ПРОГРАМА З ЕТИКИ 6 КЛАС (34 години, 1 година на тиждень, із них 3 резервних години і 3 підсумкових години) Зміст навчального матеріалу


Скачати 144.79 Kb.
НазваПРОГРАМА З ЕТИКИ 6 КЛАС (34 години, 1 година на тиждень, із них 3 резервних години і 3 підсумкових години) Зміст навчального матеріалу
Дата07.04.2013
Розмір144.79 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
ПРОГРАМА З ЕТИКИ
6 КЛАС

(34 години, 1 година на тиждень, із них 3 резервних години і 3 підсумкових години)

Зміст навчального матеріалу


Кількість годин

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. ВСТУП. СТОРІНКАМИ ПРОЙДЕНИХ УРОКІВ.


1

1. Етика і життя: продовжуємо розмову.

“Золоте правило” моральності.

Добродії і злодії. Доброчинство. Для чого людині та суспільству етикет? Етикетні правила, які я знаю та користуюся ними. Уміння бути самим собою.

 • пояснює зміст “Золотого правила моральності”

 • висловлює судження про роль етикету в житті людини і суспільства

 • наводить приклади етикетних вимог щодо поведінки в колі сім’ї, школи, при зустрічі зі знайомими і незнайомими людьми

 • демонструє форми етикетної

поведінки в наведених

прикладах типових життєвих

ситуацій.

 • розуміє значення доброчинства в житті людини і суспільства

II. У світі моральних цінностей


12
2. Живемо не хлібом єдиним.

Без чого моє життя було б нецікавим. Духовні потреби. Моральні цінності як життєві орієнтири. Загальнолюдські цінності.
3. Краса душі людської.

Важко бути людиною (В.Сухомлинський). Сила людського духу. Душа має трудитися. Краса людської душі в народній творчості.


 • висловлює судження про роль і значущість моральних цінностей в житті людини

 • наводить приклади духовних потреб людини

 • розуміє зміст загальнолюдських цінностей, їх роль у гуманізації життя суспільства • висловлює судження про важливість самовиховання;

 • розуміє важливість самовдосконалення

 • наводить приклади зображення краси людської душі в народній творчості

4. Люди і ляльки.

Свобода як основа моральності.

Свобода вибору, дії. Коли можемо бути собою? Свобода волі.

5. Мистецтво володіти собою.

Пізнаю себе. Оцінюю себе. Добрими справами славна людина. Сходинками моральної зрілості. Уміння протистояти поганим та нерозумним учинкам. Справжня людина, хто вона? • аналізує суть свободи як вияв вільного вибору

 • висловлює судження про важливість наявності свободи вибору при розв’язанні життєвих проблем

 • характеризує умови вільного вибору

 • розуміє важливість свободи волі


 • оцінює свої вчинки та вчинки однокласників з точки зору їх моральної зрілості

 • усвідомлює сильні та слабкі сторони своєї вдачі, необхідність подолання негативних рис характеру

 • наводить приклади протистояння поганим та нерозумним вчинкам

 • розрізняє моральні та аморальні вчинки

6. „У щастя людського є рівних два крила... – красиве і корисне” (М.Рильський).

Уміти радіти. Щастя і радість Гармонія життя. Уміння бути щасливим. Коли я почуваюся щасливим? Як я розумію щастя? (Ознаки щастя). Успіх і щастя. Які вони, невдахи?

7. Уміти дорожити любов’ю.

Що означає любити? Тема кохання в фольклорі.

Взаємини між хлопчиками і дівчатками. Уміння подобатися. Цнотливість почуттів. Закоханість і кохання. „Хто в любові не знається, той горя не має...”

Гіркота розчарування.

Кохання і безкультур’я в статевих стосунках. Безпечний секс.

 • характеризує ознаки щастя

 • висловлює своє розуміння щастя

 • обґрунтовує, кого можна назвати щасливцем, а кого невдахою • висловлює судження про любов як вищу моральну цінність

 • наводить приклади розкриття теми кохання у фольклорі

 • розрізняє різноманітні вияви любові

 • характеризує цнотливість почуттів як ознаку моральної зрілості

 • розпізнає ознаки кохання і закоханості

 • розуміє наслідки безкультур’я в статевих стосунках

8. Поговоримо про почуття.

Світ почуттів та емоцій. Культура почуттів. Стриманість. Щирість. Витоки добра: почуття причетності. Моральна черствість. Сила моральних почуттів. Добрий і злий сміх.

9. Бути справедливим означає...

Що називають несправедливим? Як я розумію справедливість? Поняття справедливості. Чи легко бути справедливим? • розрізняє зміст понять „почуття” та „емоції”; обґрунтовує їх відмінність

 • розкриває розмаїту палітру людських почуттів і емоцій

 • характеризує почуття причетності як передумову моральної діяльності

 • висловлює судження про силу моральних почуттів

 • розпізнає добрий і злий сміх
 • оцінює події в навколишньому світі і власному житті, використовуючи як критерій поняття справедливості

 • наводить приклади справедливого і несправедливого в житті суспільства, у власному житті

 • висловлює судження про важливість дотримання принципу справедливості в повсякденному житті, у взаєминах з оточуючими

10. Якби я був (була) чарівником.

Несправедливість навколо мене. Несправедливість у моєму житті. Як протидіяти несправедливому? Що посієш, те й пожнеш. Чи має добро кулаки? Зло породжує зло.

11. Людина відповідальна.

Почуватися дорослим: обов’язковість і відповідальність. Відповідальність за свій вибір та результати своїх дій.

Безвідповідальність. • розпізнає несправедливе в особистому і суспільному житті

 • наводить приклади протидії несправедливому

 • пояснює, чому зло породжує зло

 • обґрунтовує несумісність насилля і доброчинства
 • оцінює відповідальність як організуючу рису, необхідну у становленні особистісного “Я”

 • характеризує відповідальність за свій вибір та результати дій як показник моральної зрілості людини

 • усвідомлює небезпеку безвідповідальності при виконанні обов’язків

12. „Хочу” і „треба”.

Суперечність між „хочу” і „треба”. Що таке самостійність? Хотіти і вміти бути самостійним.

Нахабство – друге щастя?

13. Маю честь...

Честь і гідність: шляхи історії. Кодекс честі. Бережи честь змолоду...

Честь класу, школи.  • характеризує ознаки самостійності

 • наводить приклади самостійної поведінки (вчинків) своїх товаришів

 • розрізняє вияви самостійності і нахабства

 • осуджує прояви хамства
 • порівнює історичні форми трактування честі та гідності

 • усвідомлює необхідність дбати про добре ім’я як моральну потребу

 • розуміє свою причетність до оцінки діяльності свого класу, своєї школи

14. Про гідність.

Почуття особистої гідності. Самолюбство та егоїзм. Гідність хлопчика і дівчинки. В.О.Сухомлинський про дев’ять „негідних речей”... Честь і гідність – ознаки морального зростання.
  • висловлює судження про важливість формування почуття особистої гідності

 • наводить приклади проявів самолюбства та егоїзму, негідних вчинків

 • обґрунтовує своє уявлення про гідність дівчинки і хлопчика

 • характеризує честь і гідність як ознаки морального зростання

15. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів.16. Резервний час.
ІІІ. ЖИТИ В СУСПІЛЬСТВІ


10
17. „Україно! Ти для мене диво!”(В.Симоненко).

Та земля мила, де мати народила. Моя батьківщина і Батьківщина.

Почуття гідності громадянина. Колективіст. Індивідуаліст. Альтруїст. Егоїст.

18. Я і майбутнє України.

Патріотизм: уміння любити рідний край та служити йому. Моя доля і доля Вітчизни. Що означає бути патріотом? Якби я був Президентом України...


  • виявляє шану до своєї малої батьківщини, почуття гордості за Батьківщину

 • усвідомлює важливість формування почуття гідності громадянина

 • розпізнає вияви колективізму і індивідуалізму, альтруїзму і егоїзму в поведінці
 • наводить приклади самовідданого служіння своєму народові діячів України на прикладі основних історичних подій життя країни

 • оцінює відповідальність та байдужість за долю Вітчизни

 • висловлює судження про те, яким уявляє своє місце в розвитку країни, пояснює свою позицію

 • порівнює активну громадянську позицію і пасивність спостерігача

19. У сім’ї народів України.

Культурно-національні особливості людей, які живуть в Україні.

Ближній, але інакший. Сприйняття „інакшості”.

Повага до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.

Поняття ментальність. Пошана до менталітету та життя інших народів.
20. Людина – найвища цінність.

Людяність. Гуманістична мораль громадянського суспільства: визнання людини найвищою цінністю, пріоритет прав людини, свобода особистості рівність усіх перед Законом, право самостійно визначати Добро і Зло. • виявляє розуміння культурно-національних особливостей людей, які населяють Україну

 • демонструє дотримання толерантності у розв’язанні ситуативних завдань на тему взаємостосунків різних народів

 • наводить приклади поваги до національної “інакшості”

 • характеризує поняття „ментальність”
 • характеризує поняття „людяності” (гуманізму)

 • визначає риси гуманістичної моралі

 • аргументує, чому визнання людини найвищою цінністю є визначальною рисою громадянського суспільства

 • виявляє розуміння права самостійно визначати Добро і Зло, як важливу умову життя громадянського суспільства

21. Віра і релігія в житті людини.

Духовність і релігійність. Феномен віри. Собор душі. Повага до релігійних почуттів віруючих. Право на свободу

віросповідання


22. Йдемо до храму.

Як поводитися в храмі.

Свята релігійних конфесій в Україні. Толерантність як умова співжиття української спільноти.
 • розрізняє зміст понять духовність і релігійність

 • характеризує феномен віри

 • визнає право кожної людини на свободу віросповідування

 • виявляє повагу до релігійних почуттів віруючих
 • знає про свята релігійних конфесій в Україні

 • характеризує толерантність як умову життя української спільноти

 • демонструє розуміння правил етикету в храмі під час розв’язання відповідних ситуативних завдань

23. Роздавати себе людям.

Милосердя і співчуття: словом і ділом. Коли доречне співчуття.

Увага до людей похилого віку, до осіб з фізичними вадами та інвалідів.

Милосердя як вияв співчуття і благородства.

24. Розділити печаль і радість іншого.

Доброта і благодійність.

Українські благодійники. Хто такі меценати і філантропи? Благодійність і милостині. Милостині і паразитизм. Благодійництво сьогодні: спонсорство. • пояснює своє розуміння милосердя і співчуття

 • наводить приклади уваги до людей, які їх потребують

 • аналізує ситуації, оцінює благодійність як вияв милосердя

 • наводить приклади уваги, вияву милосердя до людей похилого віку, до осіб з фізичними вадами та інвалідів • висловлює судження про суспільну значущість діяльності українських благодійників

 • наводить приклади благодійництва

 • розрізняє благодійництво і милостиню

 • знає про спонсорство як сучасну форму благодійництва

25. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів.

26. Резервний час.IV. БУТИ КУЛЬТУРНОЮ ЛЮДИНОЮ ОЗНАЧАЄ...

11
27. Ідеал в житті людини.

Моє розуміння культурної людини.

„Портрет” культурної людини.

Самовдосконалення – шлях наближення до морального ідеалу.

Сучасність та її ідеали. • висловлює власне розуміння культурної людини

 • характеризує типові риси культурної людини

 • обґрунтовує важливість самовдосконалення як одного з дієвих засобів наближення до морального ідеалу

 • розрізняє ідеали сучасності як життєві орієнтири28. Не сотвори собі кумира.

Ідеали та ідоли. Хто і що є прикладом

для наслідування?

Мої кіно - і телегерої. Буду схожим

на....

Сумнівні взірці та їх наслідування.

29. Хочеш бути щасливим, не будь

лінивим.

Праця в житті людини.

Народна мудрість про цінність праці.

Сотворити себе працею.

Нелегке й відповідальне заняття

здобувати знання.

Домашня праця.

30. Моє дозвілля.

Розмаїття людських інтересів.

Потреби і можливості їх задовольнити.

Приклади з життя видатних людей світу.

Саморозвиток.

Моє хобі. Сьогодні вихідний... Як я його

проводжу?
 • розрізняє зміст понять „ідеал”, „ідол”

 • наводить приклади, хто і що є зразком для наслідування

 • поясню свій вибір кіно - і телегероїв

 • виявляє відмінність між справжніми і сумнівними взірцями


 • розуміє роль праці вжитті людини, у становленні людської особистості

 • наводить приклади високої оцінки праці у фольклорних творах

 • обґрунтовує судження про навчання як нелегку, відповідальну працю

 • аналізує власний внесок у домашню працю
 • усвідомлює зв’язок розмаїття інтересів із людськими потребами

 • розуміє взаємозумовленість особистої культури і можливостей задоволення потреб

 • аналізує приклади саморозвитку в житті видатних людей світу

 • пояснює доцільність правильної організації вільного часу

 • прагне доцільно організувати свій вільний час та обрати хобі для самовизначення і самовдосконалення

31. Я – частинка природи.

Людина – частина природи.

Етичні норми ставлення до природи.

Споживацьке ставлення: після нас хоч

потоп?

Людина і природа в народній творчості

та літературі.

Природа України – національне

багатство народу.
32. У гармонії з природою.

Екологічні проблеми сучасності: болять

майбутнім, Земле, твої груди... (І.Драч).

Що таке Червона книга? Червона книга

України.

Байдужість у ставленні до природи, як

вияв аморальності.

Відповідальність за все живе на Землі.

Гармонія співіснування людини і

природи як умова майбутнього життя

людства.

33. У здоровому тілі – здоровий дух.

Довкілля і здоров’я людини.

Фізична культура, комп’ютер і сучасний

школяр. Небезпеки віртуального світу.

Особиста гігієна.

Чому деякі звички шкідливі?

Бути дорослим і здаватися дорослим (тютюнопаління, токсикоманія, алкоголізм і наркоманія). • усвідомлює себе як частинку природи

 • визначає наслідки байдужої поведінки людини до довкілля

 • наводить приклади зображення взаємозв’язку людини і природи в народній творчості та літературі

 • виявляє ставлення до природи України як національного багатства народу • висловлює судження про важливість розв’язання екологічних проблем сучасності

 • характеризує байдужість у ставленні до природи як вияв аморальності

 • знає історію виникнення (Червоної книги України)

 • усвідомлює відповідальність за все живе на Землі

 • аналізує власне ставлення до природи

 • обґрунтовує необхідність гармонійного співіснування людини і природи як важливої умови майбутнього життя людства
 • усвідомлює зумовленість здоров’я людини станом довкілля

 • виявляє розуміння ролі фізичної культури в формуванні здорового способу життя

 • розпізнає негативні наслідки захоплення „принадами” віртуального світу

 • характеризує дотримання правил особистої гігієни як передумову формування духовності

 • розрізняє ознаки справжньої дорослості і намагання здаватися дорослим

 • пояснює, чому деякі звички (тютюнопаління, токсикоманія, алкоголізм і наркоманія) є шкідливими та виявляє прагнення уникати їх

34. Тематичне оцінювання

навчальних досягнень учнів.

35. Резервний час.Схожі:

5 клас (четвертий рік навчання, 3,5 години на тиждень)

6 клас (п’ятий рік навчання, 3 години на тиждень)

Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Олімпіада школярів з програмування
Причому на початку кожної години вони б'ють стільки раз, скільки зараз годинника (по 1 разу – під час ночі і під час дня, по 2 рази...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Факультативний курс «Хімія в побуті» Автор: Замулко О.І., методист...
Факультативний курс «Хімія в побуті» призначений для допрофільної підготовки учнів 8 класу. Зміст програми розрахований на 34 години...
Програма спецкурсу з обслуговуючої праці для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл
Основним із завдань, які вирішує трудове навчання є розвиток творчої активності учнів. Програма спецкурсу з обслуговуючої праці "Макраме"...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Порядок використання води на полив садів, городів, присадибних ділянок, квітників, інших зелених насаджень, тротуарних доріжок і...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Ання води на полив садів, городів, присадибних ділянок, квітників, інших зелених насаджень, тротуарних доріжок і споруд, розташованих...
ТЕМА виховної години : ПРАВА дитини – ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО
МЕТА виховної години: ознайомити учнів з їхніми правами, вчитись розпізнавати ситуації, де порушуються права дітей, вчитись відстоювати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка