ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 309.22 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/3
Дата22.02.2016
Розмір309.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра фізики та методики її навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри фізики

та методики її навчання

професор Шарко В.Д.
___________________

1вересня 2014 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1.3 Фізика твердого тіла


спеціальність 7.04020301. Фізика

спеціалізація Інформатика

Факультет фізики, математики та інформатики

2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма Фізика твердого тіла для студентів за спеціальністю 7.04020301. Фізика*.

Розробники: доктор фізико-математичних наук, професор Одінцов В. В.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри фізики та методики її навчання
Протокол від “1вересня 2014 року 1
Завідувач кафедри фізики та методики її навчання
_______________________ (Шарко В.Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Одінцов В.В., 2014 рік

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань:

0402. Фізико-математичні науки


Нормативна


Напрям підготовки:

7.040203. Фізика*


Змістових модулів – 2

Спеціальність: 7.04020301. Фізика*

Рік підготовки:

5-й

-

Загальна кількість годин - 162

Семестр:

9-й

-

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


Лекції

32 год.

-

Практичні, семінарські

8 год.

-

Лабораторні

16год.

-

Самостійна робота

106 год.

-

Вид контролю:

екзамен
  1   2   3

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка