Методичний коментар: даний метод розвиває навички спілкування в групі, вміння висловлюватися, критично мислити, сприяє активному обговоренню матеріалу з метою його осмислення та закріплення. Застосовуючи даний метод, викладач намагається розвивати в учнів комунікативну компетентність.

Ось одна з думок:

На мою думку, відчуття болю – головне у новелі. А якби я був художником і мені запропонували проілюструвати дану новелу, я б зупинив свій вибір на фінальній сцені.

Мертвий Грегор лежить посеред своєї кімнати, а до нього підходить вся його сім»я. Тільки от Грегор лежить в образі людини, а вся його сім»я – цілковиті павуки. (Володя Ситнік).
Після обміну думками зрозуміло, що у кожного своє бачення і письменника і його героїв. Ця різноманітність думок, емоцій, почуттів, збагачує урок, робить його самостійним і самодостатнім, як у дослідженні завдань уроку, так і у самореалізації кожного з його учасників.

Викладач доповнює відповіді учнів.

Отже, внутрішній світ Грегора – прагнення допомогти, бажання творити добро, бути корисним, а оточуючий світ – уособлення зла, жорстокості. Грегор «кричить» до нас: «не бійтесь страждань, бійтесь комфорту. Що вбиває співчуття.» Грегор звертається до наших сердець, душ, благає, щоб ми почули, поспівчували, допомогли.

Ліна Костенко писала:

«Як давить світ, як обступає,

Як приголомшує, як мне,

Як зберегти в собі це серце,

Коли, воно не кам’яне?

Як зберегти в собі цю душу,

В глобальнім клекоті біди?

Кити хоть викидаються на сушу,

А людству викидатися – куди?»

Я гадаю, що в тому, що людству нікуди викидатись, поєднується і його трагедія, і його порятунок. Людству потрібно зберігати і примножувати людяність.
IV. Представлення учнями презентації

Презентація учнівського проекту «Ким є Грегор Замза: людиною чи комахою?».
V. Аналіз діяльності учнів при створенні презентації

У ході проведення проекту ми встановили, що головне у новелі - відчуття болю. Сучасний авторові світ безжальний і абсурдний, людина в ньому відчужена і приречена на самотність і тому почувається комахою. В такому світі навіть родині зв’язки стають слабкими і рвуться. Переживання головного героя нікого не цікавлять, він приречений.

«Щасливий я був би тільки тоді, коли зміг би привести світ до чистоти, правди…».

Викладач зазначає, що у світовій літературі Кафка не має собі рівних за художньою силою вираження цієї думки, у яскравості й експресії її втілення. Бо відчуженість людей, невміння і не бажання зрозуміти іншу людину є головною думкою цього твору. Кафка вчить нас відчувати чужий біль навіть тоді, коли він ховається під твердим панциром.

А я бажаю вам робити все, аби не бути і не стати комахою – завжди залишатися Людиною.

Узагальнення вивченого.

Учні створюють гроно «кафкіанський» світ


Підбиття підсумків уроку.

Етап контрольно-оціночний.

Домашнє завдання:

10-12б. – написати твір-мініатюру «Яким би сприйняв наш світ самотній геній Кафка?»

7-9б. – відповісти на питання «А ким ви себе уявляєте в цьому шаленому сповненому радості, надій і тривог житті?»

VI. Рекомендації щодо подальшого використання даної методичної розробки.

Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки:

1) запропонований урок-дослідження відрізняється розвитком здатності до дослідницького типу мислення, активізації особистісної позиції учня в освітньому процесі, самостійністю учнів відкрити нові знання і способи діяльності, поглибити і систематизувати вивчене.

2) самостійна і творча робота учнів розвивається шляхом засвоєння розумових навичок, дослідницьких навичок (постерігати, визначати, узагальнювати, застосовувати).

3) даний педагогічний досвід можна використовувати на уроках з предметів гуманітарного циклу в навчальних закладах з метою активізації творчого потенціалу учнів, розвитку мисленнєвої діяльності, формування комунікативної компетентності. Урок-дослідження спрямований на розвиток навичок співробітництва в групах.
VIІ. Перелік використаної літератури.

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004.

 2. Тягло О.В. Критичне мислення, - Х.: ВГ «Основа», 2008.

 3. Дудова Л.В., Триков В.П. Модернізм в світовій літературі. Нав. посібник – М., 2000.

 4. Воло щук Є.В. Зарубіжна література: підручник для 11 кл. – К. «Ґенеза», 2004.

 5. Буряк С.Д., Острова Г.О. Інтерактивні й нестандартні уроки зарубіжної літератури, - Х., вид «Онова», 2009

Схожі:

Зміст навчальної програми Франц Кафка. «Перевтілення». Джеймс Джойс....
Олександр Блок, Анна Ахматова, Сергій Єсенін, Борис Пастернак, Марина Цвєтаєва, Володимир Маяковський
Письменницький талант Франца Кафки
Франц Кафка – один із провідних представників модернізму початку XX століття – справив величезний вплив на світову культуру
Урок № Тема. В. Стефаник. Новела „Каміннний хрест” художнє відтворення...
Тема. В. Стефаник. Новела „Каміннний хрест” – художнє відтворення трагедії переселення галицьких селян до Канади
Парламент
...
Франц realisme матеріальний, предметний літературний напрям, який...
Франка. А перших російських письменників-реалістів, послідовників М. Гоголя, їхній опонент Ф. Булгарін зневажливо назвав «натуральною...
Контрольна робота з Історії зарубіжної літератури
Наприклад, серед епічних творів найчастіше виділяють такі жанри (види): казка, байка, легенда, оповідання, новела, повість, роман,...
Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»
...
Тема. Любов Пономаренко «Гер переможений». Наскрізний гуманістичний...
Різних часових площин; засвоїти термін «Новела»; розвивати аналітичне мислення; збагачувати словник учнів; формувати їх світогляд,...
Урок позакласного читання 7 клас За творчістю Б. Лепкого. Новела «Цвіт щастя»
Мета уроку: проаналізувати зміст новели «Цвіт щастя», розкрити образ маленького хлопчика, головного героя новели, показати внутрішній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка