Урок фізики в 11 класі по темі: «Фізика атомного ядра»


Скачати 61.63 Kb.
НазваУрок фізики в 11 класі по темі: «Фізика атомного ядра»
Дата21.12.2013
Розмір61.63 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №26


Урок фізики в 11 класі

по темі: «Фізика атомного ядра»
Учитель фізики

Дзюбкін Г.Г.

ТЕМА: Фізика атомного ядра.
МЕТА: Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Фізика атомного ядра». Розвивати самостійність та уважність. Виховувати інтерес до предмету, усвідомлення його необхідності.
ТИП УРОКУ:

Урок узагальнення та систематизації знань.
СТРУКТУРА УРОКУ:

  1. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу.

  2. Тестова перевірка теоретичних знань учнів.

  3. Самостійна робота по задачам.

  4. Підсумки. Домашнє завдання.


ОБЛАДНАННЯ:

Комп’ютерна програма «Фізика атомного ядра» - навчаюча та тестова, картки.
ХІД УРОКУ:

З метою повторення і узагальнення вивченого матеріалу пропоную учням переглянути вивчений матеріал за допомогою навчаючої комп’ютерної програми «Фізика атомного ядра». Після перегляду учні переходять до виконання перевірочної роботи, а саме: відповідають на питання тесту (комп’ютерна програма). Кожен учень може самостійно обрати час, необхідний йому для відповіді. Комп’ютер випадковим чином генерує кожному по 10 питань. Кожне питання має 5 альтернативних відповідей, тільки одне з них є абсолютно правильним.
ОДИН З ВАРІАНТІВ ТЕСТУ МІСТИТЬ НАСТУПНІ ПИТАННЯ:

  1. За якою формулою можна обчислити енергію зв’язку ядра?

А) Езв = (Nmp+Zmn-mя)c2

Б) Езв = (Zmp+Nmn+mя)c2

В) Езв = (Zmp+Nmn-mя)c2

Г) Езв = (mp+mn-mя)c2

Д) Езв = (Nmp+Zmn)c2-mя
2. Яка умова протікання ланцюгової ядерної реакції?

А) число нейтронів зменшується з часом;

Б) К < 1;

В) К > 5;

Г) кожен вивільнений нейтрон викликає поділ ядра

Д) К > = 1

3. Що розуміють під енергією зв’язку ядра?

А) енергію, що вивільняється при розпаді ядра;

Б) енергію, яка потрібна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони;

В) енергію, що вивільняється при злитті легких ядер;

Г) енергію, що виділяється в ядерній реакції;

Д) енергію, що забезпечує зв'язок нуклонів у ядрі.

4. З яких елементарних частинок складаються ядра атомів?

А) протонів, нейтронів, електронів;

Б) електронів і нейтронів;

В) нейтронів і протонів;

Г) електронів і протонів;

Д) ядра і електронної оболонки.

5. Що називають термоядерною реакцією?

А) реакцію розпаду легких ядер на надлегкі;

Б) реакцію злиття легких ядер;

В) реакцію злиття легких ядер при дуже високій температурі;

Г) реакцію злиття дейтерію і тритію;

Д) ядерні реакції, при яких виділяється велика кількість енергії.

6. Що називають ланцюговою ядерною реакцією?

А) реакції, в якій частини, що спричиняють її, утворюються як продукти цієї реакції;

Б) послідовний поділ ядер урану;

В) реакції, які протікають під впливом зовнішніх факторів;

Г) реакції, в яких частинки, що спричиняють її, рухаються від одного ядра до іншого, збуджуючи його;

Д) реакції, в яких енергія, що виділяється при розщепленні одних ядер іде на збудження інших.

7. Що називають ізотопами?

А) речовини, що мають рівні маси, але різні заряди ядер;

Б) речовини, що мають однакові хімічні властивості і маси, але різні заряди ядер;

В) речовини, що мають однакові хімічні властивості, але різні маси ядер;

Г) речовини з однаковими хімічними, але різними радіоактивними властивостями;

Д) речовини, що відрізняються хімічними властивостями при однакових масах ядер.

8. Що розуміють під коефіцієнтом розмноження нейтронів?

А) кількість нейтронів в поточний момент реакції;

Б) відношення кількості нейтронів у будь-якому «поколінні» до кількості нейтронів попереднього «покоління»;

В) відношення кількості нейтронів в даному «поколінні» до кількості нейтронів першого «покоління»;

Г) відношення кількості нейтронів попереднього «покоління» до кількості нейтронів наступного «покоління»;

Д) число, що показує скільки разів збільшується кількість нейтронів за одну секунду.

9. Що називають ядерною реакцією?

А) поділ ядер урану;

Б) розпад ядер важких речовин під дією легких ядер;

В) реакції, що супроводжують виділення енергії;

Г) зміну атомних ядер у результаті їх взаємодії з елементарними частинками і між собою;

Д) розщеплення ядер «важких» елементів при взаємодіє з елементарними частинками.

10. Чому можливе ділення важких ядер?

А) маса спокою осколків більша за масу спокою важкого ядра;

Б) важкі ядра намагаються зайняти положення з мінімальною енергією зв’язку;

В) важкі ядра намагаються перейти в стан з максимальною внутрішньою енергією;

Г) маса спокою важкого ядра більша від суми мас спокою осколків, які виникають під час поділу;

Д) ядра не можуть існувати при таких масах спокою.
Комп’ютер кожному учню видає кількість правильних відповідей та процент успішності.

Після перевірки теоретичних знань учнів перевіряю вміння розв’язувати задачі з даної теми.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА САМОСТІЙНА РОБОТА.

Кожен учень отримує картку з індивідуальним завданням 3-х рівнів складності (низький, середній, високий) і самостійно обирає завдання, виходячи із своїх можливостей.
ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ОДНОГО З ВАРІАНТІВ:

Середній рівень.

Повний заряд ядра атома елемента дорівнює 4,8*10-18 Кл. Визначити номер елемента. Скільки електронів у електронній оболонці цього атома?

Достатній рівень.

Яка енергія виділяється під час ядерної реакції?
Be49+H12B510+n01

Високий рівень

Який ізотоп утворюється з радіоактивного ізотопу сурми Sb51133 після чотирьох - розпадів? Обчислити заряд ядра нового ізотопу та енергію його зв`яз ку.

На дошці записую задачу ускладненого рівня, яку пропоную розв’язати найкращим учням.
ОРІЄНТОВНА ЗАДАЧА УСКЛАДНЕНОГО РІВНЯ.

Яку кількість води можна нагріти від 0 С до кипіння і повністю випарувати, якщо використати все тепло, що виділяється під час реакції:

Li37+H11He24

при повному перетворенні 10 г літію?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

Підготуватися до семінару з питань:

  1. Проблеми розвитку ядерної енергетики на Україні?

  2. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків.

  3. Боротьба за ліквідацію ядерної загрози.

  4. Пошук альтернативних джерел енергії та їх використання.

  5. Проблеми збереження енергоресурсів.

Схожі:

Володимир Юхимович Сторіжко народився у 1935 році. Закiнчив Харкiвський...
Фізика атомного ядра та елементарних частинок". У 1993 роцi обраний чле­ном-кореспондентом НАН України зі спеціальності "Ядерна фiзика,...
Урок біології в 10 класі Тема : будова та функції ядра
Мета: сформувати уявлення про будову ядра, показати основні функції ядра і його взаємозв’язки з іншими органелами клітини; розширити...
Підсумковий урок з фізики у 8 класі по темі: «Теплові явища»
Систематизувати та узагальнити знання учнів з теми “Теплові явища”. Розвивати логічне мислення, уміння пояснювати процеси та явища...
Причини низької успішності учнів з фізики. Шляхи підвищення мотивації навчання фізики
Фізика стала грати роль теоретичної бази сучасної техніки, багато галузей якої (електротехніка, радіотехніка, електроніка, ядерна...
Урок лекція (вступний). План уроку: І. «Ревів, стогнав Дніпро широкий…»
Тема: Починаємо вивчати фізику. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла та фізичні явища. (Перший урок фізики)
УРОК ФІЗИКИ У 9 КЛАСІ ЕЛЕКТРОЛІЗ. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗУ
МЕТА. Навчання: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів», закріпити...
№ уроку в темі
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Фізика. 10 клас: Підручник/ В. Г. Бар’яхтар Ф. Я. Божинова. – Х.: Видавництво «Ранок»,...
ПОГОДЖЕНО Начальник відділу освіти
Урок читання в 2 класі по темі «Рідна домівка, рідна сім’я тут виростає доля моя»
Тема «Трохи про любов до науки»
Для того, щоб ви не ставили запитання: а для чого нам фізика? Чому на уроках з електротехніки вчимо закони фізики? Я дуже сподіваюся,...
Закон Кулона. Увести поняття точкового заряду, роз’яснити учням фізичний...
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 9 клас: Підручник/ Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. – Х.: Видавництво...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка