ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Технологія створення списків, виносок, приміток, закладок, гіперпосилань, колонтитулів


Скачати 124.42 Kb.
НазваТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Технологія створення списків, виносок, приміток, закладок, гіперпосилань, колонтитулів
Дата25.03.2013
Розмір124.42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
Лабораторна робота 8
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Технологія створення списків, виносок, приміток, закладок, гіперпосилань, колонтитулів.
МЕТА: сформувати лабораторні навички створення списків, виносок, приміток, закладок, гіперпосилань і колонтитулів.
ХІД РОБОТИ
Запишіть тему і мету лабораторної роботи; складіть звіт про виконання лабораторної роботи.

ЗАВДАННЯ 1. Робота зі списками. Створення нумерованих, маркованих та ієрархічних списків.


 1. У своїй папці створіть текстовий документ MS Word з ім’ям Лаборат_№ 8. Відкрийте цей документ і створіть заголовок Що ми вивчаємо з дисципліни Інформатика та ОТ.

 2. Надрукуйте підзаголовок Робота зі списками. Кожний різновид списку створіть на окремій сторінці.

 3. Створіть нумерований список – перелік прізвищ та імен студентів вашої групи.

 4. Створіть маркований список, копію питань до захисту цієї лабораторної роботи з маркером ► зеленого кольору.

 5. Створіть ієрархічний список – перелік дисциплін, що ви вивчаєте на першому курсі, згрупуйте їх за такими категоріями: математичні, економічні та гуманітарні.


Методичні рекомендації
Список – це сукупність абзаців, на початку кожного з яких стоїть номер або маркер. Маркер – символ або рисунок, які використовуються з метою надання більшої виразності абзацам списку, що називаються елементами списку. Якщо роль маркера відіграє символ, то його формат легко змінити, а якщо рисунок – змінити маркер у MS Word неможливо.

Списки використовуються з метою полегшення сприйняття інформації в документі. У MS Word є три типи списків: марковані, нумеровані та ієрархічні (багаторівневі). Нижче наведено зразки кожного з типів.
Зразок маркованого списку:

 • 1 курс;

 • 2 курс;

 • 3 курс;

 • 4 курс.


Зразок нумерованого списку:

 1. Зустріч.

 2. Збори.

 3. Конференція.

 4. Симпозіум.


Зразок ієрархічного списку:

1. Математика.

 1. Вища математика.

 2. Теорія ймовірностей.

 1. Математична статистика.

 2. Математичне програмування.

 3. Філологія.

 4. Ділова українська мова.

 5. Філософія.

 6. Економіка.

 1. Економіка підприємства.

 2. Міжнародна економіка.


Для створення списку з наявного тексту варто виділити необхідні абзаци і натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Форматирование: Маркери – для маркованого списку або Нумерація – для нумерованого. Якщо повторно натиснути на кнопку, операція створення списку скасується.

Якщо потрібно вводити текст у режимі списку, то такі кнопки натискають перед початком введення і створюють абзаци. Тоді кожен абзац вирізнятиметься відповідним чином – або маркером, або нумерацією. Для відключення цього режиму слід повторно натиснути на ту саму кнопку панелі Форматирование: Маркери : – для маркованого списку або Нумерація – для нумерованого. Можна припинити створення списку, якщо натиснути на клавішу Enter, а потім Backspace, або двічі Enter.

Інший спосіб створення нумерованого списку – почати його самостійно, тобто почати абзац із номера. Після закінчення абзацу і натиснення на клавіші Enter редактор Word наступний абзац почне з наступного номера. Відключення режиму нумерації в цьому разі здійснюється шляхом стирання номера в наступному абзаці.

У процесі застосування кнопок панелі Форматирование:

Маркери – для маркованого списку або Нумерація – для нумерованого використовуватимуться параметри створення списків, маркери та стилі, встановлені за замовчуванням у певному шаблоні, або ті, що застосовувалися останніми.

Параметри списків можна налаштовувати, використовуючи для цього команду меню Форматписок. Потім, переключившись на потрібну вкладку діалогового вікна Список, треба вибрати вбудований стиль списку або створити новий його стиль, обравши для заміни певний стиль списку, після чого натиснути на кнопку Изменить і в діалоговому вікні Изменение ... списка задати необхідні параметри (рис. 8.1-8.6).


Рис. 8.1. Діалогове вікно Список. Вкладка Нумерованный

Рис. 8.2. Діалогове вікно Изменение нумерованного списка


Рис. 8.3. Діалогове вікно Список. Вкладка / Маркированный

Рис. 8.4. Діалогове вікно Изменение маркированного списка


Рис. 8.5. Діалогове вікно Список. Вкладка Многоуровневый

Рис. 8.6. Діалогове вікно Изменение многоуровневого списка
Під час створення ієрархічних списків використовують кнопки панелі Форматирование (Уменьшить отступ та Увеличить отступ) з метою створення рівнів. Технологія їх застосування полягає в такому:

 1. Замовити певний стиль ієрархічного списку.

 2. Створити однорівневий список.

 3. Необхідні абзаци за допомогою цих кнопок зменшити за рівнем.

Альтернативою застосування кнопок є використання клавіші Tab (понизити рівень) та комбінації клавіш Shift + Tab (збільшити рівень).
ЗАВДАННЯ 2. Робота з виносками. Створення виносок
У документі Лаборат_№ 8 для кожного різновиду списку створіть звичайну виноску, зміст виноски – назва різновиду списку. Виноски розмістіть унизу сторінки. Збережіть зміни у документі.
Методичні рекомендації
Виноски – це символи, що використовуються у тексті у вигляді верхніх індексів, пов’язаних із певним, зазвичай роз’яснювальним текстом або текстом, який коментує (звичайні виноски), або як посилання на інші документи (в більшості випадків це кінцеві виноски). Розміщувати текст звичайної виноски можна внизу сторінки чи в кінці тексту на сторінці, на якій розташована виноска, а кінцевої виноски – в кінці розділу, де міститься виноска, чи в кінці всього документа.

Щоб додати виноску, потрібно встановити текстовий курсор у необхідному місці тексту, а потім виконати:

меню ВставкаСсылкаСноска.

З’явиться діалогове вікно Сноски. З метою створення звичайної виноски у цьому діалоговому вікні треба активувати альтернативний перемикач Сноски (рис. 8.8), задати формат для виноски або погодитися з призначеним за замовчуванням і клацнути на кнопці Вставить цього діалогового вікна.Для створення кінцевої виноски в діалоговому вікні Сноски варто активувати альтернативний перемикач Концевые сноски (рис. 8.8), задати область дії виноски та формат або погодитися з призначеним за замовчуванням і клацнути на кнопці Вставить цього діалогового вікна.

З метою вилучення виноски, потрібно виділити її символ у тексті і натиснути клавішу Delete.

Рис. 8.8. Діалогове вікно Сноски. Активація режиму створення звичайних виносок


Рис. 8.8. Діалогове вікно Сноски. Активація режиму створення кінцевих виносок
ЗАВДАННЯ 3. Робота з примітками. Створення приміток у документі
У документі Лаборат_№ 8 створіть для кожного списку примітку такого змісту: Це моя група. Це питання до захисту. Що ми вивчаємо? Збережіть зміни у документі.
Методичні рекомендації
Примітка – різновид виноски, яка відображається на полях документа і спеціальним способом форматується. Примітка може бути текстова або звукова. Щоб додати примітку, треба встановити текстовий курсор у місці її вставки у тексті, а потім виконати:

меню ВставкаПримечание.

Після цього потрібно створити зміст примітки – ввести текст або (та) додати звукову примітку у вікні звукозапису, натиснувши на кнопку Создать примечание на панелі Рецензирование й обираючи зі списку команду Звуковое примечание, що з’являється автоматично, якщо вставляти примітки:

Аби прослухати звукову примітку, потрібно відкрити в ній звуковий об’єкт.

Щоб змінити зміст примітки, треба встановити в ній текстовий курсор і змінити текст. Змінити зміст звукової примітки варто таким чином: відкрити контекстне меню звукового об’єкта і послідовно вибрати команди Объект звукозапись Изменить у вікні звукозапису змінити зміст.

З метою вилучення примітки треба відкрити її контекстне меню і клацнути на команді Удалить примечание. У процесі вилучення всіх приміток можна скористатися відповідною командою зі списку біля кнопки Отклонить примечание и изменения на панели Рецензирование.
ЗАВДАННЯ 4. Робота із закладками. У документі Лаборат_ № 8 створіть закладку з ім’ям Список_групи для списку групи. Збережіть зміни у документі
Методичні рекомендації
Закладка – поіменоване місце в документі, що використовується для швидкого переходу до нього у великому документі, а також може застосовуватися як аргумент у деяких функціях.

Щоб створити у тексті Закладку, потрібно встановити текстовий курсор у місці її створення у тексті, а потім виконати: меню ВставкаЗакладка. Після цього з’явиться діалогове вікно Закладка. В полі Имя закладки треба ввести ім’я закладки, яке має починатися з літери і не містити пропусків, потім клацнути на кнопку програми Добавить (рис. 8.9). З метою вилучення закладки треба виконати меню ВставкаЗакладка; у діалоговому вікні виділити у списку ім’я закладки і натиснути на кнопку Удалить (рис. 8.10).

Рис. 8.9. Діалогове вікно Закладка. Створення закладки


Рис. 8.10. Діалогове вікно Закладка. Видалення закладки
Перейти до необхідної закладки у тексті потрібно таким способом: виконати меню Вставка3акладка, або скористатися браузером документа (рис. 8.11), розміщеного внизу вертикальної смуги прокрутки вікна документа (натиснути на кнопку у вигляді кульки), або виконати меню ПравкаПерейти.


Рис. 8.11. Браузер документа

Якщо клацнути на кнопку браузера, з’явиться діалогове вікно Найти и затенить, на вкладці Перейти якого (рис. 8.12) можна обрати об’єкт переходу, у цьому разі – закладки. У діалоговому вікні виділити у списку ім’я потрібної закладки і натиснути на кнопку Перейти.


Рис. 8.12. Діалогове вікно Найти и заменить. Вкладка Перейти
ЗАВДАННЯ 5. Робота з гіперпосиланнями. Створення гіперпосилань
У документі Лаборат_№ 8 створіть гіперпосилання. Надрукуйте текст такого змісту: В моїй папці є Зразок титульної сторінки. Виділіть фразу Зразок титульної сторінки і зробіть цей текст гіперпосиланням на існуючий у Вашій папці файл з ім’ям Титульна стор. Зміни у документі збережіть.
Методичні рекомендації
Гіперпосилання – це текст або графічний об’єкт, під час клацання на якому відбувається перехід до іншого документа чи до іншого місця або об’єкта у цьому документі, розміщеного на локальному чи мережному комп’ютері.

Щоб створити гіперпосилання у документі, треба виділити фрагмент тексту чи графічне зображення, зазвичай логічно пов’язані з документом, до якого здійснюється перехід, а потім виконати: меню ВставкаГиперссылка (або вибрати цю команду з контекстного меню виділеного об’єкта чи натиснути Ctrl + К). Потім у діалоговому вікні Добавление гиперссылки (рис. 8.13) виділити ім’я файлу, до якого відбувається перехід, або до місця у документі (рис. 8.14), і клацнути на кнопку ОК.

Гіперпосилання у тексті виділяються кольором і (чи ) підкреслюються (за замовчуванням синім кольором).

Щоб змінити, копіювати або вилучити гіперпосилання, слід відкрити його контекстне меню (рис. 8.15) й обрати відповідну команду.

Рис. 8.13. Діалогове вікно Добавление гиперссылки. Посилання на файл

Рис. 8.14. Діалогове вікно Добавление гиперссылки. Посилання на місце у документі


Рис. 8. 15. Контекстне меню гіперпосилання

ЗАВДАННЯ 6. Робота з колонтитулами. Створення колонтитулів
У документі Лаборат_№ 8 створіть різні колонтитули для парних і непарних сторінок. Колонтитул парної сторінки назвіть Автор: прізвище та ім’я студента; колонтитул непарних сторінок – курс і група студента. Збережіть зміни у документі.
Методичні рекомендації
Колонтитул – текст або графічні об’єкти, або те й інше, розташовані вгорі та внизу стосовно основного тексту (в іншому шарі документа) і повторюються на кількох або всіх сторінках розділу чи всього документа. У MS Word можна створити на парних сторінках розділу чи всього документа один зміст колонтитула, а на непарних – інший зміст. З метою створення колонтитулів потрібно виконати: меню ВидКолонтитулы. Після цієї операції відкриється панель Колонтитулы (рис. 8.16), а текстовий курсор установиться у верхньому колонтитулі.

Рис. 8.16. Панель Колонтитулы
Вивчіть кнопки та їх призначення панелі Колонтитулы, підводячи покажчик миші до кожної з них і трохи затримуючи його на кнопці.

Вирівнювання тексту в колонтитулах задається за допомогою тих самих кнопок панелі Форматирование, що й основного тексту, або використовуючи клавішу Tab (є три позиції табуляції: з лівого боку, у центрі, з правого боку).

Кожен розділ може мати власні колонтитули, однакові для всіх сторінок, або різні для парних і непарних. У разі різних колонтитулів для парних і непарних, потрібно в діалоговому вікні Параметры страницы, що доступне після натискання на однойменну кнопку на панелі Колонтитулы, вказати це за допомогою перемикача Различать колонтитулы: четных и нечетных страниц, а також за потреби і першої сторінки (Различать колонтитулы: первой страницы), якщо, наприклад, вона є титульною. Щоб перейти від основного тексту до колонтитулів, потрібно виконати: меню ВидКолонтитулы, після чого текстовий курсор встановиться у колонтитулі. З метою вилучення колонтитулів треба перейти в них і вилучити текст та інші наявні в них об’єкти.
ЗАВДАННЯ 8. Захистіть виконану роботу
Запитання до захисту лабораторної роботи:

 1. У чому полягає сутність списку в MS Word?

 2. Як створити маркований список?

 3. Як змінити маркер?

 4. Як створити нумерований список?

 5. Які є стилі нумерованих списків?

 6. Яким чином створити ієрархічний список із нумерованого?

 7. Як створити ієрархічний список із нумерованого або маркованого списку?

 8. Які є типи маркерів?

9. Для чого призначені виноски і які є різновиди виносок?

10. Як створити, змінити та вилучити виноску?

11. 3 якою метою використовують примітки?

 1. Які різновиди приміток існують?

 2. Як створити, змінити та вилучити примітку?

 1. Для чого використовуються закладки? У чому полягає їх сутність?

 1. Як перейти до потрібної закладки?

 2. Які обмеження на імена мають закладки?

 1. Визначте сутність поняття гіперпосилання. Як створити та вилучити їх?

 1. Як виглядають у документі гіперпосилання?

 1. У чому полягає сутність поняття колонтитул? Як його створити?

 1. Як перейти до колонтитула?

 1. Чи можуть мати різний зміст колонтитули парних і непарних сторінок?

 1. Чи можуть колонтитули різних розділів бути різного змісту?

 1. Чи можуть мати різний зміст колонтитули першої та інших сторінок документа?

Схожі:

Тема: Створення головного документу. Організація тексту у великих...
Мета: Сформувати практичні навички щодо обробки великих доку­мен­тів у Word 2010. Створення головного документу, організації тексту...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Упровадження в текстовий документ...
МЕТА: навчитись створювати та редагувати в текстовому документі математичні формули й організаційні схеми і діаграми
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Робота з текстовими фрагментами та графічними об’єктами
МЕТА: навчитися виконувати дії з фрагментами тексту, застосовуючи наявні в MS Word технології, використовувати буфер обміну Office,...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Створення таблиць. Обчислення в...
МЕТА: навчитись створювати в текстовому документі таблиці, виконувати необхідні обчислення, будувати діаграми на основі табличних...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правопису
МЕТА: навчитись працювати з текстовим процесором Microsoft Word, встановлювати параметри роботи програми, створювати найпростіші...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Форматування документів. Застосування...
МЕТА: сформувати поняття про рівні форматування тексту в документі та елементи форматування кожного рівня, сформувати навички виконання...
Тема уроку
Тема уроку. Створення нумерованих та маркованих списків. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів
Конспект з предмета «Інформатика» тема «Текстовий процесор»
Для запуску редактора необхідно вибрати з пункту „Программы" головного меню Windows ярлик „Microsoft Office Word 2003"
За програмою Текстовий процесор Word
Методична тема: професійне спрямування уроків професійно-практичної підготовки направлене на активізацію пізнавальної діяльності...
Урок 6 Тема: Автоматичне створення змісту документа. Настроювання...
Навчальна мета: Познайомити учнів з основами роботи із текстовим редактором, поняттями автоматичного створення змісту документа,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка