Володимир Юхимович Сторіжко народився у 1935 році. Закiнчив Харкiвський держунiверситет у 1958 роцi, захистив кандидатську дисертацiю у 1964 роцi, докторську


Скачати 20.57 Kb.
НазваВолодимир Юхимович Сторіжко народився у 1935 році. Закiнчив Харкiвський держунiверситет у 1958 роцi, захистив кандидатську дисертацiю у 1964 роцi, докторську
Дата28.03.2013
Розмір20.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи


Володимир Юхимович Сторіжко народився у 1935 році. Закiнчив Харкiвський держунiверситет у 1958 роцi, захистив кандидатську дисертацiю у 1964 роцi, докторську — у 1974 роцi, у 1978 роцi йому присвоєно звання професора по кафедрі "Фізика атомного ядра та елементарних частинок". У 1993 роцi обраний чле­ном-кореспондентом НАН України зі спеціальності "Ядерна фiзика, фiзика плазми", у 1995 році дійсним членом (академіком) НАН Укра­їни зі спеціальності "Фізика".

Володимир Юхимович вiдомий вчений в областi експериментальної ядерної фiзики низьких i середнiх енергiй, раннi науковi здобутки якого в основному пов'язанi з пiонерськими дослiдженнями резо­нансних ядерних реакцiй з протонами на легких ядрах, в результатi яких вперше вiдкритi i детально дослiдженi граничнi аномалiї у перерiзах i поляризацiї на ядрах 1р-оболонках; виявленi ефекти сильного вистроювання кiнцевих ядер при пiдбар'єрних енергiях протонiв на ядрах середньої атомної ваги; встановленi i поясненi закономiрностi у кутових розподiлах i кореляцiях поблизу порогу емiсiї нейтронiв.

Завдяки цим науковим дослідженням В.Ю. Сторiжко розвинув новий пiдхiд у дослiдженнi ядерних рiвнiв — метод усереднених резо­нансiв, який широко застосовується у ядернiй спектроскопiї i у свiй час завдяки його використанню отримав унiкальнi експериментальнi данi про квантовi характеристики ядер.

Останнiми роками Володимир Юхимович плiдно займається науковими питаннями, що пов'язанi iз прикладними аспектами реакцiй з прото­нами. Головним результатом цих дослiджень є здiйснення програми розробки i впровадження аналiтичних прискорюючих комплексiв. Застосування цих комплексiв дає можливiсть вирiшувати наукові проблеми в багатьох галузях нової техніки, бiологiї, геології, медицинi i особливо в екологiчних дослiдженнях. За його ініціати­вою і під його керівництвом здійснена розробка аналітичних прис­корюючих комплексів "Сокіл" для застосування в галузі атомної енергетики і мікроелектроніки. Впроваджено 7 комплексів в науко­во-дослідних установах.

Володимир Юхимович автор i спiвавтор близько 300 наукових праць i винаходiв, пiдготував 2 доктора i 14 кандидатiв наук. У нинішній час здійснює наукове керівництво 2 аспірантів. Вiн є членом наукових рад НАН України, членом спецiалiзованих рад при Харкiвському держунiверситеті та ННЦ ХФТІ.

Заслуговує уваги i науково-органiзацiйна діяльність Володимира Юхимовича. Насамперед це стосується його безпосередньої i самовідданої участі в органiзацiї i створенні у 1991 році в м. Суми Інституту прикладної фiзики НАН України, першим директором якого став Володимир Юхимович. В квітні 1994 року його обрано народним депутатом України, членом Президії Верховної Ради Украї­ни, головою Комісії з питань науки та освіти. У 1995-1996 роках Володимир Юхимович працював Головою Державного комітету України з питань науки, техніки та промислової політики, головою Міждержавного Комітету з питань науки і техніки країн СНД. За особисті заслуги у розвитку української державності, активну законотворчу роботу та з нагоди шостої річниці незалежності України Сторіжку В.Ю. у 1997 році бу­ло присвоєно Указом Президента України Почесне звання "Заслуже­ний діяч науки і техніки України". В.Ю.Сторіжко є членом Ради з питань науки і техніки при Президентові України.

Схожі:

Віталій Васильович Ажогін
«Автоматика і телемеханіка». Захистив кандидатську дисертацію в 1972 р., а докторську у 1979 р. Працював у КПІ на посадах завідувача...
Сосюра Володимир Миколайович
Сосюра Володимир (1898 — 1965), видатний український поет радянської доби, народився на ст. Дебальцеве (Донбас). За походженням по...
Коршак ЄВГЕНІЙ Васильович народився 20 вересня 1935 року в селі Дацьки...
У 1953 році закінчив Селищанську середню школу Корсунь-Шевченківського району. Протягом 1953-1957 років навчався на фізичному відділенні...
СЕРЕДНЄ 1 Луценко
Експерти (в алфавітному порядку): Денис Богуш, Олексій Гарань, Володимир Головко, Андрій Єрмолаєв, Вадим Карасьов, Світлана Конончук,...
ЗВІТ КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ З...
Список осіб, що захистили у 2008-2009 н р докторську чи кандидатську дисертацію (прізвище, ініціали дисертанта, шифр і назва спеціальності,...
ЗВІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2008-2009 Н. Р
Список осіб, що захистили у 2008-2009 н р докторську чи кандидатську дисертацію (прізвище, ініціали дисертанта, шифр і назва спеціальності,...
К равченко Віра Миколаївна д
...
К овальова Алла Михайлівна
Дисертації: Кандидатську дисертацію на тему “Фармакогностичне дослідження видів родів горох і віка” захистила у 1988 році
Ф ілімонова Наталія Ігорівна
Дисертації: У 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14. 00. 25 «Фармакологія» за темою «Фармакологічна активність...
Норберт Вінер (1894-1964)
Но́рберт Ві́нер (англ. Norbert Wiener; 26 листопада 1894, Колумбія, Міссурі 19 березня 1964, Стокгольм) — американський математик-теоретик...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка