МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Методичний посібник


НазваМОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Методичний посібник
Сторінка1/4
Дата30.03.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної географії та картографії

О.О. Байназарова, В.В. Ракчєєва

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ

ЯКОСТІ ОСВІТИ

Методичний посібник
Харків 2009
УДК 37.0 (075.8)

ББК 74.04 я73

М 54

Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 9 від 17 квітня 2009 р.)
Рецензенти:

Коваленко В.О., провідний спеціаліст відділу експертизи та прогнозування розвитку освіти Головного управління освіти і науки

Татарінов М.В., завідувач відділу педагогічного менеджменту КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

Байназарова О.О. , Ракчєєва В.В. Моніторинг та оцінювання якості освіти: Методичний посібник. – Харків: ХНУ імені В,Н. Каразіна, 2009. – 58 с.
Видання містить інформацію про зміст спецкурсу «Моніторинг та оцінювання якості освіти» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Географія».

У посібнику представлений теоретичний матеріал до модулів, розроблені практичні роботи та методичні вказівки до кожної з них. Методичний посібник призначений для студентів та викладачів.
УДК 37.0 (075.8)

ББК 74.04 я73

© Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, 2009

© Байназарова О.О.,

© Ракчєєва В.В., 2009.
ЗМІСТ

Програма спецкурсу …………………………………………………….... 4

Теоретичний матеріал ………………………………………………….... 8

Практичні роботи: ……………………………………………………….. 42

Практична робота № 1. Побудова моделі моніторингу якості

освіти у ЗНЗ……………………………... 42

Практична робота № 2. Моніторинг та оцінка стану викладання

базових дисциплін у ЗНЗ …………….… 43

Практична робота № 3. Розрахунок та формування вибірки

для проведення моніторингових

досліджень ……………………………… 45

Практична робота № 4. Побудова факторно-критеріальних

моделей оцінки діяльності ……………... 49

Практична робота № 5. Використання квадрант-аналіза для

оцінки якості навчально-виховного

процесу ………………………………….. 53

Практична робота № 6. Використання методів математичної

статистики (кореляційний,

регресійний, дисперсійний аналіз)

для обробки статистичних даних ……... 56

Список рекомендованої літератури …………………………………... 59

Програма спецкурсу

 1. Місце і значення навчальної дисципліни

Метою даного спецкурсу є ознайомлення студентів-географів з технологією проведення експертиз та моніторингових досліджень в освітній сфері. Перш за все студенти мають оволодіти навичками складання програм експертиз та формуванням критеріїв, які дозволяють здійснювати оцінювання та моніторинг різних аспектів освітньої сфери. Також студенти мають оволодіти навичками складання та роботи з базовими кваліметричними моделями та використанням методів математичної статистики для обробки статистичних даних.

 1. Загальний зміст

Програма побудована за модульним принципом, вона складається з 4 модулів.

МОДУЛЬ 1.

Становлення та розвиток моніторингу якості освіти

Мета та завдання курсу “Моніторинг та оцінювання якості освіти”.

Поняття «якість», „якість ЗСО”, „оцінювання”, „моніторинг”, „моніторинг якості ЗСО”, „контроль”, „індикатор”, „показник”.

Становлення та розвиток моніторингу якості освіти: світовий вимір. Сучасні підходи до організації моніторингових досліджень. Концептуальні характеристики показників. Міжнародні моделі освітніх індикаторів. Національні моделі освітніх індикаторів.

Студенти повинні знати:

 • Мету та завдання курсу “ Моніторинг та оцінювання якості освіти ”.

Визначення основних понять - «якість», „якість ЗСО”, „оцінювання”, „моніторинг”, „моніторинг якості ЗСО”, „контроль”, „індикатор”, „показник”.

 • Основні етапи історії розвитку та сучасний стан моніторингових досліджень у світі.

Студенти повинні вміти:

 • Розрізняти поняття „оцінювання” та „моніторинг”, «контроль» та «моніторинг» і наводити відповідні приклади.


МОДУЛЬ 2.

МОНІТОРИНГ В ОСВІТІ – ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ

Завдання моніторингу в освіті. Об’єкти моніторингових досліджень у системі освіти. Види моніторингових досліджень. Функції моніторингу якості освіти. Етапи проведення моніторингових досліджень.

Міжнародні порівняльні дослідження моніторингу якості освіти.
Студенти повинні знати:

 • Рівні функціонування системи моніторингу.

 • Етапи проведення моніторингових досліджень.

 • Види моніторингових досліджень.

 • Особливості міжнародних порівняльних досліджень.

Студенти повинні вміти:

 • Визначати об’єкт моніторингових досліджень.

 • Складати перспективні моделі моніторингу якості освіти.


МОДУЛЬ 3.

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ

МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Досвід відділу соціологічних досліджень та моніторингу якості загальної середньої освіти Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України в проведенні моніторингових досліджень.

Моніторинг якості фізичної, математичної, природничої та початкової освіти учнів ЗНЗ. Моніторинг якості основної навчальної літератури для ЗНЗ України.

Участь школярів України у міжнародному порівняльному дослідженні TIMSS-2007.

Студенти повинні знати:

 • Особливості моніторингових досліджень, які проводились в Україні.

 • Основні результати моніторингу якості фізичної, математичної, природничої та початкової освіти учнів ЗНЗ.

 • Критерії оцінки якості навчальної літерату ри для ЗНЗ.

Студенти повинні вміти:

 • Складати експертні характеристики якості навчальної літератури.


МОДУЛЬ 4.

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Регіональні програми моніторингу якості освіти. Технологія проведення моніторингу на регіональному рівні та у загальноосвітньому навчальному закладі.

Використання методів математичної статистики, квадрант-аналізу та кваліметричного підходу для обробки результатів моніторингових досліджень.
Студенти повинні знати:

 • Технологію проведення моніторингу на регіональному рівні та у ЗНЗ

 • Методи математичної статистики.

 • Теоретичні основи кваліметричного підходу.

Студенти повинні вміти:

 • Виділяти показники, які характеризують освітні системи.

 • Складати базові кваліметричні моделі оцінки діяльності.

 • Використовувати методи математичної статистики для обробки результатів.  1   2   3   4

Схожі:

Зовнішнє незалежне оцінювання і моніторинг якості освіти
Тевлін Б. Л. – заступник директора Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників з науково-видавничої...
Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних...
ЗНО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ Й ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ОЦІНЮВАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ВИКОРИСТАННЯ...
НАКАЗ
Українського центру оцінювання якості освіти від 26. 09. 08 №186 "Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2009...
2007 Науково-методичний та психологічний супровід упровадження зовнішнього...
...
Готуємось до зовнішнього оцінювання
Національною доктриною розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України, у якості стратегічної мети визначено забезпечення...
ЗРАЗОК Моніторинг навчально-виховного процесу ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг...
Сутність моніторингу полягає в його функціональному зв’язку з усіма етапами управління, разом з якими він утворює замкнений цикл...
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ...
України в 2009 році та з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників ЗНЗ...
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ ХАРКІВСЬКОЇ...
Методичний посібник для заступників директорів ЗНЗ та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ ХАРКІВСЬКОЇ...
Методичний посібник для заступників директорів ЗНЗ та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми
Управління освіти Миколаївської міської ради Науково-методичний центр
Методичний посібник містить теоретичні поняття, які розкривають особливості обдарованої дитини, демонструє методи виховання та розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка