Проект «Родина моя єдина» Мета : розглянути з учнями поняття «сім'я»


Скачати 317.18 Kb.
НазваПроект «Родина моя єдина» Мета : розглянути з учнями поняття «сім'я»
Сторінка1/3
Дата01.11.2013
Розмір317.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
Інформаційний учнівський проект «Родина моя єдина»

Мета: розглянути з учнями поняття «сім'я», «шлюб», «сімейні стосунки»; познайомити із

законами України, які регулюють сімейні стосунки, організаціями, які контролюють

та здійснюють захист прав дітей у сім'ї; сприяти формуванню навичок ведення

дискусії щодо моральних і правових аспектів шлюбу неповнолітніх; формувати власне

став­лення до взаємної відповідальності між членами сім'ї, вміння виходити з

конфліктних ситуацій, здатність долати життєві негаразди; акцентувати увагу

учнів на визначенні сімейних цінностей

Очікувані результати: родинні цінності (любов, взаємоповага між членами родини); повага до людей; уміння любити

Завдання проекту:

 • поінформувати аудиторію про важливість обраної проблеми;

 • познайомити присутніх з результатами етапу збору та аналізу інформації;

• розказати про практичну діяльність під час реалі­зації проекту.

Правила подання результатів проекту

 1. Для усних повідомлень відводиться 4—5 хвилин, протягом яких подається найважливіша інформація одного з етапів розв'язання проблеми, використо­вуючи папку документів, демонстраційний стенд.

 2. Під час подання необхідно у загальних рисах оха­рактеризувати зміст демонстраційного стенду або папки документів.

 3. У поданні проекту мають брати участь всі учасни­ки цієї роботи, це буде переконливим свідченням того, що всі учні разом працювали над ним.

 4. Під час виступу можна використовувати наперед приготовані записи, але не бажано ними користу­ватися, відповідаючи на поставлені питання.


Критерії оцінювання проекту

 1. Значущість та актуальність порушених проблем.

 2. Коректність запропонованих методів дослідження і методів обробки отриманих результатів.

 3. Активність учасників проекту відповідно до їх індивідуальних здібностей.

 4. Характер відносин і взаємодопомоги учасників.

 5. Глибина проникнення у проблему.

 6. Уміння аргументувати свої висновки, лаконічність відповідей.

 7. Завершеність. (Чи містить кожний розділ зібраних матеріалів достатньо інформації, необхідної для розв'язання проблеми?)

 8. Зрозумілість. (Чи логічно розміщені матеріали? Чи забезпечує усвідомлення змісту форма подання матеріалів?)

 9. Інформативність. (Чи достовірна інформація? Чи важлива зібрана інформація для розуміння про­блеми?)

 10. Довідність. (Чи використовували учні різноманітні джерела інформації? Чи доповнюють документи основні тези кожного розділу?)

 11. Наочність. (Чи відображають демонстраційні мате­ріали специфіку теми? Чи інформативні вони? Чи є в кожного матеріалу назва?)

 12. Естетичне оформлення результатів виконаного проекту.

Підготовка проекту до презентації

І. Організаційний момент

(Учитель називає тему проекту, мету. Учні обирають завдання, джерела літератури, які знадобляться для роботи.) Термін проекту – три тижні

II. Обробка зібраних матеріалів і підготовка їх до подання

ІІІ. Подання результатів проекту
За бажанням учні об'єднуються в пари, групи або працюють індивідуально.

Завдання для груп

І. Група «Естети»

Тематичні питання і завдання:

- оформлення класної кімнати (квіти, дошка, родовідні дерева, виставка літератури), епіграфи, вислови про родину, музичне оформлення ..

ІІ. Група «Теоретики»

Тематичні питання:

 • Родина – від слова «рідні». (Робота із тлумачним словничком. Бліц-опитування)

 • Що таке сім'я? Роль та функції сім'ї в житті людини.

 • Усі щасливі сім’ї щасливі однаково.

 • Кожна нещаслива родина нещасна по-своєму.

 • Міцна родина – міцна країна.

ІІІ. Група «Правознавці»

Тематичні питання і завдання:

 • Сім’я в сучасному світі

 • Найважливіші функції сім’ї: репродуктивна, господарсько-споживацька, виховна і відновна

 • Шлюб. Витяг із Сімейного кодексу України

 • Вирішення ситуативного завдання

ІV. Група «Дослідники»

Тематичні питання і завдання:

 • 3.1 Дослідження свого родоводу, презентації родовідних дерев

 • 3.2 «Що робити, щоб були злагода, щастя і радість?» (Відповіді знайти з народних джерел)

 • 3.3 Скласти кросворд про сім’ю, зібрати каталог «Ми радимо прочитати, подивитися усією сім’єю…»

 • 3.4 Сторінками класичної літератури… Родина Кайдашів Нечуя-Левицького (презентації учнівських проектів)

 • 3.5 Презентація «Сімейний альбом»»


Після презентації та обговорення напрацьованого матеріалу запропонувати учням написати статтю до місцевої газети.

Представлення матеріалів дослідження може виконуватися в різних формах: виступи перед учнівським колективом; видання правового шкільного журналу; стаття в газеті.

Завершальний етап — рефлексія. Його мета — самоо­цінка учнями своєї діяльності. Школярі усвідомлюють свої досягнення і виявляють нерозв'язані питання. Обговорюють труднощі, які виникли під час збору та обробки інформації, роботи з партнерами, розглядають шляхи подолання цих труднощів. Аналізують, де вони змогли виявити свої творчі здібності, а де — ні та чому.
ХІД ПРОЕКТУ Класна кімната оформлена згідно теми . Лунають музичні записи

Учитель. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про найдорожче у житті кожної людини – про сім’ю. (Слайд №1) «Родина моя єдина» - так називається наш проект. Епіграфом зустрічі дозвольте взяти слова Дмитра Білоуса (слайд №2)

На світ білому єдине, Як і Дніпрова течія, Домашнє вогнище родинне, Оселя наша і сім'я. В щасливі і в сумні години, Куди б нам не стелився шлях, Не згасне вогнище родинне В людських запалених серцях.

Мета нашої зустрічі (слайд №3) - розглянути поняття «сім'я», «шлюб», «сімейні стосунки»; познайомитися із законами України, які регулюють сімейні стосунки, організаціями, які контролюють та здійснюють захист прав дітей у сім'ї; формувати власне став­лення до взаємної відповідальності між членами сім'ї, вміння виходити з конфліктних ситуацій, здатність долати життєві негаразди; акцентувати увагу на визначенні сімейних цінностей.

(Слайди №4, № 5 – що таке сім’я))

Сім'я відіграє велику роль у сучасному суспільстві. Вона є первинним осередком соціальних груп, класів, які утворюють соціальну структуру будь-якої держа­ви. Життя більшості людей так чи інакше пов'язане із сім'єю — своєрідним мікросвітом, де з'єднуються складні економічні, політичні, психологічні, ідеоло­гічні, фізіологічні та інші соціальні проблеми. Будучи залежним від економічного стану країни, від політики, рівня культури, сімейне життя впливає на станови­ще національної економіки, політичних подій країни. Вивчення сім'ї, шлюбу має глибоке практичне значен­ня, воно є важливою передумовою розуміння багатьох процесів, які відбуваються в суспільстві.

 • Які люди є найважливішими в нашому житті?

 • Чому ми потрібні одне одному?

 • Чи важливо знати історію свого роду?

 • Що треба робити, щоб у сім’ї були злагода, щастя і радість?

 • Що ви порадили б своїм друзям?

На ці та інші питання ми знайдемо з вам відповіді сьогодні. А щоб результат нашого проекту був відмінним, учні класу розділилися на творчі групи. У нас працювали «Естети», «Теоретики», «Правознавці» та «Дослідники». Роботу першої групи ми вже з вами частково бачимо зараз, вони займалися оформленням кімнати, добором музики…Усі групи прозвітують про результати їхньої роботи, досліджень.

А розпочнемо ми з «Теоретиків» (Слово теоретикам – додаток 1) (Слайд № 6)

Питання до теоретиків

 • На яких основах (яких цінностях) слід будувати родину сьо­годні, щоб вона не була нещасливою?

 • Як долати родинні труднощі? Як виходити з нещасливих ста­новищ?

 • Висловіть своє ставлення до назви тематичного питання.

 • Чи був правий Лев Толстой у своєму твердженні щодо нещас­ливих родин (відповідь обґрунтуйте)?

 • Що може зробити держава, щоб родини в країні були міц­ними?

 • Чи повинна держава взагалі дбати про міцність родин своїх громадян?

Тематичні питання:

 • Родина – від слова «рідні». (Робота із тлумачним словничком. Бліц-опитування)

 • Що таке сім'я? Роль та функції сім'ї в житті людини.

 • Усі щасливі сім’ї щасливі однаково.

 • Кожна нещаслива родина нещасна по-своєму.

 • Міцна родина – міцна країна.

Родина (із тлумачного словника) — група людей, що склада­ється з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом; рід, покоління

Рідні (із тлумачного словника) — які мають кровну спорід­неність, кровний зв'язок; які перебувають у шлюбі (чоловік сто­совно дружини й навпаки).

Усі щасливі родини щасливі однаково (слайд№7)

Щастя (із тлумачного словника) — стан цілковитого задово­лення життям; відчуття глибокого вдоволення та безмежної ра­дості; добробут, щасливе життя.

Висловіть своє ставлення щодо поняття «щастя» з точки зо­ру кожного із значень.

Кожна нещаслива родина нещасна по-своєму

Нещастя (із тлумачного словника) — нещаслива пригода, подія, що завдає кому-небудь страждання; лихо; джерело лиха, страждань, неприємностей.

 • У чому причини нещастя сучасних родин?

 • Як ви ставитеся до розлучень? Чи є це виходом із скрутних становищ?

 • Чи призводить родинне нещастя до горя?

Міцна родина міцна країна

Родина (із тлумачного словника) — рід, покоління.

 • Чи впливають міцні покоління на міцність країни, держави? Якщо так, то яким чином?

Родина (із тлумачного словника) — рідна сторона, Батьків­щина.

 • Чи погоджуєтеся ви з назвою тематичного питання? (відпо­відь обґрунтуйте)

Бліц-опитування

 • Ті, хто перебувають у спорідненні між собою…(Рідня, родичі)

 • Чоловік по відношенню до своїх дітей…(батько)

 • Жінка по відношенню до своїх дітей… (мати)

 • Хлопчик по відношенню до своїх батьків…(син)

 • Дівчинка по відношенню до своїх батьків..(донька)

 • Рідні (кровні) хлопчик і дівчинка, одного батька – матері по відношенню одне до одного…(брат і сестра)

 • Батько прадіда, батькового або материного діда…(Прапрадід).

 • Мати батькової або материної мами... (Прабабуся)

 • Батькова або материна мама... (Бабуся)

 • Син сина або доньки…(онук)

 • Материн або батьків тато.. (дідусь)

 • Донька сина або доньки… (онучка)

 • Батько чоловіка..(свекор)

 • Батько дружини…(тесть)

 • Мати дружини…(теща)

 • Мати чоловіка…(свекруха)

 • Батьки дружини по відношенню до батьків чоловіка…(свати)

 • Брат чоловіка..(девер)

 • Сестра чоловіка…(золовка)

 • Брат дружини..(шурин)

 • Сестра дружини…(своячениця)

 • Чоловік доньки, сестри, золовки…(зять)

 • Дружина сина по відношенню до родичів його родини.. (невістка)

 • Хлопчики (дівчатка) по відношенню до тітки або дядька ..(племінники)

 • Сестра батька або матері по відношенню до дітей…(тітка)

 • Брат батька або матері по відношенню до дітей…(дядько)


Учитель. Я дякую теоретикам за цікаву корисну інформацію, а ми з вами зараз розглянемо тематичні питання, над якими працювали правознавці

Отже, які це питання?

«Правознавці» розглядали питання: (Слайд № 8)

- Сім’я у сучасному світі

- Найважливіші функції сім’ї: репродуктивна, господарсько-споживацька, виховна і відновна

- Шлюб. Витяг із сімейного кодексу України

В юридичній науці (слайд 9) сім'єю називають людей, які разом живуть, пов'язані загальним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Сім'я утворюється в результаті укладання шлюбу, усиновлення, на основі кровної спорідненості та інших підставах, які не суперечать закону і моральним засадам суспільства.

Найважливішими функціями сім'ї є (слайд №10): репродуктивна, господарсько-споживацька, виховна і відновна.

Репродуктивна функція включає відтворення в дітях чисельності батьків, тобто бере участь у кількісному та якісному відтворенні населення. Можна сказа­ти, що це найважливіша функція. Адже щоб через 24—30 років населення нашої країни було не менше ніж зараз, необхідно, щоб дітей у родині було не мен­ше, ніж батьків. Бажано навіть більше, оскільки іноді двоє дітей з тих або інших причин не завжди відтво­рюють своїх батьків. У цілому 1000 чоловік населення, що складається із сімей, що мають двох дітей, через 25—30 років утрачають третину своєї чисельності, тож, за статистикою, для відтворення населення Украї­ни, треба, щоб приблизно 50 % сімей мали 3 дітей. На сьогодні внаслідок переважання міського способу життя, збільшення зайнятості жінок, важкого еконо­мічного стану народжуваність падає. Звичайно, варто відзначити і зв'язок загальної кількості розлучень та абортів. Таким чином, може виявитися, що на двох пенсіонерів припадатиме один працівник. З цієї точки зору держава зацікавлена у збільшенні багатодітних сімей, створенні для них певних пільг. Але, дивлячись на це інакше, зокрема з позицій тенденції збільшення народження у багатодітних сім'ях дітей з патологія-ми, перенаселення через обмеженість ресурсів, збіль­шення непрацюючого населення та інших чинників, можна припустити, що на сучасному етапі збільшення народжуваності і багатодітних сімей не є позитивним.

Господарсько-споживча функція сім'ї охоплює різні аспекти сімейних стосунків. Це ведення домашньо­го господарства, дотримання домашнього бюджету, управління сім'єю, проблема жіночої праці.

Виховна функція. Сім'я як первинний осередок є вихов­ною колискою людства. У сім'ї головним чином вихо­вуються діти. У сім'ї дитина набуває перших трудових навичок. У неї розвивається вміння цінувати і пова­жати працю людей, там вона набуває досвіду турботи про батьків, рідних і близьких, учиться розумно використовувати різні матеріальні блага, накопичує досвід спілкування з грошима.

Кращий приклад — це приклад батьків. У більшості випадків діти є віддзеркаленням батьків. Звичайно ж, виховна функція на цьому не вичерпується. Можна говорити і про самовиховання у сім'ї.

Відновна функція сім'ї полягає в підтримці здоров'я, життєвого тонусу, організації дозвілля і відпочинку, сім'я стає оздоровчим середовищем, де будь-який член сім'ї має право сподіватися на дбайливе ставлення рід­них і близьких. Для цього потрібна не тільки етично-психологічна підготовка, але й дотримання режиму праці і відпочинку, режиму споживання їжі та ін.

Організація дозвілля відіграє велику роль у відновлен­ні. Дозвілля служить засобом відновлення фізичних і духовних сил людини. Часто дозвілля відбувається у кожного по-своєму. Хтось дивиться телевізор, слухає музику і т. д., це є пасивним відпочинком. Людина потребує активного відпочинку — подорожі, прогу­лянки. Це приносить більше здоров'я для сім'ї у ціло­му і кожному з її членів.

Стосунки між членами сім'ї називаються сімейними. Сімейні стосунки регулюються нормами сімейного права. Ці норми містяться у Конституції України, Сімейному кодексі України, міжнародних докумен­тах. Сімейні стосунки регулюються також традиціями, мораллю, звичаями та релігією.

(Слайд № 11) У статті 16 Загальної декларації прав людини написа­но, що «сім'я є природним та основним середовищем суспільства. Чоловіки і жінки мають право... заснувати сім'ю». У статті 51 Конституції України написано, що «сім'я, дитинство, материнство та батьківство охоро­няються державою».

На сімейні стосунки впливають не тільки правові норми, але й традиції та релігійні розпорядження. Недаремно стосунки між дітьми і батьками називають вічним питанням. Про­те саме ці стосунки впливають на характер, погляди, життєву позицію людини, яка зростає, допомагають їй стати гармонійною та цілісною особистістю або перешкоджають її розвитку. Дітям потрібно знати, що ст. 152 Сімейного кодексу України (слайд №12) гарантує: «Право дитини на добре батьківське виховання забезпечуєть­ся системою державного контролю, що встановлене законом. Дитина має право опиратися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків стосовно неї. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органів опіки державної влади, до органів місцевого самоврядування, до місцевих суспільних організацій. Дитина має право звернутися з метою захисту своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла 14 років».

Більшість людей уважають, що не потрібно втручати­ся в сімейні стосунки. Але якщо дитині необхідний захист від батьків, тоді держава зобов'язана втрути­тися та надати захист прав та інтересів дитини. Суд має право позбавити батьків їхніх батьківських прав (ст. 165 Сімейного кодексу України). (Слайд №13) Батьки, позбав­лені батьківських прав, не звільняються від обов'язку утримувати своїх дітей. Якщо батьки усвідомили свою помилкову поведінку щодо дитини, суд може віднови­ти їхні батьківські права.

(Слайд № 14 ) Окрім суду, органів опіки, на захист дитини у складних ситуаціях стають Служба у справах непо­внолітніх, державні соціальні служби, які існують при місцевих державних адміністраціях, суспільні органі­зації, що займаються проблемами захисту прав дітей.
  1   2   3

Схожі:

Матусю,ти жiночка єдина, Чому немає сльоз в моїх очах?
Коли в душi лише ганьба. Батьківщина моя, Життя i серце, це таємно, Ти родина моя
Сценарій родинного свята «Ми всі одна сім’я – єдина ми родина!»
...
Конкурс «Хата моя, рідна хата»
Ми зібралися з вами на свято родини. Родина, сім'я – найдорожче для кожного. Людина робить свої найперші кроки, звідси вона виходить...
Тема: Моя сім’я – школа добра Мета
Мета: поглибити знання дітей про сім’ю, про основні обов’язки членів сім’ї – кожен член великої родини повинен дбати про красу, чесність...
Проект «Мій клас – моя родина»
Саме від цього залежить наше ставлення до дитини, наше бачення виховання та навчання маленької Людини з її чеснотами та недоліками,...
Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів Мета
Мета: сформувати уявлення про програму як автоматизовану інформаційну систему; розглянути складові програми; ввести поняття об'єкта,...
Тема. Родина Мета
Обладнання: підручники, роздавальний матеріал, дерева родоводу, дерево родина-школа, аудіозапис
Уроки 37-38 Тема. Коло
Мета. Повторити поняття коло, круг і їх елементи, вве­сти поняття дотичної до кола і розглянути її властивості
Тренінгове заняття на тему
Мета: розкрити поняття «неповна сім’я»; дати зрозуміти основні функції матері та батька; показати негативний вплив монобатьківської...
Тема. Об’єкти та інформаційні системи Мета
Мета: ознайомити учнів зі структурою інформаційної системи. Сформувати поняття учнів про Інформатику як науку та галузь діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка