ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 301.97 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/3
Дата22.02.2016
Розмір301.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра фізики та методики її навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри фізики

та методики її навчання
______________ В.Д. Шарко
“___”_________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.2.10. Загальна фізика (Механіка. Молекулярна фізика)
напрям підготовки 6.040201 Математика*

факультет фізики, математики та інформатики

2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна фізика (Механіка. Молекулярна фізика)» для студентів за напрямом підготовки
6.040201 Математика*.


Розробник: Бабенко Марина Олександрівна – асистент кафедри фізики та методики її навчання.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри фізики та методики її навчання

Протокол від “01грудня 2014 року № 4


 Бабенко М. О., 2014 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна

форма

навчання

заочна

форма

навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

0402. Фізико-математичні наукиНормативна


Напрями підготовки:

6.040201. Математика*


Модулів – 2

-

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Загальна кількість годин - 108

Семестр:

6-й

6-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи – 4

Освітньо-кваліфікаційні

рівні:

бакалавр


Лекції

22 год

4 год

Семінарські

-

-

Практичні

16 год

4 год

Лабораторні

16 год

-

Самостійна робота

54 год

100 год

Вид контролю:

диф. залік
  1   2   3

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка