Уроку: Урок: Тема : Розмноження та розвиток рослин. Типи розмноження рослин. Практична робота № Вегетативне розмноження рослин. Мета: Сформувати знання учнів про розмноження рослин. Розвивати вміння


Скачати 81.76 Kb.
НазваУроку: Урок: Тема : Розмноження та розвиток рослин. Типи розмноження рослин. Практична робота № Вегетативне розмноження рослин. Мета: Сформувати знання учнів про розмноження рослин. Розвивати вміння
Дата27.12.2013
Розмір81.76 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Біологія > Урок
Дата проведення уроку:

Урок:

Тема: Розмноження та розвиток рослин. Типи розмноження рослин. Практична робота № 1. Вегетативне розмноження рослин.

Мета: - Сформувати знання учнів про розмноження рослин.

 • Розвивати вміння виконувати практичні роботи, робити висновки;

 • Виховувати дбайливе ставлення до зелених рослин.

Основні поняття і терміни: нестатеве, вегетативне, статеве розмноження, спора, гамета, сперматозоїд, яйцеклітина, зигота, гаплоїдний і диплоїдний набір хромосом, мітоз, мейоз.

Обладнання: таблиці "Розмноження рослин", малюнки підручника, препарувальні набори, горщики із землею, живці кімнатних рослин (за вибором учителя); додаток "Способи вегетативного розмноження рослин у природі".

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча), розповідь з елементами бесіди, пояснення); наочні (демонстрація таблиць та малюнків); практичні (виконання практичної роботи).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Підготовча бесіда. Пригадайте з курсу природознавства, який процес називають розмноженням. У чому значення цього процесу? Які ви пам'ятаєте види розмноження?

Розповідь. Розмноження, або відтворення собі подібних, є невід'ємною властивістю всіх живих організмів. Цей процес забезпечує існування в часі кожного виду рослин, підтримання його чисельності.

Сьогодні ми повторимо і поглибимо знання, які ви отримали у 6 класі, що стосуються розмноження рослин, а також пригадаємо і виконаємо практичну роботу, яка проілюструє вегетативне розмноження рослин.

План

 1. Визначення розмноження.

 2. Нестатеве розмноження.

 3. Вегетативне розмноження.

 4. Статеве розмноження.

3. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

Визначення процесу розмноження

Розповідь. Отже, розмноження є однією з важливих ознак живого. Воно полягає у здатності організмів відтворювати собі подібних шляхом передачі генетичної (спадкової) інформації, забезпечує неперервність і наступність життя, збереження видової різноманітності.

Зазвичай виділяють дві основні форми розмноження: нестатеве (у найпростіших одноклітинних тварин — поділом навпіл, у рослин — спорами) і статеве (із заплідненням). Хоча більшість ботаніків дотримуються думки, що третім видом розмноження можна виділити вегетативне (розмноження багатоклітинних організмів шляхом відокремлення частин і відновлення їх до цілого).

Кожна форма розмноження має свої переваги і недоліки. Так, для нестатевого розмноження не потрібно шукати партнера іншої статі. Вегетативне розмноження дає змогу швидко отримати велику кількість однакових рослин. При статевому розмноженні утворюються організми, які мають ознаки батька і матері, тобто одночасно і відрізняються від обох. Поява нових ознак дає змогу організму пристосуватись до певних умов зовнішнього середовища краще за батьківські форми.

Нестатеве розмноження

Пояснення. Нестатеве розмноження — процес відтворення нових особин без участі статевих клітин (гамет) та без запліднення. При нестатевому розмноженні новий організм утворюється з групи соматичних клітин. Основні типи нестатевого розмноження -спороутворення і вегетативне. Нестатеве розмноження обмежує спадкову різноманітність нащадків, оскільки вони генетично однакові, але створює необмежені умови для збільшення чисельності.

Нестатеве розмноження здійснюється спеціалізованими клітинами — спорами або зооспорами. Спори мають тверду стінку і поширюються вітром; зооспори не мають твердої стінки і пересуваються за допомогою джгутиків. Вони утворюються всередині органів безстатевого розмноження — спорангіїв або зооспорангіїв.

Вегетативне розмноження

Розповідь з елементами бесіди. Вегетативне розмноження характерне як рослинам, так і тваринам.

Для рослин характерне розмноження за допомогою вегетативних органів, їх частин чи видозмін. Окремо виділяють розмноження живцями і щеплення як способи вегетативного розмноження, які мають найбільше практичне значення.

Пригадайте, як розмножуються суниці. Розмноження за допомогою вегетативних органів широко використовують у рослинництві. Цибулинами і бульбами розмножуються овочеві культури і декоративні рослини (картопля, жоржина); надземними повзучими пагонами ("вусами") — суниці та полуниці; гілками — відсадками, що вкорінюються, — аґрус та ін.; кореневими паростками — ряд дерев і кущів. У садівництві широко застосовують укорінення живців і щеплення рослин.

Розмноження живцями. Живець — це відрізана від материнської рослини ділянка пагона, кореня, листка.

Розмноження живцями — один із найпоширеніших типів вегетативного розмноження. Живці бувають стебловими, листковими і кореневими. Стебловими живцями розмножують кімнатні та садові дерев'янисті (фікус, пеларгонія, смородина) та трав'янисті (традесканція, * колеус, хризантеми, жоржини) рослини. Сенполію, або узумбарську фіалку, та бегонію королівську розмножують листковими живцями. Бріофілум (його ще називають іноді каланхое) розмножують бруньками, що утворюються з країв листка. Хрін розмножують кореневими живцями. При розмноженні пагоновими живцями (листковими чи стебловими) у рослин відновлюються корені, а кореневими — пагони.

Розмноження щепленням. Щеплення — це зростання зрізаних бруньок або стеблових живців однієї рослини (що розмножується) з іншою (вкоріненою). В цьому разі рослину, що щеплять, називають прищепою, а рослину, на яку щеплять,— підщепою.

Найкраще прищепа і підщепа зростаються тоді, коли вони належать до одного виду або до близьких видів одного роду; якщо ж вони належать до різних родів, зростання утруднюється.

Статеве розмноження

Пояснення. При статевому розмноженні, яке відбувається із заплідненням, в організмі матері та батька утворюються так звані статеві клітини (гамети): у жіночих особин — яйцеклітини, у чоловічих — сперматозоїди. У статевих клітинах кількість хромосом удвічі менша (гаплоїдний набір хромосом), ніж у звичайних клітинах (містять диплоїдний набір хромосом). За зменшення кількості хромосом у статевих клітинах відповідає спеціальний процес поділу статевих клітин, який називається мейоз. Більш детально цей процес ви будете вивчати з курсу біології. При заплідненні чоловіча і жіноча клітини зливаються й утворюється зигота (запліднена яйцеклітина). Зигота ділиться, утворюється зародок, зародок розвивається, росте. У покритонасінних рослин утворюються гамети, відбувається запилення і запліднення за допомогою спеціального органа — квітки. Будову квітки ми з вами вивчатимемо на наступних уроках.

4. Узагальнення і систематизація вивченого.

Практична робота № 1

Тема: Вегетативне розмноження рослин.

Мета: Закріпити теоретичні знання учнів про вегетативне розмноження рослин.

Обладнання: сенполія, сциндапсус золотистий, хойя, амариліс, бріофілум, кактуси, пеларгонія, алое, бульби картоплі, горщики з землею, склянки з водою, вода для поливання.

Хід роботи

Завдання 1. Розгляньте уважно видані вам рослини і визначте, за допомогою яких вегетативних органів вони можуть розмножуватись. Закінчить схему, що показує види вегетативного розмноження, і впишіть у неї конкретні назви рослин.

Завдання 2.

Варіант 1. Розмножте рослину за допомогою листків. Від рослини воскового плюша — хойї відщипніть листок і на половину черешка загорніть його у вологу землю.

Варіант 2. Розмножте рослину за допомогою кореневих паростків. Від дорослої рослини алое обережно відокремте молоду рослинку і посадіть її у горщик з вологою землею.

Варіант 3. Розмножте рослину за допомогою видозміненого пагона (бульби). Розріжте картоплину на кілька частин так, щоб на кожній були вічка. Кожну частину покладіть в горщик із землею та загорніть.

Завдання 3. Зріжте листки сенполії, пагін сциндапсуса і поставте у склянки з водою. Спостерігайте кілька тижнів за змінами, що відбуваються з частинами рослин. Після цього посадіть в горщики з землею.

Всі рослини поставте в освітленому місці, але не під прямими сонячними променями. Регулярно поливайте і спостерігайте за змінами. Результати записуйте у таблицю.

Результати спостережень за рослинами,
розмноженими вегетативно


Дата

Назва рослин

Що відбувається


Завдання 4. Зробіть висновок про переваги і недоліки вегетативного розмноження рослин.

Варіант 2(проведення практичної роботи)

Тема. Вегетативне розмноження рослин.

Мета. Закріпити теоретичні знання учнів про вегетативне розмноження рослин.

Обладнання: стеблові та листкові живці (бегонія, традесканція, сенполія, пеларгонія, колеус, фікус, хризантема, жоржина), горщики або ящики, заповнені землею, кілочки, склянки з водою, вода для поливання.

Хід роботи

Завдання. Навчитися розмножувати рослини стебловими і листковими живцями (об'єкти за вибором учителя).

 1. Відокремте живці з підготовлених для живцювання рослин. Це можуть бути листкові або стеблові живці (на розсуд учителя).

 2. Листкові живці з бегонії надріжте зісподу листків у місцях, де сходяться жилки.

 3. Надрізані живці покладіть надрізами вниз на пісок у заздалегідь підготовані горщики або ящики і притисніть їх до піску.

 4. Стеблові живці мусять мати не менше трьох вузлів. Якщо листки на живцях великі, їх треба зменшити (на двох нижніх вузлах листки треба обрізати, а на верхньому — зменшити листок удвічі).

Стеблові живці висадіть у горщики чи ящики під кутом 45° на глибину двох вузлів, щільно притиснувши до них грунт із піском.

 1. Висаджені листкові та стеблові живці щедро полийте й поставте в тепле місце, захищене від прямого потрапляння сонячного світла.

 2. Листки сенполії та стеблові живці кімнатних рослин (пеларгонії, фікуса або інших) помістіть також у склянку з водою.

Спостерігайте за живцями, записуючи результати в таблицю.

Результати спостережень за рослинами, розмноженими вегетативно

Дата

Назва рослин

Що відбувається


Варіант З

Оскільки подібну роботу вже виконували з курсу природознавства 6 класу, доцільно дати її додому, щоб учні використали набуті знання для розмноження кімнатних рослин.

Завдання. Використовуючи знання про вегетативне розмноження рослин, виберіть з ваших кімнатних рослин ті, які можна розмножувати вегетативно. Виконайте підготовчу роботу: наберіть у горщики землі, полийте її, з рослин зріжте живці. Ті, які можна, відразу посадіть у землю, інші — помістіть у воду.

Ведіть спостереження за живцями і записуйте результати у таблицю.

Результати спостережень за рослинами, розмноженими вегетативно

Дата

Назва рослин

Що відбувається


5. Підсумки уроку, аргументація оцінок

6. Інструктаж домашнього завдання

1-6 §

7-9

10-12


Схожі:

Види розмноження. Нестатеве розмноження, його види. Статеве розмноження
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати життєві процеси рослин; уміння визначати тип розмноження; уміння логічно мислити та робити...
Статеве і нестатеве розмноження
Мета: узагальнити знання учнів про форми розмноження організмів; розвивати вміння учнів порівнювати статеве і нестатеве розмноження,природне...
Розмноження квіткових рослин
Сьогодні ми з вами будемо вивчати найпоширенішу на Землі, найбільшу за кількістю видів, найгарнішу групу рослин, що мають велике...
Тест. Розмноження рослин. 3 клас

РОЗМНОЖЕННЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН
Запилення — це процес перенесення пилку з пиляків тичинок на приймочку маточки. Розрізняють два типи запилення: самозапилення і перехресне...
Оцінювання навчальних досягнень з теми
Мета оцінювання: встановити відповідності рівня навчальних досягнень учнів в оволодінні знаннями про типи розмноження рослин, про...
Уроку: Урок Тема : Вищі спорові рослини. Загальна характеристика вищих спорових рослин
...
Уроку на тему: «Розмноження і розвиток ссавців. Сезонні явища в житті ссавців»
Розробка уроку на тему: «Розмноження і розвиток ссавців. Сезонні явища в житті ссавців» для учнів 8 класу. Представлений матеріал...
Урок у 7 класі Тема: Різноманітність голонасінних рослин. Роль голонасінних...
Мета: ознайомити учнів із багатоманітністю хвойних рослин, розкрити їх значення в природі та житті людини
Тема по програмі
Мета уроку: навчити учнів створювати візитні картки, здійснювати розмноження створеного об’єкту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка