Неля Валеріївна Підручна, заступник директора з виховної роботи Золотоніської спеціалізованої школи №1 Інтерактивні форми роботи у економічному та правовому вихованні


Скачати 65.94 Kb.
НазваНеля Валеріївна Підручна, заступник директора з виховної роботи Золотоніської спеціалізованої школи №1 Інтерактивні форми роботи у економічному та правовому вихованні
Дата29.12.2013
Розмір65.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
Неля Валеріївна Підручна, заступник директора з виховної роботи

Золотоніської спеціалізованої школи №1
Інтерактивні форми роботи у економічному та правовому вихованні
У незалежній Україні має бути учень, якому притаманне свідоме прагнення до вдосконалення власного «Я», як найповнішої реалізації природних задатків. Якісна переорієнтація виховання в Україні можлива лише на основі особистісно-зорієнтованого навчання і виховання, основу якої складає положення про те, що кожна окрема людина є особистістю, діячем, життя і доля якого знаходиться в його власних руках, залежить від наявності в нього здатності творити себе і своє життя, відповідати за свої власні вчинки.

Виховання активної життєвої позиції, розвиток комунікативних, вміння формулювати, висловлювати і відстоювати власну думку; розвиток вміння співпрацювати, знаходити спільну для групи думку – ці та інші завдання виховної роботи можна ефективно виконати через використання таких форм роботи з дітьми, як тренінг та ділова гра, які в свою чергу є комплексом інтерактивних форм роботи: мозкових штурмів, дискусій, проектування тощо.

Даний матеріал допоможе урізноманітнити виховний процес, використавши гру, як один з чинників стимуляції та активізації процесу виховання та тренінг, як комплекс інтерактивних форм виховної роботи.

Наведені в роботі техніки психологічної допомоги дітям відповідають декільком важливим критеріям:

 • вони доступні для використання батьками, психологами, соціальними працівниками, педагогами, їх некваліфіковане застосування не може зашкодити дитині;

 • вони тривають небагато часу, що дає змогу використовувати при наданні термінової психологічної допомоги;

 • одна техніка не заважає іншій, тому вони можуть використовуватися в різних поєднаннях;

 • можуть стати основою для застосування більш спеціалізованих професійних технік соціально-психологічної допомоги;

 • навіть при відсутності терапевтичного ефекту корисні для пізнавального й емоційного саморозвитку дитини.

Ігри розроблені з метою розвитку правосвідомої особистості, яка зможе регулювати свою поведінку, буде мати навички і звички правомірної поведінки, нетерпимо ставитиметься до правопорушень і буде прагнути боротися з цими негативними явищами. Через подані форми роботи виховуємо соціально значущі якості особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, праці, самої себе.

Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники.

Т. Фулпер

Виходячи зі змісту виховної діяльності згідно Програми «Основні орієнтири виховання», маємо на меті виховати ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, до природи, до себе, до праці, до мистецтва, до людей. У рамках цієї програми подані методичні матеріали для проведення ділових ігор.

Брейн-ринг — гра між двома (і більше) командами у відповіді на питання. Дві (і більше) команди гравців одночасно відповідають на одне і те ж питання, причому команда, що першою правильно відповіла позбавляє суперника можливості відповісти на це ж питання. Якщо відповідь правильна, команда продовжує обирати категорію. Якщо команда відповіла неправильно, то право обирати категорію переходить до команди суперника. Перемагає команда, яка набрала більше очок.

Завдання до проведення брейн-рингів, ділових ігор підібрані за ступенями складності та категоріями:


 • правовий буквар,

 • мозковий штурм,

 • юридична математика,

 • історична довідка,

 • ситуація,

 • морально-етична сторінка,

 • чесноти,

 • правовий лекторій,

 • довідка еколога, • екологічний всеобуч,

 • мистецтвознавець,

 • мистецький аукціон,

 • одним словом,

 • картинна галерея,

 • економічна мозаїка,

 • фінансист,

 • економічний штурм,

 • мікрофон.Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і для праці жить.

І. Франко
Ціннісне ставлення особистості до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, виконувати необхідні корективи.

Брейн-рингЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

ДО ПРАЦІ

Правовий лекторій

 1. Яким документом гарантується право на працю, заробляти собі на життя працею, яку людина вільно обирає? (Конституція України, ст.43)

 2. Тривалість робочого часу для неповнолітніх 16-18 років?( 36 годин на тиждень)

 3. У якому розмірі провадиться оплата праці неповнолітніх при скороченні тривалості роботи? (Як і дорослим працівникам при повній тривалості щоденної роботи)

 4. Вік працездатного населення України? (Жінки : 15 – 55 років, чоловіки:15 – 60 років)

 5. Тривалість щорічної відпустки неповнолітнім? (Не менше ніж 31 календарний день)

Економічна мозаїка

 1. Основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави, ст.14 Конституції України?(Земля)

 2. Централізована система спеціальних державних органів, що комплексно вирішують питання, пов’язані з регулюванням зайнятості населення, профорієнтацією, перенавчання, працевлаштування, соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих? (Державна служба зайнятості)

 3. Дозвіл на заняття окремими видами діяльності , який оформляється і офіційно видається фізичним і юридичним особам, відповідними відомчими органами? (Ліцензія)

 4. Все , що необхідне для виготовлення товарів та надання послуг? (Ресурси)

 5. Всі речі, що створюються на виробництві?(Товари)

Фінансист

 1. Ціна за користування землею та іншими природними ресурсами? (Рента)

 2. Грошова підтримка тим, хто навчається?(Стипендія)

 3. Бюджет , у якому витрати дорівнюють доходам? (Збалансований)

 4. Обмін товару на товар або послугу без грошей? (Бартер)

 5. Виділення і відокремлення певних видів діяльності? (Поділ праці)

Економічний штурм

 1. Перші гроші Вірджинії – тютюн, у давній Греції – корови, у Африці – морські мушлі , в Ісландії – висушена риба, гроші Росії за Петра – хутро, які гроші були в Україні з давних - давен ?(Сіль)

 2. Іменний грошовий банківський документ, який видають вкладникам банків для безготівкової оплати придбаних ними товарів чи послуг? (Кредитна картка)

 3. Здатність людини координувати чинники виробництва та впливати на його результативність? (Здатність до підприємницької діяльності)

 4. Один продавець, багато покупців – монополія, багато продавців і декілька покупців – олігопсонія, що таке монопсонія? (Багато продавців і один покупець)

 5. Дружина короля Людовіка XVI Марія Антуанетта витрачала великі гроші з державної казни, за 15 млн. луідорів – палац у Сен-Клу, за 14 млн. – замок Рамбугіє, ще більше – гардероб, коштовності, бали – маскаради. Як в народі стали називати цю жінку?(Мадам Дефіцит)

Мікрофон

 1. Письмовий документ, у якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації, схарактеризовані ринкові, виробничі, організаційні й фінансові аспекти майбутнього бізнесу?(Бізнес-план)

 2. Головний фінансовий план країни, що відображує суспільно-економічний стан у державі? (Державний бюджет)

 3. Громадянка К . поклала у банк три тисячі гривень під 25 %. Скільки грошей вона буде мати через три роки, якщо банк пропонує два методи нарахування %? (4 450 гривень(за методом нарахування простого %) 5 859 гривень(за методом нарахування складного %) )

 4. Чи може бути прийнята на роботу особа, віком 14 років? (Може, у вільний від навчання час, за згодою батьків, за дозволом лікаря)

 5. Відношення між окремою людиною або групою людей, з одного боку, і предметами та речами ,з іншого боку, з приводу володіння ними і привласнення? (Власність)

Схожі:

Л. А. Задворська, заступник директора школи з виховної роботи Христинівської...

Корсунь Світлана Віталіївна, заступник директора з навчально-виховної...

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником відділу освіти
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником відділу освіти
Виховна система громадсько-активного закладу в умовах родинно-шкільного акмеологічного простору
Коломис Галина Григорівна, заступник директора з виховної роботи Рівненської загальноосвітньої школи №20
План роботи учнівського самоврядування «Держава успіхів»
Заступник директора з навчально-виховної роботи В. М Аврамчук Директор Л. О. Тимчук
АВТОР Петренко Людмила Василівна, заступник директора з виховної роботи ТСШ №29

АВТОР Петренко Людмила Василівна, заступник директора з виховної роботи ТСШ №29

Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи
Чабан Л. П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №34 Черкаської міської ради
Планування виховної роботи класного керівника
Основним документом класного керiвника  є план виховної роботи. Вiн вiдображає змiст, форми та методи виховної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка