ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правопису


Скачати 193.2 Kb.
НазваТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правопису
Дата25.03.2013
Розмір193.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Лабораторна робота 6
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правопису.
МЕТА: навчитись працювати з текстовим процесором Microsoft Word, встановлювати параметри роботи програми, створювати найпростіші текстові документи, редагувати їх, зберігати для повторного використання та завантажувати в наступному сеансі.
ХІД РОБОТИ
Запишіть у зошит тему і мету роботи. Складіть звіт про виконання практичної роботи.
ЗАВДАННЯ 1. Уважно вивчіть вікно та елементи віконного інтерфейсу текстового процесора, навчіться встановлювати параметри функціонування Microsoft Word.
Призначення текстового процесора – підготовка професійно оформлених документів згідно з правилами сучасного діловодства, використовуючи при цьому не тільки набір тексту, а й можливість застосування різних шрифтів, включення в документ таблиць та графічних зображень (малюнків), перевірку правопису, автоматичне створення змісту та предметних покажчиків, створення складних документів з декількох файлів різних типів та ін. У процесі цього на екрані користувач може побачити зображення, максимально наближене до того, яким воно буде після друкування на папері.

Сьогодні текстовий процесор Microsoft Word – один з найбільш поширених середовищ створення та редагування документів. Це досить потужний програмний продукт, який надає користувачу широкі можливості якісної підготовки документів.

Завантаження текстового процесора Microsoft Word може бути виконане декількома способами, наприклад:

 1. з Головного меню системи: ПускПрограммыMicrosoft Word;

 2. клацнувши на значку (піктограмі) текстового процесора Microsoft Word, розташованій на панелі Microsoft Office, якщо вона активна;

 3. клацнувши на піктограмі текстового процесора Microsoft на панелі Швидкого запуску;

 4. відкривши будь-який файл, створений текстовим процесором Microsoft Word;

 5. відкривши контекстне меню робочої області папки чи Робочого столу і обираючи з нього команду СоздатьДокумент Microsoft Word.

Спробуйте застосувати ці способи активізації Microsoft Word.

У результаті виконання будь-якої з цих дій відкривається вікно програми з чистим аркушем документа шаблону Normal (новый документ, обычный), який за замовчуванням має назву Документ 1. У процесі першого запуску з’являється ще й вікно Помічника, який спостерігає за роботою і дає поради про більш ефективне виконання окремої дії користувача, а також дає можливість одержати довідку з якогось питання: потрібно клацнути на Помічнику, у діалоговому вікні ввести запитання, далі клацнути на кнопці Найти. Кнопка Параметры цього діалогового вікна дозволяє змінити параметри роботи Помічника, а також вибрати його образ з колекції. Щоб приховати Помічника, потрібно відкрити його контекстне меню і вибрати команду Скрыть, або вибрати відповідну команду в меню Справка. Щоб викликати Помічника, потрібно натиснути функціональну клавішу F1 або вибрати з меню Справка команду Показать Помощника. Спробуйте виконати вказані дії.

Уважно вивчіть вікно програми Microsoft Word.

Вікно програми складається з таких структурних елементів:

 • рядка заголовка з назвою програми та активного документа з кнопками системного меню програми і кнопками управління вікном програми;

 • рядка Головного меню програми;

 • панелей інструментів, за замовчуванням відкриваються дві панелі: Стандартнаята Форматирование

Якщо підвести покажчик миші до будь-якої кнопки на панелі і затримати його, біля покажчика з’явиться підказка з назвою цієї кнопки. Вивчіть назву і призначення кожної кнопки цих панелей, застосувавши вказаний спосіб;

– робочої області документа зі смугами прокрутки і кнопками режимів відображення документа (зліва на горизонталь ній смузі прокрутки) та браузера документа (внизу на верти кальній смузі прокрутки);

Підведіть покажчик миші до кожної кнопки режимів відображення документа і, трохи затримавши покажчик на кнопці, прочитайте назву режиму для кожної кнопки. Відкрийте меню Вид, повний його склад і переконайтесь у наявності відповідних команд способу відображення документа. Переключаючи режими відображення для певного документа, з’ясуйте відмінності і особливості відображення документа в кожному режимі. Включіть режим Разметка страницы;

– рядка стану, в якому відображається інформація про положення текстового курсору та обсяг документа, а також містяться спеціальні кнопки, індикатор мови та інші кнопки індикації.

Наявність у робочій області блимаючого |-подібного (текстового) курсору означає можливість введення тексту. Однак часто перед першим сеансом користувач готує середовище текстового процесора до роботи. За допомогою команд Головного меню програми або кнопок панелей інструментів, що їх дублюють, задають чи перевіряють ввімкнення потрібних параметрів (режимів) функціонування програми. Наприклад, у процесі створення документів для друкування найчастіше виконують такі підготовчі дії:

– задають параметри сторінки – розмір і поля. Для цього з меню Файл викликають команду Параметры страницы та встановлюють на вкладці Поля (рис. 6.1) такі параметри: розміри полів, відступи для переплетення документів, орієнтацію сторінок документа, властивості сторінок, область дії встановлених параметрів. Для встановлення необхідних розмірів полів потрібно клацнути у віконці поля і ввести з клавіатури чи вибрати за допомогою кнопок цього поля необхідне число. Щоб вибрати потрібну орієнтацію сторінки, потрібно клацнути у відповідному полі-віконці. Властивості сторінок вибирають за допомогою кнопки цього поля зі списку;

Рис. 6.1. Діалогове вікно Параметры страницы. Вкладка Поля
– на вкладці Бумага (рис. 6.2) діалогового вікна Параметры страницы задають розмір паперу, вибираючи його зі списку чи вводячи ширину і висоту з клавіатури, або за допомогою кнопок полів Ширина та Высота, якщо такий розмір відсутній у списку; задають спосіб подачі паперу у принтер, область дії заданих параметрів. На цій вкладці є кнопка Пара метры печати, яка дозволяє задати зразу і параметри друку всього документа чи певних його сторінок;


Рис. 6.2. Діалогове вікно Параметры страницы. Вкладка Бумага
– на вкладці Макет (рис. 6.3) діалогового вікна Параметры страницы задають такі параметри документа: початок розділу і його розміщення; чи будуть створюватись колонтитули і, якщо будуть, чи однакові за змістом будуть колонтитули парних і непарних сторінок та першої сторінки; величину відступу до верхнього та нижнього колонтитула; спосіб вирівнювання тексту по вертикалі; область дії встановлених параметрів; за допомогою кнопки Нумерация строк можна задати спосіб нумерації сторінок; за допомогою кнопки Границы задати графічне оформлення сторінок розділу чи всього документа;

Рис. 6.3. Діалогове вікно Параметры страницы. Вкладка Макет
– на вкладці Сетка документа діалогового вікна Параметры страницы задають всі параметри, пов’язані з напрямом тексту та відображенням сітки у документі (рис. 6.4);

Рис. 6.4. Діалогове вікно Параметры страницы. Вкладка Сетка документа
– за допомогою кнопок інструмента Линейка задають розміри абзацного відступу, перетягуючи кнопку абзацного відступу лівою кнопкою

миші в потрібному напрямі, якщо це не потребує великої точності:


Крім того лінійку можна використовувати для зміни розміру полів, ширини колонок тощо. Вмикають відсутню лінійку та потрібні панелі інструментів за допомогою меню Вид Головного меню програми;

– активують засоби автоматичної перевірки правопису. Для цього вибирають меню СервисЯзыкВыбрать язык (рис. 6.5), а потім у діалоговому вікні Язык обирають потрібну мову, на якій буде вводитись текст, як наприклад у цьому вікні, та натискають кнопку ОК для однократного застосування при перевірці абзацу або натискають кнопки По умолчанию та ОК (для того, щоб будь-який документ перевірявся за замовчуванням цією мовою). Потім в меню Сервіс клацають на команді Правописание (або натискають функціональну клавішу F7);

Рис. 6.5. Діалогове вікно Язык меню Сервис


 • вмикають у разі необхідності засоби автоматичного перенесення слів. Для цього вибирають меню СервисЯзыкРасстановка переносов, а потім у відповідному діалоговому вікні (рис. 6.6) роблять такі установки: задають ширину зони перенесення, максимальну кількість послідовних переносів, активують параметр автоматичного перенесення слів тощо;

важливі параметри встановлюють у діалоговому вікні Параметры, яке викликається з меню Сервис. Це діалогове вікно містить багато вкладок, деякі з них показані на рис. 6.7-6.12. Активуйте їх і уважно вивчіть, які параметри встановлюються на цих вкладках за допомогою індикаторних перемикачів та вікон списків і що вони означають. Для зручності встановіть масштаб перегляду 150 %. Якщо призначення параметрів Вам незрозуміле, зверніться за роз’ясненням до викладача.

Рис. 6.6. Діалогове вікно Расстановка переносов

Рис. 6.7. Вкладка Вид діалогового вікна Параметры


Рис. 6.8. Вкладка Общие діалогового вікна Параметры

Рис. 6.9. Вкладка Правка діалогового вікна Параметры

Рис. 6.10. Вкладка Печать діалогового вікна Параметры

Рис. 6.11. Вкладка Сохранение діалогового вікна Параметры

Рис. 6.12. Вкладка Безопасность діалогового вікна Параметры

ЗАВДАННЯ 2. Вивчіть засоби створення документів та використання шаблонів і майстрів, відкриття існуючого документа, введення та редагування тексту, переміщення по документу, збереження документа та версій документа.

Створення документів. Microsoft Word дозволяє створювати документи трьох типів:

 • документи для друку;

 • веб-сторінки;

 • електронні повідомлення.

Кожний різновид документів базується на певних шаблонах. Шаблон – це бланк з певним набором елементів форматування.

Документ для друку може бути створений за допомогою

кнопки Создать панелі інструментів Стандартная. У цьому разі буде створений із шаблоном NORMAL (новий документ або обычный).

Додаткові можливості створення документів з іншими шаблонами (бланками), а також підключення Майстрів створення документів певних типів використовуються при виборі команди ФайлСоздать. Це призводить до активації Області задач, в якій відкривається панель Создание документа. Якщо потрібно створити документ на основі існуючого в програмі шаблону, треба клацнути на значку з назвою Общие шаблоны панелі Создание документа, після чого відкриється діалогове вікно Шаблоны, яке містить багато вкладок із шаблонами документів та майстрами створення документів на основі цих шаблонів (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Діалогове вікно Шаблоны
Перейшовши на певну вкладку, потрібно вибрати шаблон чи Майстра створення документа на основі цього шаблону.

Відкриття документів. Існуючий файл можна відкрити за допомогою кнопки Открыть панелі інструментів Стандартная або меню ФайлОткрыть. У будь-якому випадку відкриється діалогове вікно Открытие документа (рис. 6.14), за допомогою якого можна знайти і відкрити (вивести на екран) необхідний файл, вказавши його тип і місце знаходження.

Рис. 6.14. Діалогове вікно Открытие документа
У полі Папка активізувати необхідну папку, якщо у лівій панелі її немає, і відкрити необхідний документ. Меню Сервис містить команду Найти, яка надає можливість здійснити пошук необхідного файлу.

Нижня частина вікна дозволяє вибрати тип документа та вказати мету його відкриття. Якщо ж файл недавно створений цією програмою, то його можна спробувати відкрити з меню Файл.

Введення тексту в документ. Існує декілька способів введення тексту в документ:

 1. безпосередньо з клавіатури;

 2. використовуючи буфер обміну;

 3. вставка елемента Автотексту та використання Автозаміни;

 4. вставка фрагментів інших документів;

 5. перетягуванням тексту безпосередньо в межах одного документа чи між різними документами з метою переміщення чи копіювання тексту.

При введенні тексту з клавіатури використовуються усі цифрові і символьні клавіші, а також клавіші Shift (однократне використання верхнього регістру) і CapsLock (постійне використання верхнього регістру). Клавіша Enter використовується тільки для закінчення абзацу. Верстка рядків і сторінок – автоматична.

Для примусового утворення нової сторінки потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Enter, а для переходу на новий рядок без утворення абзацу – Shift + Enter.

За допомогою буфера обміну можна копіювати або переміщувати фрагменти тексту після його виділення в потрібне місце такими способами:

 • перетягуванням правою кнопкою миші з уточненням дії;

 • викликом мишею контекстного меню, вибором команди Вырезать або Копировать і викликом команди Вставить у новому місці;

 • використовуючи кнопки панелі інструментів Вырезать, Копировать або Вставить;

 • за допомогою клавіатури: Ctrl + X Вырезать;

 • Ctrl + С – Копировать;

 • Ctrl + V – Вставить.

Автотекст – це текст, що зберігається у спеціальному словнику і використовується для полегшення багаторазового введення повторюваних фраз, виразів, довгих речень. Нижче розглянуто засоби його створення, використання, видалення і запам‘ятовування.

Створення елемента Автотексту:

 • введіть текст, який необхідно зробити елементом Автотексту.

 • виділіть підготовлений текст.

 • далі меню ВставкаАвтотекстСоздать (або натиснути Alt + F3). З’явиться діалогове вікно Автозамена (рис. 6.15).

 • натиснути Добавить в діалоговому вікні Автозамена. Текст буде доданиий до списку автотексту.

Перші два кроки цього алгоритму можна не виконувати, а виконати послідовність команд ВставкаАвтотекстАвтотекст, на вкладці Автотекст діалогового вікна ввести елемент автотексту в поле Имя элемента цього діалогового вікна, натиснути кнопку Добавить.

Вставка елемента Автотексту:

Щоб використати елемент автотексту, потрібно скористатись одним із способів:

 • набрати перші чотири букви і, після появи підказки, натиснути клавішу Enter (це функція автозавершення);

 • меню ВставкаАвтотекстуАвтотекст, далі вибрати зі списку потрібний елемент автотексту і натиснути кнопку Вставить.

Видалення елемента Автотексту:

 • меню ВставкаАвтотекстАвтотекст, з’явиться діалогове вікно Автозамена, вкладка Автотекст;

 • далі вибрати зі списку елемент автотексту, який потрібно вилучити, і натиснути кнопку Удалить.
Рис. 6.15. Діалогове вікно Автозамена
Автозаміна – це спеціально створений текст, що має умовне позначення (псевдонім) для полегшення багаторазового введення повторюваних фраз, виразів, довгих речень. Нижче розглянуто засоби його створення, використання, видалення.

Створення елемента Автозаміни:

 • введіть текст, який необхідно зробити елементом Автозаміни;

 • виділіть підготовлений текст;

 • далі меню ВставкаАвтотекстАвтотекст перейти на вкладку Автозамена. З’явиться діалогове вікно, в якому текстовий курсор знаходиться в полі Заменить;

 • ввести в це поле (коротку сукупність символів, без пропусків);

 • натиснути кнопку Добавить в діалоговому вікні. Текст буде додано до списку автозаміни;

 • переконайтесь у тому, що у віконці індикаторного перемикача Заменять при вводе встановлений прапорець; встановіть його, якщо він не встановлений (рис. 6.16).

Перші два кроки цього алгоритму можна не виконувати, а ввести елемент автозаміни в поле на: цього діалогового вікна. Перегляньте список існуючих елементів автозаміни і запам’ятайте найважливіші з них.

Вставка елемента Автозаміни. Щоб використати елемент автозаміни, потрібно ввести у текст псевдонім і натиснути клавішу Пробіл. Псевдонім буде замінено відповідним текстом.

Рис. 6.16. Вкладка Автозамена діалогового вікна Автотекст
Видалення елемента Автотозаміни:

– меню ВставкаАвтотекстАвтотекст перейти на вкладку Автозамена, з’явиться діалогове вікно Автозамена (рис. 6.16);

– далі виберіть зі списку елемент автозаміни, який потрібно вилучити, і натисніть кнопку Удалить діалогового вікна.

Для вставки фрагментів з інших документів необхідно відкрити поряд із поточним і документ, з якого потрібно буде взяти текст, впорядкувати вікна Сверху вниз чи Слева направо, і далі використовувати буфер обміну, або пряме перетягування лівою або правою кнопками миші з уточненням дії: переміщення чи копіювання з вікна в вікно. Спробуйте виконати вказані дії.

Пряме перетягування фрагментів тексту можливе і в межах одного документа з метою його копіювання чи переміщення. В процесі цього слід пам’ятати, що під час копіювання перетягуванням лівою кнопкою миші потрібно утримувати клавішу Ctrl, в іншому разі фрагмент тексту буде переміщено у вказане місце.

Збереження документа. Зберегти відкритий документ можна, використовуючи кнопку Сохранить панелі інструментів Стандартная або команди меню Файл Сохранить, Со хранить как або Сохранить как веб-страницу.

Кнопка Сохранить стандартної панелі викликає дії, що відповідають двом різним командам меню ФайлСохранить та Сохранить как..., причому ці дії залежать від того, який файл зберігається – вперше створений або такий, що вже існував у файловій системі. Якщо кнопка Сохранить використовується для зберігання вперше створеного документа, то виконується команда Сохранить как..., що викликає діалогове вікно Сохранение документа, за допомогою якого можна дати файлу ім’я і зазначити місце його збереження (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Діалогове вікно Сохранение документа
Якщо ж кнопка Сохранить використовується для збереження документа, що вже існував, то виконується команда Сохранить, що автоматично (без участі користувача) зберігає документ під тим же ім’ям і на тому ж місці, де він знаходився до завантаження в редактор. Природно, що попередній варіант документа (до внесення в нього змін) при такому режимі зберігання буде знищений. Тому, якщо необхідно зберегти і попередню редакцію цього документа, краще скористатися командою Сохранить как і дати документу інше ім’я і (або) записати його в іншій папці.

Друга можливість уникнути втрати попередньої редакції документа – зберегти його як одну із версій документа командою меню ФайлВерсии натиснути кнопку Сохранить (рис. 6.18). Після цього з’явиться діалогове вікно Сохранение версии, в якому потрібно створити коментарі до цієї версії (рис. 6.19). Надається можливість встановити прапорець опції Автоматически сохранять версию при закрытии в цьому діалоговому вікні.

Рис. 6.18. Діалогове вікно Версии документа

Рис. 6.19. Діалогове вікно Сохранение версии

ЗАВДАННЯ 3. Застосуйте набуті знання до виконання наступних завдань.

1. Створіть в своїй папці з ім’ям MS Word файл – документ Microsoft Word, застосувавши описаний в завданні 1 спосіб 5:

 • змініть назву створеного файлу – замість назви, отриманої "по замовчуванню", введіть Лаборат_6;

 • відкрийте створений файл.

2. Задайте параметри сторінки:

 • встановіть всі чотири поля (верхнє, нижнє, ліве та праве) по 2 см;

 • встановіть розмір сторінки А4 210297 мм та її орієнтацію – книжкову.

3. Змініть шрифт та його розмір:

 • користуючись панеллю Форматирование, встановіть шрифт Courier New Cyr.

 • встановіть розмір шрифту 15. Введіть це число у віконце розміру шрифту панелі Форматирование і натисніть клавішу Enter;

 • кнопки жирний , курсив та підкреслений шрифт мають бути не натиснуті.

4. Задайте спосіб вирівнювання тексту По ширине. Можна застосовувати клавіші для вирівнювання виділених абзаців тексту:

 • Ctrl + L – по лівому краю;

 • Ctrl + R – по правому краю;

 • Ctrl + Е – по центру;

 • Ctrl + J – по ширині.

Корисно знати, що змінити регістр виділеного тексту можна за допомогою одночасного натискання клавіш Shift + F3.

 1. Перевірте, чи встановлено режим перевірки орфографії. Встановіть українську мову перевірки.

 2. Задайте час автозбереження документа – 10 хв.

 3. Задайте режим перенесення слів, вкажіть ширину зони переносу 0,5 см.

 4. Задайте абзацний відступ 1,5 см за допомогою лінійки.

 5. Збережіть документ у своїй папці MS Word.

10. Створіть елемент автотексту, що містить НАЗВУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

11. Створіть елемент автозаміна з псевдонімом, що містить: ВАШЕ ПРІЗВИЩЕ І ІМ’Я, НАЗВУ ГРУПИ, НАЗВУ КУРСУ, НАЗВУ ФАКУЛЬТЕТУ.

 1. У відкритому файлі, застосовуючи отримані знання і використовуючи створені елементи автотексту і автозаміни, надрукуйте текст на тему: «Я – студент. Назва навчального закладу», нехай це буде заголовок тексту. Створіть 30 речень. Підпис – елемент створеної автозаміни.

 2. Збережіть цю версію документа з нотаткою: І_варіант.

 3. Перевірте у документі правопис української мови. Перегляньте результати перевірки та усуньте помилки у разі їх наявності:

 • для цього виділіть фрагмент тексту з помилкою, Натисніть клавішу F1, у діалоговому вікні прийміть рішення стосовно виявлених помилок або перевірте правильність встановленої для перевірки мови;

 • або відкрийте контекстне меню підкресленого і прийміть рішення.

15. Зніміть статистику з створеного документа: меню СервісСтатистика:

– скільки слів, символів, абзаців та речень є у набраному тексті?

 1. «Сфотографуйте» вікно статистики і вставте у текстовий документ.

 2. Збережіть нову версію документа з нотаткою: 2_варіант-зі_статистикою.


ЗАВДАННЯ 4. Захистіть виконану роботу.
Запитання до захисту практичної роботи:

 1. З яких елементів складається вікно програми MS Word ?

 2. Які різновиди документів можна створювати у MS Word?

 3. Що таке шаблон? Який шаблон використовують найчастіше в MS Word?

 4. Назвіть режими відображення документа в MS Word і яке їх призначення.

 1. Як закрити вікно відкритого документа?

 2. Вкажіть стандартну назву вікна програми.

 3. Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

 4. Як мінімізувати вікно документа?

 5. Чи відмовитись від щойно зроблених змін? Яким чином?

 1. Поясніть, як увімкнути потрібну панель інструментів.

 2. Яке призначення має меню Окно?

 3. Як розділити поточне вікно на два вікна? З якою метою це потрібно робити?

 4. Що таке абзац у текстовому документі?

 5. Які панелі інструментів Вам відомі?

 6. У чому призначення лінійки?

 7. Поясніть, як вимкнути панелі інструментів.

 8. Розкажіть, як відкрити існуючий документ.

 9. Як задати параметри сторінки?

 10. Поясніть, як задати розмір шрифту.

 11. Чи можна задати одиниці вимірювання на лінійці? Яким чином?

 12. Як зберегти документ з новою назвою?

 13. Чим відрізняється команда Сохранить від команди Сохранить как?

 14. Як змінити тип (назву) шрифту?

 15. Поясніть, як задати режим перенесення слів.

 16. Як задати мову для перевірки правопису?

 17. Наведіть способи виправлення помилок, які знайдені при перевірці правопису.

 18. Як створити копію документа?

 19. Чи можна зберегти дві версії документа?

 20. Кожна версія документа зберігається в окремому файлі чи всі версії знаходяться в одному файлі?

 21. Як визначити кількість абзаців, речень, слів у документі?

Схожі:

Тема. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Форматування...
Мета: розглянути виділення фрагментів тексту та операції з ними в текстовому процесорі, набути практичних навичок у оформленні документів...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Робота з текстовими фрагментами та графічними об’єктами
МЕТА: навчитися виконувати дії з фрагментами тексту, застосовуючи наявні в MS Word технології, використовувати буфер обміну Office,...
Тема: Введення й редагування тексту. Практична робота № Введення,...
Тема: Введення й редагування тексту. Практична робота № Введення, редагування й форматування тексту
Урок №47-48 Тема: Введення і редагування тексту. Практична робота...
Тема: Введення і редагування тексту. Практична робота №9 «Створення нового документа. Введення і редагування тексту»
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Упровадження в текстовий документ...
МЕТА: навчитись створювати та редагувати в текстовому документі математичні формули й організаційні схеми і діаграми
Тема: Введення та редагування тексту
Мета: розглянути основні прийоми редагування текст: виділення, копіювання, переміщення, видалення
План-конспект уроку №6 Тема: Введення, редагування та форматування...
Мета: сформувати в учнів навички введення, редагування та форматування тексту; розвивати просторове уявлення, грамотність, життєві...
Конспект з предмета «Інформатика» тема «Текстовий процесор»
Для запуску редактора необхідно вибрати з пункту „Программы" головного меню Windows ярлик „Microsoft Office Word 2003"
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Форматування документів. Застосування...
МЕТА: сформувати поняття про рівні форматування тексту в документі та елементи форматування кожного рівня, сформувати навички виконання...
За програмою Текстовий процесор Word
Методична тема: професійне спрямування уроків професійно-практичної підготовки направлене на активізацію пізнавальної діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка