“Інформатика” Верлань Апатова


Скачати 28.96 Kb.
Назва“Інформатика” Верлань Апатова
Дата27.03.2013
Розмір28.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
6. Підручника та посібники з інформатики. Аналіз існуючих шкільних підручників з інформатики. Метод роботи з підручником.

Інформатика” Верлань Апатова


Перший підручник рекомендо-ваний МНОУ Складається: вступ і дві частини ”ПК” та “Основи алгоритмізації і програмування” Описується поняття “інформатики” як науки, розглядається реальний світ, який складається з об’єктів і явищ , описуються на прикладах поняття різних об’єктів. Для додаткової характеристики об’єкта використовуються його атрибути Вказується на зв’язок реального світу, інформації і даних. Обґрунтовується необхідність використання комп під час виріш. сучасних завдань опрацювання інформації описуються робота таких програм і ОС як (MS-Dos, Word, Excel, Access, Internet, Turbo Pascal) Детально розглядаються інтелектуальні комп’ютерні системи. Пояснюються будова і принципи роботи комп. ме-реж, осн послуги глоб. мережі Internet. У другій частині поясн. поняття алгоритму і його власт., схеми його подання. Базові структури алг відсутні. Подається опис мови Паскаль. Інформація неповна, скорочена але її достатньо для написання елементарних програм. Відсутня інформація про запуск програм на виконання, формати графічних файлів, збереження і виклик граф і текстових файлів, опис прикладних програм навчального призначення. Бракує лабораторних і практичних робіт, недостатня кількість прикладів, мало ілюстрацій і завдань для самостійного виконання.

Інформатика 10-11” Зарецька Колодяжний

Рекоменд учням старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій, розрахований на підготовку кваліфікованих користувачів, які знають будову комп’ютера і основні принципи його роботи.

Курс поділ на 10 розділів: Багато копій екранних сторінок, містить багато додаткової поза програмної інформації. Основне поняття – поняття інформації – розглянуто недостатньо.

Відсутня інформація про повідомлення, співвідношення повідомлення й інформації, можливості взаємоперетворення інформації і шуму, властивості інформації та основні ін форм процеси . Багато уваги приділяють системам числення , переведенню чисел з однієї системи в іншу, правилам виконання арифм. дій у двійковій системі числення. Посібник за стилем нагадує довідник, бо носить дедуктивний характер, приклади використовуються для ілюстрації викладеного. Після кожного параграфа міститься завдання і вправи для самостійного виконання. Містить інформацію про глобальну мережу Internet, описані можливості використання її основних послуг. Залишаються поза увагою відомості про пошук інформації в Internet, про захист інформації в комп мережах

Практичний курс інф.” Руденко Патланжоглу

Методичний посібник для вчителів і учнів ст. класів Викладено загальні питання функціонування ПК, будова і структура програмного забезпечення, заг. відомості про ОС , коротко описані сервісні прикладні програми. Є практичні роботи для обов’язкового виконання .

- 60 % книги займають комп технології на основі ОС Windows, 40 % - комп технології на основі MS-Dos

- найповніше подані системні питання

- кожен розділ закінчується практичними роботами .

Інформатика 8-11” Глинський


складається з 2 частин: “Програмування мовою Паскаль і “Інформаційні технології”

Теорія супроводжується контрольними питаннями, чотирирівневими вправами і задачами, описаними практичними роботами, зразками пр. робіт, тематичних КР з урахуванням 12 системи оцінювання , темами для рефератів. Практичну значущість мають тексти і завдання практичних робіт, що складаються з конкретної системи вправ, спрямованої на закріплення теоретичних знань та формування практичних умінь учнів з курсу інформатики

“Інформатика-7”Жалдак Морзе


Експериментальний підручник рекомендова­ний МОНУ створ для учнів 12-річної школи. Значна к-ть часу відводиться послідовному, науковому, акуратному і цікавому ознайом­ленню учнів з поняттям інформації . Теор ма­теріал супроводж великою к-тю прикладів, добре ілюстрований , багато мал. Та копій екрана. Описується прикладне програмне за­безпечення навч характеру Містить 19 параг­рафів які закінчуються пит для самоконтролю

Схожі:

УРОКУ. Лабораторно-практична робота №8. Антивірусний захист
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: «Базовий курс інформатики» В. Д. Руденко, «Інформатика» І. Т. Зарецька, «Інформатика» А. Ф. Верлань, «Персональный...
Вступ Програма «Інформатика»
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Вступ Програма «Інформатика»
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Інформатика: освіта і соціум
Жук Ю. О. Інформатика: освіта і соціум // Гуцульська школа. 2000. №1 – С. 14-15
Обґрунтування необхідності ліцензування підготовки фахівців зі спеціальності...
Ці спеціалісти мають бути обізнані водночас в соціально-правових, фінансово-економічних, комп’ютерно-математичних науках. Саме таких...
Обґрунтування необхідності ліцензування підготовки фахівців зі спеціальності...
Ці спеціалісти мають бути обізнані водночас в соціально-правових, фінансово-економічних, комп’ютерно-математичних науках. Саме таких...
Інформатика для учня та вчителя

Інформатика для учня та вчителя

П Л А Н
Тема. Вступ. Медична інформатика та її завдання. Методи оброблення медичної інформації
Корнієнко С. К., Ткачев Э. И. Многокритериальная оптимизация процесса...
Корнієнко С. К., Ткачев Э. И. Многокритериальная оптимизация процесса проектирования печатного монтажа. − Радіоелектроніка, Інформатика,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка