“ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ”


Назва“ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ”
Сторінка1/4
Дата15.05.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4

Спеціальність 7.05010301

“ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ”Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна

техніка”

Освітньо - кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: програміст прикладний

Узагальнений об’єкт діяльності: комп’ютерні інформаційні системи

та технології

Перша вища освіта на базі: бакалавра однойменного напряму

Термін підготовки: 1 рік

Форми навчання: денна, заочна
Вимоги до професійного відбору вступників

Попередній рівень освіти або професійної підготовки: бакалавр. Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або професійну підготовку встановленого зразка.
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки

у сфері інформатизації:

 • консультації з питань інформатизації;

 • створення програмного забезпечення;

 • оброблення даних;

 • робота з базами даних.


Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:

 • адміністратор бази даних;

 • адміністратор доступу;

 • адміністратор задач;

 • адміністратор системи;

 • інженер автоматизованих систем керування виробництвом; Презентація системи дистанційного

 • інженер з комп'ютерних систем; навчання університету «Neocad»

 • інженер з програмного забезпечення;

 • інженер - програміст;

 • програміст прикладний.


Фахівець може займати первинну посаду інженера III категорії.
Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Математичні основи CASE технологій

162

12,5%

Інформаційних технологій та програмування

2

Системи управління базами даних

162

12,4%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

3

Моделювання та прогнозування бізнес - процесів**

135

10,4%

Комп’ютерної інженерії

4

Основи сучасних теорій управління

135

10,4%

Менеджменту організацій

5

Адміністрування комп’ютерних мереж

108

8,3%

Комп’ютерної інженерії

6

Захист інформації

108

8,3%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

7

Теорія прийняття рішень

108

8,3%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

8

Імітаційні проекти**

81

6,3%

Комп’ютерної інженерії

9

Інтернет-дизайн

81

6,3%

Інформаційних технологій та програмування

10

Забезпечення надійності функціонування КС

54

4,2%

Інформаційних технологій та програмування

11

Охорона праці в галузі

54

4,2%

Соціальної безпеки

12

Цивільна оборона

54

4,2%

Соціальної безпеки

13

Іноземна мова

27

2,1%

Іноземної філології

14

Маркетинг

27

2,1%

Маркетингу
Всього

1 296

100,0%
** – дисципліни за вибором студентаУ відповідності до посад, які можуть займати випускники вищого навчального закладу, вони придатні до виконання виробничих функцій, здійснення певних видів діяльності та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система вмінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.


Перелік навчальних дисциплін і блоків змістовних модулів, що входять до навчальних дисциплін або практик

 1. Філософські проблеми наукового пізнання:

  1. Філософські проблеми науки та їх систематизація.

1.2. Характер та специфіка наукового знання.

1.3. Загальна структура пізнавальної діяльності.

1.4. Теоретичні методи та прийоми наукового пізнання.

1.5. Методологія наукового пізнання та її значення для розвитку науки.

2. Педагогіка вищої школи:

2.1. Розробка дидактичної задачі.

2.2. Формування дидактичної задачі.

2.3. Реалізація дидактичної задачі.

3. Іноземна мова:

3.1. Тести TOEFL.

4. Маркетинг:

4.1. Споживчі ринки й купівельне поводження.

4.2. Маркетингова інформація та маркетингові дослідження.

4.3. Створення конкурентних переваг.

4.4. Стратегія інтегрованих маркетингових комунікацій.

5. Цивільна оборона:

5.1. Заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха й сучасної зброї.

5.2. Оцінювання радіаційної, хімічної, біологічної обстановки.

5.3. Оцінювання стійкості об'єктів народного господарства в надзвичайних ситуаціях.

6. Основи патентознавства та авторського права.

7. Теорія прийняття рішень:

7.1. Теоретичні основи вибору альтернатив.

7.2. Процедури та алгоритми прийняття рішень.

7.3. Багатокритеріальні задачі оптимального управління.

8. Теорія розкладів:

8.1. Календарне планування та впорядкування робіт.

8.2. Теорія розкладів і оптимізація обслуговуючих систем.

8.3. Планування робіт над проектом і керівництво проектом.

9. Математична економіка:

9.1. Статичні моделі макроекономіки.

9.2. Динамічні моделі макроекономіки.

9.3. Багатокритеріальна оптимізація в задачах управління.

9.4. Теорія кооперативних ігор.

9.5. Теорія активних систем.

9.6. Нелінійні моделі попиту та пропозицій.

10. Ефективні точні алгоритми:

10.1. Ефективні точні алгоритми комбінаторної оптимізації.

11. Математичні основи CASE - технологій:

11.1. Алгоритмічна та структурна декомпозиція системи.

11.2. Структурний синтез моделі системи.

11.3. Об'єктно - орієнтований аналіз і синтез складних об'єктів і систем.

11.4. Розробка моделей компонентів об'єктів проектування.

11.5. Структурний аналіз інформаційних технологій.

11.6. Ситуаційний аналіз інформаційних технологій.

11.7. Автоматизація прототипування.

11.8. Технологія генерації компонентів програмного забезпечення.

11.9. Проектування систем оперативної аналітичної обробки даних.

12. Проектування інформаційних технологій управління КІВ:

12.1. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації на різних стадіях проектування інформаційних технологій та синтез оптимальної структури.

12.2. Підбір кадрів, розподілення ресурсів і ролей у процесі розробки проекту.

12.3. Вимоги до документів на різних стадіях розробки проектів інформаційних технологій КІВ.

12.4. Автоматизована підготовка та оформлення документів.

13. Проектування АСУ неперервними технологічними процесами:

13.1. Моделі об'єктів та процесів НТП в АСУНТП.

13.2. Ідентифікація параметрів і перевірка адекватності математичних моделей об'єктів та процесів НТП.

13.3. Задачі статичної та динамічної оптимізації неперервних технологічних процесів.

14. Організація інформаційно - обчислювальних процесів та систем:

14.1. Багатомашинні комплекси та мультипроцесорні системи.

14.2. Оцінка продуктивності обчислювальних систем.

14.3. Моделювання робочого навантаження обчислювальних систем.

14.4. Аналіз і синтез обчислювальних систем.

15. Інформаційні технології в інфраструктурі ринку:

15.1. Інформаційні моделі основних суб'єктів інфраструктури ринку.

15.2. Інформаційні комунікації виробничо - комерційної кооперації з ринком.

15.3. АРМи суб'єктів інфраструктури ринку.

15.4. Комплексна автоматизація підприємств.

16. Програмування в системах абстрактних об'єктів, проектування систем штучного інтелекту:

16.1. Теорія формальних граматик.

16.2. Дескриптивні моделі об'єктів управління та проектування.

16.3. Стратегії та методи виведення для моделей представлення.

16.4. Методи інтелектуальної обробки даних.

16.5. Реалізація компонентного інтерфейсу.

16.6. Програмування обміну даними та зв'язку.

16.7. Методи оцінювання якості та ефективності програмного продукту.

16.8. Створення активних сценаріїв.

17. Захист інформації:

17.1. Способи ідентифікації фізичної особи в АС.

17.2. Механізми розпізнавання інформації в АС.

17.3. Апаратні засоби захисту інформації та мереж.

17.4. Концепції, вимоги, нормативно - технічні документи.

17.5. Методи та засоби захисту даних і програмних систем у КС.

17.6. Оцінка рівня захисту комп'ютерних мереж

18. Комп'ютерні мережі:

18.1. Інформаційні технології передачі даних.

18.2. Логічна та фізична структура мережі.

18.3. Апаратні засоби комп'ютерних мереж.

18.4. Операційні системи комп'ютерних мереж.

18.5. Основи моделювання віртуальної реальності.

19. Високошвидкісна технологія комп'ютерних мереж:

19.1. Сучасні архітектурні рішення для високошвидкісних комп'ютерних мереж.

19.2. Технологія, топологія та інфраструктура глобальної мережі.

19.3. Програмні засоби управління передачею даних.

19.4. Забезпечення підтримки модемного та факсимільного зв'язку.

19.5. Комп'ютерне проектування в середовищі Internet.

20. Забезпечення надійності функціонування КС:

20.1. Синтез структури комп'ютерної системи з обмеженнями по надійності.

20.2. Моделі надійності програмного і технічного забезпечення.

20.3. Розробка нормативно - технічної документації з надійності.

21. Моделювання та прогнозування бізнес - процесів:

21.1. Моделювання та прогнозування бізнес - процесів.

21.2. Інформаційний менеджмент бізнес - процесів.

21.3. Формалізований опис бізнес - процесів.

22. Імітаційні проекти:

22.1. Методи проектування імітаційних моделей організаційних і технологічних АСУ.

22.2. Автоматизація розробки імітаційних проектів.

22.3. Методи тестування імітаційних моделей.

23. Охорона праці:

23.1. Контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно - гігієнічних вимог.

23.2. Розслідування нещасних випадків і аварій.

23.3. Організація дотримання безпеки та гігієни праці.

24. Виробнича практика.
Система змістовних модулів, виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння щодо вирішення типових задач діяльності

Вищі навчальні заклади забезпечують опанування випускниками системи вмінь вирішувати типові задачі діяльності під час здійснення певних виробничих функцій:
І ПРОЕКТУВАЛЬНА

1.1. Обґрунтування проектних рішень та управління проектами при розробці інформаційних управляючих систем і технологій у галузі менеджменту підприємств виробничої, фінансової, торговельної, наукової та інших сфер:

1.1.1. Здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково - технічної інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та закордонний досвід з питань розробки комп'ютерних інформаційних систем і технологій у процесі наукових досліджень за допомогою технічного і програмного забезпечення, використовуючи сучасні методи наукових досліджень.

Пошук, систематизація інформації з питань комп’ютерних інформаційних систем і технологій.

1.1.2. Здійснювати системний аналіз діяльності менеджерів та формалізований опис бізнес - процесів в умовах розробки інформаційних управляючих систем і технологій у галузі менеджменту підприємств виробничої, фінансової, торговельної, наукової та інших сфер, використовуючи методи системного аналізу, декомпозиції систем, об'єктно - орієнтованого аналізу, об'єктно - орієнтованого проектування, побудови дерева цілей тощо.

Системний аналіз діяльності менеджерів та формалізований опис бізнес - процесів.

1.1.3. Здійснювати системну інтеграцію рішень у суміжних областях (АСУТП, АСУТС, управління робочо - технічними комплексами, САПР, системне та програмне забезпечення, мережеві компоненти) в умовах розробки інформаційних управляючих систем і технологій у галузі менеджменту підприємств виробничої, фінансової, торговельної, наукової та інших сфер, використовуючи методи системного аналізу, декомпозиції систем, об'єктно - орієнтованого аналізу, об'єктно - орієнтованого проектування тощо.

Системний аналіз діяльності менеджерів та формалізований опис бізнес - процесів.

1.1.4. Вивчати досвід провідних країн у галузі побудови інформаційного суспільства, адаптувати існуючі моделі інформаційних суспільств в умовах реалізації програми інформатизації України за допомогою сучасної науково - технічної, довідкової літератури, інформаційно - довідкових систем, комп'ютерних мереж, використовуючи комп'ютеризовані системи обробки та пошуку інформації, у тому числі Інтернет - системи підтримки прийняття рішень.

Системний аналіз діяльності менеджерів та формалізований опис бізнес - процесів.
  1   2   3   4

Схожі:

Тема. Програмне забезпечення комп’ютерних систем Мета
Обладнання й матеріали: Комп’ютерний клас обладнаний в мережу, програмне забезпечення
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки до дипломного проектування спеціаліста за спеціальністю 05010301 – „Програмне забезпечення систем”, 05010302 –...
18. Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення
Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення. Інструментальні програмні засоби для розв’язування прикладних задач з...
Лекція №4 Тема: Програмне забезпечення персональних комп’ютерів
Системне програмне забезпечення призначене для керування роботою складових комп’ютера та обміном даними між ними, діагностування...
Тема. Підсумковий урок-гра «Поле чудес» з розділу «Апаратне забезпечення...
Повторити і узагальнити знання учнів з теми «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ АБО ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Тема Кількість годин
ПК з пудключенням до мережі,необхідне програмне забезпечення, роздатковий матеріал
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНІ ВІЛЬНІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВАРІАНТИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Апаратне та програмне забезпечення
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики технологій у 2011-2012 навчальному році
Тема. Підсумковий урок Мета
Обладнання й матеріали: Комп’ютерний клас обладнаний в мережу, програмне забезпечення, роздатковий матеріал
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка