Законів Ньютона. Цілі уроку


Скачати 85.24 Kb.
НазваЗаконів Ньютона. Цілі уроку
Дата04.10.2013
Розмір85.24 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Інформатика > Закон

Кузьменко Ю Л , вчитель фізики Амвросіївської ЗОШ 1-3 ступенів № 4

10 клас

УРОК № 5 (18)

ТЕМА. Третій закон Ньютона.

Межі застосування законів Ньютона.
Цілі уроку:


 • Дидактична: засвоєння вмінь самостійно у комплексі вивчити та вміти застосовувати знання третього закону Ньютона.

 • Розвивальні: сприяти розвитку мовлення, творчого та логічного мислення, вміння систематизувати, виділяти головне, працювати з додатковою літературою.Розвиток дослідницьких навичок, вміння планувати свою діяльність, створення умов підвищеної зацікавленості до вивчає мого предмету. Розвиток пізнавальних вмінь.

 • Виховальні: сприяти формуванню пізнавальної зацікавленості до предмету, наукового світосприймання учнів, виховання відповідального відношення до учбової праці , культури мислення та мови, властивісті до співпраці та спілкування, праці у колективі.


Тип уроку: комбінований урок

Обладнання та матеріали: два візки,мотузка завдовжки 2-3 м,

два демонстраційні динамометри,

картки
ПЛАН УРОКУ

1.Організаційний етап. ( 1 хв. )

2.Мотивація навчальної діяльності. ( 3 хв. )

3.Вивчення нового матеріалу . ( 15 хв. )

4.Використання отриманих знань. ( 13 хв. )

5.Контроль та корекція отриманих знань. ( 7 хв. )

6.Підбиття підсумків уроку. Рефлексія. ( 3 хв. )

7.Домашнє завдання ( 3 хв. )


ХІД УРОКУ
Конспект уроку


Етапи уроку

Діяльність учителя

Діяльність учнів

1.

Організаційний етап

Привітання учнів, організація робочого місця.

Вступне слово вчителя: в історії є не так вже і багато імен та книг, які пронизують віка та постійно впливають на розвиток культури, техніки та науки. Багато гіпотез та теорій складені в архіви. Але є такі відкриття, які пройшли перевірку часом, зберегли свою дійсність, і по цей час використовуються при рішенні нових наукових та практичних задач в сучасних умовах.

Саме такими і є закони механіки , відкриті близько 300 років тому геніальним англійським вченим Ісаком Ньютоном. Що складає ядро класичної механіки?

Вірно, два компонента – 1-й та 2-й закони Ньютона. Але є ще третя структурна одиниця- 3-й закон Ньютона. Про це ви сьогодні і узнаєте.

Привітання вчителя, організація робочих місць.

Слухають вчителя.

2.

Мотивація

Навчальної

Діяльності.

Хлопцям прийдеться нести службу у армії. Хто може пояснити навіщо потрібно щільно притискати приклад зброї до плеча? Яка природа цього явища?

Прийдеться колись і ремонтувати огорожу. Чому не можна забити цвях у нахилену огорожу?

Можна навести ще дуже багато прикладів де в житті вам може знадобиться знання 3 закону Ньютона.Слухають вчителя.

3.

Вивчення

нового

матеріалу.

Два учні класу ( бажано з найбільшою різницею в масі ) взаємодіють один з одним за допомогою мотузки, стоячи на демонстраційних візках.

Учитель ставить запитання: чи з однаковими силами діють один на одного ці два учні? Щоб довго не розмірковувати, учитель пропонує учням за допомогою карток ( з-й закон Ньютона та межі застосування законів Ньютона додаток 1) з’ясувати основні поняття теми та, працюючи в парах записати основне у вигляді конспекту і тим самим відповісти на питання , поставлене на початку.

Контролює роботу учнів.

Висловлюють свої припущення.

Знайомляться з матеріалом карток.

Записують конспект.

4.

Використан-ня

отриманих

знань.

Організація фронтального експерименту( додаток 2). Спостереження за роботою учнів. Прослуховування результатів дослідів та висновків.

Робота учнів при постановці дослідів . Обговорення спостережень. Відповіді на питання. Підготовка до презентації дослідів та їх обговорення.

5.

Контроль

та

корекція.

Пропонує учням тестові завдання для самоконтролю ( додаток 3). Спостерігає за роботою.

Організує обговорення завдання тестування, звертає увагу на ключові моменти.

Обирають правильні відповіді на картках ( додаток ). Обмінюються картками та за допомогою ключа відповідей перевіряють роботу сусіда. Підраховують кількість правильних відповідей.

Приймають участь в обговоренні завдань.

6.

Підбиття

підсумків

уроку.

Рефлексія.

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботи груп та окремих учнів. Пропонує за бажанням виставити оцінки, отримані за тестування.

 • Що запам’яталось кожному з вас сьогодні?

 • Про що ви б хотіли почути на наступному уроці?

Слухають вчителя.

За бажанням називають оцінки.

Приймають участь в обговоренні уроку.

7.

Домашнє

завдання.

Задає домашнє завдання.

А). Пропонує відповісти на таке питання: з 3 законом Ньютона часто зв’язують деякі парадокси.

Наприклад, коли кінь везе віз сіна, то за 3 законом Ньютона сила тяги зі сторони коня повинна бути точно рівною за модулем силам, які діють зі сторони воза на коня. Так чому ж відбувається рух в бік коня, а не навпаки- в бік воза?

Пропоную відповісти на це питання дома з використанням 2 та 3 законів Ньютона.

Б). Розшифруйте слова , які начертані на пам’ятнику Ньютону.( додаток 4 )

В).Вивчити 3 закон Ньютона.


Записують домашнє

завдання.Виконала

Кузьменко Юлія Леонідівна, вчитель фізики Амвросіївської ЗОШ 1-3 ступенів № 4

Додаток 1
Вивчення нового матеріалу
Дія тіл одне на одне має характер взаємодії. Кожне з тіл діє на друге та придає йому прискорення. Відношення модулів прискорень взаємодіючих тіл дорівнює оберненому відношенню їх мас :a1 m2

a2 m1 або m1a1= m2a2прискорення обох тіл напрямлені в протилежні сторони. Математично це записується в такому вигляді :
m1a1=―m2a2Але ж ми знаємо, m1a1=F1 , а m2a2 =F2 .
Одже,F1=― F2Ця рівність виражає третій закон Ньютона.

Тіла діють одне на одне з силами рівними за модулем та протилежними за напрямом.

Цей закон нам показує що сили завжди з’являються парами.
Межі застосування законів Ньютона


 1. Перший закон Ньютона відповідає на питаня, чому та за яких умов тіло рухається прямолінійно рівномірно. Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно чи перебуває в спокої, то це відбувається за умови скомпенсованості сил, які на нього діють ( геометрична сила дорівнює нулю ), або відсутності дії на це тіло взагалі.

 2. Другий закон Ньютона відповідає на питання , чому та за яких умов тіло рухається прямолінійно рівноприскорено. Якщо тіло рухається прямолінійно рівноприскоренно, то це відбувається за умови сталості за модулем і напрямом сили або рівнодійної сил, які діють на тіло.

 3. Численні дослідження показали, що другий закон Ньютона справедливий для всіх сил. Це один з проявів єдності природи: сили і тіла можуть бути різними, а закони одні для всіх сил і всіх тіл.

 4. Третій закон Ньютона пояснює шляхи виникнення сили. Сила виникає під час взаємодії тіл, при цьому на кожну з сил, що взаємодіють, діє сила, і тіло отримує прискорення.

Важливо розуміти, що згідно із законамиНьютона сила визначає прискорення , а не швидкість. А це означає, що сила є причиною не руху, а зміни руху. Сам рух жодної причини не потребує, але може змінитися під дією сили.
Межі застосування законів Ньютона

 1. Закони механічного руху – закони Ньютона – однакові для всіх інерціальних систем руху. Тобто всі механічні процеси відбуваються однаково, яку б інерціальну систему ми не вибрали.

 2. Закони Ньютона справедливі для матеріальних точок.

 3. Закони Ньютона справедливі для рухів зі швидкостями , що є набагато меншими за швидкість світла.


Додаток 2

Використання отриманих знань 1. Як можна перевірити 3 закон динаміки Ньютона, використавши два демонстраційних динамометри

( дискових )? 1. Фронтальний експеримент:


А) З’єднайте динамометри ниткою та натягніть її.

Б) З якою силою лівий динамометр діє на нить?

В) З якою силою правий динамометр діє на нить?

Додаток 3

Завдання для самоконтролю

1.Чи є відмінність між «дією» і «протидією»?

2. Чи можна вважати, що сума сил ( дії та протидії) дорівнює нулю? Чому?

 1. Розв’яжіть задачі:

а) Два учні розтягують мотузку із силами 80 Н. Чи розірветься мотузка, якщо вона витримує натяг 100 Н ?

б) Два хлопчики здатні розтягувати пружину динамометра із силами 200 Н і 150 Н кожен. Що покажуть з’єднані мотузкою динамометри , якщо хлопчики розтягуватимуть їх з усіх сил у різні боки?

 1. Ви відштовхуєтесь від Землі з силою F1 = 50 Н. З якою силою Земля відштовхує Вас?


Додаток 4
Схожі:

УРОК №28 Клас 10 Тема уроку
Мета: Освітня: ввести третій закон Ньютона, пояснити учням його фізичну сутність; узагальнити інформацію про закони Ньютона; акцентувати...
Закон Ньютона. Інерція. Цілі уроку
Дидактична: формування знаньпро явище інерції та інерціальних систем відліку, усвідомлення змісту першого закона Ньютона
Закон Ньютона. Цілі уроку
Дидактична: познайомити учнів з залежністю між прискоренням, яке набуває тіло, та діючою на нього силою. Засвоєння вмінь самостійно...
УРОК 25 Тема уроку
Мета уроку: Вивчення формули Ньютона—Лейбніца і основних властивостей інтеграла, які випливають із власти­вості первісної і формули...
  Закон інерції перший закон Ньютона
Мета  уроку:  розкрити  зміст  першого  закону  Ньютона;  увести  поняття інерціальної системи відліку
УРОК 39 Тема уроку: Біном Ньютона. Мета уроку: Познайомити учнів...
Перевірку виконання вправ провести шляхом фронтальної бе­сіди за готовими записами розв'язання домашніх вправ на дошці
Уроку: Третій закон динаміки Ньютона
Навчальна: на конкретних прикладах розкрити суть третього закону динаміки Ньютона і переконати учнів в одночасному існуванні дії...
ЗАКОН НЬЮТОНА Мета уроку
Мета уроку: Поглиблення знань про відносність механічного руху; формування знань про принцип відносності Галілея, та його застосування,...
Урок «Операція "Таємничий острів"» Цілі уроку
Цілі уроку: вийшовши за межі програми, показати могутність хімії як джерела добробуту для всього народу; показати величезне значення...
УРОК НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ Цілі уроку
Цілі уроку: ознайомити учнів із наслідками деградації при­родних компонентів; розвивати вміння викорис­товувати знання попередніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка