План-конспект заняття з трудового навчання студента


Скачати 188.52 Kb.
НазваПлан-конспект заняття з трудового навчання студента
Дата25.10.2013
Розмір188.52 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Інформатика > План-конспект
План-конспект заняття з трудового навчання

студента Гриценко Ярослави Геннадіївни

(П.І.Б. студента)
До проведення заняття допущений з оцінкою плану-конспекту:
вчитель____________________ методист______________________

(оцінка)(підпис П.І.Б.) (оцінка) (підпис П.І.Б.)
Оцінка проведеного заняття:
вчитель____________________ методист______________________

(оцінка) (підпис П.І.Б.) (оцінка) (підпис П.І.Б.)
Дата_____1.02_______________ Клас____9 Б_____________________
Модуль: інваріативний «Проектування та виготовлення комплексного виробу»
Тема уроку: Проектування та виготовлення комплексного виробу.
Зміст уроку:

1. Теоретичні відомості: Визначення завдань проекту. Міні маркетингові дослідження.Пошук інформації, її аналіз відповідно до поставлених завдань.

2. Практична робота: Пошук інформації та її аналіз для проекту. Визначення завдань проекту.
Мета уроку:

Н.: сформувати знання про завдання проекту, пошук інформації, її аналіз відповідно до поставлених завдань; навчити визначати завдання проекту, шукати інформацію і аналізувати її.

В.: виховати в учнів культуру праці.

Р.: сприяти розвитку виділяти головне та аналізувати.

П.: ознайомити учнів з умовами отримання професії швачки.
Об’єкти праці: Моделі-аналоги.
Дидактичні засоби:

підручник (навчальний посібник): Гнеденко О.П. Трудове навчання 9 клас. Обслуговуючі види праці/ О.П. Гнеденко, Т.С. Мочача, Н.Г. Левченко.- Київ: Педагогічна думка, 2008.- 256с.

кіно-, відео- діафільми (КВФ):

мультимедійні засоби (МЗ):

робочий зошит;

додаткова література (словники, довідники): Коберник О. М. Технології. 10 клас./ О.М.Коберник та інші. – Київ: Літера ЛТД, 2010. – 160 с., Журнали Burda №5/2012, 6/2012, 9/2012, «Шьём, вышиваем, вяжем» 2013-1, інтернет-матеріали з моделями-аналогами: http://vyazannya.org.ua, http://vishivanka.net. ua, http://secondstreet.ru .

плакати (П):

таблиці (Т):

макети, моделі, муляжі (М):

натуральні об’єкти (НО):

навчально-технічна документація (НТД):

технологічні карти (ТК):

інструкційні карти (ІК):

інструкційно-технологічні карти (ІТК):

інформаційні карти (ІФК):

зразки об’єктів праці: моделі-аналоги; проект.

зразки повузлової обробки виробів:

матеріали для контролю знань і вмінь учнів:

картки-завдання:

тести: профорієнтаційні тести: бланк відповідей «ДДО» (Додаток А)

кросворди, шаради, доміно тощо:
Обладнання, інструменти, матеріали:

майстерня (кабінет) трудового навчання з обробки текстильних матеріалів;

обладнання (верстаки, верстати, машини тощо):

інструменти, прилади, пристрої: олівці, ручки, ластик.
Трудові дії, прийоми та операції: Пошук інформації та її аналіз для проекту. Визначення завдань проекту.
Методи навчання: розповідь і пояснення вчителя, бесіда, опитування, демонстрація, практична робота.
Форми організації пізнавальної діяльності учнів:

 • фронтальна - вивчення нового матеріалу, мотивація навчальної діяльності, вступний інструктаж ;

 • групова - повторення раніше вивченого матеріалу, закріплення нового матеріалу, практична робота, біжучий інструктаж.


Словникова робота: міні маркетингові дослідження.
Тип уроку: Комбінований.
План уроку:

I. Організаційний момент. ______________________________________1 хв.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу. ________________________3 хв.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів. __________________1 хв.

IV. Вивчення нового матеріалу. ___________________________________9 хв.

V. Закріплення нового матеріалу. _________________________________2 хв.

VI. Практична робота.

VI.1.Вступний інструктаж. _______________________________________4 хв.

VI.2.Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя. ______ 20 хв.

VI.3.Заключний інструктаж. ______________________________________3 хв.

VII. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговим.

VIII. Підведення вчителем підсумків заняття. _______________________2 хв.
Хід і зміст уроку:

І. Організаційний момент – 1 хв.

1)Введення учнів у майстерню до дзвінка вдягнутих у спецодяг;

2)Перевірка присутності учнів за рапортом чергового;

3)Перевірка підготовки учнів до заняття та організації їх робочого місця (наявність зошита, підручника, олівця, ручки, наявності спецодягу).
ІІ. Повторення раніше вивченого матеріалу – 3 хв.

Фронтальне опитування:

 1. Що таке автоматизація?

 2. Які є види автоматизації?

 3. Що являє собою кожен вид?

 4. Наведіть приклади використання роботів, автоматів у виробництві, у побуті.


ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів – 1 хв.

Ви вже багато раз чули про проект і навіть виконувати його в попередніх класах. Сьогодні на уроці ми повторимо і дізнаємось нове про даний вид роботи, адже проект розвиває в нас дизайнерські, економічні та інші характеристики, які нам допоможуть у майбутньому.
VІ. Вивчення нового матеріалу – 9 хв.

Тема уроку записана на дошці. Учні записують її в зошит. На сьогоднішньому уроці ми вивчимо як визначати завдань проекту, вивчимо поняття «міні маркетингові дослідження».Виконаємо пошук інформації, її аналіз відповідно до поставлених завдань.
План:

 1. Проектування.

 2. Сутність та види інформації.

 3. Аналіз отриманої інформації.

4. Умови отримання професії швачки.

1. Проектування:

Розповідь: Проектування як особливий вид діяльності відомий тисячі років. Будь –який проект – це спочатку ідея чи задум, і лише потім – план його реалізації та власне практична реалізація. При цьому не виключені помилки у проектуванні і реалізації проекту як простого, так і вартістю у мільярди доларів. Відомо, що американські вчені при проектуванні польоту космонавтів на Місяць випадково виявили в бібліотеці Конгресу США стару невеличку книжку-брошуру українського інженера і винахідника Юрія Кондратюка , що примусило їх терміново замінити схему польоту на Місяць на більш вдалу, придуману Кондратюком у віці 17 років ще у 1914 році. Інколи проект і його реалізація бувають невдалими, тоді інженери і конструктори часто говорять, що невдалий результат – теж результат, але проміжний.

Під запис: Проект - це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум чи план створення матеріального об’єкта, різного роду теоретичних продуктів. Проект неможливий без творчої діяльності.

Під запис: Проектування – діяльність , під час якої обґрунтовується й розробляється проект.

Розповідь: Проектування і конструювання – різні поняття, хоча проектування включає конструювання.

2. Сутність та види інформації.

Розповідь: Коли перед дизайнером (конструктором) постає завдання з вив­чення досліджуваної проблеми, йому необхідно визначити джере­ла, до яких він буде звертатись у першу чергу.

Отже, розглянемо інформацію як провідний ресурс проекту, відповідні джерела інформації та засоби і прийоми її пошуку.

Термін «інформація» в середині ХХ століття ввів К. Шеннон відносно до теорії передачі кодів, яка отримала назву «Теорія ін­формації». У наш час зміст цього терміна отримав більш глибоке природничо-філософське значення. Така трансформація — у спри­йнятті людиною — поняття «інформація» стала наслідком необхід­ності переосмислення технологій трансляції та ретрансляції, спри­йняття і перетворення того, що має загальну назву — інформація.

Під запис: Інформацію (від лат. informatio — повідомляти) визначають як будь-яке повідомлення про будь-що, теоретичні відомості, значен­ня певних показників, що є об’єктами збереження, обробки та пе­редачі, які використовуються в процесі аналізу певних (економіч­них, технологічних, політичних тощо) рішень.

Під запис: Усе інформаційне середовище поділяється на три типи джерел інформації:

• документ;

• людина;

• предметно-речове середовище.

Розповідь: Людина є ключовою ланкою в системі інформаційних джерел. Може розкрити велику за обсягом та цікаву інформацію зі сфери знань та власного досвіду використання цих знань на практиці.

Під предметно-речовим середовищем розуміють оточення, що поруч із вами. Предмети та речі інколи можуть розповісти не мен­ше ніж людина.

Під запис: Під час роботи над проектом важливо знати, де шукати потріб­ну інформацію. У зв’язку з цим розрізняють такі найбільш поши­рені шляхи пошуку інформації:

• вивчення бібліотечного каталогу;

• за допомогою пошукових систем в Інтернеті;

• у довідковому апараті лінгвістичних енциклопедій. У них після статті на визначені теми дається список літератури;

• комунікативний — можливість отримати необхідну консуль­тацію вчителя, фахівця тієї галузі, яка є близькою до теми проекту.

3. Аналіз отриманої інформації.

Розповідь: Аналіз у роботі дизайнера, конструктора — це метод наукового дослідження виробів.

Аналіз, класифіка­ція виробу проектування чи його аналогів — це трудомісткий про­цес розумової діяльності, який спрямований не лише на позитивні чи негативні сторони конструкції виробу, а й ураховує всі аспекти роботи над виробом: від його форми та кольору до реклами як про­дукту певної торгівельної марки.

Під запис: Тому під час аналізу дизайнер дає відповідь на запитання, що стосуються не лише того, що було чи що є, а й більш докладно визначає, які власне є потреби у вдосконален­ні об’єкта проектування за такими напрямками, як:

- предметний (художня цінність виробу, нові конструктивні елементи чи функції, форма, колір, конструкційний матеріал, із якого виготовляється виріб);

- виробничий (технологічність об’єкта, автоматизація під час виготовлення, низька матеріало- та енергоємність виготовлення, уніфікація тощо);

- експлуатаційний (надійність, зручність в обслуговуванні тощо);

- торговельний (транспортування, тара чи упаковка до виро­бу, товарний вигляд, реклама на упаковці тощо).

Дизайнер зобов’язаний аналізувати всі об’єкти власної творчої роботи — від загальних попередніх міркувань, до того, як почнеть­ся процес проектування, на всіх етапах проектування та виготов­лення виробу і навіть після того, як виріб випущено в серійне ви­робництво.

4. Умови отримання професії швачки.

Розповідь: Як ви знаєте основною ланкою при виготовлення будь-якого виробу за допомогою проекту є швачка.. З умовами праці фахівців, змістом, характером даної професії Вас ознайомили в попередніх класах. А зараз ми дізнаємось всі навчальні заклади, які проводять набір на навчання даної професії. Також отримаємо певну інформацію про предмети, які потрібно знати для вступу в даний навчальний заклад, які документи та сертифікати потрібно надавати.

Дану професію найчастіше отримують у технікумах: на базі 9 класів – 3 роки навчання, з отриманням повної загальної середньої освіти; на базі 11 класів – 1 рік навчання. Для оволодіння даною професією необхідна добра підготовка з анатомії й фізіології людини, математики, креслення, малювання, хімії, фізики та трудового навчання. В перспективі можна вивчитись на кравця та закрійника.

Навчання по професії «Швачка» включає вивчення таких предметів: спецтехнологія, обладнання швейних підприємств, матеріалознавство, креслення і спецмалювання, основ трудового та цивільного права та основ ринкової економіки.

Навчання проводиться в формі лекцій, лабораторно-практичних занять та виробничого навчання. Матеріали до курсу підібрані відповідно до програми та навчального плану.

Теоретичне і виробниче навчання направлене на формування в учнів технічного мислення, вміння застосовувати отримані знання в виробничих умовах, на розвиток здібностей та потреби до самоосвіти.

При вивченні програмного матеріалу в ході теоретичного і практичного навчання учням прищеплюються навички якісного виконання робіт, ефективного використання часу, економної витрати матеріалу, бережливого ставлення до інструментів та обладнання; учні навчаються раціональним прийомам і методам праці, систематично доповнюють відомості про нове обладнання та більш досконалі технологічні процеси.

Для проведення занять використовується кабінет спецтехнології для підготовки швачок. Практичні роботи проводяться в швейному цеху. Виробниче навчання проводиться індивідуально згідно графіка на робочому місці швачки на базових підприємствах.

Учні, які повністю пройшли теоретичне і практичне навчання, складають екзамени на початковий кваліфікаційний розряд. Після успішного складання кваліфікаційного іспиту і самостійного виконання кваліфікаційної (пробної) роботи учням видають посвідчення установленого зразка.
V. Закріплення нового матеріалу - 2 хв.

Закріплення нового матеріалу проводжу за допомогою методу «Ланцюжок». Задаю питання одному учневі, він а нього відповідає. Далі той самий учень вигадує своє питання і задає його своєму однокласнику, якого він вибирає.

1.Що таке проектування?
VІ . Практична робота: «Визначення завдань проекту. Пошук інформації та її аналіз для проекту»
VІ.1. Вступний інструктаж – 4 хв.

Повідомляю тему практичної роботи: «Визначення завдань проекту. Пошук інформації та її аналіз для проекту».

Демонтрую учням альбоми, які потрібно буде їм виготовити зі зразками матеріалів та інструментів. Кожному учню роздається проект (Додаток Б) в якому учні повинні виконати перший етап проктування: організаційно-підготовчий.

Проводжу інструктаж з техніки безпеки, в якому розповідаю про підготовку до роботи, організацію робочого місця, дотримання правил безпеки праці.

Розповідаю про характерні помилки, які вони можуть допустити при виконанні практичної роботи: при доборі інформації та моделей-аналогів потрібно будти дуже уважним, також потрібно не перебільшувати і не зменшувати своїми можливості по виконанні виробу.

Для виконання даного завдання учням дається 20 хв.

Розповідаю про критерії оцінювання: усе залежить від кількості правильних відповідей та уміння пояснити учнями мотиви вибору того чи іншого виробу: 10-12 – відповідь дається чітко без помилок, помітне досить високе розуміння матеріалу, висловлення власної думки з даного питання; 7-9 - чітке засвоєння матеріалу учнями, можливі деякі незначні неточності у відповіді; 4-6 - розуміння основних понять попередньої теми, можливі помилки чи неточності у відповіді, 5-1 – учень не зрозумів даної теми і немає поняття про матеріали, які будуть використовуватись.

Проводжу з дітьми профорієнтаційну роботу: роздаю дітям диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО). Роздаю їм бланки (Додаток А). І пояснюю правильність виконання даного опитувальника: Припустимо, що пiсля вiдповiдного навчання Ви зможете виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо Вам доведеться вибирати тiльки одну з двох можливостей, що Ви виберете? В запропонованому "Бланку вiдповiдей ДДО" Вам необхідно дати вiдповiдi на поставленi запитання. При вiдповiдi на запитання необхiдно кожний раз запитати себе: "Подобається менi заняття, про яке говориться у першiй частинi запитання чи нi?". Довго роздумувати не потрiбно, краще покластися на перше, безпосереднє почуття".

Для оцiнювання проходить наступним чином: "Якщо заняття Вам скорiше подобається, нiж не подобається - поставте у вiдповiднiй клiтинцi знак "+". Якщо подобається - два плюси "++", якщо дуже подобається - три плюси "+++". Якщо скорiше не подобається, нiж подобається - один мiнус "-", якщо не подобається - два "--", а якщо дуже не подобається три мiнуси "---". Подiбним чином необхiдно запитувати i про заняття, що записане в другiй половинi питання.

Видаю завдання для практичної роботи і розподіляю учнів за робочими місцями (парами).
VІ.2. Самостійна робота учнів та інструктаж вчителя - 20 хв.

Самостійна робота учнів.

1) завдання складається з 2-х частин: 1) учням потрібно підібрати завдання та проблему, які вони повинні вирішити при виконанні даного проекту; 2) перед учнями лежать джерела інформації (книжки, журнали, та ін..), які їм роздав вчитель і ті, що вони самі знайшли вдома. Вони повинні підібрати 3-4 моделі аналоги виробів, які вони б хотіли виконати;

2) форма організації праці учнів – фронтальна.

Інструктаж вчителя.

1)Підхожу до кожної парти, контролюю роботу кожного учня і даю короткі вказівки, щодо правильності виконання завдання.

2) Зміст цільових обходів робочих місць учнів:

1-й обхід: перевіряю правильність організації робочого місця і початку роботи;

2-й обхід: перевірка на розуміння послідовності виконання роботи: підготовка до початку роботи;

3-й обхід: перевіряю правильність виконання роботи та даю підказки;

4-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю та поправка неточностей при виконанні роботи;

5-й обхід:перевірка правильності та вказівки щодо виконання;

6-й обхід: перевірка правильності та вказівки щодо закінчення.

Постійно слідкую за виконанням учнями правил безпеки праці та виробничої санітарії.

Оголошення про закінчення виконання роботи. Прийом та попередня оцінка.
VІ.3. Заключний інструктаж - 3 хв.

 1. Підведення підсумків роботи: сьогодні при виконанні практичної роботи ми підібрали завданні, які ви вирішите в процесі виготовлення Ваших проектів та моделі-аналоги виробів, які ви будете виконувати.

 2. Виношу на колективний розгляд найкращу роботу, вказую на характерні помилки.

 3. Повторюю причини появи помилок і способи їх усунення.


VІІ. Прибирання робочих місць (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговим.
VІІІ. Підведення вчителем підсумків заняття – 2хв.

1)Підведення підсумків заняття. На цьому уроці ми вивчили які інструменти та матеріали ми будемо використовувати для пошиття іграшки, також пригадали правила техніки безпеки, а на практичній роботі ми підібрали інструменти та матеріали для м’якої іграшки.

2)Об’єктивно оцінюю роботи учнів і виставляю оцінки в класний журнал.

3)Повідомлення змісту наступного заняття: Вибір конструкційних матеріалів: тканина, пряжа, шнур, нитки, деревина, метал, пластмаса, шкіра, глина, камінь тощо, можливе їх поєднання.

А на практичні роботі ми підберемо конструкційні матеріали та інструменти.

Додаток А

БЛАНК ЗАПИТАНЬ "Д Д О ".

А

Б

1.

Доглядати за тваринами.

Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати).

2.

Допомагати хворим людям.

Складати таблицi, схеми, програми обчислювальних машин.

3.

Слiдкувати за якiстю книжкових ілюстрацiй, плакатiв, художнiх листiвок, грамплатiвок.

Слiдкувати за станом, розвитком рослин.

4.

Обробляти матерiали (деревину, тканину, метал, пластмасу).

Доводити товар до споживача (рекламувати, продавати).

5.

Обговорювати науково-популярні книжки, статті.

Обговорювати художнi книжки (або п’єси, концерти).

6.

Вирощувати молодняк (тварин будь-якої породи).

Тренувати товаришiв (або молодших) у виконанні будь-яких дій (трудових, навчальних, спортивних).

7.

Копiювати малюнки (або настроювати музичний інструмент)

Управляти яким-небудь вантажним (підйомним або дорожнiм) засобом - трактором, тепловозом.

8.

Повiдомляти, роз'яснювати людям потрібнi їм вiдомості (в довідковому бюро, на екскурсії).

Художньо оформлювати виставки (або приймати участь у пiдготовці п’єс, концертів).

9.

Ремонтувати речi, вироби (одяг, техніку, примiщення).

Шукати та виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках.

10.

Лiкувати тварин.

Виконувати обчислення, розрахунки.

11.

Виводити новi сорти рослин

Конструювати, проектувати новi види промислових виробiв (машини або одяг, будинки, продукти харчування).

12.

Розбирати суперечки, сварки між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати.

Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевiряти, приводити до порядку).

13.

Спостерiгати, вивчати роботу гуртків художньої самодiяльностi.

Спостерiгати, вивчати життя мiкробів.

14.

Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати.

Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, ударах, опiках.

15.

Складати точнi звiти про явища, події, об’єкти, якi спостерiгаються i вимірюються.

Художньо описувати, вiдтворювати події, які спостерігаються або уявляються.

16.

Робити лабораторнi аналiзи в лікарні.

Приймати, оглядати хворих, вести бесіду з ними, призначати лiкування.

17.

Фарбувати або розписувати стіни приміщення, поверхні виробу.

Здiйснювати монтаж будiвлi або складання машин, приладiв.

18.

Органiзовувати культпоходи однолітків або молодших (в театри, музеї), екскурсії, туристичнi походи.

Грати на сценi, приймати участь в концертах.

19.

Виготовляти за кресленнями деталі або вироби (машини, одяг), будувати будівлі.

Займатися кресленням, копіюванням креслень, карт.

20.

Вести боротьбу з хворобами рослин, з шкідниками лiсу, саду.

Працювати на клавiшних машинах (друкарськiй машинi, телетайпi, набірнiй машинцi та iн.).


БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ "ДДО".

Прiзвище, ініціали, вiк оптанта ________________________ Клас _________

Школа ___________________________________ Дата___________________


10а10б
11а

11б

12а

12б

13а

13б

14а

14б

15а

15б

16а
16б
17а
17б

18а
18б
19а
19б
20а20б
+

-


Додаток Б


Схожі:

План-конспект заняття з трудового навчання студента
Теоретичні відомості: Вибір конструкційних матеріалів: тканина, пряжа, шнур, нитки, деревина, метал, пластмаса, шкіра, глина, камінь...
План-конспект заняття з трудового навчання

План проведення тижня трудового навчання
Виставка найкращих робіт, виготовлених на уроках трудового навчання й у позакласний час учнями 5-11 кл
План-конспект з трудового навчання. Тема заняття: Види поясних виробів
Теоретичні відомості: Види поясних виробів. Художнє конструювання. Технічне конструювання. Основні типи креслярських ліній. Розміри...
План Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання...
Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості
План-конспект з трудового навчання. Тема заняття: Виготовлення виробу
Теоретичні відомості: Добір матеріалів для виготовлення виробу, визначення їх кількості. Добір гачків. Послідовність виготовлення...
План-конспект уроку трудового навчання Т
Тема уроку. Пошук аналогів існуючих виробів та зображень для випалювання, їх аналіз
Схема студента. І. Процес навчання через Інтернет
Після цього відкривається персональна сторінка студента, на якій відображений його персональний навчальний план і відмітки про його...
Заняття з трудового навчання

Класифікація проектів з трудового навчання
Навчальні проекти, що виконуються школярами на уроках трудового навчання, можна класифікувати за такими ознаками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка