1. Види і мова мистецтв 1 год


Скачати 221.89 Kb.
Назва1. Види і мова мистецтв 1 год
Сторінка1/2
Дата28.10.2013
Розмір221.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2
«Погоджую»

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

______________________________

«_____» ____________________2012 р.


на 2012/2013 навчальний рік

вчителя _________________________

ЗОШ І-ІІІ ст.______________________

d:\моя робота\вчитель року 2011\0002-004-palitra-i-kraski.pngКалендарне планування розроблене згідно діючої програми з образотворчого мистецтва для учнів 5-7-х класів, яка затверджена Міністерством освіти і науки України - за редакцією Е. Бєлкіної (Художньо-естетичний цикл. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5-11 класи. К.: Перун Ірпінь, 2005.) та з урахуванням методичних рекомендацій, що розміщенні в Інформаційному збірнику МОН № 19-20-21, 2012 рік

9 клас - Художня культура

(35 год., 1 год. на тиждень)

І семестр

Розділ І. Мистецтво в просторі культури (14 год.)

Тема 1. Види і мова мистецтв 1 год.

уроку

Дата проведення

Навчальні завдання та тема уроку

Орієнтовні практичні завдань

1.
Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття “образ” у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах. Мистецтво - основа художньої культури.

Створення кросвордів «Види мистецтва» (просторові, та просторово-часові) (робота в групах).

Тема 2. Візуальнімистецтва 4 год.

2.
Архітектура. Види, художні засоби.

Скульптура. Об'ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф).

Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох. Створення скульптури малих форм (ліплення, паперопластика) або зразка народної іграшки (з костюмом, прикрасами).

3.
Графіка. Художні засоби (лінія, пляма, контур). Види: оригінальна, тиражна, промислова.

Живопис. Художні засоби. Основи кольорознавства. Види: монументальний, станковий. Жанри: пейзаж (сільський, архітектурний, марина), портрет, натюрморт; анімалістичний, історичний, міфологічний, біблійний, батальний, побутовий.

Картини, що ожили» — анімація сюжетів (створення діалогів персонажів, інсценізацій подій). Виконання графічних та живописних робіт у різних жанрах (за вибором).

4.
Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, іграшка, художня обробка металу, дерева, шкiри, вироби з бісеру. Український костюм. Костюми народів світу.

Виконання декоративної композиції — панно для шкільного інтер'єру (колективна робота). Створення зразків народної іграшки (з костюмами, прикрасами).

5.
Художня фотографія. Комп'ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі.

Підготовка виставки художньої фотографії. Орієнтовні теми: «Літопис шкільного життя», «Портретна галерея», «Краса довкілля».

Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва. 3год.

6.
Музика вокальна, інструментальна, театральна. Музичні жанри і форми - вокальні (пісня, романс, гімн), хорові (кантата, ораторія)

Порівняння звучання музичних інструментів різних народів світу, визначення спільних і відмінних рис. Організація і проведення вечора українського романсу.

7.
Музичні жанри і форми — камерно-інструментальні (соната, сюїта, квартет тощо), симфонічні (симфонія, увертюра, концерт тощо).

Інтерпретація прослуханих музичних творів, визначення образного змісту, жанру і форми. Запис музичних творів для шкільної фонотеки (за жанрами, напрямами).

8.
Музичні жанри і форми — музично-театральні (опера, балет, оперета, мюзикл). Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп- і рок-музика).Тестування.

Концерт-вікторина «Популярна музика» або конкурс «Відгадай мелодію».


Тематичне оцінювання

Тема 4. Театр як синтез мистецтв. 2год.

9.
Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.).


Створення ляльок до театральної вистави (рукавичних, маріонеток, вертепних), театральних масок — грецької, японської африканської, слов'янської (робота в групах за інтересами).

10.
Види театру (драматичний, музичний, ляльковий). Хореографія — вид сценічного мистецтва. Види танців.

Підготовка шоу-презентації «Танці народів світу». Створення реклами-афіші.

Тема 5. Екранні мистецтва . 3год.

11.
Художні засоби кінематографу. Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне, науково-популярне.

Укладання каталогу шкільної відеотеки «Мистецтво країн світу». Створення (малювання) мультфільму (колективна робота

12.
Жанри кінематографу. Видатні режисери й актори світового кіно.

Перегляд кінофільмів і проведення конкурсу кіно рецензій (за жанрами кіно).

13
Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Відеокліп.

Обговорення телепередач (за програмою тижня), зокрема відеокліпів

Тема 6. Поліхудожній образ світу (1год)

14.
Поліхудожні явища сучасної культури. Синтез мистецтв.

Проведення диспуту «Чому сучасній людині потрібні всі види мистецтва?».

15.
Поліхудожні явища сучасної культури. Синтез мистецтв.

Складання кросворду по темі «Синтетичні види мистецтва»

16.
Самооцінка знань з мистецтва у формі тестування. Урок узагальнення.

Взаємна оцінка знань із різних видів мистецтва (робота в парах).9 клас художня культура

35 год., 1 год. на тиждень (4 год. резервний час)

ІІ семестр

Розділ ІІ. ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ (19 год.)

уроку

Дата

проведення

Навчальні завдання та тема уроку

К-сть годин

Орієнтовні практичні завдання

Тема 1: Художня культура як духовне явище (2 годин)17
Загальне уявлення про культуру та її роль у суспільстві. Матеріальна і духовна культура. Складові духовної культури (наука, техніка, релігія, мистецтво, освіта). Мистецтво — ядро художньої культури.

1

Віднайти у різних джерелах (словниках, енциклопедіях тощо) і порівняти визначення слова «культура»


18
Народна і професійна, духовна (сакральна) і світська культура: характерні риси, відмінності, взаємопроникнення. Національна художня культура. Збереження культурної спадщини.


1

Виявити ознаки та показати взаємодію народної та професійної культури на конкретних прикладах (наприклад, мистецтво витинанки, хоровий спів, театр).

Тема 2. Художня культура і світ людини (2 год.)

19
Культура і людина в сучасному світі. Відображення емоцій і почуттів, думок і мрій людини у цінностях художньої культури.

1

Порівняти засоби вираження внутрішнього світу людини у різних видах мистецтва. Провести дискусію «Культура в людині, людина в культурі».

20
Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації особистості.

1

Виразити власні думки і почуття у реалістичній І абстрактній композиції (вид мистецтва — за бажанням).

Тема 3. Художні напрями та стилі ( 6 год.)

21
Періодизація розвитку художньої культури. Поняття: «стиль епохи», «національний стиль», «індивідуальний стиль митця». Європейські стилі. Античний, романський, готичний стилі.

1

Визначити риси стилю архітектурних пам'яток античності та середньовіччя. Зобразити елементи античних, романських і готичних споруд (малювання-стилізація).


22
Ознаки стилю Ренесанс і бароко. Специфіка прояву п різних країнах Європи.

1

Презентація-порівняння художніх образів (репродукцій), знакових для культури Ренесансу і бароко (робота в парах).

23
Класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм: загальні риси та національні особливості стилю.

1

Порівняння живописних і музичних творів, що належать до певного стилю — класичного, романтичного, реалістичного, імпресіоністичного.

24
Художні напрями мистецтва XX ст.: від модернізму о постмодернізму. Полістилістика.

1

Створення графічних і живописних композицій у різних художніх стилях XX ст. (техніка за вибором).

25
Особливості культури Заходу і Сходу.

1

Створити дві композиції: в українському народному стилі (Петриківка) і «східному стилі» («Птахи і квіти»).

26
Особливості культури інформаційного суспільства, Net-культура. Художній образ і симулякр.

1

Скласти словник (таблицю) основних художніх напрямів і стилів

Тема 4. Художня культура і середовище (2 год.)

27
Форми збереження культурної спадщини (бібліотеки, музеї, театри, галереї тощо). Провідні художні музеї світу (Лувр, Прадо, Дрезденська галерея, Ермітаж тощо).

1

Здійснити віртуальну комп'ютерну подорож художніми музеями світу.

28
Дизайн і реклама — складові художньої культури. Роль засобів масової інформації у поширенні мистецьких цінностей.

1

Проаналізувати мистецькі передачі радіо і телебачення, на писати критичний відгук. Створити проект реклами промислового виробу для школи (обладнання, меблі, форма).

Тема 5. Художня культура рідного краю ( 3 год.)

29
Пам'ятки культури і мистецтва рідного краю. Культурно-мистецькі заклади (театри, музеї, концертні зали тощо).

1

Відвідати музей (краєзнавчий, художній, меморіальний) або інший заклад культури рідного краю.

30
Регіональні центри народних промислів і ремесел. Етнорегіональний фольклор (музичний, танцювальний).

1

Записати й виконати народні пісні, поширені в регіоні. Створити сувенір у вигляді зразка декоративно-ужиткового мистецтва з урахуванням регіональних художніх традицій.

31
Пам'ятні місця краю, пов'язані з життям і творчістю відомих митців.

1

Скласти карту туристичного маршруту «Пам'ятки художньої культури рідного краю» (колективна робота).

Тема 6. Полікультурний образ світу (2 год.)

32
Поняття «художня картина світу», «художній образ світу». Полікультурність суспільства сучасної доби.

1

Порівняти національні «художні образи світу» на прикладі міст-музеїв (Париж, Рим, Петербург, Львів, Барселона, Самарканд тощо).

33
Полі культурність України:художня культура народів, що проживають у нашій державі (поляків, угорців, росіян, греків, кримських татар тощо).

1

Порівняти особливості музично-танцювального фольклору і національних костюмів різних народів світу, зокрема тих, що проживають в Україні (українців, поляків, угорців, кримських татар тощо).

34
Узагальнення (Тестування)

1

Проведення диспуту «Художня культура, минуле, сучасне, майбутнє». Розробка комп’ютерних тестових завдань.10 клас - Художня культура(рівень стандарту)

(17 год., 0,5 год. на тиждень)

Розділ І. Художня культура України від найдавніших часів до кінця ХVІ ст. (3 год.)

Тема 1. Образотворче мистецтво.2 год.

уроку

Дата проведення

Навчальні завдання та тема уроку

Орієнтовні практичні завдань

1.
Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я.
2.
Художня культура Київської Русі: архітектурні споруди, монументальний живопис (мозаїки та фрески). Ікони Київської Русі за межами України. Мистецтво книжкової мініатюри. Художня культура польсько-литовської доби.

Виготовлення фрагментів діорами Київ - духовний центр України-Русі” (робота в групах).


Тема 2. Музична і театральна культура. 1 год.

3.
Первісні музичні інструменти. Музична культура античних міст Північного Причорномор’я. Музична культура Київської держави: народна, придворно-світська, церковна. Стародавня народна творчість: епос, календарно-обрядові та родинно-обрядові пісні. Обрядовий пратеатр (стародавні народні ігри, свята). Мистецтво скоморохів.

Виконання українських народних пісень, порівняння за жанрами.

Розділ ІІ. Художня культура ХVІІ-ХVІІІ ст. (3 год.)

Тема 1. Образотворче мистецтво. 2 год.

4.
Художня культура козацької доби. Стиль бароко в українському мистецтві (архітектура, іконопис, портретний живопис, гравюра). Будівництво в Києві (Андріївська церква, Маріїнський палац), Львові (собор св. Юра), на Тернопільщині (Почаївська лавра), Чернігівщині, Полтавщині..

Замальовки архітектурних споруд - зразків українського бароко.

Створення альбому „Пам’ятки “України” (колективна робота)

5.
Іконопис (козацькі “Покрови” та ін.). Портретний живопис. Народна картина «Козак Мамай». Мистецтво гравюри

Порівняння різних репродукцій народної картини “Козак Мамай”.


Тема 2. Музична і театральна культура. 1 год.

6.
Думи та історичні пісні. Мистецтво кобзарів і лірників. Церковний спів. Партесний концерт. Хоровий концерт та його творці (М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський). Збірка «Сад божественних пісень» Г.Сковороди.Шкільний театр, зв’язок із викладанням поетики та риторики (репертуар, тематика інтермедій). Народний ляльковий театр вертеп.

Створення комічної або сатиричної інтермедії у стилі “шкільного театру”.

Написання сценарію для вистави “живого вертепу”.

Розділ 3. Українська художня культура ХІХ ст. (4 год.)

Тема 1. Образотворче мистецтво. 2 год.

7.
Архітектура та скульптура (І.Матрос, Л.Позен, В.Городецький). Палацово-паркові комплекси.


Виконання ескізу палацово-паркового комплексу.

8.
Живопис і графіка; творчість Тарас Шевченко, М.Пимоненко, О.Мурашко та ін. Декоративно-прикладне мистецтво.

Виконання декоративної композиції в українському стилі (техніка за вибором).

Тематичне оцінювання

Тема 2. Музична культура. 1 год.

9.
Народна музика: соціально- та родинно-побутові пісні. М.Вербицький: історія створення твору «Ще не вмерла Україна». М.Лисенко – основоположник національної композиторської школи в Україні.

Видатні діячі української музичної культури”: добірка матеріалів - фотографій, репродукцій, календарів, марок - за темою (робота в групах).

Тема 3. Театральна культура. 1 год.

10.
Значення драматургії для розвитку українського театру. Театр корифеїв: представники, репертуар, значення в історії культуру. Творчий шлях М.Заньковецької.

Створення фотоальбому чи кросворду “Театр корифеїв”.


Розділ 4. Українська художня культура ХХ ст. (6 год.)

Тема 1. Образотворче мистецтво. 2 год.

11.
Український авангард. Архітектура і скульптура.

Розробка дизайну сучасного інтер’єру шкільного приміщення з використанням українських традицій.

12.
Живопис і графіка. Основні центри художніх промислів.

Живописна абстрактна творча робота в стилі сучасного мистецтва за українськими мотивами.

Тема 2. Музична культура. 1 год.

13
Хорова, вокально-симфонічна і симфонічна музика (Л.Ревуцький, Б.Лятошинський. С.Людкевич, М.Скорик, Є.Станкович та ін.). Камерні жанри вокальної та інструментальної музики (В.Косенко, В.Барвінський та ін.). Напрями популярної музики. Музичне виконавство та освіта.

Підготовка позакласного заходу “Пісенний вернісаж” з творів сучасних українських композиторів.

Тема 3. Театральна культура. 1 год.

14.
Провідні актори та режисери українського театру. Лесь Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний та ляльковий театр.

Підготовка сценарію міні-вистави (фрагмент твору українського письменника), декорацій і костюмів, музичного оформлення (колективна робота).

Тема 4. Кіномистецтво. 2 год.

15.
Ігровий кінематограф. Світове значення творчості О.Довженка. “Поетичне кіно”.

Упорядкування відеокартотеки ”Українське кіномистецтво” (робота в групах за інтересами).

16.
Фольклор – основне джерело розвитку української анімації. Комедійний “козацький” серіал В.Дахна.

Організація дискусії щодо перегляду українського кінофільму.

17.
Урок узагальнення.

Тестування.
  1   2

Схожі:

Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
Уроку
Поглиблене вивчення : 3 год на тиждень. 1 семестр – 48 год. 2 семестр – 57 год. Усього 105 год
ПРОГРАМА З ГЕОМЕТРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ (54 год. І семестр 16 год, 1 год...
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх влас­тивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісект­риса кута. Відстань...
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (2 год на тиждень, усього 70 год, резервний час 8 год) Номер уроку
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (2 год на тиждень, усього 70 год, резервний час 8 год) Номер уроку
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди
RETRO 2010 02 — 06. 07. Crimea, Ukraine
Народна мова – на противагу літературній, жива мова народних мас, відома в усному вживанні, як розмовна мова чи як мова фольклорних...
Шановні колеги! Пропонуємо вам варіант ущільненого календарно-тематичного...
Пропонуємо вам варіант ущільненого календарно-тематичного планування із всесвітньої історії (62 год., 2 год на тиждень) та історії...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Дисципліна «Редакторська майстерність» входить до нормативної частини робочого навчального плану – циклу професійної та практичної...
Новітні технології в процесі навчання гри на фортепіано в школі мистецтв,...
Музичне мистецтво будучи частиною загальної світової культури, одночасно виступає складовим елементом пізнання світу і специфічною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка