Розглянуто на засіданні циклової Затверджую


Скачати 335.97 Kb.
НазваРозглянуто на засіданні циклової Затверджую
Дата19.03.2013
Розмір335.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Краснодонський промислово-економічний коледж»

Розглянуто на засіданні циклової Затверджую


комісії комп’ютерних дисциплін Заст. директора з навчальної роботи

_______________ О.О.Пакшина ________________ О.Л.Кузьміна

'' ____'' _____________2011 р. „_____'' ________________ 2011 р.

Пакет матеріалів

для підготовки до іспиту

з дисципліни: «Інформатика»

студентів спеціальностей

5.05070103 «Електропостачання»

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин»

5.05030103 «Експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного обладнання»

Підготувала: викладач Пакшина О.О.

Краснодон

ІНФОРМАТИКА

/питання до іспиту для студентів першого курсу/
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


 1. Визначення інформації і інформатики. Властивості інформації. Одиниці вимірювання інформації.

 2. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.

 3. Структурна схема ПК.

 4. Основні складові апаратної частини комп'ютера. Мікропроцесор. Системний блок.

 5. Накопичувачі, їх види та характеристика.

 6. Монітор, види, призначення та основні характеристики.

 7. Принтери, їх види і принцип дії.

 8. Периферійні пристрої ПК та їх призначення.

 9. Поняття файлу, каталогу, логічного диску. Повне ім'я файлу. Шлях до файлу. Типові розширювання імені файлу.

 10. Системне та прикладне програмне забезпечення.

 11. Операційна система (ОС). Склад ОС. Функції, класифікація ОС.

 12. ОС Windows XP. Види вікон Windows. Структура головного вікна.

 13. Переключення між вікнами Windows. Головне меню Windows.

 14. Робочий стіл та його елементи. Що таке контекстне меню? Навести приклади.

 15. Провідник (Головне меню). Вікно Провідника.

 16. Системи обробки тексту. MS Word. Структура вікна.

 17. MS Word. Робота з формульним редактором.

 18. MS Word. Форматування символів, абзаців, сторінок.

 19. MS Word. Створення таблиці і робота з нею.

 20. MS Word. Панель інструментів Малювання. Автофігури. Об'єкт Word Art.

 21. MS PowerPoint. Комп’ютерні презентації та публікації.

 22. MS PowerPoint. Основні елементи презентації.

 23. MS Excel. Системи обробки табличної інформації.

 24. MS Excel. Формули та функції.

 25. Алгоритми. Види алгоритмів, їх властивості. Побудова алгоритмів.

 26. Програмування. Мова Паскаль. Загальна структура програми. Абетка Паскаля.

 27. Програмування. Мова Паскаль. Мітки. Оператор безумовного переходу. Умовний оператор.

 28. Програмування. Мова Паскаль. Составний оператор. Оператори введення та виведення інформації.

 29. Програмування. Мова Паскаль. Поняття змінної. Типи.

 30. Інформаційні технології у навчанні. Робота з навчальними програмами.

ІНФОРМАТИКА

/питання до іспиту для студентів першого курсу/
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
Тема 1. Основні поняття інформатики


 1. На материнській платі розміщується:

а) процесор

б)оперативна пам'ять

в)вінчестер

г)CD-Rom

д)BIOS

 1. Процесор призначений для:

а) шифрування інформації

б) обробки даних

в)збереження інформації

г) введення даних

д) виведення даних

 1. Характеристикою процесорів є:

а) Внутрішня частота (Мгц)

б)Частота розгортки (Гц)

в)швидкість шини пам'яті (Мгц)

г)Піксель (Мгц)

д)Внутрішній кеш (Кбайт)

 1. Оперативна пам'ять буває таких типів:

а)DIMM

б)CMOS

в) DDR

г)RIMM

д)BIOS

 1. Форматування диска це:

а) розбиття диска на пікселі

б)розбивка диска на секторы і доріжки

в) процес перезапису інформації

г) ініціалізація системних ресурсів диска

д) перевірка працездатності диска

 1. Які диски дають можливість перезаписувати інформацію:

а) вінчестер

б)CD-Rom

в)CD-R

г)CD-RW

д)FDD

 1. Один Мбайт це:

а) 1024 Кбайт

б) 64 Гбайт

в) 1024 байт

г) 1000 байт

д) 512 біт

 1. Пристроями введення інформації є:

а) відеоадаптер

б)плоттер

в)Клавіатура

г)Миша

д) монітор

 1. Принтери бувають таких типів:

а) лазерні

би)роликові

в)планшетні

г)матричні

д) струменеві

 1. Сканер призначений для:

а) Друк інформації

б)введення в ПК графічний зображень

в)виведення з ПК графічний зображень

г) Сканування мережі

 1. Модем це:

а)пристрій сублімації інформації

б) пристрій передачі даних на невеликі відстані

в) Пристрої передачі даних на великі відстані

г) пристрої збереження інформації

д) Пристрої для запису і відтворення звуку

 1. пристроями виведення інформації є:

а) монітор

б) принтер

в) Динаміки

г) CD-Rom
Тема 2. Програмне забезпечення ПК.
1. Які програми охоплює програмне забезпечення ПК?

а. Прикладні програми.

б. Віртуальні програми.

в. Системні програми.

г. Комп'ютерні віруси.

д. Архівні копії програм.

2. Що належить до системного програмного забезпечення?

а. Драйвери пристроїв.

б. ОС.

в. Утиліти.

г. Файлові менеджери.

д. Панель керування.

3. Що таке файлова система?

а. Це сукупність програм на ПК, що працюють з файлами.

б. Сукупність файлів і каталогів на ПК.

в. Це сукупність програм на ПК, що працюють з файлами та сукупність файлів і каталогів на ПК.

г. Сукупність даних (файлів) користувача.

д. Сукупність системних файлів.

4. Що містить повне ім'я файлу?

а. Усі файли, що є на диску.

б. Ім'я диска та перелік папок, у яких воно е.

в. Перелік папок, що відображений у Провіднику.

г. Запис у таблиці файлів.

5. Що таке прикладні програми?

а. Програми, що вирішують проблеми інформаційних технологій.

б. Програми, що прикладаються як пакет до ОС.

в. Будь-яка конкретна програма, що розв'язує завдання в межах певної проблемної сфери.

г. Ігрові та системні програми.

д. Офісні та інструментальні програми.

6. До якого класу можна віднести програму Adobe Photoshop ?

а. Системна програма.

б. Прикладна програма.

в. Інструментальна програма.

г. Системна утиліта.

д. Графічний драйвер.

7. Які з тверджень правильні:

а. Microsoft XP Professional — сучасна, потужна з широкими можливостями операційна система.

б. Особливістю Microsoft XP Professional є тісна інтеграція з офісними програмами, ефективне використання мережі Інтернет.

в. Microsoft XP Professional — надійна, високопродуктивна 16-розрядна операційна система з графічним інтерфейсом користувача.

г. Операційна система Microsoft XP Professional має високу стійкість до «зависань», спричинених як некоректними діями користувача, так і збоями прикладних програм.

д. Microsoft XP Professional може бути файловим сервером, сервером друкування, сервером віддаленого доступу для мобільних користувачів.

8. Операційна система Microsoft XP Professional має:

а. Графічний інтерфейс.

б. Текстовий інтерфейс.

в. Інтерфейс-меню.

г. Об'єктно-орієнтований інтерфейс.

д. Що таке інтерфейс?

9. Що відображується на екрані відразу після завантаження операційної системи Microsoft XP Professional:

а. Головне меню.

б. Системне меню.

в. Рядок стану.

г. Робочий стіл.

д. Робоча ділянка.

10. Як викликати контекстне меню Microsoft XP Professional?

а. Натисканням лівої кнопки миші.

б. Натисканням правої кнопки миші.

в. Подвійним клацанням лівою кнопкою миші.

г. Подвійним клацанням правою кнопкою миші.

д. Натисканням двох кнопок миші.

11. Як отримати доступ до комп'ютерів локальної мережі?

а. Скориставшись програмою Мій комп’ютер.

б. Скориставшись програмою Моє мережне оточення.

в. Скориставшись програмою Internet Explorer.

г. Скориставшись папкою Мережа і видалений доступ до мережі з Панелі Керування.

д. Скориставшись командою Пуск /Виконати...

12. Вкажіть правильні твердження:

а. Якщо панель завдань повністю заповнена кнопками запущених програм, то запустити ще одну неможливо.

б. Якщо програма запущена і її вікно розгорнуто на весь екран, то запустити ще одну неможливо.

в. Переключатися між вікнами можна за допомогою миші і клавіатури.

г. Активне вікно, як правило, розміщується поверх інших.

д. Активним може бути лише одне вікно.

13. Інформація якого типу міститься у файлі з розширенням .ехе:

а. Документ.

б. Архів.

в. Програма.

г. Тимчасовий файл.

д. Файл довідки.

14. Вказана кнопка (свернуть) дає змогу:

а. Закривати вікно.

б. Розгортати вікно в повно екранний розмір.

в. Згортати вікно в піктограму на панель завдань.

г. Відновлювати вікно до стандартного розміру.

д. Розміщувати вікна каскадом.

15. Вікно програми складається з таких елементів:

а. Рядок назви.

б. Меню.

в. Панель інструментів.

г. Робоче поле.

д. Панель завдань.

16. Яке вікно зображене на рис. 1?

а. Це вікно програми ОС Windows

б. Це діалогове вікно.

в. Це вікно папки.

г. Це стандартне вікно.

17. Кнопка панелі інструментів папки призначена для:

а. Створення нової папки.

б. Переходу на один рівень вгору по ієрархії папок.

в. Переходу до попереднього файлу.

г. Відкривання панелі папок.

д. Переміщення папки на один рівень вгору по ієрархії папок.

18. Який з об'єктів е ярликом:

а. б. в. г. д.
19. Які з наведених прикладів не можна використовувати як ім'я файлу:

а. Текстовий документ. doс.

б. Текстовий документ?.dос.

в. /Текстовий документ.dос.

г. Текстовий документ*.dос.

д. Текстовий документ.doc.tхt.

20. Для копіювання файлу з однієї папки в іншу (папки містяться на одному диску) потрібно:

а. Відкрити дві папки і перетягнути файл лівою кнопкою миші.

б. Скористатися командою контекстного меню файлу Відправити в папку

в. Скористатися буфером обміну (скопіювати файл у буфер, а потім вставити в іншу папку).

г. Перетягнути файл на папку правою кнопкою миші й скористатися командою Перемістити.

д. Можна скористатися будь-яким з перелічених вище способів.

21. Які з перелічених дій зумовлять подібне відображення імені папки:


а. Клацання по імені папки правою кнопкою миші.

б. Два послідовних клацання лівою кнопкою миші..

в. Клацання по імені папки і натискання клавіші F2.

г. Вибір команди Правка / Перейменувати.

д. Вибір команди Довідка/Що це таке?

22. Які з наведених прикладів е правильним іменем файлу WinRAR?

а. С:\Program Files\WinRAR\WinRAR.

б. С\Program Files\WinRAR:WinRAR.

в. С:/Program Files/WinRAR/WinRAR.

г. С:\\Program Files\WinRAR\WinRAR.

23. Програма Мій комп’ютер призначена для:

а. Роботи з мережею Інтернет.

б. Редагування документів користувача.

в. Перегляду вмісту комп'ютера та мережних ресурсів.

г. Настроювання операційної системи та програм, установлених

комп'ютері.

д. Усе назване вище.

24. У файл було внесено зміни, потім вікно спробували закрити. До чого призведе натискання на кнопку Відмінити.


а. Вікно документа закриється, зміни у файлі не збережуться,

б. Вікно документа закриється зі збереженням внесених змін.

в. Вікно документа не закриється, закриється тільки вікно, показане на малюнку.

25. Як відновити раніше видалений документ?

а. Це зробити неможливо.

б. Скористатися командою Файл / Відновити програми Корзина.

в. Перетягнути файл із корзини в потрібну папку.

г. Скористатися програмою Перевірка диска.

26. При пошуку об'єктів символ * означає:

а. Один символ в імені файлу.

б. Символ * в імені файлу.

в. Замінює пропущені символи в імені файлу.

г. Будь-яку послідовність символів в імені файлу.

27. 3 якою метою використовується комбінація клавіш Ctrl+Shift (Alt+Shift):

а. Для зміни мови Інтерфейсу Windows.

б. Для зміни мови введення клавіатури.

в. Для визначення мови, яка буде початкове встановлюватися для кожної запущеної програми.

г. Для настроювань регіональних стандартів.

д. Вмикає регістр великих літер на клавіатурі.

28. Як установити в системі принтер?

а. Відкрити папку Принтери на панелі керування і скористатися майстром Установка принтера.

б. Скористатись елементом панелі керування Установка й видаленняпрограми.

в. Скористатись елементом панелі керування Установка обладнання

г. Скористатись елементом панелі керування Спеціальні можливості.

29. З якою метою запускають програму Дефрагментація диска?

а. Для створення на диску фрагментів (кластерів), у які в подальшому можна записувати файли.

б. Для пошуку і видалення тимчасових файлів.

в. Для резервного копіювання файлів.

г. Для прискорення зчитування файлів з диска.

30. Які файли можна видалити за допомогою програми Очистка диска

а. Файли, що містяться в корзині.

б. Файли, що давно не використовувалися.

в. Тимчасові файли.

г. Стиснуті файли.

д. Резервні копії файлів.

31. Як установити на робочому столі мовну панель?

а. Скористатись елементом панелі керування Клавіатура (встановити параметр Відображати індикатор на панелі задач).

б. Скористатись елементом панелі керування Адміністрування (встановити параметр Відображати язикову панель на робочому столі).

в. Скористатись елементом панелі керування Властивості папки (встановити параметр Відображати індикатор на панелі задач)

г. Скористатись елементом панелі керування Шрифти (встановити параметр Відображати індикатор на панелі задач)

д. Скористатись елементом панелі керування Язик й регіональні стандарти (встановити параметр Відображати язикову панель на робочому столі).

32. Як в ОС Windows ХР від форматувати гнучкий диск?

а. Вибрати диск і скористатися командою Формат у вікні Провідник

б. Вибрати диск і скористатися командою Форматувати з меню Файл.

в. Вибрати диск і скористатися командою Форматувати з контекстного меню.

г. Ввести команду Format а: в панель Адрес.

д. Скористатися командою Пуск / Виконати... і ввести команду Format а:

33. Як вмикається програма Перевірка диска?

а. Пуск/Все Програми /Стандартні / Перевірка диска.

б. Пуск/Все Програми / Стандартні / Службові / Перевірка

в. З діалогового вікна властивостей диска (вкладка Сервіс).

г. З діалогового вікна властивостей диска (вкладка Перевірка).

д. Я не знаю.

34. Яким меню скористатися для завантаження програми, як списку «Всі Програми»?

а. Вибране.

б. Документи.

в. Найти.

г. Настройка.

д. Виконати...

35. Що міститься в меню «Документи»?

а. Список вибраних документів для швидкого доступу.

б. Список останніх 15 документів, з якими працювали.

в. Список об'єктів робочого стола.

г. Список вибраних програм.

д. Список користувачів.

36. Чому панель названа Панель задач?

а. На ній кнопками показано програми, що працюють.

б. На ній значками показуються папки, що відкриті.

в. На ній показуються назви документів, що обробляються.

г. На ній показуються властивості обчислювальної системи.

д. На ній показуються тексти документів, що обробляються.

Тема 3. Текстовий процесор
1. Які з тверджень є правильними?

а. Програма Microsoft Word — потужний, популярний текстовий редактор, розроблений фірмою Intel.

б. Програма Microsoft Word дає змогу створювати складні таблиці, проводити математичне оброблення, виконувати аналіз процесів.

в. Програма Microsoft Word входить до складу операційної системи Windows.

г. Можливості програми Microsoft Word дуже широкі — починаючи від створення нескладних текстових повідомлень до складних, багатосторінкових документів, що передбачають складне форматування, графічні елементи.

д. Усі твердження правильні.

2. Програму Microsoft Word можна відкрити такими способами:

а. За допомогою команди головного меню Пуск/Программы/Місrosoft Word.

б. За допомогою ярлика програми, розміщеного на робочому столі Windows.

в. За допомогою призначеної комбінації клавіш.

г. За допомогою команди Пуск/Выполнить WinWord.

д. Будь-яким з перелічених способів.

3. Команди меню Офіс програми Microsoft Word призначені для:

а. Настроювання програми.

б. Роботи з документами.

в. Задають зовнішній вигляд документа.

г. Роботи з вікнами документа.

4. Для збереження документа потрібно виконати такі дії:

а. Скористатися командою меню Вставка/Сохранить как... — вказати папку, куди буде збережено документ та ім'я документа.

б. Скористатися командою меню Офис/Сохранить как... — вказати папку, куди буде збережено документ та ім'я документа.

в. Скористатися командою меню Правка/Сохранить — вказати папку, куди буде збережено документ та ім'я документа.

г. Натиснути кнопку Сохранить на панелі інструментів Стандартная.

д. Натиснути кнопку Сохранить как... на панелі інструментів Сохранение.

5. За допомогою діалогового вікна Параметры страницы.... можна задати такі параметри:

а. Вирівнювання тексту.

б. Розмір шрифту.

в. Поля документа.

г. Орієнтацію сторінок.

д. Стиль документа.

6. Для виділення абзацу тексту потрібно:

а. Клацнути мишею на початку абзацу і при натиснутій лівій кнопці провести до кінця абзацу.

б. Скористатися кнопкою панелі інструментів Выделить абзац.

в. Двічі клацнути в межах абзацу.

г. Скористатися будь-яким із запропонованих варіантів.

д. Тричі клацнути в межах абзацу.

7. Комбінація клавіш Ctrl+А призначена для:

а. Виділення всього документа.

б. Форматування виділеного фрагменту тексту напівжирним накресленням.

в. Відміни останньої дії.

г. Така комбінація клавіш у програмі не працює.

д. Збереження документа.

8. Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і:

а. За допомогою кнопки вказати потрібний розмір.

б. За допомогою кнопки і вказати потрібний розмір.

в. Скористатися командою меню Вид/Шрифт.

г. Скористатися командою Шрифт в контекстним меню.

д. Скористатися командою контекстного меню Абзац.

9. Що таке Стиль?

а. Сукупність параметрів форматування символів, що має своє ім'я.

б. Сукупність параметрів форматування абзаців, що має своє ім'я.

в. Сукупність параметрів форматування, що має своє ім'я.

г. Документ має стиль, якщо в ньому є малюнки, таблиці, об'єкти WordArt.

д. Важко дати відповідь.

10. Які дії можна виконати за допомогою команди Формат Абзац

а. Вирівняти текст абзацу.

б. Установити відстань між абзацами документа.

в. Установити шрифт абзацу тексту.

г. Установити міжрядковий інтервал в абзаці.

д. Такої команди не існує.

11. Вирівняти текст по ширині сторінки дає можливість кнопка:

а.

б.

в.

г.

д.

12. Для створення об'єкта WordArt потрібно:

а. Скористатися кнопкою панелі інструментів

б. Скористатися кнопкою панелі інструментів .

в. Скористатися кнопкою панелі інструментів .

г. Скористатися кнопкою панелі інструментів .

д. Скористатися кнопкою панелі інструментів .

13. Яке положення може займати малюнок відносно тексту?

а. У тексті.

б. Навколо рамки.

в. По контуру.

г. За текстом.

д. Перед текстом.

14. Для того щоб надрукувати документ Word на принтері, потрібно:

а. Скористатися кнопкою панелі інструментів Печать — документ буде надруковано на принтері, що встановлений за замовчуванням.

б. Скористатися командою меню Офіс / Печать

в. Скористатися командою меню Формат/Печать.

г. Скористатися командою меню Вставка/На принтер.

д. Скористатися командою меню Вид сторінки / Распечатать документ.

15. Як розповсюдити встановлені параметри сторінки на документи, що далі створюватимуться?

а. Клацнути на кнопці По умолчанию...

б. Клацнути на кнопці 3 мовчазної згоди...

в. Клацнути на кнопці ОК...

г. Клацнути на кнопці Размер бумаги...

д. Клацнути на кнопці Параметры страницы.

16. Що таке шаблон?

а. Це зразок документа, який міститься в папці Шаблоны.

б. Це зразок документа, який дає змогу створювати подібні документи.

в. Це зразок документа, який визначає основну структуру документа і утримує його настроювання.

г. Це активний документ.

17. Які режими роботи з документами забезпечує Word?

а. Звичайний, Веб-документ, Розмітка сторінки...

б. Веб-документ, Розмітка сторінки, Структура...

в. Розмітка сторінки, Структура, На весь екран...

г. Нормальний, Веб-документ, Розмітка сторінки...

д. Розмітка сторінки, Структура, На весь аркуш...

18. Які об'єкти розміщуються на горизонтальній лінійці вікна Word?

а. Бігунок Отступ правой строки, бігунок Отступ слева, бігунок Отступ справа.

б. Бігунок Отступ левой строки, бігунок Отступ правой строки, бігунок Отступ слева, кнопки, що регулюють розмір полів.

в. Бігунок Отступ первой строки, бігунок Отступ слева, бігунок Выступ, бігунок Отступ справа, поділки і цифри, крім того, може містити позиції табуляції.

г. Бігунок Отступ левой строки, бігунок Отступ правой строки, бігунок Отступ слева.

д. Бігунок Отступ левой строки, бігунок Отступ правой строки, бігунок Отступ слева, бігунок Отступ справа, поділки і цифри, крім того може містити позиції табуляції.

19. Які команди містить кнопка системного меню Word?

а. Копировать, Вставить, Развернуть, Закрыть, Переместить, Размер.

б. Разделить окно пополам.

в. Разделить окно пополам..., Упорядочить все.

г. Окна каскадом, Окна сверху вниз, Окна слева направо.

д. Восстановить, Свернуть, Развернуть, Закрыть, Переместить, Размер.

Тема 4. Основи програмування. Алгоритми
1. Алгоритм - це

 1. правила виконання певних дій;

 2. орієнтований граф, вказуючий порядок виконання деякого набору команд;

 3. опис послідовності дій, строге виконання яких приводить до рішення поставленої задачі за кінцеве число кроків;

 4. набір команд для комп'ютера;

 5. протокол обчислювальної сіті .


2. Алгоритм називається лінійним, якщо

 1. він складений так, що його виконання припускає багатократне повторення одних і тих же дій;

 2. хід його виконання залежить від істинності тих або інших умов;

 3. його команди виконуються в порядку їх природного проходження один за одним незалежно від яких-небудь умов;

 4. він представимо в табличній формі;

 5. він включає допоміжний алгоритм.


3. Алгоритм називається циклічним, якщо

 1. він складений так, що його виконання припускає багатократне повторення одних і тих же дій;

 2. хід його виконання залежить від істинності тих або інших умов;

 3. його команди виконуються в порядку їх природного проходження один за одним незалежно від яких-небудь умов;

 4. він представимо в табличній формі;

 5. він включає допоміжний алгоритм.


4. Алгоритм включає галуження, якщо

 1. він складений так, що його виконання припускає багатократне повторення одних і тих же дій;

 2. хід його виконання залежить від істинності тих або інших умов;

 3. його команди виконуються в порядку їх природного проходження один за одним незалежно від яких-небудь умов;

 4. він представимо в табличній формі;

 5. він включає допоміжний алгоритм.


5. Властивістю алгоритму є:

 1. результативність;

 2. циклічність;

 3. можливість зміни послідовності виконання команд;

 4. можливість виконання алгоритму в зворотному порядку ;

 5. простота запису на мовах програмування.


6. Властивість алгоритму, полягаючі в тому, що кожна дія і алгоритм в цілому повинна мати нагоду завершення, називається

 1. дискретність;

 2. детермінована;

 3. кінцівка;

 4. масовість;

 5. результативність.


7. Властивість алгоритму, полягаючі в тому, що алгоритм повинен складатися з конкретних дій, наступних в певному порядку, називається

 1. дискретність;

 2. детермінована;

 3. кінцівка;

 4. масовість;

 5. результативність.


8. Властивість алгоритму, полягаючі у відсутність помилок, алгоритм повинен приводити до правильного результату для всіх допустимих вхідних значеннях, називається

 1. дискретність;

 2. детермінована;

 3. кінцівка;

 4. масовість;

 5. результативність.


9. Властивість алгоритму, полягаючі в тому, що один і той же алгоритм можна використовувати з різними початковими даними, називається

 1. дискретність;

 2. детермінована;

 3. кінцівка;

 4. масовість;

 5. результативність.


10. Властивість алгоритму, полягаючі в тому, що будь-яка дія повинна бути строгий і недвозначно визначений в кожному випадку, називається

 1. дискретність;

 2. детермінована;

 3. кінцівка;

 4. масовість;

 5. результативність.


11. Виберіть вірне представлення арифметичного виразу на алгоритмічній мові:

 1. x + 3y / 5xy

 2. x + 3*y / 5*x*y

 3. (x + 3y) / 5xy

 4. (x + 3*y) / (5*x*y)

 5. x + 3*y / (5*x*y)


12. Алгоритм, записаний на «зрозумілому комп'ютеру мові» програмування, називається

 1. виконавцем алгоритмів;

 2. програмою;

 3. лістингом;

 4. текстовкою;

 5. протоколом алгоритму.


Тема 5. Компютерні презентації та публікації

1. Для чого призначена програма Microsoft PowerPoint?

а. Для оброблення текстової інформації.

б. Для розроблення бази даних.

в. Для створення електронних таблиць.

г. Для розроблення веб-сторінок.

д. Для створення електронних презентацій.

2. Якими шляхами можна скористатися при створенні нової презентації?

а. Створити з існуючої презентації.

б. Створити за допомогою шаблона оформлення.

в. Створити за допомогою майстра автозмісту.

г. Нова презентація.

3. Що таке розмітка слайда?

а. Розмітка задає розміщення об'єктів на слайді презентації.

б. Розмітка здійснюється за допомогою вертикальної і горизонтальної лінійок.

в. Розмітка здійснюється за допомогою команди контекстного меню слайда Сетка и направляющие...

4. Розмітка слайдів може бути таких видів:

а. Макеты текста.

б. Макеты содержимого.

в. Макеты текста и содержимого.

г. Макеты мультимедиа.

д. Другие макеты.

5. Що таке шаблони оформлення?

а. Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання команди контекстного меню слайда Оформление слайда.

б. Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання команди Формат/Оформление слайда.

в. Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда презентації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання команди контекстного меню слайда Оформление слайда.

г. Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда презентації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання команди Форматі Оформление слайда.

6. Чи можна для слайдів презентації застосовувати різні шаблони оформлення?

а. Так.

б. Ні.

в. Так, але не бажано.

7. В яких режимах може відображатися презентація PowerPoint:

а. Обычный.

б. Сортировщик слайдов.

в. Показ слайдов.

г. Режим разметки.

д. Страницы заметок.

8. Що називають анімацією?

а. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відеоефекту.

б. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального звукового ефекту.

в. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відео- чи звукового ефекту.

9. Для встановлення анімаційних ефектів потрібно:

а. Скористатися командою меню Формат/Оформление слайда.

б. Скористатися командою меню Формат/Эффекты анимации.

в. Скористатися командою меню Вставка/Эффекты анимации.

г. Скористатися командою Оформление слайда контекстного меню слайда.

д. Скористатися командою Эффекты анимации контекстного меню

слайда.

10. При настроюванні зміни слайдів презентації можна задавати такі параметри:

а. Відеоефекти зміни слайдів.

б. Швидкість зміни слайдів.

в. Звукові ефекти зміни слайдів.

г. Зміна слайдів (клацанням, автоматично).

д. Усе, перераховане вище.

11. Для запускання демонстрації презентації потрібно:

а. Скористатися командою меню Показ слайдові Начать показ.

б. Скористатися командою меню Показ слайдові Начать демонстрацию.

в. Скористатися командою меню Показ слайдові Демонстрировать.

г. Скористатися функціональною клавішею F5.

д. Скористатися функціональною клавішею F2.

12. Програма Microsoft PowerPoint дає можливість зберігати презентації в таких форматах:

а. Презентация (*.ppt).

б. Веб-страница (*.htm).

в. Шаблон презентации (*.pot).

г. Текст презентации (*.txt).

д. Демонстрация PowerPoint (*.pps ).

13. Що таке роздавальний матеріал PowerPoint?

а. Це короткий зміст презентації по кілька слайдів на сторінці.

б. Це замітки до слайдів зі зменшеними копіями слайдів.

в. Це текст, що міститься на слайдах презентації.

г. Це макети тексту, що роздаються разом з презентацією.

14. Як створити новий слайд презентації?

а. Скористатися командою Файл/Создать.

б. Скористатися кнопкою панелі інструментів Создать слайд.

в. Скористатися командою Вставка/Создать слайд.

г. Скористатися командою Правка/Вставить.

д. Скористатися командою Вставка/Слайд.

15. Як зупинити демонстрацію презентації?

а. Скористатися командою Файл/Приостановить демонстрацию.

б. Скористатися командою Файл/Остановить демонстрацию.

в. Скористатися командою Показ слайдов/Приостановить демонстрацию.

г. Скористатися командою контекстного меню Завершить показ слайдов.

д. Esc.

16. Які інструменти використовують для підкреслення деталей слайда під

час показу презентації?

а. Ручка.

б. Карлючка.

в. Стрілка.

г. Білка.

д. Фломастер.

17. Які об'єкти може вміщувати слайд презентації?

а. Малюнки.

б. Текст.

в. Діаграми.

г. Таблиці.

д. Веб-сторінки.

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання самостійних робіт
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно технічних дисциплін та готельної справи
ЛЕКЦІЯ Тема: Вступ. Державотворча роль мови. Стилі, типи і форми мовлення
Розглянуто на засіданні предметної (циклової) комісії викладачів української філології
Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії кримінально-правових...
Характерні риси державного управління, його співвідношення з державною виконавчою владою
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи...
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно технічних дисциплін та готельної справи
ПРОГРАМА виробничої ПРАКТИКИ для студентів І V
...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку від 8 лютого 2012 р.‚ протокол №20
1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
Львів 2012
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх...
Завдання вивчення дисципліни
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ
Лекція з навчальної дисципліни: ФАРМАКОГНОЗІЯ ТЕМА №1(2год.) ВСТУП....
Схвалено на засіданні циклової комісії професійної та практичної підготовки відділення «Фармація»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка