Урок 42 Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність зв’язок»


НазваУрок 42 Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність зв’язок»
Дата24.10.2013
Розмір62.2 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Урок 42

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність – зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку.

Мета:

•• увести поняття основних елементів бази даних, особливості реляційних баз даних;

•• навчити учнів аналізувати інформацію для правильного визначення типу поля у відповідності до значень запису бази даних;

•• розвивати в учнів практичні навички створення та редагування структури бази даних;

•• виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.

Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Проводиться використовуючи метод «Інформатичний футбол»

1. Що називають базою даних?

2. Які групи баз даних ви знаєте?

3. Проведіть класифікацію баз даних.

4. Назвіть основні модель баз даних.

5. Встановіть відповідність.6. Для чого призначена система управління базами даних?

7. Назвіть функції, які виконує система управління базами даних.

ІІ . Вивчення нового матеріалу

Вікно СУБДІснує кілька методів побудови концептуальної моделі бази даних. Один із найбільш поширених методів ґрунтується на моделі, що заснована на подані предметної області у вигляді двох типів об’єктів — сутностей і зв'язків.

Сутність — це об'єкт предметної області, що є множиною елементів. Приклади сутностей — учні, предмети, гуртки. Кожний елемент сутності — це конкретний екземпляр. Сутності подаються в базі даних як таблиці. Ім'я сутності — це назва таблиці,

назви стовпців таблиці, а екземпляри — рядки таблиці.Існує поняття ступеня зв'язку між сутностями, що належать до зв'язку.

Ступінь зв'язку визначає, яка кількість екземплярів однієї сутності може бути пов'язана з екземплярами іншої сутності, що належать до цього зв'язку.

На етапі логічного проектування сутності і зв'язки перетворюються на логічну модель даних, побудовану за законами логіки. Як ми вже згадували на першому уроці, існує кілька логічних моделей даних. Серед них виділяють реляційну, ієрархічну і мережну. Найширше тепер використовується реляційна модель. Англійською «relation» — відношення, звідси і назва моделі.

Основні елементи реляційної бази даних

Реляційна модель даних — логічна модель даних. Вперше була запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks» (російський переклад статті, в якій вона вперше описана, опублікований в журналі «СУБД» N 1 за 1995 р.). В даний час ця модель є фактичним стандартом, на який орієнтуються практично всі сучасні комерційні СУБД.

У реляційній моделі досягається набагато більш високий рівень абстракції даних, ніж в ієрархічної або мережевий. У згаданій статті Е. Ф. Кодда стверджується, що «реляційна модель надає засоби опису даних на основі тільки їх природної структури, тобто без потреби введення якої додаткової структури для цілей машинного представлення». Іншими словами, подання даних не залежить від способу їх фізичної організації. Це забезпечується за рахунок використання математичної теорії відносин.

Відношення подається у вигляді таблиці, що складається з рядків і стовпців. Кожний стовпець відношення називають полем, а кожний рядок — записом. Назви полів — атрибути.Типи та властивості полів

Основні властивості полів таблиць баз даних:

•• Ім’я поля

•• Тип поля

•• Розмір поля

•• Маска вводу

•• Підпис

•• Значення за замовчуванням

•• Умова на значення

•• Повідомлення про помилку

•• Обов’язкове поле

•• Пусті рядки

•• Індексоване поле

Типи даних, що зберігаються в базі даних

Тип даних

Призначення

Текстовий

Використовується для зберігання звичайного тексту (до 255 символів). За замовчуванням — 50 символів

Числовий

Застосовується для зберігання дійсних чисел

Дата/час

Застосовується для зберігання дат та часу (наприклад, чч.мм.рр)

Грошовий

Застосовується для зберігання грошових сум

Логічний

Застосовується для зберігання логічний даних (приймає значення «так» або «ні»)

Поле MEMO

Спеціальний тип даних для зберігання великих обсягів тексту (до 65 535 символів)

Гіперпосилання

Спеціальне поле для зберігання адреси URL Web-об’єктів Інтернету

Поле об’єкту ОLE

Спеціальний тип даних для зберігання об’ємів ОLE,наприклад, мультимедійних

Рахівник

Спеціальний тип даних, який використовується для запису натуральних чисел з автоматичним зростанням, наприклад, нумерування записів


Структура бази даних — це сукупність записів, тобто сукупність імен полів, їх типів та властивостей. Для створення структури бази даних використовують вікно:


На відміну від звичайної таблиці основна властивість відношення полягає н тому, що в ньому не повинно бути однакових записів. Це пов'язано :і тим, що відношення відображає назву певної множини об'єктів, а кожний запис подає елемент цієї множини. Звісно, елементи множини мають бути різними.

Атрибути (групи атрибутів) забезпечують унікальність (неповторність) кожного рядка, що називається ключем відношення. Ключів у відношенні може бути кілька.

Типи ключових полів в Access

У MS Access виділяють три типи ключів: лічильник, простий та складений.

  1. Зручно обирати ключем поле типу «Лічильник». Це поле автоматично змінює свої значення під час введення нового запису. Зв’язок між таблицями БД будуть здійснювати однакові числа поля.

  2. Простий ключ. Якщо поле містить такі унікальні значення, як КОД або ІНВЕНТАРНИЙ НОМЕР, його можна зробити ключем.

Якщо уникнути повторів зміною даних неможливо, то в таблицю додають поле типу Лічильник, надають йому статусу ключового або створюють складний ключ.

  1. Складний ключ. Якщо під час створення простого ключа можна говорити про майбутній зв’язок загалом, то під час створення складного ключа необхідно визначити тему зв’язку таблиць (а отже, і поля), проаналізувати, чи повторюються значення в полях таблиці.

ІІІ . Виконання практичної завдань

Створити структуру бази даних «Магазин “Дитяча книга”»

Код


Назва

книги

Автор


Видавництво


Рік видання

Вартість


Наявність


Кількість екземплярів


Дата завозу
2. Укажіть тип та формат кожного з полів, які ви обрали для створення таблиці бази даних.

Назва поля

Тип поля

Властивості


КодНазва книгиАвторВидавництвоРік виданняВартістьНаявністьКількість екземплярівДата завозу3. За необхідності відредагуйте ширину полів таблиці таким чином, щоб дані помістилися в кожному з полів.

Порядок виконання може бути наданий для учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень

ІV. Підсумок уроку

1. Що ви робили на сьогоднішньому уроці?

2. Для чого ви це робили?

3. Що ви відчували протягом уроку?

V. Домашнє завдання

Схожі:

ТЕМА. ОГЛЯД РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ. МОДЕЛЬ «СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК»
Мета: сформувати уявлення про реляційну модель даних, типи зв'язків між даними, поняття відношення, атрибута, ключа
Моделі даних. Поняття бази даних. Моделі бази даних (ієрархічна,...
Бази даних. Моделі даних. Поняття бази даних. Моделі бази даних (ієрархічна, мережева та реляційна). Проектування баз даних. Модель...
Що таке модель теорії організації?
Бюрократична модель як складова класичної моделі: сутність, представники, основні риси бюрократичної моделі
План заняття   -  поняття про концептуальну модель; -  поняття датологічної моделі даних
Проектування інформаційних систем, що включають бази даних, здійснюється на фізичному і логічному рівнях. На логічному рівні проектується...
Проектування реляційної бази даних. Взаємозв'язки в моделі даних
Автори і Публікації, оскільки кожний автор може мати відношення до створення кількох книг
Практична робота №1 ПРОСТА (З ДВОМА ЗМІННИМИ) ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ Основні теоретичні положення
Серед численних зв'язків між економічними показниками завжди можна виокремити такий, вплив якого на результативну ознаку є основним,...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення простих вибіркових запитів
Нові терміни та поняття: впорядкування даних,фільтр, простий фільтр, розширений фільтр, команди меню Записи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка