Пам’ятка з вивчення системи роботи вчителя


НазваПам’ятка з вивчення системи роботи вчителя
Дата14.04.2013
Розмір47.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Пам’ятка з вивчення системи роботи вчителя
Зміст питання, яке вивчається

Форми і методи вивчення

1

Виконання вчителем Статуту та Правил внутрішнього розпорядку

Аналіз стану дотримання вчителем Статуту, режиму роботи навчального закладу

2

Плануванням вчителем навчально-виховної роботи: стан календарного планування (відповідальність плануванням вимогам навчальних програм, доцільність розподілу тем за тематичними оцінюваннями чи передбачені форми проведення тематичних оцінювань, наявність власного елемента новизни у плануванні); стан поурочного планування (якість, систематичність); планування з позакласної роботи з предмета; якість планування виховної роботи

Вивчення планів роботи вчителя

3

Виконання вчителем навчальних програм (зіставлення календарних планів із записами в класних журналах, зошитах, щоденниках учнів та календарним плануванням; стан виконання графічних, контрольних, практичних, лабораторних робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, творчих робіт тощо)

Аналіз тематичного планування, класних журналів, учнівських зошитів, щоденників

4

Якість навчального процесу. Рівень перебудови навчального процесу на засадах гуманізму, демократизму та особистої орієнтації.

Ступінь реалізації навчальних, виховних і розвивальних завдань уроку. Раціональність вибору структури уроку. Оптимальність застосування форм, методів і засобів роботи на різних етапах уроку. Стан роботи з підвищення розумової та пізнавальної діяльності школярів. Стан диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів на різних етапах уроку. Рівень з’ясування причин неуспішності та стан роботи щодо її подолання. Рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Стан використання наявної наочності, роздаткового матеріалу, демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання.

Зміст, обсяг, диференціація, пояснення та своєчасність подачі домашнього завдання. Ефективність впровадження інноваційних технологій.

Якість контрольно-оціночної діяльності вчителя

Відвідування та аналіз 10-15 уроків, класних журналів, учнівських зошитів

5

Рівень інтересу учнів до предмета. Наявність системи роботи вчителя з виховання у школярів інтересу до предмета. Організація індивідуальної роботи з обдарованими дітьми

Анкетування учнів, бесіди з учнями, спостереження з роботою вчителя і учнів на уроці. Аналіз позакласної роботи з предмета

6

Планомірність та ефективність роботи з формування у школярів загальнонавчальних та предметних умінь і навичок. Рівень сформованості в учнів умінь самостійно застосовувати знання на практиці

Спостереження на уроках. Наявність пам’яток щодо допомоги школярам у процесі систематичного здобуття знань. Контрольні завдання учням щодо виявлення рівня сформованості ЗНУН

7

Стан ведення учнівських зошитів. Періодичність і якість перевірки зошитів, організація роботи над помилками. Система письмових робіт, питома вага самостійних і творчих робіт. Співвідношення обсягу виконання робіт у класі і вдома. Робота з відзначення кращих учнівських зошитів. Каліграфія учнів

Вивчення учнівських зошитів

8

Рівень навчальних досягнень учнів. Якість усних відповідей, письмових, лабораторних, практичних робіт. Усвідомленість, глибина і міцність засвоєння знань. Уміння застосовувати набуті знання на практиці в стандартних і нестандартних ситуаціях. об’єктивність оцінювання навчальних досягнень школярів

Спостереження на уроках, вивчення шкільної документації.

Опитування учнів за заздалегідь підготовленими запитаннями. Аналіз результатів контрольного діагностування

9

Ведення класних журналів, журналів гурткової роботи, журналів проведення індивідуальних занять із школярами

Вивчення відповідності стану ведення вимогам, передбаченим МОН

10

Стан виховної роботи на уроках, у позакласній та позашкільній роботі. Організація індивідуальної виховної роботи

Спостереження на уроках. Вивчення роботи класного керівника, керівника гуртка

11

Результативність виховної роботи (рівень вихованості школярів; стан відвідування школи; поведінка на уроках, перервах, у громадських місцях, вдома; ставлення до навчальних і трудових обов’язків; участь у громадській роботі; рівень підготовки до життя; рівень соціальної адаптації; стан збереження шкільного майна тощо)

Анкетування. Спостереження за поведінкою учнів, бесіди з учнями

12

Самоосвітня робота вчителя: робота над проблемою; що вивчає, що впроваджує; участь у методичній роботі на рівні школи, району, області; участь у педагогічних конкурсах, виставках, аукціонах; участь у засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові; позакласних заходах, друкованих матеріалах; відвідування уроків позакласних заходів у інших вчителів

Бесіди з учителем. Ознайомлення з доповідями, розробками, публікаціями. Аналіз якості виступів на семінарах, конференціях і т.д.

13

Культурний рівень вчителя, його ерудиція

Бесіда з учителем

14

Робота вчителя зі зміцнення здоров’я учнів. Попередження перевантаження на уроках, фізкультхвилинки, контроль за правильністю посадки учнів за столами. Дотримання санітарного режиму в класі, в кабінеті. Санітарно-просвітницька робота з учнями і батьками

Спостереження на уроках. Аналіз документації. Бесіди з учнями та вчителем. Бесіда з медсестрою школи

15

Рівень та результативність роботи вчителя з батьками учнів. Зв’язок з громадськими організаціями, підприємствами, де працюють батьки учнів класу. Робота класного батьківського комітету. Робота педагогічного всеобучу

Вивчення планів роботи; відвідування батьківських зборів, засідань батьківських комітетів

16

Громадська робота вчетеля

Бесіда з учителем

Схожі:

Закони царя Хаммурапі видатна пам’ятка права Стародавнього Сходу
Підготовка до семінарського заняття є однією з форм самостійної роботи студентів. У ході вивчення курсу „Історія держави і права...
ПАМ’ЯТКА ПЕРШОКУРСНИКУ Дніпропетровськ
Пам’ятка першокурснику: інформаційно-довідкове видання. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014....
ПАМ’ЯТКА ПЕРШОКУРСНИКУ Дніпропетровськ
Пам’ятка  першокурснику: інформаційно-довідкове видання. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013....
Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
Зазначена Пам’ятка підготовлена з урахуванням вимог ст. 201 розділу V ПКУ та наказу ДПА України від 21. 12. 2010 р. №969 “Про затвердження...
Комплекс щойно виявлена пам’ятка історії, архітектури, містобудування
Дати і №№ рішень відповідно до яких об’єкт взято на державний облік та визначено категорію пам'ятки
Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської...
Перед виконанням домашньої роботи слід переконатися в тому, що в щоденнику записані всі завдання
ПАМ’ЯТКА
Наприкінці кожного з циклів виробничої практики в щоденник записується характеристика роботи практиканта, яка підписується головним...
У пам’ятці наводяться правила щодо дій населення при загрозі та виникненні...
Пам’ятка призначена для широкого кола читачів, які небайдужі як до здоров'я свого, так і оточуючих громадян
З досвіду роботи Вчитель фізики,вищої категорії Великобілозерської...
Розділ Теоретичні основи системи роботи вчителя фізики з активізації пізнавальної діяльності учнів
Щодо вибіркової санітарної рубки в 61 кварталі ботанічної пам’ятки...
Місцевого значення «Сокольники-Помірки» (далі – пам’ятка природи) площею 163,1 га розташована в кв кв. 52 54, 60, 61, 65, 68 Лісопаркового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка