1. Форма і рухи Землі


Скачати 94.76 Kb.
Назва1. Форма і рухи Землі
Дата04.03.2016
Розмір94.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
Календарно – тематичне планування для 7 класу

(2год на тиждень, разом 70 год, з них 6год резервні)п/п

Зміст теми

Дата

Примітка

Вступ (2год)

1

Материки та океани – як об’єкти вивчення регіональної географії. Джерела вивчення і дослідження материків і океанів.2.

Карти материків та океанів, їх класифікації за охопленням території, змістом і призначенням.Розділ І. Загальні закономірності Землі (2год)

Тема 1. Форма і рухи Землі.

3.

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Розміри планети, їх вплив на величину географічної оболонки та просторові масштаби процесів, що відбуваються в ній. Рухи Землі, їх наслідки: добова і річна ритміка в географічній оболонці, час.Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси

географічної оболонки.

4

Співвідношення і розподіл на Землі материків і океанів. Походження материків та океанічних западин. Материки і частини світу. Дослідження: сучасні материки і океани – наслідок розходження літосферних плит.Розділ ІІ. Материки ( 51год)

Тема 1. Головні особливості природи материків (4год)

5

Геологічна історія формування рельєфу материків. Платформи і пояси складчастості.

Практична робота 1.

Аналіз тектонічної, геологічної та фізичної карт світу: виявлення зав’язків між геологічною будовою, тектонічними структурами і формами рельєфу.

1-5

Паламарчук О.В.

6

Кліматотворні чинники. Розподіл сонячної енергії і температура повітря. Повітряні маси. Циркуляція атмосфери. Вплив підстилаючої поверхні і рельєфу на клімат. Кліматичні пояси і типи клімату землі.7

Ландшафти материків, закономірностіїх поширення на рівнинах та горах: широтна зональність і вертикальність поясність8

Узагальнення знань з темиТема 2.Африка (10год)

9

Географічне положення Африки. Практична робота 2.

Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та з заходу на схід Африки. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка.10

Дослідження та освоєння материка Африка.

6-10

Мельник О.О.

11

Геологічна будова, рельєф, корисні копалини Африки.12

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату африки13

Води суходолу. Використання водних ресурсів Африки14

Особливості грунтово – рослинного покриву. Природні зони, закономірності їхнього розміщення.15

Стихійні явища природи. Дослідження: наслідки зміни природи Африки.

11-15

Горенко Т.В.

16

Екологічні проблеми. Об’єкти, занесені до списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО на материку Африка.17

Населення. Держави. Зв’язки України з державами африканського континенту.18

Узагальнення знань з темиТема 3. Австралія та океанія (5год)

19

Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини. Практична робота 3. Нанесення об’єктів географічної номенклатури материка на контурну карту.20

Клімат. Води суходолу Австралії.

16-20

Сніцар О.В.

21

Рослинність і тваринний світ. Природні зони. Зміни природи материка людиною. Дослідження: виявлення причин формування ендемічних та реліктових видів тварин та рослин Австралії.22

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна материк. Україна і Австралія. Об’єкти, занесені до списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО23

Природні особливості і заселення Океанії. Нова Зеландія – країна в Океанії.Тема 4. Південна Америка (8год)

24

Географічне положення Південної Америки.

Дослідження та освоєння материка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини. Практична робота 4. Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті.25

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Південної Америки. Практична робота 5. Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами.

21-25

Пічкур І.Д.

26

Води суходолу Південної Америки.27

Природні зони. Висотна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.28

Сучасні екологічні проблеми29

Об’єкти Південної Америки, занесені до списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО.30

Населення держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.

26-30

Миронюк Н.П.

31

Узагальнення знаньТема 5. Антарктида (3год)

32

Географічне положення. Дослідження материка Антарктида. Українська дослідна станція « Академік Вернадський». Міжнародний статус материка.33

Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Практична робота 6. Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті.34

Геологічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання.Тема 6. Північна Америка (8 год)

35

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння Північної Америка. Практична робота 7. Позначення об’єктів географічної номенклатури материка на контурній карті.

31-35

Сергієнко Д.Д.

36

Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.37

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату38

Води суходолу Північної Америки.39

Природні зони. Висотна поясність. Зміни природи материка людиною. Практична робота 8. Складання порівняльної характеристики висотної поясності у різних частинах Кордильєр.40

Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти, занесені до Списку природної та культурної спадщини ЮНЕСКО. Дослідження: розробка та обгрунтування маршруту, що проходить через об’єкти Північної Америки, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО

36-40

Костюк Л.Я.

41

Населення. Держави. Країна і держави Північної Америки.42

Узагальнення знаньТема 7. Євразія (13год)

43

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Практична робота 9. Позначення об’єктів географічної номенклатури материка на контурній карті.44

Дослідження та освоєння материка Євразія45

Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні.

41-45

Пікус І.В.

46

Корисні копалини Євразії47

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси: континентальні, сезонно – вологі й вологі типи клімату. Практична робота 10. Визначення типів клімату у межах помірного кліматичного поясу за допомогою кліматодіаграм.48

Води суходолу Євразії49

Природні зони. Практична робота 11. Порівняльна характеристика ландшафтів у різних секторах однієї природної зони.50

Висотна поясність.

46-50

Франко Я.В.

51

Зміни природи материка людиною.52

Об’єкти, занесені до списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО53

Населення. Держави. Найбільші держави Європи та Азії.54

Зв’язки України з країнами Європи та Азії. Дослідження: здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі. Виявлення природних закономірностей за маршрутом слідування, складання карти маршруту з позначенням країн та унікальних природних об’єктів.55

Узагальнення знань.

51-55

Кольба Н.П.

Розділ ІІІ. Океани (11год)

Тема 1. Головні особливості природи Світового океану (2год)

56

Рельєф дна Світового океану – результат переміщення літосферних плит. Водні маси (поверхневі і підводні), їх властивості, географічне поширення. Течії у Світовому океані.57

Закономірності поширення життя у Світовому океані. Океан і людина. Роль Світового океану у життєдіяльності людини. Дослідження: взаємодія Світового океану атмосфери та суходолу, її наслідки.Тема 2. Тихий океан ( 2год).

58

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна. Клімат і води.59

Органічний світ і природні ресурси. Вплив Тихого океану на природу сусідніх материків і життєдіяльності людей. Практична робота 12. Позначення географічний об’єктів та течій Тихого океану на контурній карті.Тема 3. Антлантичний океан (2 год)

60

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання.

56-60

Музика О.А.

61

Охорона природи океану. Вплив Антлантичного океану на природні особливості сусідніх материків і життєдіяльність населення.

Практична робота 13. Позначення географічних об’єктів. і течій Антлантичного океану на контурній карті.

61

Костюк Л.Я

Тема 4. Індійський океан (2 год)

62

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

62

Музика О.А.

63

Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив Індійського океану на природні особливості сусідніх материків і життєдіяльність населення. Практична робота 14. Складання лоції Індійського океану.

63

Франко Я.В.

Тема 5.Північний льодовитий океан (2 год)

64

Географічне положення Північного льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодові умови океану.

64

Кольба Н.П.

65

Органічний світ і природні ресурси. Вплив Північного Льодовитого океану на природні особливості сусідніх материків і життєдіяльність населення. Практична робота 15. Позначення географічних об’єктів Північно Льодовитого океану на контурній карті.

65

Миронюк Н.П

66

Узагальнення знань

66

Паламарчук О.В.

Розділ ІV. Природа материків та океанів і людина (3год)

Тема1. Природні ресурси материків та океанів (2год)

67

Класифікація природних ресурсів. Сфери використання природних ресурсів на материках і в океанах.

67

Мельник О.О.

68

Наслідки природокористування: порушення природної рівноваги, створення антропогенних ландшафтів.

68

Підчур І.Д

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів (1 год)

69

Забрудення навколишнього середовища. Види забрудення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

69

Пікус І.В.

70

Узагальнення знань з курсу

70

Сергієнко Д.Д.

Схожі:

Задачі для ЗНО Форма і розміри Землі
Місто Євпаторія лежить на 45° пн ш. До чого воно лежить ближче – до екватора, чи до північного полюса
Відстань до Землі 149597890 км або 1 а е
Сонце – найближча до нас зірка. Сонце величезне як по розмірах, так і по масі. Його діаметр в 109 разів перевершує діаметр Землі,...
Штучні супутники Землі обертаються навколо неї або за колам, і тоді...
У деяких фантастичних романах описуються штучні супутники Землі, нерухомо висять за межами атмосфери в зеніті над Вінницею. Чи можливі...
Довідка Про стан та перспективи використання земельних ресурсів
Земельний фонд Коломийського району становить 102606,9 га з яких 67945,6464 га займають сільськогосподарські землі, 25754,5058 га...
Н. с в сучасному і широкому сенсі цього слова почала формуватися...
Комунікація, її специфіка і форми в науковій спільноті. Конкуренція в науці. Проблема діалогу в науковому співтоваристві. Наукова...
Тема Дихальні рухи. Регуляція дихання
Етап І орієнтація: Психологічне налаштування Продовжить фразу «Від уроку біології я очікую…»
Вище заповнена форма передається до кафедри. Нижче заповнена форма остається в ТНУ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Картель найпростіша форма монополістичного об'єднання. Трест найбільш...
Картель — найпростіша форма монополістичного об'єднання. Трест — найбільш централізована форма монополістичних об'єднань
12 Загальні положення та правові засади оренди землі
Завданням оренди землі є регулювання відносин з метою створення умов для раціонального користування земельною ділянкою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка