Лекція №4 Тема: Програмне забезпечення персональних комп’ютерів


НазваЛекція №4 Тема: Програмне забезпечення персональних комп’ютерів
Дата06.04.2013
Розмір96.4 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Інформатика > Лекція
Лекція № 4

Тема: Програмне забезпечення персональних комп’ютерівПлан:

1. Програмне забезпечення.

2. Системне програмне забезпечення.

3. Прикладне програмне забезпечення.

4. Відкрите програмне забезпечення.
2. Системне програмне забезпечення

Системне програмне забезпечення призначене для керування роботою складових комп’ютера та обміном даними між ними, діагностування та усунення недоліків у роботі комп’ютера, автоматизації процесу обробки даних, організації обміну даними між користувачем і комп’ютером.

Серед системного програмного забезпечення особливе місце займають операційні системи (скорочено ОС). Без операційної системи робота сучасного комп’ютера неможлива.

Операційна система – це комплекс програм, що забезпечують:

• керування роботою пристроїв комп’ютера та обмін даними між ними;

• зберігання даних в оперативній пам’яті та на зовнішніх носіях;

• виконання інших програм;

• розподіл ресурсів комп’ютера між окремими програмами, які працюють одночасно;

• організацію обміну даними між користувачем і комп’ютером.

Операційна система приховує від користувача складні подробиці роботи апаратного і програмного забезпечення. Це надає користувачу більше часу для творчої діяльності.

Службове програмне забезпечення – це програми, які призначені для діагностування апаратної і програмної складових комп’ютера, розширення можливостей ОС. За необхідності вони усувають недоліки та оптимізують роботу комп’ютера. Ці програми називають утилітами (англ. utility – корисність). Такими програмами, наприклад, є: комплекс

програм Norton Utilities, SiSoft Sandra, Dr. Hardware, антивірусні програми, програми архіватори, файлові менеджери FAR manager, Total Commander та ін.

Системи програмування – це комплекси програм, які призначені для створення нових програм з використанням мов програмування, наприклад Turbo Pascal 7.0, Delphi 2009, Borland C++ 3.1, Visual C#.NET 2008, Visual Basic 6.0 та ін.
3. Прикладне програмне забезпечення

Системне ПЗ необхідно для злагодженої роботи комп’ютера і воно менш цікавить користувача. Для користувача більш важливим є прикладне ПЗ.

Прикладне програмне забезпечення – це програми, що призначені для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач розв’язує в ході своєї діяльності. Їх поділяють на прикладні програми загального і спеціального призначення.

Прикладне ПЗ загального призначення - це комплекс програм, який одержав широке використання серед різних категорій користувачів. Найбільш відомими серед них є: текстові редактори, графічні системи, електронні таблиці, системи управління базами даних та ін.

Класифікація прикладного ПЗ загального призначення:

 1. Текстові редактори – основними функціями є введення та редагування текстових даних.

 2. Текстові процесори. Дозволяють форматувати, тобто оформлювати текст. Основними засобами текстових процесорів є засоби забезпечення взаємодії тексту, графіки, таблиць та інших об'єктів, що складають готовий документ, а також засоби автоматизації процесів редагування та форматування.

 3. Електронні таблиці – забезпечують організацію даних у вигляді таблиць і їх обробку. Широке застосування знаходять у бухгалтерському обліку, аналізі фінансових та торгівельних ринків, засобах обробки результатів експериментів, тобто у автоматизації регулярно повторюваних обчислень великих об'ємів числових даних.

 4. Графічні редактори – дозволяють створювати, редагувати і виводити на друк різноманітні графічні зображення - малюнки, графіки, діаграми і т.п. Серед них можна виділити системи ділової графіки (Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance Graphics), художньої графіки, які ще називають просто графічними редакторами (Paintbrush), інженерної графіки та автоматизованого проектування (Autodesk AutoCad), системи обробки фотографічних зображень (Adobe Photoshop), а також універсальні графічні системи (CorelDRAW!).

 5. Системи управління базами даних – призначені для об'єднання наборів даних з метою створення єдиної інформаційної моделі об'єкта. Ці програми дозволяють накопичувати, обновляти, коригувати, вилучати, сортувати інформацію, організовану спеціальним засобом у вигляді банку даних. Найпоширеніші СУБД: dBase III Plus, FoxBase+, Clipper, Oracle, Acces, FoxPro, Paradox.

Крім перерахованих систем до складу прикладного ПЗ загального призначення слід віднести й інтегровані системи. Ці системи об'єднують у собі можливості текстових редакторів, графічних систем, електронних таблиць та систем управління базами даних. Головна перевага інтегрованих систем перед окремими системами прикладного ПЗ загального призначення полягає у тому, що вони створюють єдині правила роботи для користувача, тобто вони мають єдиний інтерфейс як при роботі з текстом, так і при роботі з електронними таблицями та ін. Найвідоміші серед них: Microsoft Works, Microsoft Office, Lotus SmartSuite, Perfect Office.

Прикладні програми спеціального призначення використовують у специфічній діяльності користувачів.

Класифікація прикладного ПЗ спеціального призначення:

 1. Системи автоматизованого проектування (CAD-системи). Призначені для автоматизації проектно-конструкторських робіт. Застосовуються у машинобудуванні, приладобудуванні, архітектурі. Окрім графічних робіт дозволяють проводити прості розрахунки та вибір готових конструктивних елементів з існуючої бази даних.

 2. Настільні видавничі системи. Автоматизують процес верстання поліграфічних видань.

 3. Бухгалтерські системи. Містять у собі функції текстових, табличних редакторів та СУБД. Призначені для автоматизації підготовки початкових бухгалтерських документів підприємства та їх обліку, регулярних звітів по підсумках виробничої, господарської та фінансової діяльності у формі прийнятної для податкових органів, позабюджетних фондів та органів статистичного обліку.

 4. Фінансові аналітичні системи. Використовують у банківських та біржових структурах. Дозволяють контролювати та прогнозувати ситуацію на фінансових, торгівельних та ринків сировини, виконувати аналіз поточних подій, готувати звіти.

 5. Редактори HTML (Web-редактори). Призначені для створення і редагування Web-сторінок Інтернету.

 6. Системи автоматизованого перекладу. Розрізняють електронні словники та програми перекладу мови. Електронні словники - це засоби для перекладу окремих слів у документі. Програми автоматичного перекладу отримують текст на одній мові і видають текст на іншій, тобто автоматизують переклад. При автоматизованому перекладі неможливо отримати якісний вихідний текст, оскільки все зводиться до перекладу окремих лексичних одиниць.

 7. Інтегровані системи діловодства. Засоби для автоматизації робочого місця керівника. Зокрема, це функції створення, редагування і форматування документів, централізація функцій електронної пошти, факсимільного та телефонного зв'язку, диспетчеризація та моніторинг документообігу підприємства, координація дій підрозділів, оптимізація адміністративно-господарської діяльності й поставка оперативної та довідкової інформації.

 8. Експертні системи. Призначені для аналізу даних, що містяться у базах знань і видачі результатів, при запиті користувача. Такі системи використовуються, коли для прийняття рішення потрібні широкі спеціальні знання.

 9. Системи відеомонтажа. Призначені для цифрової обробки відеоматеріалів, монтажу, створення відеоефектів, виправлення дефектів, додавання звуку, титрів та субтитрів.


4. Відкрите програмне забезпечення.

Відкрите програмне забезпечення (англ. open source software) - програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Вихідний код таких програм доступний для перегляду, вивчення та зміни, що дозволяє користувачеві прийняти участь в доопрацюванні найвідкритішої програми, використовувати код для створення нових програм і виправлення в них помилок - через запозичення вихідного коду, якщо це дозволяє ліцензія, або через вивчення використаних алгоритмів , структур даних, технологій, методик та інтерфейсів (оскільки вихідний код може суттєво доповнювати документацію, а за відсутності такої сам служить документацією).
Типи ліцензій програмного забезпечення

В даний час в Інтернеті існує велика кількість програм. При цьому багато хто знає, що програми, які викачуються з Інтернету, бувають безкоштовні (freeware), умовно безкоштовні (shareware) і платні (commercialcc). Однак не багато хто знає про такі екзотичні варіанти, як Postcardware, Careware, Homepageware. Про ці та інші типи програм і піде мова далі.
Freeware

   Вільно поширювані програми. Платити за них не треба. Думка про те, що їх пишуть в більшості своїй студенти, яким важко приймати оплату за них, які просто вчаться такому захоплюючому ремеслу, як програмування, є помилковим. Дуже багато серйозних компаній писали, пишуть і, сподіваюся, будуть писати freeware-програми. Справа в тому, що freeware - прекрасний інструмент в просуванні нових технологій і продуктів. Наприклад, усім відома програма спілкування ICQ. Це популярний безкоштовний продукт, який має дуже сильні позиції в порівнянні з платними програмами. Деякі shareware-програми стають безкоштовними. Всім відомий мультімедіа програвач Winamp спочатку був shareware-програмою вартістю в $ 10. Однак після того, як сайт winamp.com став залучати велику кількість відвідувачів, розробники, отримуючи солідні доходи від реклами, вирішили зробити свій продукт безкоштовним, ще більше збільшивши його популярність і свої гаманці.
Shareware

   «Умовно безкоштовне програмне забезпечення». Таку довгу назву незручно вимовляти так часто, як часто це роблять розробники. Тому в своєму колі спілкування російськомовний варіант цього типу програм - «шаровари». Більш офіційно вживається і ще одне найменування цього типу ПО - «пробне» (trial). Основна перевага shareware - «спробуй, перш ніж купити» (try before you buy). Користувачеві надається продукт з деякими обмеженнями, поки він його не придбає. Обмеження можуть бути функціональними (не всі можливості доступні) та / або тимчасовими (найчастіше програма працює 30 днів або певну кількість запусків). У цей час користувач може тестувати програму, освоювати її можливості. Якщо користувач вирішує, що ця програма йому потрібна, він повинен зареєструватися, заплативши авторові певну суму - в іншому ж випадку зобов'язаний припинити використання програми і видалити її зі свого комп'ютера. Цей тип програмного забезпечення вельми зручний для користувача. Адже, купуючи програму в магазині, ви можете тільки почитати про її можливості, однак не зможете бути впевнені в тому, що вона підходить саме вам або не буде конфліктувати з іншими додатками, які вже встановлені на вашому комп'ютері. Всі ці переваги не йдуть на шкоду технічної підтримки. Користувач може отримати консультацію щодо роботи програми через електронну пошту (e-mail) або за телефоном. Оплата програми може бути проведена будь-яким зручним способом: за допомогою електронної валюти, банківського переказу, поштового переказу, кредитною карткою, чека і т.д. Також за наявності поважної причини гроші можуть бути повернені. Багато користувачів більше довіряють програмам, що продаються в «коробкових» варіантах. Вони звикли, що за такими програмами стоїть великий і надійний постачальник і кваліфікована служба технічної підтримки. Це всього лише міф. Майбутнє за shareware - в цьому сумнівів немає.
Public domain software

   Дуже схожий на freeware - програми цього типу також розповсюджуються безкоштовно. Однак, на відміну від freeware, де автор програми має всі права на програму, у випадку з public domain у нього ці права відсутні. Програма поширюється разом з вихідним кодом, і автор відмовляється від своїх прав. Головною ідеєю був розвиток програми надалі. Однак у силу того, що програма була «нічия», хто завгодно міг злегка модифікувати код, відкомпілювати і поширювати її як платну. З цієї причини таких програм в даний час просто не знайти.
Open Source

   Розвиток концепції public domain software, в якій враховані помилки попереднього варіанту. Програма, як і раніше, поширюється на безкоштовній основі разом з вихідним кодом. Однак автор вже не відмовляється від своїх прав. Існує система вимог до ліцензії на програмний продукт, який називається The Open Source Definition (OSD), яка представлена на сайті. До програми обов'язково повинен бути доданий вихідний код. Модифіковане ПЗ повинно поширюватися на тих же умовах, що і вихідний продукт. Автор початкового продукту навіть має право вимагати, щоб вихідний код його програми розповсюджувався без змін, але в комплекті з відповідними модифікуючими патчами (patches - виправлення).
Commercialcc

   Комерційний тип програмного забезпечення, тобто поширюване за плату. Оплата повинна бути проведена відразу після отримання копії ПО на ліцензійному диску з фірмовою упаковкою (часто такі програми називають «коробчастими»). Використання такої програми без попередньої оплати є незаконним. Споживачі не хочуть купувати кота в мішку, тому багато компаній надають демо-ролики або варіанти програми з обмеженими функціональними можливостями. Деякі комерційні програми розповсюджуються і як shareware, однак при цьому вартість їх на порядок дешевше. Адже виробник позбавлений від витрат на упаковку, друк керівництва користувача, комісійних відрахувань і т.п.
Adware

   До цієї категорії відносяться програми, які під час своєї роботи демонструють користувачеві рекламу - найчастіше графічні банери розміром 468x60 крапок. Adware поєднує в собі freeware і shareware. З одного боку, користувач не зобов'язаний оплачувати програму і може нею користуватися як завгодно довго, з іншого - у нього є стимул сплатити програму, адже в цьому випадку він позбудеться від цього проклятого банера, який так довго його нервує. Найбільший розвиток цей тип отримав в програмах, які працюють в Інтернеті, адже саме звідти викачується нова реклама. Наприклад, браузери, download-менеджери та програми дозвону.
Donationware

   Таке ПЗ також розповсюджуються безкоштовно, проте розробник програми в ліцензійній угоді указує, що, якщо користувачеві програма подобається, то він може (а не зобов'язаний) вислати грошову винагороду. Іноді сума вказується конкретно, а іноді пишеться «хто скільки може». На жаль, як показує практика, користувачі дуже мляво реагують на такі прохання і дуже рідко висилають гроші. Такий тип програмного забезпечення привертав авторів в той час, коли програмістам-одиначкам було вкрай важко самостійно приймати платежі від користувачів. Сьогодні існує велика кількість реєстраторів, які беруть на себе всі турботи по прийому платежів, тому спосіб donationware зустрічається вкрай рідко.
Postcardware (або Cardware)

   Екзотичний спосіб розповсюдження програм, при якому автор просить користувачів зареєструватися, надіславши йому поштову листівку. Такий спосіб не принесе автору грошей - тільки колекцію листівок з виглядом різних куточків земної кулі.
Homepageware

   Це дуже бридкий тип програм. Чимось схожий на adware: ви також не зобов'язані оплачувати реєстрацію, проте при кожному запуску програми вашою домашньою сторінкою ставатиме сторінка програми. Такий тип програм не поширений унаслідок варварського ставлення до користувачів.
Careware

   Зовсім вже екзотичний спосіб. У ліцензійній угоді до програми сказано, що користувач повинен на годину, день або тиждень перестати скаржитися на життя і сказати кому-небудь слова підбадьорення.

Схожі:

Конспект уроку для 5 класу Тема. Види сучасних персональних комп’ютерів
Обладнання: комп’ютери, проектор, дошка, невеличкі картки з видами сучасних персональних комп’ютерів
Тема. Програмне забезпечення комп’ютерних систем Мета
Обладнання й матеріали: Комп’ютерний клас обладнаний в мережу, програмне забезпечення
1. Організація та технологія будови комп'ютерних мереж
Мною обрана ця тема тому, що на сам перед зараз все робиться за допомогою обчислювальної техніки, тобто за допомогою Персональних...
Тема «Під’єднання комп’ютерів до локальної мережі»
У цій папці створюються підключення комп'ютера до Інтернету, локальної мережі чи до інших комп'ютерів, які дозволяють використовувати...
Правила техніки безпеки та охорони праці при роботі з комп'ютерною технікою
Навчальна дисципліна "Комп'ютери і комп'ютерні технології" дозволяє успішно використовувати комп'ютерну техніку та сучасне програмне...
Тема. Підсумковий урок Мета
Обладнання й матеріали: Комп’ютерний клас обладнаний в мережу, програмне забезпечення, роздатковий матеріал
Комп'ютерні мережі
В даний час більшість комп’ютерів використовується не ізольовано від інших комп’ютерів, а постійно або час від часу підключаються...
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні фізики
Використання персональних компютерів та програмно-методичних комплексів сприяло появі нового, дуже цікавого способу співпраці між...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
Узагальнення і систематизація знань з теми «Текстовий редактор MS WORD»
Обладнання: персональні комп’ютери, програмне забезпечення MS WORD, комп'ютерна презентація, картки з завданнями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка