«Харківський політехнічний інститут» Програма


Назва«Харківський політехнічний інститут» Програма
Сторінка1/9
Дата15.11.2013
Розмір1.3 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»


Програма

ХVII Міжнародної
Науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

20-22 травня

Харків 2009

Шановний колега!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ХVII міжнародної науково-практичної конференції
Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Конференція проводиться 20-22 травня 2009 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»
Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

Заїзд учасників - 19 травня, вівторок

Реєстрація - 20 травня, середа, з 9-30

Пленарне засідання - 20 травня, середа, з 10-00

Робота секцій - 20 травня, середа, з 14-30

- 21 травня, четвер, з 10-00

- 22 травня, п’ятниця, з 10-00

Від’їзд учасників - 23 травня, субота
Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька
Адреса організаційного комітету конференції:

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації

Телефон: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-68-89

Факс: (057) 706-32-12; (057) 700-40-34

E-mail: microCAD@kpi.kharkov.ua

Web-site: http://users.kpi.kharkov.ua/science

Співголови конференції

ТОВАЖНЯНСьКИЙ Л.Л. – ректор НТУ «ХПІ», Україна

ПАТКО Д. – ректор Мішкольцького університету,

Угорщина

ПОП Е. – ректор Петрошанського університету,

Румунія

КАРПУШЕВСЬКИЙ Б. – директор Інституту техніки

виготовлення та забезпечення якості

Магдебурзького університету,
Німеччина

ХАМРОЛ А. – ректор Познанської політехніки,
Польща

ФЕДОТОВ А. – проректор Софійського університету,
Болгарія
ПРОГРАМНиЙ КОМіТЕТ

Марченко А.П. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Весткемпер Е. - професор Штутгартського університету

Внуков Ю.М. - проректор Запорізького національного
технічного університету

Доброцені А. - декан машинобудівного факультету

Мішкольцького університету

Кавалець М. - завідувач кафедри Познанської політехніки

Клепіков В.Б. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Ковач Ф. - професор Мішкольцького університету

Мамаліс А.Г. - завідувач кафедри Афінського національного
технічного університету

Мовшович О.Я. - заступник директора по науковій роботі

Харківського науково-промислового
підприємства «Техоснастка»

Романовський О.Г. - проректор НТУ “ХПІ”

Сокол Є.І. - проректор НТУ “ХПІ”

Турманідзе Р.С. - проректор Грузинського технічного

університету

Шнайдер Д. - професор Клагенфуртського університету

організаційний комітет

Кравець В.О. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Гринь Г.І. - проректор НТУ «ХПІ»

Сакара Ю.Д. - проректор НТУ «ХПІ»

Чеботарьов О.К. - проректор НТУ «ХПІ»

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заступник голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Білявцев М.І. - генеральний директор ЗАТ «Укрверстатінпром»

Березуцький В.В. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Буденний М.М. - генеральний директор ДП «Харківський регіональний

науково-виробничий центр стандартизації, метрології

і сертифікації»

Бреславський Д.В. - декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ»

Воінов В.В. - декан електромашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Гаврись О.М. - декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ»

Гамаюн І.П. - декан факультету інформатики і управління

НТУ «ХПІ»

Гапон А.І. - декан факультету автоматики та приладобудування

НТУ «ХПІ»

Домнін Ф.А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Дюбнер Л. - доцент Магдебурзького університету

Єпіфанов В.В. - декан факультету транспортного машинобудування

НТУ «ХПІ»

Зайцев Ю.І. - вчений секретар НТУ «ХПІ»

Заполовський М.І. - декан факультету комп’ютерних та інформаційних

технологій НТУ «ХПІ»

Землянська С.П. - редактор газети “Політехнік”

Космачов С.М. - декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ»

Кравченко В.І. - директор НДПКІ "Молнія" НТУ «ХПІ»

Кундрак Я. - професор Мішкольцького університету

Лазуренко О.П. - декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»

Лещенко С.А. - декан факультету технології неорганічних речовин

НТУ «ХПІ»

Любієв А.Г. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Некрасов О.П. - декан факультету технології органічних речовин

НТУ «ХПІ»

Николаєнко В.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Перерва П.Г. - декан економічного факультету НТУ «ХПІ»

Погребний М.А. - декан механіко-технологічного факультету

НТУ «ХПІ»

Рассоха О.М. - декан факультету інтегрованих технологій і хімічної

техніки НТУ «ХПІ»

Русанов В.В. - доцент НТУ «ХПІ»

Степанов М.С. - декан машинобудівного факультету НТУ «ХПІ»

Таран В.І. - директор НДІ іоносфери НТУ «ХПІ»

Тарасенко М.О. - декан енергомашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Тижненко Л.П. - начальник відділу НТІ НТУ «ХПІ»

Гончаров О.А. - начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»
СЕКРЕТАРіАТ

Кривобок Р.В. - заступник завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»,
відповідальний секретар

Гуцаленко Ю.Г. - старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»

Кубрак Е.М. - інженер НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

20 травня 2009 р., середа

10.00 – 13.00

Керівник – проф. Товажнянський Л.Л., ректор Національного технічного

університету «Харківський

політехнічний інститут»
Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ»

проф. Товажнянського Л.Л.
Доповіді1. Товажнянський Л.Л., Україна, Харків

Участь вчених університету у вирішенні світових і регіональних проблем, пов’язаних з відходами
2. Патко Д., Угорщина, Мішкольц

Досягнення в галузі верстатобудування та мехатроніки у Мішкольцькому університеті
3. Ігнатов Ц., Болгарія, Софія

Критерії оцінки нерівності доходів населення Болгарії
4. Кравченко В.І., Україна, Харків

Електромагнітна безпека держави
5. Солощук М.М., Україна, Харків

Інтелектуальна власність як чинник розвитку суспільства

СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ
Керівник – проф. Гамаюн І.П., декан факультету інформатики і управління

Секретар – ст. викл. Лютенко І.В.
1. Астахов Є.А., Матійченко М.О., Україна, Харків

Дослідження задачі розміщення об’єктів в анізотропній області

2. Баженов М.О. Україна, Харків

Застосування моделі «зміст–текст» для аналізу специфікацій якості програмного забезпечення

3. Буше Ф., Буше Г., Галута А., Шеларіу С. Румунія, Петрошани

Використання архітектури клієнт-сервер в якості технології для системного проектування інформаційних технологій

4. Виборнова О.С., Орловський Д.Л., Україна, Харків

Ситуаційне управління процесами ціноутворення як складова частина комерційної діяльності сучасного підприємства

5. Годлевський М.Д., Станкевич О.А., Україна, Харків

Підходи до вирішення задачі синтезу моделі транспортно-складської системи логістичної компанії

6. Голоскоква А.О., Глушко В.М., Україна, Харків

Математична модель системи прогнозування показників розвитку підприємства на основі нейронних мереж

7. Голубєв В.А., Грінченко М.П. Україна, Харків

Система управління підприємством, що працює за технологією електронної комерції

8. Грінченко М.П., Марінчев Д.О. Україна, Харків

Інформаційний сектор економіки, як основа інформаційного суспільства

9. Гринченко М.П., Єфременко Т.М. Україна, Харків

Серцево-судинна система людини, як об’єкт управління

10. Джафарі Хенджані Сейед Моджтаба, Iран, Тегеран, Северин В. П., Україна, Харків

Використання генетичних алгоритмів для багатокритеріального синтезу інтелектуальних систем керування енергоблоку АЕС

11. Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Україна, Харків

Формування якості робіт в технологічних системах ремонтних підприємств

12. Заруба В.Я., Сіренко О.М., Україна, Харків

Аналіз структури фінансових витрат університету

13. Каніщева О.В., Україна, Харків

Застосування алгебри предикатних операцій для опису природно-мовних відносин

14. Касяненко Ю.О., Україна, Харків

Управління рекламою при просуванні товару

15. Корф А.О., Орловський Д.Л., Україна, Харків

Ситуаційний підхід до вирішення задач формування, контролю та аналізу траєкторії діяльності підприємства

16. Куценко О.С., Конохов С.В., Україна, Харків

Знаходження інтервального коефіцієнту управління для нечітко визначеної моделі системи управління

17. Любчик Л.М., Ведь О.В., Україна, Харків

Математичне моделювання ризиків фінансово-економічних систем

18. Манаєнко В.Є., Глушко В.М., Україна, Харків

Математичне забезпечення багатокритеріальної задачі підбору персоналу в галузі інформаційних технологій

19. Мельник К.В., Голоскоков О.Є., Україна, Харків,

Формалізація статистичних даних для синтезу системи управління процесом лікування пацієнта

20. Міняйленко Л.О., Україна, Харків

Побудова алгоритму для керування марковським ланцюгом

21. Міняйленко Л.О., Україна, Харків

Подання міста живою системою трьох рівней: матеріальним, інформаційним та якісним

22. Міняйленко Л.О., Україна, Харків

Управління працездатністю індивідуума по вектору переваги щодо заходів, які відновлюють здоров’я

23. Москаленко В. В., Бондаренко М. С., Україна, Харків

Інформаційно-аналітична система для підтримки прийняття рішень щодо побудови схем фінансування інвестиційного проекту

24. Орєхов С.В., Черенков І.О., Україна, Харків

Дослідження задачі щодо скорочення витрат агропідприємств на прикладі виробництва зернових культур

25. Орєхова О.Л., Україна, Харків

Дослідження задачі щодо створення системи цінового моніторингу на прикладі ринку полімерів

26. Піротті Є.Л., Отдєльнов В.А., Україна, Харків

Математичне і комп’ютерне моделювання розподілу електромагнітного поля за решіткою розсіювачів

27. Ситнікова К.В., Шевченко С.В., Україна, Харків

моделювання виробництва, передачи, розподілу та споживання електроенергії

28. Ткачук М.В., Кукленко Д.В., Туз О.В., Шаульська А.О. Україна, Харків

Розробка еталонної архітектури, моделей та програмних рішень для центра обслуговування абонентів оператору мобільного зв‘язку

29. Ткачук М.В., Кукленко Д.В., Шаульська А.О., Туз О.В. Україна, Харків

Автоматизація розподілу обсягів робіт по обдзвону абонентів на прикладі call-центру

30. Ткачук М.В., Нагорний К.А., Литвинчук М.М., Україна, Харків

Розробка адаптивних програмних систем на основі функціонально-орієнтованого підходу

31. Ткачук М.В., Нагорний К.А., Мартінкус І.О., Україна, Харків

Кібернетичний підхід до адаптації програмних компонентів з використанням аспектно–орієнтованої технології

32. Томілко Ю.А., Україна, Харків

Модель аналізу вихідних текстів для оцінки якості програмного забезпечення

33. Чередніченко О.Ю., Лютенко І.В., Україна, Харків

проблеми оцінювання інвестиційних програм розвитку вищого навчального закладу

34. Ямшанов І.С., Україна, Харків

Дослідження структурної оптимізації для процесу збирання технічного об'єкту складального процесу

35. Ямшанов І.С., Короткий К.В., Україна, Харків

Розробка алгоритмічного забезпечення та програмних рішень для планування і прогнозування обсягів продажу продукції для дистриб’юторської компанії

36. Яновський О.В., Алексенко О.Є., Україна, Харків

математичне і комп’ютерне моделювання Логістичного ланцюга з гнучким налаштуванням параметрів
Дискусія

СЕКЦІЯ 2. Математичне моделювання В механіці

і системах управління
Керівник – проф. Бреславський Д.В., декан інженерно-фізичного

факультету

Секретар – доц. Грищенко В.М.
1. Адашевський В.М., Кобцева Г.В., Україна, Харків

Математичне моделювання рухів та визначення динамічних навантажень у ланках тіла людини

2. Андрєєв А.Г., Звонарева А.П., Щепкін О.В., Україна, Харків

Розробка процесу розрядження детонаторів шляхом їх нагріву за допомогою ІНП

3. Андрєєв Ю.М., Ларін П.А., Україна, Харків

Розрахунок вільних коливань мікросупутника при маневруванні

4. Аніщенко Г.О., Морачковський О.К., Україна, Харків

Моделювання повзучості й руйнування замкових з’єднань лопаток ГТД

5. Багмут І.О., Україна, Харків

Визначення інструментальних погрішностей інерціального блоку інтегрованої навігаційної системи

6. Бєломитцев А.С., Дружинін Є.І., Морачковський О.К., Україна, Харків

Алгоритм визначення розриву сплошності потоку рідини в магістралях об’ємних гідропередач

7. Бібік Д.В., Україна, Харків

Про критерій оцінки жорсткості блока цапфових розподільників радіально-поршневої гідрооб’ємної передачі із кульковими поршнями

8. Бреславський Д.В., Бреславська О.О., Україна, Харків

Спеціалізований програмний засіб для моделювання повзучості та довготривалої міцності в режимі on-line

9. Васюков Д.В., Україна, Харків

Визначення пондеромоторних сил в елементах індукторних систем

10. Водка О.О., Ларін О.О. Україна, Харків

Оптимізація конструкції замкового з’єднання грибоподібного типу лопатки робочого колеса парової турбіни квазіньютоновським методом

11. Галаган Ю.М., Лисенко С.В., Львов Г.І., Україна, Харків

Ідентифікація математичної моделі анізотропної повзучості з урахуванням пошкоджуваності

12. Горелова С.О., Україна, Харків

Становлення виробництва систем управління ракетно-космічною технікою у харкові

13. Дарязаде С., Іран, Тегеран

Концентрація напружень навколо отвору у пластині з композиційного матеріалу

14. Демидов П.М., Трубаєв О.І., Україна, Харків

Прогнозування ресурсу трубопровідних систем з урахуванням пружно-пластичних деформацій

15. Дерев’янко Ю.С., Аврамов К.В., Україна, Харків

Про гасіння нелінійних параметричних коливань стрижнів при комбінаційному резонансі

16. Дудкина О.М., Степченко О.С. Україна, Харків

Класифікація і моделювання конструкцій корпусів циліндра низького тиску потужних парових турбін

17. Завістовська Є. І., Ларін А. О., Україна, Харків

Розвиток паротурбінобудування й проблеми динаміки (історичний огляд)

18. Ісаков С.М., Ісаков О.С., Україна, Харків

Вимушені коливання ультразвукового інструмента

19. Кедровська О.В., Україна, Харків

Кінцево-елементне моделювання конструктивно-технологічних дефектів

20. Киркач О.Б., Україна, Харків

Модель чисельного дослідження міцності cfrp-ud-ламінатів з навантаженими отворами

21. Коритко Ю.М., Україна, Харків

Розробка методів розв’язку двовимірних задач циклічної термоповзучості

22. Костромицька О.А., Львов Г.І., Україна, Харків

Дослідження деформування вузлів каркасу котла утилізатора

23. Круглій Я.Д., Україна, Харків

Моделювання малих нелінійних коливань пакетів лопаток з роз’ємними з’єднаннями

24. Кузенкова А.Ю.,Аврамов К.В., Україна, Харків

Нелінійні моди механічних систем з кусочно-лінійними характеристиками

25. Курилов О.Г., Львов Г.І., Україна, Харків

Гiдродинамічний розрахунок підп’ятника ковзання для погружних електродвигунів

26. Курпа Л.В., Ліннік А.Б., Ткаченко В.В. Україна, Харків

Дослідження стійкості багатошарових пластин за допомогою метода R-функцій

27. Курпа  Л.В., Мазур О.С., Україна, Харків

Метод визначення областей динамічної нестійкості для ортотропних пластин складної форми

28. Курпа Л.В., Осетров А.О., Україна, Харків

Застосування теорії R-функцій та сплайн-апроксимації у задачах згину пологих багатошарових оболонок

29. Лавінський Д.В., Морачковський О.К., Ромашов Ю.В., Соболь В.М.,

Україна, Харків

Про науково-технічне співробітництво кафедри теоретичної механіки НТУ "ХПІ" з ННЦ "ХФТІ"

30. Ларін О.О. Україна, Харків

Розвязок задачі вимушених коливань циклосиметричної се тривимірної конструкції із детермінованим та випадковим локально розповсюджненим розладом

31. Лисенко С.В., Україна, Харків

Оптимізація форми опорної поверхні кільцевої наплавки, що забезпечує герметичність насосу

32. Любицька К.І., Україна, Харків

Застосування теорії r-функцій до розрахунку амортизаторів для безшаботних молотів

33. Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків

Комп'ютерне моделювання динамічної поведінки ротора в комбінованому магнітному підвісі на основі нелінійних рівнянь руху

34. Назаренко С.О., Марусенко С.І., Україна, Харків

Методи аналізу чутливості структурно зв’язаних систем при мультифізичних навантаженнях

35. Наумов І.В., Україна, Харків

Експериментальне дослідження руйнування тонкостінних елементів конструкцій при ударі

36. Ольшанський С.В., Аврамов К.В., Україна, Харків

Замкнуті розв’язки рівняння мещерського для різних законів зменшення радіусу шару, який летить

37. Плаксій Ю.А., Олексієнко Н.В., Україна, Харків

Застосування тригонометричних безперервних еталонних моделей обертання твердого тіла для оптимізації алгоритмів визначення орієнтації в БІНС

38. Протасов Р.В., Устиненко О.В., Україна, Харків

Розробка параметричних 3-d моделей еволютних зубчастих передач

39. Сімсон Е.А., Анацький Ю.П., Зенкевич Ю.А., Україна, Харків

Аналіз впливу термообробки і вибору матеріалу роликів буксових підшипників на вирішення контактних задач аналізу та оптимізації твірної

40. Сімсон Е.А., Овчаренко В.В., Трохман М.В., Україна, Харків

Моделювання й оптимізація зношування в зоні торцевого контакту ковзання роликових підшипників

41. Смірнов М.М., Ульянов Ю.М., Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків

Розробка методу вимірювання осьового положення ротора на керованих магнітних підшипниках за допомогою датчиків сили

42. Сукіасов В.Г., Україна, Харків

Моделювання та аналіз в’язкопружнього деформування композитних оболонок на основі інтегральних перетворювань

43. Татарінова О.А., Україна, Харків

Аналіз довговічності циклічно навантажених камер згоряння РРД та ГТД

44. Тесленко О.О. Україна, Харків

Моделювання поляризаційно-оптичних методів визначення напружень

45. Устиненко О.В., Україна, Харків

Скінченно-елементні 3-d моделі евольвентних прямих зубців із втомною тріщиною

46. Федоров В.О., Радіонова С.В., Україна, Харків

Чисельні дослідження жорсткості систем диференційних рівнянь продольної повзучості волокнистих композитів

47. Філіпковський С.В., Україна, Харків

Скінченоелементний аналіз резонансних режимів паливоподаючего тракту ракети

48. Хацько Н.Є., Україна, Харків

Методика паспортизації мікроакселерометра

49. Хизуненко Ю.А., Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків

Розробка інтегрованого програмного засобу моделювання та аналізу коливань ротору на магнітних підшипниках

50. Шатохін В.М., Грицан А.О., Україна, Харків

Про дослідження перехідних і усталених режимів у вібраційних монтажних пристроях для складальних роботів

51. Шергін С.Ю., Конохов В.І., Степук О.В., Україна, Харків

Експериментальні дослідження жорсткістних характеристик та розподіл деформацій в моделі компаундированої обмотки
Дискусія

Секція 3. Технологія та автоматизоване

проектування в машинобудуванні
Керівник – проф. Степанов М. С., декан машинобудівного

факультету

Секретар – асс. Гречка І. П.

1. Абдулкерімов І.Д. Україна, Сімферополь

Спосіб здобуття якісної поверхні глухих отворів в деталях отриманнях литвом

2. Автономова Л.В., Хавін В.Л., Україна, Харків

Облік додаткових ступенів свободи коливальної системи інструмент-деталь при моделюванні вібрацій при фрезеруванні

3. Андренко П.М., Дмитрієнко О.В., Україна, Харків

Експериментальні дослідження впливу об’єму вихідної камери інтерференційного підсилювача пульсацій тиску на його коефіцієнт підсилення

4. Бабенко Є.О, Федорович В.О., Україна, Харків

Розрахунок параметрів зони спікання алмазних кругів та зони шліфування

методом скінчених елементів

  5. Басова Г.Г., Гордєєв А.С., Україна, Харків

Точність координованих розмірів при ремонті станин поліграфічних машин

6. Беззубенко Н.К., Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

Енергозберігаючі основи алмазно-іскрового шліфування

7. Бережной Р.А., Україна, Харків

Оптимізація плaского шліфування з виходжуванням

8. Воронков В.І., Наконечний М.Ф., Україна, Харків

Особливості зносу алмазних зерен при обробці високоміцних інструментальних матеріалів

9. Гайдамака А.В. Україна, Харків

Про забезпечення ресурсу надшвидкісних підшипників кочення

10. Гайдамака А.В., Алефіренко В.Ю., Україна, Харків

Дослідження зношування спряження сепаратор – базуюче кільце циліндричних роликопідшипників

11. Гайдамака А.В., Немчік В. В., Україна, Харків

Методи підвищення зносостійкості поверхонь тертя деталей циліндричних роликопідшипників, що мають особливість сприймати значні осьові навантаження

12. Гладкий П.М., Мамон Ю.М., Україна, Харків

Дослідження поворотного розподільника регульованої аксіально-поршневої гідромашини

13. Грабченко А.І., Доброскок В.Л., Чернишов С.І., Вітязєв Ю.Б., Україна, Харків

Особливості статистичного прогнозування вихідних характеристик робочих процесів технологій пошарового вирощування виробів

14. Гречка І. П., Свинаренко М. С., Україна, Харків

Особливості проектування проточної частини нового гідравлічного вібраційного контуру

15. Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

Підвищення функціональної ефективності кераміки

16. Гуцаленко Ю.Г., Крюкова Н.В., Україна, Харків

Універсальний алгоритм точечної інтерпретації в застосуванні до інструментів і об'єктів зубообробки

17. Доброскок В.Л., Абдурайімов Л.Н., Латиш Т.Ю., Україна, Харків

Використання генетичних алгоритмів для рішенні задач раціонального розміщення виробів на робочій платформі генеративної установки формоутворення

18. Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М., Бугорский Ю.А., Україна, Харків

Визначення параметрів розподілу розмірів зерен для абразивних порошків

19. Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М., Лупа О.О., Україна, Харків

Дослідження можливостей зворотного інжинірингу виробів на базі цифрових фотографій

20. Доброскок В.Л., Глазньов М.С., Україна, Харків

Керування якістю спекаємих виробів з урахуванням успадкування функціональних властивостей порошку

21. Доброскок В.Л., Латиш Т.Ю., Друговейко В.Є., Україна, Харків

Моделювання эндопротезу колінного суглоба у системі Delcam для подальшої материалізації генеративними технологіями

22. Доля В.М., Україна, Харків

Дослідження періоду життя одиничного наросту за показниками змінної складової термоелектрорушійної сили

23. Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Україна, Харків

Підвищення ефективності автоматизованого проектування ремонтних технологій

24. Іліаш Н., Андраш І., Гаф-Діас М., Гаф-Діас І.І., Ціора І., Румунія, Петрошани

Оцінка витрат, пов'язаних з розробкою і збагаченням природних ресурсів

25. Кавалець М., Янковяк М., Новаковскі З., Польща, Познань

Діагональна токарна гібридна система лазерного зміцнення інструментальних сталей і їхній поверхневий шар

26. Калмар Л., Угорщина, Мішкольц

Розрахунок експлуатаційних характеристик робочого колеса радіального вентилятора

27. Карпусь В.Є., Іванов В.О., Україна, Харків

Теоретичне обґрунтування вибору найвигіднішої компоновки верстатних пристроїв

28. Карпусь  В.Є., Іванова М.С., Чукарін О.В., Україна, Харків

Розрахунок точності обробки отворів осьовим інструментом

29. Карпусь В.Є., Котляр О.В., Україна, Харків

Вибір оптимальної структури технологічного процесу обробки деталей типу тіл обертання

30. Карпушевський Б., Кушнаренко О.М., Мурек Д., Німеччина, Магдебург

Вільне програмування шліфувальних верстатів для виготовлення спіральних мікросвердел зі змінною гвинтовою лінією

31. Клітной В.В., Крикун Г.В., Панамарьова О.Б., Україна, Харків

Шляхи поліпшення експлуатаційних характеристик малогабаритної насосної установки

32. Кобець O.В., Україна, Харків

Навчальна методика 2D візуалізації 3D моделей інструментів і об'єктів формоутворення з зубчастими поверхнями

33. Ковач Ф., Угорщина, Мішкольц

Технічні й економічні параметри уловлювання CO2 з димових газів енергетичних установок

34. Козакова Н.В., Україна, Харків

Термоактивована доводка алмазного лезового інструмента

35. Крутиков Г.А., Україна, Харків, Султан Х. А., Ірак, Ербіль

Енергозберігаюча схема гальмування пневмопривода на основі компресійно-приводного режиму роботи

36. Кундрак Я., Угорщина, Мішкольц

Порівняння і комбінація лезових і абразивних процесів обробки деталей високої твердості

37. Кундрак Я., Гуані К., Дезпоз І., Забо Г., Угорщина, Мішкольц

Ефективність точіння загартованих сталей і межі його застосування в сполученні з абразивною обробкою

38. Кушніров П.В., Україна, Суми, Іванов В.О., Україна, Харків

Торцеві фрези, що містять циліндричні різальні вставки з похилими лисками

39. Латиш Т.Ю., Друговейко В.Є., Україна, Харків

використання функціональних наповнювачів під час створення виробів методом лазерної стереолітографії

40. Мироненко О.Л., Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

Теоретичне узагальнення способів зубообрабки стосовно евольвентного і неевольвентного профілювання

41. Нежебовський В.В., Україна, Харків

Система умов керування мікрогеометрією поверхонь при абразивній обробці

42. Новиков Ф.В., Анділахай В.А., Кленів О.С., Україна, Харків

Аналітичний підхід до оцінки енергоємності шліфування

43. Новиков Ф.В., Кленoв О.С., Україна, Харків

Моделювання температурних характеристик глибинного шліфування

44. Онищенко А. М., Україна, Харків

Визначення гідравлічних сил в гідравлічному підсилювачі типу «сопло-заслінка-сопло»

45. Патко Д., Такас Дж., Зілагі А., Угорщина, Мишкольц

Динамічні характеристики суперфінішного пристрою нового типу

46. Ремарчук М.П., Ковальова Я.А., Україна, Харків

Визначення навантаження у клиноподібному зазорі при подрібненні матеріалу до порошкоподібного стану

47. Ремарчук М.П., Холодов А.П., Україна, Харків

Забезпечення стабільної роботи силових передач дорожніх машин

48. Севідова О.К., Кононенко В.І., Тітаренко О.В., Україна, Харків

Оцінка якості поверхневого шару полімерних матеріалів з аморфною структурою за енергетичними характеристиками

49. Седач В.В., Морокко І.І., Україна, Харків

Розрахунок ежекційної здатності вільного турбулентного повітряного струменя

50. Седач В.В., Україна, Харків, Мухамад Ширін О., Ірак, Ербіль

Експериментальне дослідження динаміки вихідної ланки пневмопривода на апаратній базі FESTO

51. Симонова А.А., Севідова О.К., Пупань Л.І., Верезуб М.В., Україна, Харків

Оброблюваність металів з об’ємною субмікро- та нанокристалічною структурою

52. Склярова О. В., Україна, Харків

Виготовлення виробів у рамках концепції трьох рівнів генеративних технологій

53. Тітаренко В.Ф., Україна, Харків

Застосування загального підходу до многопараметрического опису виробів, інструментів і процесів зубообробки

54. Третяк Т.Є., Україна, Харків

Зуборізні довбачі неевольвентного формоутворення

55. Турманідзе Р., Грузія, Тбілісі, Дюбнер Л., Німеччина, Магдебург, Кушнаренко О., Німеччина, Магдебург, Гвініашвілі З., Грузія, Тбілісі

Спіральні свердла малих розмірів зі змінним кутом нахилу канавки

56. Холод А.П., Стрельчук Р.М., Руднев А.В., Узунян М.Д., Україна, Харків

Деякі особливості обробки наноструктурних інструментальних матеріалів
Дискусія

СЕКЦІЯ 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Керівник – проф. Єпіфанов В.В., декан факультету транспортного
машинобудування

Секретар – доц. Рогов А.В.


  1. Абляскін О.І., Україна, Харків

Оцінка раціональності способу базування деталей при конструюванні механізмів

2. Абрамчук Ф.І., Кабанов О.М., Майстренко Г.В., Україна,
Харків,

Вибір та обґрунтування підходів до визначення турбулентної швидкості розповсюдження полум’я при згорянні природного газу з добавкою водню в циліндрі двигуна

3. Абрамчук Ф.І., Кузьменко А.П. Україна, Харків

Резерви підвищення економічних і екологічних показників двигунів з іскровим запалюванням за рахунок підвищення ступеня стиску при застосуванні природного газу як моторного палива

4. Альохін В.І., Акімов О.В., Марченко А.П., Україна, Харків.

Наукові основи конструкторсько-технологічного проектування литих деталей поршнів і блок-картерів ДВЗ

5. Білик С.Ю., Парсаданов І.В., Україна, Харків.

Аналіз зміни механічних втрат у діапазоні робочих режимів дизелів з газотурбінним наддувом

  6. Бондаренко О.В., Устиненко О.В., Україна, Харків

Критерії та шляхи оптимізації тривальних коробок передач

7. Бондаренко В.В., Дерев’янчук Я.В., Україна, Харків

Дослідження стану пневматичного гальмового обладнання вантажного рухомого складу

8. Бондаренко В.В., Скуріхін Д.І, Україна, Харків

Контроль технічного стану ходових частин пасажирських вагонів

9. Бондаренко Л.М., Малакей А.М., Виноходова Р.М., Україна, Харків

Методи та моделі для визначення напружено-деформованого стану корпусних елементів бронемашин при врахуванні сил від підвіски

10. Борзилов І.Д., Україна, Харків

Удосконалення системи технічного утримання вагонів для підвищення ефективності їх використання

11. Васильєв А.Ю., Грабовський А.В., Україна, Харків, Шеремет В.М., Україна, Київ

Параметричні моделі силових елементів тепловозних двигунів: методи побудови та організації досліджень

  12. Васильєв А.Ю., Гриценко Г.Д., Україна, Харків, Степанов С.С., Слюсаренко О.І., Шаталов О.Є., Україна, Львів

  Методи моделювання та перспективи підвищення бронезахисту бойових легкоброньованих машин

  13. Великодний В.М., Кузьменко С.І., Україна, Харків

  Формування нагруженності рульових керувань повнопривідних легкових автомобілів середнього класу

14. Веретельник О.В., Веретельник Ю.В., Радченко В.О., Тимченко І.Б., Україна, Харків

Дослідження напружено-деформованого стану шийного відділу хребта з ортезом

15. Веретельник І.О., Україна, Харків

Інтерактивні методи навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

16. Веретельник Ю.В., Костенко Ю.В., Береговий Р.В., Україна, Харків

Розвиток сучасних програмних засобів у навчальному процесі та наукових дослідженнях

17. Веретельник О.В., Веретельник В.В., Україна, Харків

Дослідження різних конструкцій ортезів при ортезуванні шийного відділу хребта

18. Веретельник О.В., Сосніна Ю.К., Україна, Харків, Труфанов І.І. Україна, Запоріжжя

Дослідження механічних і біомеханічних систем з різними характеристиками матеріалів

19. Візняк Р.І., Ловська А.О., Україна, Харків

Дослідження умов експлуатації вагонів в міжнародному залізнично-поромному сполученні

20. Візняк Р.І., Рибін А.В., Україна, Харків

Шляхи підвищення ефективності експлуатації універсальних піввагонів

21. Волонцевич Д.О., Україна, Харків

Оцінка показників динамічності колісних та гусеничних машин і досконалості їхніх трансмісій за критерієм максимального використання потужності двигуна

22. Волонцевич Д.О., Богач В.С., Біляєв С.М., Україна, Харків

Огляд існуючих автономних та інтегрованих навігаційних систем для армійських машин

23. Волонцевич Д.О., Куделя О.О., Україна, Харків

Дослідження масогабаритних параметрів соусних непланетарних автомобільних коробок передач з одним, двома і трьома проміжними
валами

24. Волошин Д. І., Афанасенко І. М., Україна, Харків

Моделювання розвитку тріщин у тяговому хомуті автозчепу СА-3

25. Волошин Д.И., Перешивайлов С.В., Україна, Харків

Модель відмов колісних пар вантажних вагонів

26. Гапонов В.С., Гладищева Є.Ю., Україна, Харків

Забезпечення точності роботи ротора за рахунок статичної та динамічної жорсткостей

  27. Головченко В.І., Поліщук Т.В., Шкода В.А., Полєтун Л.Ю., Україна, Маріуполь

Методи розрахунку елементів механізму нахилу плавильної печі

28. Грабовський А.В., Україна, Харків

Методи дослідження динаміки та визначення навантажень в інерційних вібромашинах

29. Грабовський А.В., Береговий Р.В., Україна, Харків, Барчан Є.М., Україна, Маріуполь

Експериментальне дослідження характеристик міцності в елементах вибивної машини

30. Грабовський А.В., Україна, Харків, Поліщук Т.В., Україна, Маріуполь

Експериментальне моделювання контактної взаємодії складнопрофільних тіл методом контактних відбитків

  31. Гусєв Ю.Б., Україна, Маріуполь, Танченко А.Ю.,
  Ксенофонтов О.О., Україна, Харків

  Жорсткісні та міцнісні характеристики металоконструкцій

  перевантажувачів

32. Дущенко В.В., Україна, Харків

Питання синтезу нових фізичних принципів дії систем підресорювання транспортних засобів

33. Єпіфанов В.В., Бєлов В.К., Веретенніков Є.О., Україна, Харків

Оцінка ефективності модернізації стандартними методами машин, що плавають

34. Єріцян Б.Х., Україна, Харків

Гасіння вертикальних коливань рухомого складу з системою пневмопідвішування з застосуванням паралельним дроселем

  35. Зеленський В.Б., Зарубіна А.О., Сафонова З.С., Храмцова І.Я., Україна, Харків

Динамічна модель ходіння на протезі

36. Зінченко О.І., Україна, Харків

Кінематичний та динамічний аналіз механізму просівання формувальної землі

37. Зюзін Д.Ю., Водолажська Л.Ю., Україна, Харків

Концептуальний проект дизель-поїзда з асинхронним тяговим електроприводом

  38. Кавецький С.М., Гереш Т.В., Україна, Харків

  Синтез планетарних механізмів з двозв’язними колесами з урахуванням кутів зачеплення

39. Каграманян А.О., Україна, Харків

Розробка наукових основ оцінки експлуатаційної ефективності тепловозних двигунів і методів її підвищення

40. Каграманян А.О., Онищенко А.В., Україна, Харків

Методи підвищення експлуатаційної ефективності тепловозних двигунів на холостому ходу

41. Калюжний Н.Н., Любарський Б.Г., Северин В.П., Рябов Є.С., Україна, Харків

Методика вибору оптимальних параметрів устаткування для тягового приводу локомотива з асинхронними тяговими двигунами

42. Кондратенко О. М., Прохоренко А. О., Україна, Харків

Розробка управляючого алгоритму для електронної системи управління паливоподачею дизеля

43. Коноваленко О.Є., Брусенцев В.О., Україна, Харків

Використання в навчальному процесі автоматизованих систем управління

44. Корогодський В.А., Василенко О.В., Україна, Харків

Визначення коефіцієнта залишкових газів у двигуні ДН–4М

45. Крівякін Г.В., Україна, Харків.

Компенсація центробіжних сил у поїздах з кузовами що нахиляються

46. Крівякін Г.В., Редченко О.С., Україна. Харків.

Застосування каткових стендів для випробувань залізничного рухомого складу

47. Кротенко Г.А., Україна, Харків

Розширення номенклатури деталей, що виготовляються холодним видавлюванням

  48. Кудрявцев І.М., Україна, Харків

Розробка та дослідження пневматичного двигуна для моделі кріогенного транспортного засоба

49. Литвин С.М., Швець І.А., Малютін П.В., Україна, Первомайськ

Уточнення термодинамічних параметрів паливного газу в розрахунку робочого процесу газового двигуна

50. Литвиненко О.В., Україна, Маріуполь, Бруль С.Т., Україна, Київ, Васильєв А.Ю., Пономарьов Є.П., Україна, Харків

Реакція елементів корпусів бронемашин на дію ударно-хвильового навантаження

51. Любарський Б.Г., Зюзін Д.Ю., Рябов Є.С., Парфенюк Т.В., Овер’янова Л.В., Україна, Харків

Методика опису магнітних властивостей зубцевого шару реактивного індукторного двигуна

52. Любарський Б.Г., Рябов Є.С., Овер’янова Л.В., Україна, Харків

Математична модель вентильно-індукторного електроприводу

53. Любарський Б.Г., Шамаєва К.Ю., Філатов С.А., Україна, Харків

Методика розрахунку тягового синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів

54. Макаренко Ю.В., Якунін Д.І., Балєв В.М., Маслієв В.Г., Україна, Харків

Комп’ютерні технології у дослідженнях пневматичного підвішування екіпажів залізниць

55. Мартиненко О.В., Україна, Харків

Вдосконалення транспортних засобів за допомогою сучасних комп’ютерних систем

56. Марченко А.П., Шпаковський В.В., Пильов В.В., Україна, Харків

Моделювання температурного стану поршня з низькотеплопровідним поверхневим шаром

57. Марченко А.П., Карягін І.М., Сукачев І.І, Україна, Харків

Вплив температури стінок камери згоряння на процеси випаровування й вигоряння палива в дизелі

58. Марченко А.П., Шпаковський В.В., Пильов В.В., Україна, Харків

Моделювання температурного стану поршня з низькотеплопровідним поверхневим шаром

59. Мешков Д.В., Україна, Харків, Лавріненко В.В. Україна, Київ

Використання п'єзоелектричних двигунів у двигунобудуванні

  60. Мироненко В.І., Гальченко М.О., Україна, Харків

  Математичне модулювання сил, діючих в начісному механізмі трактора

  61. Мірошниченко М.В., Безпалько А.Ю. ,Україна, Харків

  Досвід застосування стендів діагностики транспортних засобів фірми bosch в учбовому процесі

  62. Митропан Д.М., Цибулько В.В., Україна, Харків

  Радіуси повороту мостів шарнірно–зчленованого гусеничного трактора при несталому повороті

63. Мороз В.І., Братченко О.В., Астахова К.В., Україна, Харків

Розробка скінченно-елементної моделі для дослідження НДС розподільних валів форсованих транспортних дизелів

64. Мороз В.І., Братченко О.В., Тіщенко В.С., Україна, Харків

Моделювання навантажень та зносів колінчатих валів локомотивних енергетичних установок

65. Мороз В.І., Павшенко А.В., Україна, Харків

Оцінка експлуатаційної надійності струмознімальних пристроїв моторвагонного рухомого складу

66. Мороз В.І., Фомін О.В., Фомін В.В. Україна, Харків

Удосконалення конструкції напіввагонів дп «УкрСпецВагон» для перевезення вантажів з низькою щільністю

  67. Назарова Н.В., Україна, Харків

Виявлення відказів чутливих елементів вимірника вектору кутової швидкості у системі управління рухом транспортного засобу

  68. Ніконов О.Я., Ярмак М.С., Україна, Харків

Статистичне забезпечення електромагнітної сумісності танкових інформаційно-керуючих систем

  69. Орлов Є.А., Україна, Ізюм, Васильєва Т.О., Україна, Харків

  Числове та експериментальне моделювання напружено-деформованого стану силових рам вагонів і локомотивів

70. Осетров О.О., Україна, Харків

Проблеми та перспективи використання дизельних рослинних палив в Україні

71. Петухов В.М., Україна, Харків

Система контролю БУКС бортовими діагностувальними станціями

72. Підашов В.В., Сладкіх С.О., Україна, Харків

Параметричний синтез систем підресорювання військових гусеничних машин

73. Полив’янчук А.П., Зубов С.В., Украина, Луганськ

Аналіз перспективних методів контролю кількості твердих частинок у відпрацьованих газах дизелів

74. Полив’янчук А.П., Львов С.О., Украина, Луганськ

Підвищення ефективності мікротунелю шляхом регулювання температурного режиму розбавлення відпрацьованих газів дизеля

75. Пильова Т.К., Україна, Харків

Результати збільшення кількості критеріїв оцінки якості покришок автомобілів
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

“Харківський політехнічний інститут”
Факультет військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (історична довідка)
МЕТОДОЛОГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
О. С. МОРДОВЦЕВ, асистент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
М нушко Зоя Миколаївна
Освіта: Харківський фармацевтичний інститут (1971); Харківський державний економічний університет (1995)
Н. М. ВОЛОСНІКОВА кандидат економічних наук, доцент Національного...
Розкрито особливості управління трансакційними витратами інноваційної діяльності. Запропоновано й обґрунтовано систему оціночних...
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти і науки України
Рецензенти: д-р техн наук, проф. /. М. Астрелін (Національний технічний університет України «КПІ»), д-р техн наук, проф. О. Я. Лобойко...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КИЇВ НТУУ "КПІ" 1997 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Університет України «Київський Політехнічний Інститут»
Завдання Довести тотожності теорії множин за допомогою алгебраїчних перетворень
Харківський національний університет внутрішніх справ
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка