РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВІДДІЛУ ОСВІТИ РОЖНЯТІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: методист ОІППО директор РМЦ


Скачати 276.91 Kb.
НазваРАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВІДДІЛУ ОСВІТИ РОЖНЯТІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: методист ОІППО директор РМЦ
Дата14.04.2013
Розмір276.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи


РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ВІДДІЛУ ОСВІТИ РОЖНЯТІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

методист ОІППО директор РМЦ

_________С.М. Подолюк __________ О.В Шевчук

­­­____” ____________2011 р. “_______” ________2011 р.
ПЛАН РОБОТИ

методиста з географії та основ економіки

Шищак Дарії Дмитрівни

на 2011-2012 н.р.смт. Рожнятів

2011 рік

I.Вступ

Аналіз

методичної роботи за 2010-2011 н.р. та завдання на 2011-2012 н.р

з вчителями географії та основ економіки.

Протягом 2010-2011 навчального року всі вчителі географії працювали над проблемою: «Інноваційні технології як складова особистісно-орієнтованого навчання». Уся робота з вчителями будувалась на основі попереднього аналізу різноманітних даних, результатів діагностичних досліджувань, опитувань і здійснювалася відповідно до Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами в закладах освіти.

Протягом 2010- 2011 навчального року в школах Рожнятівського району географію викладали 43 вчителі, з них 

 • спеціаліст вищої категорії - 18;

 • спеціаліст першої категорії - 9;

 • спеціаліст другої категорії - 7;

 • спеціалістів - 9

Звання «старший вчитель» т а « учитель методист» отримали по два вчителя географії.

Під час атестації у квітні 2011 року протестувались на встановлення вищої кваліфікаційної категорії 2 вчителя, звання «старший вчитель» присвоєно одному вчителю. У міжатестаційний період вивчено систему роботи даних вчителів, оформлено методичні картки. Волощук Л.В., яка атестувалась на присвоєння звання « старший вчитель», презентувала свою роботу на методичній раді методкабінету.

Планування методичної роботи здійснювалось на основі аналізу анкет, що дало можливість програмувати педагогічну діяльність учителів району. Поєднувались колективні, індивідуальні форми роботи, застосовувались нетрадиційні методи їх проведення, зорієнтовані на особистість кожного вчителя й задоволення запитів учителів. Поглиблено теоретичні знання педагогів щодо сутності інновацій та особливостей інноваційних підходів до управління сучасною школою, зібрано матеріал, літературу для забезпечення науково-методичного інформування з окресленої проблеми, підготовлено методичні рекомендації щодо структури, моделювання інноваційних педагогічних технологій, форм і методів роботи, спрямованих на реалізацію дієвої виховної системи, - «Інноваційні підходи щодо впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»».

Проаналізовано мотивацію педагогів щодо продовження роботи над науково-методичною проблемою, упорядковано та узагальнено отриманий в ході роботи над проблемою досвід, обґрунтовано його, створено на цій основі методичні матеріали і удосконалені форми проведення методичної роботи, спрямовані на створення ефективної системи обміну досвідом педагогів з питань практичного використання педагогічних технологій для реалізації компетентнісного підходу, на виховання творчого потенціалу вчителя.

Було сплановано методичну роботу, визначено єдині методичні дні, вивчено запити і потреби педпрацівників щодо організації роботи. З метою підвищення кваліфікаційного рівня педагогів, обміну досвідом роботи, ознайомлення з новими технологіями виховання, навчання проведено секційні заняття учителів географії на яких розглядались питання моделювання та впровадження виховних систем, організація психологічного супроводу навчально-виховного процесу, координації роботи з батьками та громадськістю, забезпечення формування предметної, історичної та громадянської компетентності учнів за умов поєднання активних та інтерактивних форм, методів і технологій організації пізнавальної діяльності, прогнозування своєї діяльності, успішне здійснення організації та управління виховним процесом, використання найбільш раціонального й оптимального, використання методу проектів на уроках географії для розвитку особистості школярів, використання ІКТ на уроках. Відмовившись від традиційних засідань, в роботі методоб’єднань великого значення надавалося використанню педагогічних ситуацій, тренінгів, круглих столів, роботі в групах, підготовці презентацій. Успішно використані технології опрацювання дискусійних питань (займи, зміни позицію, аукціон ідей, дебати), дискусії в стилі телевізійного ток-шоу. Дискусія дала змогу виявити розбіжності у поглядах, сприяла правильному розумінню проблеми.

Важливим аспектом у системі методичної роботи було створення умов щодо максимального задоволення професійних потреб, розвитку творчого потенціалу педагогів та зростання їх професійної майстерності. Цьому сприяв підбір форм інтерактивної Основною організаційною формою методичної роботи з вчителями є діяльність районного спрямованості. Практикували урізноманітнення методичної роботи, форм проведення. Так, окремі засідання проводили на основі інтерактивних технологій, тренінгових занять з використанням міні-лекцій, інформаційних повідомлень, вивчення літератури, бесід, дискусій, презентацій.

методичного обєднання вчителів географії, (керівник Шищак Д.Д, проблема «Інноваційні технології, як складова особистісно-орієнтованого навчання»), ПДС вчителів географії (керівник Бігун Н.В, проблема «Впровадження нових педагогічних технологій в методику викладання географії»). Творча група вчителів географії (керівник МихайлівМ.М.» Шляхи підвищення ефективності шкільної економіко-географічної освіти.»

Структура методичної роботи поряд з традиційними формами включала творчо працюючих педагогів у творчій групі учителів географії. Діяльність цієї творчої групи передбачала використання форм і методів, які орієнтовані на особистість і стимулюють кожного з педагогів до активної участі у науково-методичній роботі. Це, зокрема, методична естафета, яка реалізується через:

 • «калейдоскоп нестандартних уроків, позакласних заходів»;

 • аналіз творчих знахідок педагогів, серед яких уроки-конкурси, уроки–роздуми, диспути, інтегровані уроки й заходи, ігри–подорожі;

 • бесіди-тренінги;

 • презентації педагогічних розробок.

Працювала школа молодого вчителя (керівник Волощук Л.В, проблема «Методика проведення практичних робіт на уроках географії»). Найбільш ефективними були заняття проведені на базі Нижньострутинської, Рожнятівської і Сваричівської ЗОШ I- III ст.. та Берлогівської ЗОШ I- II ступенів.

Щомісячно проводились інструктивні наради з усіма категоріями педпрацівників, надавались індивідуальні консультації з питань планування, організації та проведення семінарів, здійснення самоосвіти, самооцінки та самоаналізу стану виховної роботи в навчальних закладах. Консультації надані і з питань:

 • тематика докурсового завдання, оформлення;

 • оформлення матеріалів на конкурси;

 • календарно-тематичне планування уроків географії;

 • підготовка портфоліо учителя-предметника;

 • планування роботи факультативів, гуртків;

 • доцільність проведення практичних занять з використанням навчально методичних посібників ;

 • методична допомога в підготовці до проведення районних семінарів;

 • методичні рекомендації щодо використання комплексної оцінки навчальних досягнень учнів.

 • рекомендації щодо проведення предметних методичних тижнів;

Забезпечено підготовку та проведення I- II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії та економіки. Належна робота проводилася з обдарованими дітьми, про що свідчать 3 призових місця на обласних олімпіадах з географії та економіки. Вчитель географії Сваричівської ЗОШ Волощук Л.В підготувала переможця III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії.

Протягом минулого навчального року комплексними перевірками були охоплені Лугівська і Берлогівська ЗОШ I- II ст. та Перегінська №1 та Ріпненська ЗОШ I- III ст. Результати перевірок показали, що вчителі виконують вимоги навчальних програм, працюють над проблемою реалізації особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів до навчання, впроваджують інноваційні технології.

На базі Рожнятівської ЗОШ проведено педагогічну практику слухачів обласних курсів вчителів географії. На високому науково-методичному рівні було проведено показовий урок та позакласний захід вчителем географії Михайлів М.М.

Узагальнено досвід роботи вчителя географії Сваричівської ЗОШ Волощук Л.В з теми: «Інтерактивні форми навчання на уроках географії». Досвід роботи затверджено на методичній раді РМК та занесено в районну картотеку передового педагогічного досвіду.

Учні району взяли участь в таких Всеукраїнських конкурсах, а саме :

 • учнівських проектів « Молодь тестує якість»;

 • обласний турнір юних економістів;

 • обласний турнір юних географів.

Протягом навчального року курсову підготовку при ОІППО пройшли 9 вчителів географії. Постійно надавалася методична допомога вчителям у підготовці до курсових завдань. Створено базу даних про атестації та курсову підготовку вчителів географії.

Постійно проводилися індивідуальні консультації з вчителями та періодично – групові консультації з питань організації роботи методичного об’єднання, методичних рекомендацій щодо закінчення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Однак в організації методичної роботи є ряд невирішених проблем, а саме: впровадження ППД, активізація позакласної роботи з предмета, відсутність достатньо розробленої системи методичної роботи педагога у міжкурсовий період із метою оволодіння сучасними знаннями; поверхова обізнаність учителів географії з інноваційними технологіями навчання, їхня неготовність до засвоєння й упровадження новітніх технологій; недостатнє залучення педагогічних працівників до дослідницької, пошукової та видавничої видів діяльності; недостатнє впровадження в практику роботи з педагогічними кадрами моніторингових процедур через відсутність інструментарію; відсутність критеріїв та механізму оцінювання ефективності діяльності методичної роботи. Учителям буває важко методично грамотно, здійснити самоаналіз, тому потрібно підготувати схеми самоаналізу, захист матеріалів з питань самоосвітньої роботи, створення яких підсилить практичний досвід, наукову обізнаність, розвине індивідуальну творчість. Не було чіткого механізму аналізу виконання докурсових завдань учителями географії, дирекцією шкіл та методистом. Не проводилась презентація нових методико-педагогічних друкованих видань. Недостатньо залучались учні до роботи в МАН.

Методичну роботу спрямувати на розв’язання таких завдань:

 • Ширше впроваджувати у практику діяльності короткотривалих проблемно-тематичних авторських семінарів, що орієнтуватимуть учителів на фахове зростання, сходження на новий рівень інтелектуально-методичної майстерності.

 • Розробити рекомендації щодо моніторингу рівня вихованості учнів, рівня громадської позиції учня.

 • Підвищувати результативність навчального процесу на основі вдосконалення моніторингових досліджень, запровадження інноваційних, інформаційно – комп’ютерних технологій.

 • Вдосконалювати організацію учнівського самоврядування.

 • Впроваджувати апробовані навчальні плани і програми для гуртків.

 • Розвивати і підтримувати обдаровану учнівську молодь.

 • Оптимізувати виховний процес на засадах партнерства міжнародного співробітництва, створювати умови через забезпечення учнів різними видами діяльності.

Основні напрями роботи на 2011-2012 навчальні роки:

 • виконання рекомендацій Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України та ОІППО щодо викладання предметів природничого циклу, зокрема географії та основ економіки;

 • cприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

 • Впровадження кращого передового педагогічного досвіду серед вчителів географії та економіки;

 • зростання професійної компетентності вчителів відповідно до вимог модернізації освіти, розвитку творчого потенціалу, та майстерності викладання предмету;

 • впровадження інноваційних технологій у навчально-виховній роботі з предметів;

 • здійснювати методичний супровід та тримати на контролі якісне виконання практичних робіт з географії та економіки;

 • активна участь вчителів у масових заходах, проведення позакласних робіт з предметів;

 • співпраця з керівниками шкіл;

 • удосконалення змісту та форм методичної роботи опорних шкіл.


II. Участь в управлінській діяльності РМЦ:


Зміст роботи


Термін

виконання


Відповідальний

Відмітка про викон.1.

Провести аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік, щоб виявити актуальні проблеми, які необхідно вирішувати найближчим часом та визначення конкретних завдань на наступний навчальний рік.

вересеньМетодист

2.

Аналізувати нові навчальні програми для 11-річної школи із географії та економіки.

вересеньМетодист

3.

Співпрацювати з ОІППО,брати участь в обласних семінарах та на радах згідно плану роботи ОІППО.


упродовж року


Методист

4.

Організувати методичну роботу з пед. працівниками на базі опорних шкіл.

упродовж року


Методист
5.

Надавати консультації заступникам директорів,щодо планування та вибору форм методичної роботи.

вересень травень червень


Методист

6.

Підготувати проекти наказів:

 • про організацію і проведення, підсумки конкурсів;

 • про проведення, підсумки предметних олімпіад з географії та основ економіки

упродовж року
Методист

7.

Підготувати питання на колегію відділу освіти « Про здійснення управлінського контролю за станом викладання географії та основ економіки»


грудень


Методист
III. Зміст та організація науково-методичної роботи в районі
3.1.Вивчення рівня загальної та професійної компетентності.


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про викон.


1.

Провести діагностування вчителів географії і основ економіки,щодо виявлення проблем та планування форм науково-методичної роботи.


вересень


Методист


2.

Проводити методичне консультування вчителів з питань навчально-виховного характеру систематично.


систематично


Методист

3.

Планувати курсову підготовку вчителів та надавати методичну допомогу,щодо вибору докурсових завдань.постійно


Методист4.

Брати участь в інструктивно-методичних нарадах керівників шкіл району, інформаційно - методичного центру.
постійно


Методист


5.Провести анкетування молодих спеціалістів.


вересень


Методист


3. 2.Організаційно-методична робота, щодо підвищення кваліфікації й фахової освіти.1.

Здійснити аналіз кількісного та якісного складу вчителів району з географії та економіки.Жовтень


Методист

2.

Скласти список вчителів, які атестуються в 2011-2012 н.р.Жовтень

Методист

3.

Брати участь в інструктивно-методичних нарадах керівників шкіл.


Систематично

Методист


4.

Спланувати та організувати роботу проблемних семінарів вчителів географії та економіки.


Вересень

Методист

Бігун Н.В

Михайлів М.М5.

Скласти графік виїздів з метою надання методичної допомоги молодим вчителям.

Вересень-

Жовтень


Методист

6.

Скоординувати роботу по призначенню наставників для молодих вчителів.Вересень


Методист

7.

Провести творчі звіти вчителів, що атестуються на вищу кваліфікаційну категорію.Квітень


Методист

8.

Організувати дні відкритих дверей для молодих вчителів на базі: Петранківської, Рожнятівської,

Сваричівської ЗОШ I-III ступенів,

Закерничансьої ЗОШ I-II ступенів.

Листопад-

Лютий-

Березень

Методист;

Бігун Н.В;

Михайлів М.М;

Волощук Л.В

9

Здійснювати системний аналіз:

 • стану курсової підготовки педагогічних працівників;

 • участі освітян у різних формах методичної роботи в районі (семінарах, творчих групах та інших формах);

 • участі у підготовці та проведенні конкурсів;

 • стану самоосвітньої роботи педпрацівників.
Упродовж року


Методист


3.3.Інформаційно – методичне забезпечення педагогічного процесу.

Видавнича діяльність.1.

Забезпечити вивчення й опрацювання нормативно-правових документів.


Протягом року


Методист


2.

Знайомити педагогів з новинками науково-методичного характеру,опублікованими у фахових періодичних виданнях.

Регулярно


Методист


3.

Розробити методичні рекомендації, щодо організацій роботи шкільної «Екологічної стежини»

Жовтень


Методист


4.

Оформити тематичну папку «Профільне навчання. Методичний супровід»

Протягом року


Методист
5.

Зібрати інформацію про гурткову роботу у школах.

Вересень

Методист

6.

Розробити завдання для першого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії та економіки.

Жовтень

Методист,

члени комісії

7.

Розробити методичні рекомендації використання ІКТ в навчально-виховному процесі.

До квітня 2012

Методист

8.

Кращі матеріали з досвіду роботи вчителів району рекомендувати до друку в обласних та всеукраїнських виданнях.

Упродовж року

Методист

9.

Сприяти поданню власних розробок учителів географії та основ економіки на Форум педагогічних ідей "УРОК".


Упродовж року

4.Вивчення,узагальнення та впровадження ППД.


1.

Вивчати потреби вчителів у підвищенні фахового рівня,мотивації участі педагогічних кадрів в навчально-методичній роботі.

Постійно

Методист,

Бігун Н.В

Михайлів М.М


2.

Створити банк інформаційно-методичних матеріалів із досвіду роботи кращих вчителів району,області.

Листопад


Методист

3.


Постійно дбати про стимулювання творчого пошуку, ініціативи вчителів.

Постійно

Начальник управління освіти і науки,

методист
4.

Поповнити картотеку ППД.

Вивчити досвід роботи вчителя географії Ясеновецької ЗОШ І-ІІ ст. Юречко О.В.

Протягом року

Методист,

Бігун Н.В


5

Пропагувати досвід роботи творчих учителів. Ознайомити з матеріалами вчителів району на засіданнях районних методичних об’єднань та на сторінках преси.


Упродовж року

5. Інноваційна діяльність.1.

Створення банку даних,щодо використання інноваційних технологій вчителями.

Листопад


Методист,

Бігун Н.В


2.

Створювати та використовувати електронні презентації уроків в навчальному процесі.

Протягом року


Методист


3.

Впроваджувати проектну діяльність учнів та вчителів.

Протягом року


Методист

4.

Організовувати впровадження нових педагогічних методик та технологій навчання та виховання.

Протягом року


Методист
5.Висвітлювати впровадження інноваційних педагогічних технологій, популяризувати кращий освітянський досвід в засобах масової інформації та на засіданнях методоб’єднань.


Упродовж року6. Дослідно-експериментальна діяльність.


1.

Організувати апробацію програмних педагогічних засобів з географії (практикум з географії 6-10 класи,автор Стадник О.Г.)


Протягом року


Методист

2.

Провести апробацію підручників для 11-го класу з економіки.

Протягом року

Методист3.

Апробувати «Зошит-практикум з економіки 11 клас( автор Горленко Г.О.)

Протягом року

Методист7.Організація роботи з учнівською молоддю.


1.

Вчасно інформувати навчальні заклади про проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних конкурсів, виставок, турнірів.


Упродовж року2.

Спланувати роботу з обдарованими дітьми та створити базу даних обдарованих учнів.

Скласти календарно-тематичне планування з географії та основ економіки для «Школи обдарована дитина»

Вересень-Жовтень-грудень

Методист,

вчителі географії
3.

Надати консультативну допомогу ЗНЗ у проведенні шкільного етапу олімпіад.


Згідно розкладуМетодист

4.

Організувати тренувальні збори учасників III етапу Всеукраїнської олімпіади з географії та економіки.

Грудень-Січень

Методист,

вчителі географії
5.

Організувати для вчителів географії виїзний семінар в «Долину нарцисів».

Травень

Методист,

вчителі географії
6.

Поповнювати банк даних «Обдарованість»

Протягом року

Методист
8.Педагогічний аналіз та експертиза.1.

Взяти участь в експертизі діяльності освітніх закладів району згідно плану відділу освіти.


Протягом року


Методист

2.

Провести рейтингову оцінку результативності участі навчальних закладів у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії та основ економіки

Грудень3.

Проаналізувати виконання плану і запити вчителів,щодо забезпечення курсової підготовки вчителів.


Жовтень


Методист
4.

Провести аналіз результативності ЗНО по загальноосвітніх закладах району.

Вересень

Методист,

Бігун Н.В

9.Управління процесом самовдосконалення методиста.1.

Удосконалювати вміння володіти комп’ютером.

Постійно


Методист2.

Опрацьовувати наукову та науково-методичну літературу.

Постійно


Методист3.

Працювати над створенням творчого порт- фоліо по проблемі «Вдосконалення навчально-виховного процесу,через запровадження сучасних технологій навчання,зорієнтованих на підвищення педагогічної майстерності вчителя».

Постійно


Методист

4.


Пройти курси підвищення кваліфікації

Лютий

Методист

10.Навчально-матеріальна база кабінету.1.

Підбір та поповнення даних картотеки цікавих методичних та педагогічних навичок.


ПостійноМетодист
2.

Зібрати дані та створити картотеку ППД вчителів географії району.

Грудень

Методист3.

Зібрати матеріали та створити картотеку інновацій методики викладання географії.

Листопад


Методист


Додаток №1

Аналіз кількісного складу

вчителів географії та основ економіки

Кількість вчителів

Кваліфікаційна категорія

Вчитель-методист

Старший вчитель

спеціаліст

друга

перша

вища

44

10

7

13

14

2

2Додаток №2
Структура методичної роботи


п\п

Форма методичної роботи

Науково-проблемне питання

На базі якого закладу

Керівник

1.

Районне методичне об’єднання вчителів географії.

Інноваційні технології як складова особистісно-орієнтованого навчання.

РМЦ

Шищак Д.Д., методист РМК

2.

Школа молодого вчителя

Формування професійної компетентності педагогів.

Сваричівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Волощук Л.В

вчитель Сваричівської

ЗОШ І-ІІІ ст..;

3.

Творча група


Шляхи підвищення ефективності шкільної економіко-географічної освіти.

РМЦ

Михайлів М.М.,

вчитель географії

Рожнятівської

ЗОШ І-ІІІ ст..;

4.

Постійно діючий семінар вчителів географії і основ економіки.

Впровадження нових педагогічних технології в методику викладання географії а основ економіки.

РМЦ

Бігун Н.В., вчитель Нижньострутинської ЗОШ І-ІІІ ст..;

Соломчак В.В., вчитель Перегінської ЗОШ

І-ІІІ ст.. №1;

5.

Опорна школа з географії та основ економіки.

Через екологічну освіту до екологічної культури. Навчально-методичне забезпечення з основ економіки.

Н.Струтинська

ЗОШ І-ІІІ ст.;


Перегінська

ЗОШ І-ІІІ ст.. №1

Бігун Н.В., вчитель географії

Нижньострутинської ЗОШ І-ІІІ ст..;
Соломчак В.В., вчитель економіки Перегінської ЗОШ

І-ІІІ ст.. №1;
Схожі:

ВІДДІЛ ОСВІТИ РОЖНЯТІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ...
«Впровадження нових педагогічних технологій в методику викладання суспільно-гуманітарних та природничих дисциплін. Робота над реалізацією...
Районний методичний кабінет відділу освіти Ізяславської райдержадміністрації...
Схвалено і рекомендовано до друку рішенням ради методичного кабінету відділу освіти Ізяславської райдержадміністрації
Відділ освіти Бородянської райдержадміністрації Районний методичний центр УРОК-РЕТРОСПЕКТИВА
Мета. Виховати в учнів почуття гідності, любові до рідного краю, поваги до батьків
Сценарій зустрічі з художником-земляком Г.Є. Бабійчуком Виступ Кириленко...
Виступ Кириленко Л. П. методист з бібліотечних фондів відділу освіти Бородянської райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Установіть відповідність між дієприкметником у реченні та відмінком, у якому його вжито
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Вкажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
У якому рядку в усіх словах у орудному відмінку відбувається подовження (ким? чим?)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Човен пройшов 8 км за течією річки і 6 км проти течії, витративши на весь шлях 1 год. 12 хв
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної комісії...
Коротке, переважно віршове алегоричне оповідання, у якому закладено дидактичний зміст; один з різновидів ліро-епічних жанрів
Погоджено Затверджено Заступник голови адміністрації Начальник відділу...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка